Ct scan
Download
1 / 82

CT SCAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CT SCAN. CT SCAN. Benefits & Risks Comparison. Introduction History Device Generation Imaging Application Prepare Patient. Contents. C omputerized tomography scan tomo graphy Noninvasive medical test that helps physicians diagnose Combines special x-ray equipment.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CT SCAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


حسام سکوتی CT SCAN

CT SCAN


حسام سکوتی CT SCAN

CT SCAN


حسام سکوتی CT SCAN

 • Benefits & Risks

 • Comparison

 • Introduction

 • History

 • Device

 • Generation

 • Imaging

 • Application

 • Prepare Patient

Contents


حسام سکوتی CT SCAN

 • Computerized tomography scan

 • tomo

 • graphy

 • Noninvasive medical test that helps

 • physicians diagnose

 • Combines special x-ray equipment

Introduction


حسام سکوتی CT SCAN

 • CAT : Computerized Axial Tomography

 • CTAT : Computerized Trans Axial Tomography

 • CTR : Computerized Trans Reconstration

 • CDT : Computerized Digital Tomography

Introduction


حسام سکوتی CT SCAN

 • Basic Concept

 • X-ray Collimator Pulse attenuation

 • Detector VoxelHaunsfield Num(CT num)

 • Higher CT number White

 • Lower CT number Black

Introduction


حسام سکوتی CT SCAN

Introduction


حسام سکوتی CT SCAN

 • 1917رادون : (J.Radon) يك شيئي دو يا سه بعدي را مي‌توان با گرفتن بي‌نهايت عكس از آن در جهات مختلف به تصوير كشيد.

 • 1956بارسول (Barcewell) نقشه خورشيدي از تصاوير شعاع‌ها درست كرد.

 • 1961 الدندرف (oldendorf) و در سال 1963 آلن كورمارك (Allencormarck) انديشه‌هايي از سي‌تي اسكن را فهميده و مدلهايي در حد آزمايشگاهي ساخته‌اند

 • 1968 كول (kuhl) و ادواردز (Edwords) يك دستگاه اسكن مكانيكي براي تصويري از هسته ساخته‌اند.

 • 1972(God feryhaunsfield)توانست يك دستگاه سي‌تي اسكن را بسازد و جهت مصرف باليني معرفي كند.

 • 1979 جايزه نوبل بطور مشترك به پروفسور آلن كورمارك و گاد فري هانسفيلد تعلق گرفت.

History


حسام سکوتی CT SCAN

 • Block Diagram

 • Gantry

 • Table

 • X-ray

 • Detector

device


حسام سکوتی CT SCAN

Block Diagram


حسام سکوتی CT SCAN

Gantry

Gantry


حسام سکوتی CT SCAN

 • تیوب اشعه X ، آشکارساز ، واحد های مکانیکی و الکترونیکی و ...

 • درون گانتری می باشند.

 • قطر تونل گانتر معمولا بین 50 تا 60 سانتی متر می باشد.

 • برای تصویر برداری مقاطع در زوایای غیر عمودی امکان تغییر زاویه

 • گانتری از -30 تا +30 می باشد.

 • تغییر زاویه برای تصویر برداری از مهر های کمر و گردن مفید است

Gantry


حسام سکوتی CT SCAN

Gantry


حسام سکوتی CT SCAN

Gantry


حسام سکوتی CT SCAN

 • تخت ممکن است ثابت یا متحرک باشد.

 • تخت دارای تنظیم ارتفاع می باشد تا برای بیماران مختلف تنظیم

 • شود

 • حرکت تخت از طریق کامپیوتر کنترل می شود و میزان جا به

 • جایی آن از دقت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

Table


حسام سکوتی CT SCAN

 • X-ray Tube

 • X-ray Dose

X-ray


حسام سکوتی CT SCAN

X-ray : TUbe

 • تیوب دارای قسمت های آند، کاتد، روتور و استاتور می باشد.

 • kVp در تصویر برداری بین20 تا 150 می باشد.

 • mA در تصویر برداری بین200 تا 1000 می باشد.

 • الکترون از آند به سمت کاتد شتاب می گیرد.

 • آند از جنس تنگستن می باشد و در نقش ماده هدف ما می باشد

 • از روغن یا آب برای خنک کردن تیوب استفاده می شود.


