slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej A naliza modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej' - enya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej

Analiza modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

slide2
Program prezentacji:

1. Relacja PRACA - EDUKACJA

2. Standardy kwalifikacji zawodowych

3. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli

4. Doskonalenia zawodowe i dokształcanie nauczycieli

5. Podsumowanie

Diagnoza stanu obecnego

Główne cele praktyk i staży zawodowych nauczycieli

slide3
RelacjaPRACA – EDUKACJA
 • wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania)
 • rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych
 • ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi
 • brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego
slide4
RelacjaPRACA – EDUKACJA

wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania)

rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych

ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi

brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego

slide5
KWALIFIKACJE-

zbiór wzajemnie powiązanych umiejętności pozwalających na rozwiązywanie zagadnień przynależnych do określonego obszaru działalności

slide6
KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI -„PIRAMIDA KWALIFIKACJI”

KWALIFIKACJE

OGÓLNOZAWODOWE

KWAL.

SPECJALIST.

KWALIFIKACJE

PODSTAWOWE

DLA ZAWODU

KWALIFIKACJE

PONADZAWODOWE

slide7
KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI -„PIRAMIDA KWALIFIKACJI”

KWALIFIKACJE

OGÓLNOZAWODOWE

KWAL.

SPECJALIST.

KWALIFIKACJE

PODSTAWOWE

DLA ZAWODU

WIADOMOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

CECHY PSYCHOFIZYCZNE

KWALIFIKACJE

PONADZAWODOWE

slide8
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Standard kwalifikacji zawodowych jest rodzajem normy opisującej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie lub inaczej:

standard kwalifikacji zawodowych jest to norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu.

slide9
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Opracowywanie standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce zostało zainicjowane przez MPiPS w ramach projektów EFS.

Dotychczas opracowano standardy dla 253 zawodów.

slide10
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Projekt badawczy MPiPS:

„Metodologia tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce”

Projekt badawczy COST:

„Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych”

slide11
STRUKTURA STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

ZADANIA ZAWODOWE

wiadomości

umiejętności

postawa

K1

K2

K3

kwalifikacje

slide12
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

ASPEKTY APLIKACYJNE:

baza do budowy podstaw programowych kształcenia w zawodzie i programów kształcenia zawodowego

możliwość potwierdzania kwalifikacji uzyskanych w systemie pozaszkolnym

możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w różny sposób (również w skali międzynarodowej)

slide13
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PROBLEMY:

potrzeba okresowej aktualizacji opracowanych standardów

utrudniona transformacja do sfery edukacji

ograniczenia w upowszechnianiu

różne podejścia metodologiczne stosowane przy konstruowaniu standardów w krajach EU

slide14
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Obecnie w Polsce brak jest regulacji prawnych na stosowanie standardów np. w kształceniu zawodowym!!

slide15
KSZTAŁCENIE MODUŁOWE wg METODOLOGII MES

Każdy zawód można opisać poprzez wyszczególnienie pojedynczych zadań zawodowych

Wykonanie każdego zadania zawodowego wymaga określonych umiejętności praktycznych i opanowania pewnych treści teoretycznych

Kształcenie wg programów modułowych przygotowuje uczestnika szkolenia bezpośrednio do wykonywania konkretnych zadań zawodowych – uczymy się tak, jak później pracujemy

Zadania zawodowe podczas szkolenia nazywamy jednostkami modułowymi

Jednostka modułowa – zadanie zawodowe, którego efektem jest produkt, usługa lub decyzja

slide16
ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

studia wyższe na kierunku Edukacja techniczno informatyczna

studia wyższe studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego

studia wyższe staż zawodowy studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego    

studia wyższe staż zawodowy kurs kwalifikacyjny pedagogiczny

slide17
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I METODYCZNE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

jakość kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach

doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli

wymagania systemu awansu zawodowego

poziom atrakcyjności pracy w zawodzie nauczyciela

procesy fluktuacyjne kadry nauczycieli

slide18
DOSKONALENIE ZAWODOWE I DOKSZTAŁCANIENAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

-       studia podyplomowe przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu

-       studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego

-       kursy kwalifikacyjne (tylko w zakresie przygotowania pedagogicznego)

-       kursy doskonalące

-       seminaria

-       staże i praktyki zawodowe

warsztaty

slide21

ORGANIZATORZY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • szkoły wyższe (studia podyplomowe, kursy)
 • publiczne i niepubliczne jednostki doskonalenia nauczycieli
 • dostawcy wyposażenia technicznego i dydaktycznego oraz oprogramowania
 • centra szkoleniowe
 • inne jednostki np., stowarzyszenia, fundacje itp
slide22

DIAGNOZA OBECNEGO STANU

 • niska atrakcyjność materialna zawodu nauczycielskiego
 • zbyt wygórowane wymagania formalne wobec nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • skutki reformy systemu szkolnego obejmującej stopniową likwidację szkolnictwa zawodowego
  • odejście doświadczonych nauczycieli
  • likwidacja bazy technicznej wielu szkół zawodowych
 • braki w wyposażeniu szkół w sprzęt laboratoryjny i techniczny
 • trudności z przygotowaniem uczniów do egzaminów
 • zawodowych
 • brak powiązań szkół z zakładami pracy
slide23

GŁÓWNE CELE PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

 • poznanie oczekiwań pracodawców formułowanych wobec absolwentów szkół zawodowych
 • analiza programów kształcenia zawodowego pod kątem oczekiwań pracodawców
 • zapoznanie z technologiami i organizacją pracy stosowanymi przez pracodawców
 • rozpoznanie możliwości i zasad współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi.
slide24

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ad