Finan no pravo in javne finance
Download
1 / 23

Finančno pravo in javne finance - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finančno pravo in javne finance. DAVKI (IZBRANE VRSTE) Dr. Aleš Ferčič. PREDSTAVITEV NEKATERIH DAVKOV (davščin) Opozorilo(!!): splošni del - FPJF, zato predstavitev davkov ni omejena le na slovensko davčno pravo. Carine. Trošarine / akcize. Davek na dohodek fizičnih oseb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Finančno pravo in javne finance

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finan no pravo in javne finance
Finančno pravo in javne finance

DAVKI

(IZBRANE VRSTE)

Dr. Aleš Ferčič


Finan no pravo in javne finance

PREDSTAVITEV NEKATERIH DAVKOV (davščin)

Opozorilo(!!): splošni del - FPJF, zato predstavitev davkov ni omejena le na slovensko davčno pravo.

Carine

Trošarine / akcize

Davek na dohodek fizičnih oseb

Davek na dohodek pravnih oseb

Nekateri izbrani davki

Davek na dodano vrednost


Finan no pravo in javne finance

DAVEK NA DOHODEK FIZIČNIH OSEB / DOHODNINA (personal income tax, Einkommensteuer natürlicher Personen, impôt sur le revenu des personnes physiques)

Modeli obdavčitve

Dohodek

Kdo?

Davčna osnova

Elementi

+ / -

Ostalo

Subjektivni oz. osebni davek


Finan no pravo in javne finance

Kdo?

-Fizične osebe

-Ločevanje med rezidenti in nerezidenti

(v primerjalnem pravu je prevladujoči model obdavčitve rezidentov po teritorialnem (vir) in personalnem načelu (svetovni dohodek), obdavčitev nerezidentov pa le po teritorialnem načelu).


Finan no pravo in javne finance

 • Dohodek (v smislu dohodnine)

 • teorija ni uspela oblikovati popolne abstraktne in praktično uporabe definicije (“najboljši” definiciji)

 • praksa je zato izbrala pragmatično rešitev: naštevanje relevantnih dohodkov (prevladujoči dohodki – glej naslednjo stran)

t. (stalnega) izvora

t. čistega povečanja ekonomske moči oz. (Schanz, Haig, Simons – t. SHS)


Finan no pravo in javne finance

 • Opomba:

 • -Davčni predpisi včasih določene dohodke izrecno

 • izvzemajo iz sistema obdavčljivih dohodkov:

 • določajo, da se sploh ne štejejo za dohodke

 • določajo, da sicer so dohodek, vendar se od njih ne plača dohodnine (oprostitev).

 • -Pri določanju dohodkov se prevladujoče upošteva t.i.

 • neto načelo.

 • -Upoštevajo se dohodki, doseženi v določenem

 • koledarskem letu.


Finan no pravo in javne finance

-Davčni predpisi prevladujoče določajo obveznost plačila akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Obseg in način tovrstnega plačevanja določajo davčni predpisi.


Finan no pravo in javne finance

-nekateri dohodki se obdavčijo posebej (proporcionalno)

-ostali dohodek se obdavči (progresivno)

-celoten dohodek se obdavči (progresivno)


Finan no pravo in javne finance

Davčna osnova akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Krajevni / prostorski

KJE?

Časovni

KDAJ? oz. V KATEREM OBDOBJU

Osebni

KDO? oz. ČIGAVI DOHODKI?

Vidik

Stvarni

KAJ?


Finan no pravo in javne finance

 • Subjektivni oz. osebni davek akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

 • pri obdavčitvi se upoštevajo nekatere osebne lastnosti davčnega zavezanca:

 • -ekonomska moč;

 • -zdravstveno stanje;

 • -vzdrževanje enega ali več družinskih članov…


Finan no pravo in javne finance

Prednosti in slabosti akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Korekcija pretirano neenakomerne razporeditve sredstev

Instrument za korekcijo slabih makrogosp. kazalcav

Izdaten in stalen vir JP

+

-

Zahtevnost: težave pri določanju DO in pri kontroli

Stroški


Finan no pravo in javne finance

DAVEK OD DOHODKOV (OZ. DOBIČKA) PRAVNIH OSEB akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Kdo?

