Miejsce realizacji - PowerPoint PPT Presentation

Miejsce realizacji
Download
1 / 53

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miejsce realizacji. ul. Obr. Westerplatte 28 91-811 Łódź tel. 42 657 12 98. Szkoła Podstawowa nr 153 im. M. Skłodowskiej – Curie. CZAS REALIZACJI. 4 miesiące III – VI 2012 r. KOORDYNATORZY PROJEKTU. Dorota Glinkowska – Szkudlarek Irena Nałęcka. Joanna Chlewska Alicja Krupska

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Miejsce realizacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Miejsce realizacji

Miejsce realizacji

ul. Obr. Westerplatte 28

91-811 Łódź

tel. 42 657 12 98

Szkoła Podstawowa nr 153

im. M. Skłodowskiej – Curie


Miejsce realizacji

CZAS REALIZACJI

4 miesiące III – VI 2012 r.


Koordynatorzy projektu

KOORDYNATORZY PROJEKTU

Dorota Glinkowska – Szkudlarek

Irena Nałęcka

Joanna Chlewska

Alicja Krupska

Dorota Maciejewska

Agnieszka Piekarska

Jolanta Tułodziecka

Ewa Wieczorek

Anna Zajder

REALIZATORZY


Miejsce realizacji

Uczestnicy

projektu

Uczniowie

klas 0-VI


Cele projektu

CELE PROJEKTU

 • zainteresowanie uczniów życiem

 • i twórczością Janusza Korczaka

 • zapoznanie z prawami dziecka

 • rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi

 • technikami plastycznymi na płaszczyźnie i w przestrzeni

 • kształtowanie umiejętności wyrażania spostrzeżeń i emocji poprzez ekspresję słowno – plastyczną

 • rozwijanie umiejętności wywiązywania się z podjętych

 • zadań indywidualnych lub grupowych


Dzia ania podj te w ramach projektu

Działania podjęte w ramach projektu


1 happening

1.Happening


Miejsce realizacji

Uczniowie klasy III b ułożyli na boisku szkolnym hasło „Rok Korczaka”. Wykorzystali do tego swoje ciała…


Miejsce realizacji

oraz zakrętki do butelek.


Miejsce realizacji

Dzieci ze świetlicy utworzyły drzewko swoich praw.


2 g o ne czytanie kr la maciusia pierwszego

2. Głośne czytanie „Króla Maciusia Pierwszego”


3 wystawa po wi cona yciu i tw rczo ci janusza korczaka

3. Wystawa poświęcona życiu i twórczości Janusza Korczaka


4 z ote my li janusza korczaka

4. Złote myśli Janusza Korczaka


5 album

5. ALBUM


6 dzia ania plastyczne

6. Działania plastyczne:

 • Janusz Korczak w portrecie

 • Król Maciuś Pierwszy w portrecie

 • Kraina szczęśliwych dzieci - plakat

 • Król Maciuś Pierwszy - kukiełki

 • Widok z okna Janusza Korczaka – rysunki

 • Prawa dziecka - rysunki


Janusz korczak w portrecie

Janusz Korczak w portrecie


P askorze b y

Płaskorzeźby


Reliefy

Reliefy


Widok z okna janusza kor czaka

Widok z okna Janusza Korczaka


Prawa dziecka

Prawa dziecka


Miejsce realizacji

PRAWA DZIECKA


Kraina szcz liwych dzieci

Kraina szczęśliwych dzieci


Kr l maciu pierwszy

Król Maciuś Pierwszy


7 europa to my projekt o prawach dziecka realizowany w ramach ko a europejskiego

7. „Europa to my” – projekt o prawach dziecka realizowany w ramach Koła Europejskiego


Prawa dziecka kola

Prawa dziecka - kolaż


Plakat

Plakat


8 promowanie talent w naszych uczni w

8. Promowanie talentów naszych uczniów

Dzieci prezentowały swoje prace na forum szkoły i poza szkołą


Wernisa

Wernisaż

Wernisaż uczennicy klasy III b – Magdaleny Sychowicz w galerii Starego Rynku


Po drugiej stronie okna

Po drugiej stronie okna


Nasze emocje

Nasze emocje


Miejsce realizacji

Nasze emocje


9 dzia ania literackie

9. Działania literackie


Listy do pana korczaka

Listy do Pana Korczaka


Miejsce realizacji

Szanowny Panie Januszu Korczaku!