حسام سکوتی CT SCAN

 • بیشتر انرژی الکترون ها در برخورد به آند تبدیل به انرژی گرمایی

 • می شود.

 • واحد اندازه گیری انرژی گرمایی Heat Unit :

 • با افزایش kVp بازده تولید اشعه X افزایش می یابد.

X-ray : TUbe


حسام سکوتی CT SCAN

 • 1Sv = 100rem

 • یکای سیورت و رم نمایشگر آسیب های زیستی هستند.

 • بیشینه دوز دریافتی یک انسان، 50mSv در سال است.

X-ray : Dose : Sivert & REm


حسام سکوتی CT SCAN

X-ray : DOse


حسام سکوتی CT SCAN

 • می توان با استفاده از نرم افزار نیز دوز اشعه X بدست آورد

 • Impact Dose

 • Magnifier

X-ray : DOse


حسام سکوتی CT SCAN

 • برای محافظت اعضا از محافظ هایی با جنس بیسموت می توان

 • استفاده کرد .

X-ray : Dose : SHielding


حسام سکوتی CT SCAN

 • 1st Generation Translate-Rotate

 • 2nd GenerationTranslate-Rotate

 • 3rd Generation Rotate-Rotate

 • 4th Generation Stationary-Rotate

 • 5th Generation Stationary-Stationary

 • 6th Generation Helical

 • 7th Generation Multiple Detector

Generation


حسام سکوتی CT SCAN

 • هدف کلیه سازندگان از ابداع این روش ها :

 • بهبود کیفیت تصاویر

 • کاهش زمان اسکن

 • کاهش میزان اشعه

Generation


حسام سکوتی CT SCAN

 • دستگاه اوليه كه بوسيله هانسفيلد و توسط شركت EMI

 • فقط براي ارزيابي مغز

 • زمان لازم برای جهت پردازش و بازسازی تصویر 2:30

 • اولین دستگاه CT scan تجاری در سال 1972

 • کاهش زمان تصویر برداری به 5 دقیقه ( یک اسلایس)

1st Generation : Translate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

1st Generation : Translate-Rotate

 • مجموعه تیوب و آشکار ساز یک مقطع عرضی حرکت می کند

 • که به این یک View می گویند.

 • تیوب اشعه یک شعاع باریک قلمی می فرستد.

 • پس از نمابرداری مجموعه تیوب و آشکار ساز به اندازه یک درجه چرخیده و حرکت عرضی را انجام میدهد

 • این حرکت برای حدود 180 درجه ادامه می یابد

 • Translate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

 • اشعه ایجاد شده توسط تیوب با استفاده

 • از یک کلیماتور به یک پرتو قلمی باریک

 • تبدیل می شود.

 • کمترین دریافت پرتو هایscattered

 • 1 Slice

1st Generation : Translate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

 • روش کلی مشابه نسل اول

 • افزایش تعداد Detector و شعاع اشعه X پهن تر

 • کاهش زمان اسکن به 30 ثانیه

2nd Generation : Translate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

2nd Generation : Translate-Rotate

 • در این نسل از Fan Beam استفاده می شود. در حالی که در نسل اول از Pencil Beam استفاده می شد


حسام سکوتی CT SCAN

2nd Generation : Translate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

 • مهمترین عامل کندی نسل اول و دوم حرکت انتقالی

 • افزایش تعداد آشکار سازها افزایش (800)

 • افزایش پهنا و زاویه پرتو اشعه X

 • اولین مورد توسط شرکت زیمنس در سال 1977

3rd Generation : Rotate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

 • بالا بودن قیمت Detector

 • کاهش زمان اسکن به 3 ثانیه

 • Rotate-Rotate

3rd Generation : Rotate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

 • Ring Artifact

 • خراب بودن یک قسمت Detector

 • سبب ایجاد یک دایره می شود.

3rd Generation : Rotate-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

 • برای از بین بردن Ring Artifact ساخته شدند .

 • از یک آشکار ساز سراسری و ثابت استفاده شد.

4th Generation : Stationary-Rotate


حسام سکوتی CT SCAN

4th Generation : Stationary-Rotate

Rotate - Stationary


حسام سکوتی CT SCAN

 • Electron Beam Computed Tomography

 • Ultrafast CT

 • جهت تصویر برداری قلب

 • کاهش زمان اسکن به 50mS

5thGeneration:Stationary-Stationary


حسام سکوتی CT SCAN

5thGeneration:Stationary-Stationary

 • Stationary - Stationary

 • دور تا دور مریض را هدف تنگستن می پوشاند.

