Miejsce realizacji
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

Miejsce realizacji PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miejsce realizacji. ul. Obr. Westerplatte 28 91-811 Łódź tel. 42 657 12 98. Szkoła Podstawowa nr 153 im. M. Skłodowskiej – Curie. CZAS REALIZACJI. 4 miesiące III – VI 2012 r. KOORDYNATORZY PROJEKTU. Dorota Glinkowska – Szkudlarek Irena Nałęcka. Joanna Chlewska Alicja Krupska

Download Presentation

Miejsce realizacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Miejsce realizacji

ul. Obr. Westerplatte 28

91-811 Łódź

tel. 42 657 12 98

Szkoła Podstawowa nr 153

im. M. Skłodowskiej – Curie


CZAS REALIZACJI

4 miesiące III – VI 2012 r.


KOORDYNATORZY PROJEKTU

Dorota Glinkowska – Szkudlarek

Irena Nałęcka

Joanna Chlewska

Alicja Krupska

Dorota Maciejewska

Agnieszka Piekarska

Jolanta Tułodziecka

Ewa Wieczorek

Anna Zajder

REALIZATORZY


Uczestnicy

projektu

Uczniowie

klas 0-VI


CELE PROJEKTU

 • zainteresowanie uczniów życiem

 • i twórczością Janusza Korczaka

 • zapoznanie z prawami dziecka

 • rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi

 • technikami plastycznymi na płaszczyźnie i w przestrzeni

 • kształtowanie umiejętności wyrażania spostrzeżeń i emocji poprzez ekspresję słowno – plastyczną

 • rozwijanie umiejętności wywiązywania się z podjętych

 • zadań indywidualnych lub grupowych


Działania podjęte w ramach projektu


1.Happening


Uczniowie klasy III b ułożyli na boisku szkolnym hasło „Rok Korczaka”. Wykorzystali do tego swoje ciała…


oraz zakrętki do butelek.


Dzieci ze świetlicy utworzyły drzewko swoich praw.


2. Głośne czytanie „Króla Maciusia Pierwszego”


3. Wystawa poświęcona życiu i twórczości Janusza Korczaka


4. Złote myśli Janusza Korczaka


5. ALBUM


6. Działania plastyczne:

 • Janusz Korczak w portrecie

 • Król Maciuś Pierwszy w portrecie

 • Kraina szczęśliwych dzieci - plakat

 • Król Maciuś Pierwszy - kukiełki

 • Widok z okna Janusza Korczaka – rysunki

 • Prawa dziecka - rysunki


Janusz Korczak w portrecie


Płaskorzeźby


Reliefy


Widok z okna Janusza Korczaka


Prawa dziecka


PRAWA DZIECKA


Kraina szczęśliwych dzieci


Król Maciuś Pierwszy


7. „Europa to my” – projekt o prawach dziecka realizowany w ramach Koła Europejskiego


Prawa dziecka - kolaż


Plakat


8. Promowanie talentów naszych uczniów

Dzieci prezentowały swoje prace na forum szkoły i poza szkołą


Wernisaż

Wernisaż uczennicy klasy III b – Magdaleny Sychowicz w galerii Starego Rynku


Po drugiej stronie okna


Nasze emocje


Nasze emocje


9. Działania literackie


Listy do Pana Korczaka


Szanowny Panie Januszu Korczaku!


„Gdybym był Królem Maciusiem I …”

Co byś zrobił, gdybyś był Królem Maciusiem?


10. „Zrozumieć dziecko”

cykl zajęć poświęconych prawom dziecka, oparty na autorskich scenariuszach wychowawcy zrealizowany w klasie VI a


WYCHOWNIE DAWNIEJ I DZIŚ – METODY WYKORZYSTANE NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH

Metody korczakowskie

 • Szafa rzeczy znalezionych

 • Sąd koleżeński

 • Rada samorządowa

 • Półka

 • Gazetka

 • Plebiscyt życzliwości i niechęci

 • Dyżury

 • Skrzynka na listy

 • Sklepik

 • Tablica

 • Sejm dziecięcy

Metody współczesne

 • Drama

 • Stacje uczenia się

 • E-learning

 • Gra edukacyjna

 • Projekt

 • Mapa mentalna

 • Kolaż

 • Prezentacja


K rczak

is

C l

Nauka to zabawa


11. Działania teatralne


12. Impreza podsumowująca

 • występy uczniów

 • prezentacja multimedialna z realizacji projektu

 • głośne czytanie „Króla Maciusia Pierwszego”

 • przez aktora Teatru Nowego Sławomira Suleja

 • otwarcie galerii prac połączone ze zwiedzaniem

 • poczęstunek dla zaproszonych gości

 • obdarowanie gości pamiątkową płytą

 • z nagraniem występów dzieci


Głośne czytanie Króla Maciusia


PODZIĘKOWANIA

Patronat medialny: Dziennik Łódzki


Rezultaty projektu

DLA UCZNIA

 • wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

 • wyrażanie zdobytej wiedzy w twórczy i oryginalny sposób

 • poznanie życia i twórczości Janusza Korczaka

 • rozwój umiejętności pracy w grupie i planowania swoich działań

 • rozwój umiejętności zbierania i przetwarzania informacji

 • wzrost świadomości swoich praw

DLA NAUCZYCIELA

 • wzbogacanie warsztatu pracy

 • sięganie po nowe metody i formy pracy

 • poszukiwanie twórczych niekonwencjonalnych rozwiązań

 • realizacja postulatu aktywnego uczestnictwa uczenia w procesie edukacyjnym

 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

 • DLA SZKOŁY

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki

 • nawiązanie współpracy z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi wspierającymi edukację

 • promocja szkoły

 • DLA RODZICÓW

 • możliwość uczestniczenia w procesie edukacyjnym dziecka

 • możliwość monitorowanie postępów dziecka

 • integracja ze środowiskiem szkolnym


Upowszechnienie projektu

Prezentacja projektu na konferencji metodycznej w ŁCDNiKP w ramach galerii małych twórców

Występy i wystawa prac dzieci

w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 6


Dziękujemy za uwagę!

Dorota Maciejewska

Irena Nałęcka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”


BIBLIOGRAFIA

 • Źródło: archiwum prywatne Doroty Glinkowskiej –

 • Szkudlarek

 • Źródło: archiwum prywatne Ireny Nałęckiej

 • Źródło: archiwum prywatne Ewy Wieczorek

 • Źródło: archiwum prywatne Agnieszki Piekarskiej

 • Źródło: archiwum prywatne Doroty Maciejewskiej


 • Login