Davčna stopnja

Ostalo

Elementi

Davčna osnova


Finan no pravo in javne finance

Kdo? akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

-Pravne osebe (domačega ali tujega prava),

razen izrecno izvzete z davčnim predpisom.

-Ločevanje med rezidenti (statutarni ali dejanski sedež) in nerezidenti

-Prevladujoč model je obdavčitev rezidentov po personalnem in teritorialnem načelu, obdavčitev nerezidentov pa po teritorialnem načelu.


Finan no pravo in javne finance

Davčna osnova akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

-DO je načeloma dobiček, dosežen v določenem obdobju

(dobiček je razlika med relevantnimi prihodki in odhodki)

-Davčni predpisi izrecno določajo relevantne prihodke in odhodke (vsak odhodek ni davčno relevanten – razlika med t.i. poslovno in davčno bilanco)

-Posebne pozornosti so deležne t.i. transferne cene (cene, ki si jih zaračunavajo povezane osebe).

Primer: DM (država A), DH (država B)

Država A je davčno manj ugodna kot država B

“Umetno” prelivanje dobička iz DM v DH

POSLEDICE na strani DM, DH, države A, države B?!


Finan no pravo in javne finance

Davčna stopnja akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

-Prevladujoči model v primerjalnem pravu je

ena davčna stopnja (splošna DS),

razen za posebej predvidene primere (posebna DS),

ki so določeni restriktivno.


Finan no pravo in javne finance

DAVEK NA DODANO VREDNOST akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).(value-added tax, Mehrwertsteuer, impôt sur valeur ajoutée)

Dodana vrednost

Podjetje/ podjetnik

Elementi

+/-

Neto (vsefazni) davek na promet


Finan no pravo in javne finance

 • Dodana vrednost akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

 • 2 možnosti obdavčitve DV:

 • a) neposredna (DV=DO)

 • b) posredna: skupni bruto promet relevantne faze je DO, nato pa od na tej osnovi ugotovljenega davka odbijemo davek, plačan v prejšnji fazi

2 metodi za ugotavljanje DV (DO)

-m. seštevanja: vsota vseh elementov cene

-m. odštevanja: razlika med sk.vred. prometa relevantne faze in sk.vred. prometa prejšnje faze


Finan no pravo in javne finance

DBDBDBDB akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

10357585

103575

100350750850

ABCDPotrošnik

10357585

2540 10

Celoten davek (pri potrošniku): 10+25+40+10=85


Finan no pravo in javne finance

Prednosti in slabosti (DDV) akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Nevtralnost

2x kontrola: država in podjetja med seboj

Praktično ni kumuliranja

+

-

Težave pri uvedbi

Asocialnost


Finan no pravo in javne finance

TROŠARINE / AKCIZE akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

(excises, taxes on specific goods and services, Akzisen, droits d`accises)

Promet določenega blaga/storitev

Elementi

+ / -


Finan no pravo in javne finance

CARINE akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).(customs duty, Zoll, douane)

Prečkanje carinske črte

Razvoj

Elementi

Vrste

Pomen GATT/WTO in EU

Cilji

Fiskalni

Gospodarski


Finan no pravo in javne finance

 • Vrste (carin) akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

 • smer (uvozne, izvozne, (tranzitne))

 • vloga (fiskalne, gospodarske/zaščitne)

 • tehnika izračunavanja (količinske, vrednostne)

 • višina carinske stopnje(diferencialne, preferenčne)

 • način sprejemanja (avtonomne/nacionalne, konvencionalne/mednarodne)


ad
 • Login