 • حذف X-ray tube


حسام سکوتی CT SCAN

5thGeneration:Stationary-Stationary


حسام سکوتی CT SCAN

 • در نسل سوم و چهارم گانتری نمی توانست حرکت پیوسته

 • داشته باشد به دلیل وجود سیم و قرقره

 • تکنولوژی Slip Ring در سال 1990 : استفاده از جاروبک

 • افزایش سرعت اسکن ( اسکن کامل شکم در 30 ثانیه )

6th Generation : Helical


حسام سکوتی CT SCAN

6th Generation : Helical

 • در این نسل معمولا تخت حرکت می کند.

 • مسیر اسکن شده مشابه یک مارپیچ می باشد : Helical

 • این نسل در واقع کامل شده نسل سوم و چهارم می باشد.

 • حرکت پیوسته گانتری


حسام سکوتی CT SCAN

7th Generation : Multiple Detector


حسام سکوتی CT SCAN

 • Multiple Detector Array

 • از یک آرایه آشکار ساز استفاده می کنیم.

 • به دلیل پهن شدن Detector می توان پهنای Collimator را

 • افزایش داد

 • افزایش پهنای Slice

7th Generation : Multiple Detector


حسام سکوتی CT SCAN

 • به دلیل افزایش پهنای Collimator از اشعه X استفاده بهینه

 • تری می شود .

 • کاهش گرما در تیوب اشعه X

7th Generation : Multiple Detector


حسام سکوتی CT SCAN

 • از نظر عملکرد به دو دسته کلی نیز تقسیم می شوند :

 • EBCT

 • MDCT

Types


حسام سکوتی CT SCAN

 • Electron Beam Computed Tomography

 • 5th Generation

 • Cardiac scan

Types : Ebct


حسام سکوتی CT SCAN

 • Multi-Detector Computed Tomography

 • Helical

 • Faster MDCT scanners have many rows of

 • detectors (up to 64!)

Types : MDCT


حسام سکوتی CT SCAN

 • Xenon Gas Ionization

 • Solid State

Detector


حسام سکوتی CT SCAN

 • گاز زنون در بین دو الکترود فلزی قرار

 • می گیرد.

 • اشعه X باعث یونیزاسیون گاز می شود.

 • دو سر الکترود ها اختلاف ولتاژ ایجاد

 • و جریان جاری می شود

 • این جریان متناسب با شدت پرتو X می باشد.

Detector : Xenon Gas Ionization


حسام سکوتی CT SCAN

 • مزایا :

 • امکان ساخت یکپارچه

 • ارزان بودن

Detector : Xenon Gas Ionization


حسام سکوتی CT SCAN

 • میزان یونیزاسیون به شدت به

 • زاویه پرتو X بستگی دارد.

Detector : Xenon Gas Ionization


حسام سکوتی CT SCAN

Counts

Detector : Xenon Gas Ionization

Angle


حسام سکوتی CT SCAN

Stationary-Rotate

Rotate-Rotate

 • کاربرد در نسل سوم

 • در نسل چهارم به دلیل زیاد بودن زاویه پرتو X قابل استفاده

 • نیست.

Detector : Xenon Gas Ionization


حسام سکوتی CT SCAN

 • این آشکارساز از یک سینتیلاتور که به یک فتودیود متصل است

 • تشکیل شده است.

 • در اثر برخورد اشعه Xتوسط سنتیلاتور نور مرئی تولید می شود

 • که توسط فوتو دیود به جریان تبدیل می شود.

 • میزان جریان به شدت نور و در نتیجه شدت اشعه X بستگی دارد.

Detector : Solid State


حسام سکوتی CT SCAN

Detector : Solid State


حسام سکوتی CT SCAN

Stationary-Rotate

Rotate-Rotate

 • آشکار ساز Solid State نسبت به زاویه حساسیت کمتری دارد.

 • کاربرد در نسل چهارم

 • پرتو های پراکنده بر کیفیت تصاویر اثر منفی می گذارند.

