slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
RNDr. KAŇUK Ján

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

RNDr. KAŇUK Ján - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FHPV Prešovská univerzita v Prešove. Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR. Model l ing of Annual Average of Global I rradiation on H orizontal P lane using GIS in SR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RNDr. KAŇUK Ján' - erasto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJAFHPV Prešovská univerzita v Prešove

Modelovanie priemerného ročného úhrnuglobálneho slnečného žiarenia dopadajúcehona horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Modelling of Annual Average of Global Irradiation on Horizontal Plane using GIS in SR

RNDr. KAŇUK Ján

glob lne iarenie

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Globálne žiarenie

RNDr. KAŇUK Ján

energetick kr za

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Energetická kríza
  • dopyt po energii
  • vysoká spotreba
  • vysoká cena
  • obmedzenosť zdrojov
  • znečisťovanie životného prostredia atď.

www.seps.sk, navštívené dňa 28.11.2008

RNDr. KAŇUK Ján

rie enie energetickej kr zy

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Riešenie energetickej krízy

RNDr. KAŇUK Ján

slide5

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

PV GIS

RNDr. KAŇUK Ján

priestorov diferenci cia glob lneho slne n ho iarenia pre eur pu

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Priestorová diferenciácia globálneho slnečného žiarenia pre Európu

Zdroj: HOFIERKA, 2007 (http://www.fhpv.unipo.sk/kagerr/pracovnici/hofierka/projekty/vega_results.html)

RNDr. KAŇUK Ján

metodika pr ce

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Metodika práce
  • Vstupné údaje

Meteorologické stanice

Výškový digitálny model

Príkaz r.average

Interpolácia pomocou príkazu s.vol.rst

Globálne slnečné žiarenie dopadajúce

na horizontálnu plochu v SR

RNDr. KAŇUK Ján

priestorov diferenci cia glob lneho slne n ho iarenia pre sr pre urb nne zemia

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Priestorová diferenciácia globálneho slnečného žiarenia pre SR pre urbánne územia

RNDr. KAŇUK Ján

akujem za pozornos

Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Ďakujem za pozornosť!

Email: [email protected]

Web: www.fhpv.unipo.sk/~kanukj

RNDr. KAŇUK Ján

ad