KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

RNDr. KAŇUK Ján PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FHPV Prešovská univerzita v Prešove. Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR. Model l ing of Annual Average of Global I rradiation on H orizontal P lane using GIS in SR.

Download Presentation

RNDr. KAŇUK Ján

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJAFHPV Prešovská univerzita v Prešove

Modelovanie priemerného ročného úhrnuglobálneho slnečného žiarenia dopadajúcehona horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Modelling of Annual Average of Global Irradiation on Horizontal Plane using GIS in SR

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Globálne žiarenie

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Energetická kríza

  • dopyt po energii

  • vysoká spotreba

  • vysoká cena

  • obmedzenosť zdrojov

  • znečisťovanie životného prostredia atď.

www.seps.sk, navštívené dňa 28.11.2008

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Riešenie energetickej krízy

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

PV GIS

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Priestorová diferenciácia globálneho slnečného žiarenia pre Európu

Zdroj: HOFIERKA, 2007 (http://www.fhpv.unipo.sk/kagerr/pracovnici/hofierka/projekty/vega_results.html)

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Metodika práce

  • Vstupné údaje

Meteorologické stanice

Výškový digitálny model

Príkaz r.average

Interpolácia pomocou príkazu s.vol.rst

Globálne slnečné žiarenie dopadajúce

na horizontálnu plochu v SR

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Priestorová diferenciácia globálneho slnečného žiarenia pre SR pre urbánne územia

RNDr. KAŇUK Ján


Modelovanie priemerného ročného úhrnu globálneho slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálnu plochu pomocou GIS-u v SR

Ďakujem za pozornosť!

Email: [email protected]

Web: www.fhpv.unipo.sk/~kanukj

RNDr. KAŇUK Ján


  • Login