Gdybym by kr lem maciusiem i

„Gdybym był Królem Maciusiem I …”

Co byś zrobił, gdybyś był Królem Maciusiem?


10 zrozumie dziecko

10. „Zrozumieć dziecko”

cykl zajęć poświęconych prawom dziecka, oparty na autorskich scenariuszach wychowawcy zrealizowany w klasie VI a


Miejsce realizacji

WYCHOWNIE DAWNIEJ I DZIŚ – METODY WYKORZYSTANE NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH

Metody korczakowskie

 • Szafa rzeczy znalezionych

 • Sąd koleżeński

 • Rada samorządowa

 • Półka

 • Gazetka

 • Plebiscyt życzliwości i niechęci

 • Dyżury

 • Skrzynka na listy

 • Sklepik

 • Tablica

 • Sejm dziecięcy

Metody współczesne

 • Drama

 • Stacje uczenia się

 • E-learning

 • Gra edukacyjna

 • Projekt

 • Mapa mentalna

 • Kolaż

 • Prezentacja


Miejsce realizacji

K rczak

is

C l

Nauka to zabawa


Miejsce realizacji

11. Działania teatralne


12 impreza podsumowuj ca

12. Impreza podsumowująca

 • występy uczniów

 • prezentacja multimedialna z realizacji projektu

 • głośne czytanie „Króla Maciusia Pierwszego”

 • przez aktora Teatru Nowego Sławomira Suleja

 • otwarcie galerii prac połączone ze zwiedzaniem

 • poczęstunek dla zaproszonych gości

 • obdarowanie gości pamiątkową płytą

 • z nagraniem występów dzieci


G o ne czytanie kr la maciusia

Głośne czytanie Króla Maciusia


Podzi kowania

PODZIĘKOWANIA

Patronat medialny: Dziennik Łódzki


Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

DLA UCZNIA

 • wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

 • wyrażanie zdobytej wiedzy w twórczy i oryginalny sposób

 • poznanie życia i twórczości Janusza Korczaka

 • rozwój umiejętności pracy w grupie i planowania swoich działań

 • rozwój umiejętności zbierania i przetwarzania informacji

 • wzrost świadomości swoich praw

DLA NAUCZYCIELA

 • wzbogacanie warsztatu pracy

 • sięganie po nowe metody i formy pracy

 • poszukiwanie twórczych niekonwencjonalnych rozwiązań

 • realizacja postulatu aktywnego uczestnictwa uczenia w procesie edukacyjnym

 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

 • DLA SZKOŁY

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki

 • nawiązanie współpracy z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi wspierającymi edukację

 • promocja szkoły

 • DLA RODZICÓW

 • możliwość uczestniczenia w procesie edukacyjnym dziecka

 • możliwość monitorowanie postępów dziecka

 • integracja ze środowiskiem szkolnym


Upowszechnienie projektu

Upowszechnienie projektu

Prezentacja projektu na konferencji metodycznej w ŁCDNiKP w ramach galerii małych twórców

Występy i wystawa prac dzieci

w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 6


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę!

Dorota Maciejewska

Irena Nałęcka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”


Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

 • Źródło: archiwum prywatne Doroty Glinkowskiej –

 • Szkudlarek

 • Źródło: archiwum prywatne Ireny Nałęckiej

 • Źródło: archiwum prywatne Ewy Wieczorek

 • Źródło: archiwum prywatne Agnieszki Piekarskiej

 • Źródło: archiwum prywatne Doroty Maciejewskiej


 • Login