INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 - PowerPoint PPT Presentation

Inauguracja roku szkolnego 2011 2012
Download
1 / 21

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012. Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inauguracja roku szkolnego 2011 2012

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Jacek Wojtas

Podkarpacki Kurator Oświaty


Z pocz tkiem nowego roku szkolnego 2011 2012

Z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012

Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących.

Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji i współedukujących

Moich współpracowników


Serdecznie gratuluj i ycz nowym dyrektorom

Serdecznie gratuluję i życzę Nowym DYREKTOROM

sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym.

Harmonijnej współpracy z otoczeniem.

Abyście Państwo mogli ucieleśnić swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli


Www szkolazpasja men gov pl

www.szkolazpasja.men.gov.pl


Ca e rodowisko wspiera rozw j uczni w

Całe środowisko wspiera rozwój uczniów

„Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz sami uczniowie”


Nowy rok szkolny

NOWY ROK SZKOLNY

20 242

pięciolatków rozpocznie obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

14,5% (2942)

sześciolatków wybrało szkołę


Pierwszoklasi ci

PIERWSZOKLASIŚCI

23 877 SZKOŁA PODSTAWOWA

23 277 GIMNAZJUM

25 857 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA


Co nowego od 1 wrze nia 2011 r

Co nowego od 1 września 2011 r.


Inauguracja roku szkolnego 2011 2012

Wszystkie pięciolatki będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym


Inauguracja roku szkolnego 2011 2012

Po raz ostatni rodzice mogą zdecydować, czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do I klasy, czy pozostawić je w przedszkolu.


Pomoc psychologiczno pedagogiczna na nowych zasadach od 2011 2012

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna na nowych zasadach od 2011/ 2012


Zmieniony egzamin gimnazjlany

ZMIENIONY EGZAMIN GIMNAZJLANY

Wyniki egzaminów podane będą z sześciu zakresów:

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu

Dla każdego zakresu będą podane dwie liczby: wynik procentowy (odsetek punktów, które zdający zdobył za wykonane zadania) i centylowy (odsetek liczby uczniów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

 • język polski,

 • historia i wos,

 • matematyka,

 • przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny (podstawa i rozszerzenie).


Nowa kompetencja organu prowadz cego szko y i plac wki o wiatowe 18 ust 1 r b h p s

Nowa kompetencja organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe (18 ust. 1 r.b.h.p.s)

Może zawiesić zajęcia na czas oznaczony z powodu utrudnień w działaniu szkoły, w drodze do szkoły z powodu imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu


Wyprawka szkolna uchwa a rady ministr w nr 68 2011 z dnia 25 maja 2011 r

„Wyprawka szkolna” Uchwała Rady Ministrów nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 r.


Reforma szkolnictwa zawodowego

REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 • Podział zawodów na kwalifikacje.

 • Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzane osobno w trakcie trwania nauki szkolnej a egzaminy będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów

 • Wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe będą szkołami 3 letnimi.

 • Absolwenci gimnazjów będą mogli realizować obowiązek nauki jedynie w następujących szkołach: trzyletniej szkole zawodowej, czteroletnim technikum lub liceum ogólnokształcącym;


Reforma szkolnictwa zawodowego1

REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 • Likwidacja liceów profilowanych;

 • Likwidacja szkół uzupełniających (w tym liceów i techników uzupełniających),

 • Likwidacja zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych chcąc uzupełnić wykształcenie ogólne lub zawodowe będą w szkole ogólnokształcącej dla dorosłych uzupełniali wykształcenie ogólne a na kursach zawodowych będą zdobywali potrzebne kwalifikacje zawodowe;

 • Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Podwy ki dla nauczycieli

PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI

143 zł

147 zł

167 zł

196 zł


Wysoko rednich wynagrodze

Wysokość średnich wynagrodzeń

2011 r.2007 r.


Dzi kuj za uwag

Jacek Wojtas

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login