Inauguracja roku szkolnego 2011 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012. Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących.

Download Presentation

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Jacek Wojtas

Podkarpacki Kurator Oświaty


Z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012

Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących.

Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji i współedukujących

Moich współpracowników


Serdecznie gratuluję i życzę Nowym DYREKTOROM

sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym.

Harmonijnej współpracy z otoczeniem.

Abyście Państwo mogli ucieleśnić swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli


www.szkolazpasja.men.gov.pl


Całe środowisko wspiera rozwój uczniów

„Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz sami uczniowie”


NOWY ROK SZKOLNY

20 242

pięciolatków rozpocznie obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

14,5% (2942)

sześciolatków wybrało szkołę


PIERWSZOKLASIŚCI

23 877 SZKOŁA PODSTAWOWA

23 277 GIMNAZJUM

25 857 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA


Co nowego od 1 września 2011 r.


Wszystkie pięciolatki będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym


Po raz ostatni rodzice mogą zdecydować, czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do I klasy, czy pozostawić je w przedszkolu.


Pomoc psychologiczno- pedagogiczna na nowych zasadach od 2011/ 2012


ZMIENIONY EGZAMIN GIMNAZJLANY

Wyniki egzaminów podane będą z sześciu zakresów:

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu

Dla każdego zakresu będą podane dwie liczby: wynik procentowy (odsetek punktów, które zdający zdobył za wykonane zadania) i centylowy (odsetek liczby uczniów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

 • język polski,

 • historia i wos,

 • matematyka,

 • przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny (podstawa i rozszerzenie).


Nowa kompetencja organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe (18 ust. 1 r.b.h.p.s)

Może zawiesić zajęcia na czas oznaczony z powodu utrudnień w działaniu szkoły, w drodze do szkoły z powodu imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu


„Wyprawka szkolna” Uchwała Rady Ministrów nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 r.


REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 • Podział zawodów na kwalifikacje.

 • Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzane osobno w trakcie trwania nauki szkolnej a egzaminy będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów

 • Wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe będą szkołami 3 letnimi.

 • Absolwenci gimnazjów będą mogli realizować obowiązek nauki jedynie w następujących szkołach: trzyletniej szkole zawodowej, czteroletnim technikum lub liceum ogólnokształcącym;


REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 • Likwidacja liceów profilowanych;

 • Likwidacja szkół uzupełniających (w tym liceów i techników uzupełniających),

 • Likwidacja zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych chcąc uzupełnić wykształcenie ogólne lub zawodowe będą w szkole ogólnokształcącej dla dorosłych uzupełniali wykształcenie ogólne a na kursach zawodowych będą zdobywali potrzebne kwalifikacje zawodowe;

 • Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego.


PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI

143 zł

147 zł

167 zł

196 zł


Wysokość średnich wynagrodzeń

2011 r.2007 r.


Jacek Wojtas

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login