Detector : Solid State


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging


حسام سکوتی CT SCAN

 • CT Number

 • Data Acquisition

 • Image Reconstruction

 • FOV

 • Image Display

Imaging


حسام سکوتی CT SCAN

 • واحد هانسفیلد یا عدد CT

 • معیاری نسبی برای ضریب جذب

 • محدوده هانسفیلد برای مواد مختلف از -1000 تا 3000

 • عدد CT بیشتر سفید تر

Imaging : CT number


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging : CT number


حسام سکوتی CT SCAN

 • دریافت اطلاعات : تعیین موقعیت هر نقطه از جسم و تعیین عدد

 • سی تی مربوط به آن

 • تشکیل ماتریس و پیدا کردن عدد سی تی هر پیکسل

Imaging : Data Acquisition


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging : Data Acquisition


حسام سکوتی CT SCAN

 • تصویر مقطع دارای ضخامت می باشد

 • جز حجمی : Voxel : تصویر حجمی هر Pixel

Imaging : Data Acquisition


حسام سکوتی CT SCAN

 • با استفاده از ماتریس های بدست آمده، سطوح خاکستری بین

 • سفید تا سیاه را به تصویر می کشیم.

 • هر چقدر تعداد View ها بیشتر باشد، تصویر به واقعیت نزدیک

 • ترخواهد بود

Imaging : Reconstruction


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging : Reconstruction

به هر حرکت عرضی یک View می گویند.


حسام سکوتی CT SCAN

Imaging : Reconstruction


حسام سکوتی CT SCAN

 • به این روش ایجاد تصویر Back Projection می گویند.

 • با افزایش View و فیلتر می توان Artifact تصویر را کاهش داد

 • می توان از Smoother Filter برای بافت نرم استفاده کرد.

Imaging : Reconstruction


حسام سکوتی CT SCAN

 • Field of View

 • FOV عبارتست از ابعاد تصویر در راستای X و Y

 • در صورتی که FOV و سایز ماتریس را داشته باشیم می توان

 • اندازه Pixel را بدست آورد :

Imaging : FOV


حسام سکوتی CT SCAN

 • واحد Image Processor : تبدیل عدد CT به رنگی بین

 • سفید و سیاه .

 • چشم انسان قادر به تشخیص 20 سطح خاکستری می باشد.

 • برای نمایش اعداد CT نیاز به 4000 سطح داریم.

Imaging : Image Display


حسام سکوتی CT SCAN

 • تشخیص بیماری های مغز و اعصاب

 • بيمارهاي مادر زادي مانند بزرگي يا كوچكي جمجمه .

 • طرح ریزی عمل جراحی

 • تشخيص تومورهاي داخل جمجمه‌اي و خارج مغزي .

 • خونريزي در قسمت‌هاي مختلف مغز و سكته‌هاي مغزي .

Application


حسام سکوتی CT SCAN

 • اندازه گیری چگالی مواد معدنی استخوان برای تشخیص پوکی

 • استخوان

 • تشخيص بيماري اعضاي داخل شكمي مانند كبد ، لوزالمعده

 • و غدد فوق كليوي

 • بررسي بيماريهاي ريه.

 • در تحقیقات باستان شناسیو یا علم مواد

Application


حسام سکوتی CT SCAN

Application


حسام سکوتی CT SCAN

 • Comfortable, loose-fitting clothing

 • Metal objects : jewelry, eyeglasses, dentures

 • Not to eat or drink anything, specially if a

 • contrast material will be used

 • Pregnancy

Prepare patient


حسام سکوتی CT SCAN

 • Painless, noninvasive and accurate

 • Able to image bone, soft tissue and blood

 • vessels at the same time.

 • provides very detailed images.

 • Less sensitive to patient movement than MRI

 • provides real-time imaging

 • No radiation remains in a patient after a CT

Benefits


حسام سکوتی CT SCAN

 • Cancer from excessive exposure to radiation

 • Not recommended for pregnant women

 • The risk of serious allergic reaction is rare

 • Cataract

RISKS


حسام سکوتی CT SCAN

Comparison : General


حسام سکوتی CT SCAN

Comparison : Gantry


حسام سکوتی CT SCAN

Comparison : X-ray tube


حسام سکوتی CT SCAN

Comparison : Table


حسام سکوتی CT SCAN

Comparison : Imaging


حسام سکوتی CT SCAN

Comparison : Other


ad
 • Login