Stand van zaken visie vandaag mart jan paul
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Stand van zaken: Visie & Vandaag Mart-Jan Paul PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Theologisch afstandsonderwijs … … NET van start. Stand van zaken: Visie & Vandaag Mart-Jan Paul. Symposium NET Foundation - Regardz Eenhoorn Amersfoort - 16 November 2007 www.net-edu.org. Twee jaar aan het werk: het doel dichterbij!

Download Presentation

Stand van zaken: Visie & Vandaag Mart-Jan Paul

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Theologisch afstandsonderwijs …

… NET van start

Stand van zaken: Visie & Vandaag

Mart-Jan Paul

Symposium NET Foundation - Regardz Eenhoorn Amersfoort - 16 November 2007

www.net-edu.org


 • Twee jaar aan het werk: het doel dichterbij!

 • Symposium op 3 oktober 2005 in Putten, na promotie

 • van A.C. Neele in Utrecht.

 • Brainstorm over mogelijkheden van computer-technologie voor theologisch onderwijs.

 • Symposium op 24 januari 2006 in Putten

 • EduGate: ‘Theologie en technologie: samen – werking’.

 • Vandaag in Amersfoort: resultaten en verdere plannen


 • EduGate 2006:

 • M.J. Paul: ‘Theologisch onderwijs ondersteund door technologie: beperkingen en mogelijkheden’.

  • - Persoonlijke ontmoetingen met docenten en medestudenten blijven nodig.

  • Een combinatie van onderwijsvormen: ‘blended learning’.

 • A.C. Neele: Samenwerking: voorstellen en verbanden

  • Aankondiging internationaal platform: Network Education Theology.

  • Intermediair tussen softwareproducent Cordys Educator en theologische opleidingen


Oprichting van Stichting NET

Identiteit: ‘Reformed evangelical’

Bestuursleden:

- Drs. M. Burggraaf, voorm. voorz. CvB CHE (voorz.)- Dr. ir. C. Roos, em. hoogl. TU te Delft (2e voorz.)- Ir. H. Kievit, Nyenrode Business Univ. (secr.-penn.)- Hr. J.G.P. Baan, bestuurssecr. Vanenburg Holding- Dr. A.C. Neele, Edwards Centre Yale University- Dr. M.J. Paul, CHE te Ede en ETF te Leuven- Drs. G. Nieuwenhuis, voormalig dir. ZGG


 • Het bevorderen van (inter)nationaal georiën-teerd theologisch onderwijs via onder meer een elektronische leeromgeving.

 • Een platformfunctie. Onderwijsinstellingen en organisaties op theologisch gebied kunnen met behoud van eigen identiteit programma’s ontwikkelen, maar ook kennis en ervaringen uitwisselen.

 • 2. Ontwikkeling van theologische leerstof.

 • Medeontwikkelaar van theologische inhoud; voorkeur voor Engelstalige Bachelor of Th.


Per 1 november 2006 een bureaudirecteur:

ir. Raymond H. Warnaar

Voorheen werkzaam in ict; daarna zending in Latijns-Amerika

Studie: Univ. Twente: EST Master

(Educational Science & Technology)

- Contacten met instellingen

- Technische en onderwijskundige ondersteuning

- Fondswerving


 • Voorjaar en zomer 2007: Pilots

 • - Nederland: CHE, GZB en ZGG

 • Testen van geschiktheid van Educator voor didactische

 • doelen en voor het onderwijs op afstand.

 • Nederlandstalig

 • - PRTS in Amerika en NETS in Namibië.

 • Engelstalig

 • Nu: zeven organisaties in Latijns-Amerika

 • Spaanstalig


 • Tweesporenbeleid t.a.v. elektronische leeromgeving:

 • Educator heeft veel potentieel en is geschikt voor

 • een brede en ingewikkelde onderwijsinstelling.

  • - Ook geschikt voor catalogusfuncties.

  • - Wordt verder ontwikkeld voor afstandsonderwijs.

 • IT’s Learning (smaller concept) heeft nu meer

 • faciliteiten voor afstandsonderwijs


 • Internationale oriëntatie

 • - Nederlands

 • Engels

 • Duits

 • Frans

 • SpaansSponsoring in Nederland en Noord-Amerika

 • Waarschijnlijk binnenkort ook vanuit Zuid-Afrika


Vier verschillende diensten:

Toegang tot betrouwbaar theologisch onderwijs. Blended learning.

Geeft advies en biedt klantspecifieke cursussen.

Ontwikkeling en beschikbaarstelling van digitale theologische onderwijsmaterialen.

Vanaf 2008 databank met een overzicht van wereldwijde theologische studiemogelijkheden.


 • Volgende stappen

 • Binnenkort:

 • - Nieuwe pilots, in Nederland en in het buitenland

 • - Didactische visie (hoe uitval te voorkomen)

 • Op iets langere termijn:

 • Goed theologisch materiaal, didactisch verantwoord,

 • hoog rendement

 • Regulier onderwijs met ingeschreven studenten in

 • het buitenland

 • - Financieel meer selfsupporting

 • Bundeling en versterking van kleinschalige initiatieven


NET: Unieke samenwerking van verschillende partners

www.net-edu.org

Nu: op volle kracht vooruit.

Doel: verspreiding van Gods Woord met de

mogelijkheden van de 21ste eeuw!

‘Onderwijst alle volken, … lerende hen onderhouden

alles, wat Ik u geboden heb’ (Matt. 28:19).


 • Login