Qari mit-Tieni Ittra ta’
Download
1 / 28

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 8, 1-9 - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 8, 1-9. Kristu ftaqar min]abba fikom. Aħna għarrafnielkom, ħuti, il-grazzja ta’Alla li ngħatat lill-knejjes tal-Maċedonja, għaliex fil-prova l-kbira ta s -sofferenza, il-ferħ tagħhom kien kbir u l-faqar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 8, 1-9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Qari mit-Tieni Ittra ta’

San Pawl Appostlu

lill-Korintin

2Kor 8, 1-9

Kristu ftaqar min]abba fikom


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Aħna għarrafnielkom, ħuti, il-grazzja ta’Alla li ngħatat lill-knejjes tal-Maċedonja, għaliex fil-prova l-kbira tas-sofferenza, il-ferħ tagħhom kien kbir u l-faqar


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

bla tarf tagħhom safa’ ta’ għana kbir biex taw minn qalbhom. Għaliex taw minn rajhom kemm setgħu, u nixhidhulkom jien,aktar milli setgħu.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Talbuna b’ħeġġa kbira din il-grazzja, jiġifieri, li jissieħbu f’dan

il-ministeru ta’ għajnuna lill-qaddisin, u aktar milli ttamajna aħna, huma taw


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

ruħhom l-ewwel lil-Mulej, imbgħad lilna bir-rieda ta’ Alla. U hekk tlabna lil Titu, li beda dan ix-xogħol, biex itemm din il-ħidma ta’ ħnienafostkom.

Iżda bħalma intom għonja


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

f’kollox, fil-fidi u

fil-kelma, fl-għerf u

fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawwimna f’qalbkom, hekk għandkom tistagħnu f’din il-ħidma ta’ ħniena.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

M’iniex nordnalkom: iżda permezz tal-ħerqa li wera ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

l-imħabba tagħkom. Intom tafu l-grazzja ta’


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Sidna Ġesù Kristu, li għad li kien għani, ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistagħnu permezz tal-faqar tiegħu.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Il-Kelma tal-Mulej.

R:/ Irroddu ħajr lil Alla


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Salm Responsorjali

Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej!


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej!

Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha;

ngħanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

R:/ Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Ħieni min f’Alla ta’ Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu,

min għandu t-tama

fil-Mulej, Alla tiegħu,


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

li għamel is-sema, l-art u l-baħar,

u kulma jinsab fihom;

hu li jżomm kelmtu għal dejjem.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

R:/ Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Il-Mulej jagħmel ħaqq lill-maħqurin,

U jagħti l-ħobż

lill-imġewħin.

Il-Mulej li jeħles

lill-imjassrin.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

R:/ Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Il-Mulej li jiftaħ għajnejn

l-għomja;

Il-Mulej li jerfa’

lill-milwijin;

Il-Mulej li jħobb lill-ġusti;

Il-Mulej li jħares

lill-barranin.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

R:/ Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Hallelujah. Hallelujah

Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej:

Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin.

Hallelujah. Hallelujah


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Qari

mill-Evanġelju skont

San Mattew

Mt 5,43-48

GlorjalilekMulej

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

“Smajtu x’intqal: <Ħobb lil għajrek, u obgħod

lill-għadu tiegħek.> Imma jiena ngħidilkom:


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu

fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel

ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex.

Għax jekk intom tħobbu


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom?

Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed?


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan?

Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu

fis-smewwiet.”


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2kor 8 1 9

ĦSIEB


ad
  • Login