Κεφάλαιο 9ο Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 1 ο : Εισαγωγή) - PowerPoint PPT Presentation

 9
Download
1 / 12

  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Κεφάλαιο 9ο Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 1 ο : Εισαγωγή). Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις. Τρισδιάστατη απεικόνιση γεωτρήσεων ανάπτυξης σε κοίτασμα πετρελαίου στη Β. Θάλασσα. Ταμιευτήρας πετρελαίου. Εισαγωγή στις κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Κεφάλαιο 9ο Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 1 ο : Εισαγωγή)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


9 1

9

&

( 1: )


9 1

&


9 1

.

&

& (directional drilling)

:

  • &


9 1

&

(directional drilling): &

- ,


9 1

3.

4.

1

3

2

4

2.

1.

&

:

  • :


9 1

&

(, , , , ..)

: ( )

F: ( )

W: ( )

: ( )

(-): (bit tilt angle)


9 1

Fcos()

&

: ( )

F: ( )

W: ( )

W1:

W2:


9 1

()

()

()

() (drop off) (- < 0)

() (- =0 =)

() (build up) (- > 0)

W2

W1

W

&

:

: , W: , F: , : , W1: , W2:


9 1

D

OD

W

&

D:

OD:

W:

L:

R:

FL:

: (=-)

( )

FL

2

1

3

1:

2:

3:


9 1

&

( )


9 1

&

> 45


9 1

  • (). (slant type build-and-sail type build-and-hold type)

  • (). S(S-type build-sail and drop type build-hold and drop type)

  • (). J L(J-type L-type)


  • Login