Bemötande/Patientsäkerhet - PowerPoint PPT Presentation

Bem tande patients kerhet
Download
1 / 13

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bemötande/Patientsäkerhet. Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007 Mätning och uppföljning Hur verksamheterna arbetar Planeringen framöver. Uppföljning av värdegrundsarbetet. Medarbetarfokuserad uppföljning

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bemötande/Patientsäkerhet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bem tande patients kerhet

Bemötande/Patientsäkerhet

 • Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007

 • Mätning och uppföljning

 • Hur verksamheterna arbetar

 • Planeringen framöver

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


Uppf ljning av v rdegrundsarbetet

Uppföljning av värdegrundsarbetet

 • Medarbetarfokuserad uppföljning

  Systematisk uppföljning av följsamhet till verksamhetens värdegrund vid t ex utvecklingssamtal, enskilda samtal, personalmöten

 • Patientfokuserad uppföljning

  Systematisk uppföljning av patientenkät, klagomål, avvikelser, fokusgrupper, djupintervjuer, patientnämndsärenden

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Chefer och ledare är normsättare och därför av stor betydelse för hur landstingets värdegrund tillämpas

 • Värdegrunden ska - först och främst stimulera hälso- och sjukvårdspersonal till reflektion

  - vara till hjälp i samtalet om hur målet om god vård ska uppnås

 • Värdegrunden måste bearbetas, anpassas och integreras i varje enskild verksamhet, enhet och medarbetare

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


Fem verktyg vardagsetikens b sta tips

Fem verktyg; vardagsetikens bästa tips

 • Samvetet (den inre kompassen)

 • Förnuftet ( hjälper till att bedöma vad som är till mest nytta eller mest skada)

 • Empatiska förmågan (att känna in och förstå)

 • Etiska principer (de etiska koderna, riktlinjer)

 • Våra medmänniskor (att fråga till råds och vara beredd på att ompröva beslut)

  Stefan Einhorn

Mars 2010 Eva Sjölund


Hur g r vi

Hur gör vi………

 • Avsluta dagen med Reflektion

 • Etikcafé

 • Etikkontrakt i medarbetarsamtal

 • Etikombud

 • SBAR

 • Etikronder

 • Etikcertifikat….?

Mars 2010 Eva Sjölund


Sbar verktyg f r s krare kommunikation implementeras

SBAR – verktyg för säkrare kommunikation implementeras

 • Situation (S)

 • Bakgrund (B)

 • Aktuellt tillstånd (A)

 • Rekommendation (R)Utbildning under våren

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


Bem tande patients kerhet

Mars 2010 Eva Sjölund


 • Login