Rodinn pr vo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Rodinné právo PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodinné právo. Jakub Havrila , Dalibor Krigovský VI.OA. Rodinné právo upravuje rodinnoprávne vzťahy medzi: - manželmi - rodičmi a deťmi - neplnoletými a ich opatrovníkmi, poručníkmi, - osvojencami a osvojiteľmi - ostatnými príbuznými v priamom rade. Pramene rodinného práva:

Download Presentation

Rodinné právo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodinné právo

Jakub Havrila, Dalibor KrigovskýVI.OA


 • Rodinné právo upravuje rodinnoprávne vzťahy medzi:

  - manželmi

  - rodičmi a deťmi

  - neplnoletými a ich opatrovníkmi, poručníkmi,

  - osvojencami a osvojiteľmi

  - ostatnými príbuznými v priamom rade


 • Pramene rodinného práva:

  - Ústava SR

  - Zákon o rodine

  - Občiansky zákonník


 • Zásady rodinného práva:

  - ochrana materstva, manželstva a rodiny štátom

  - zodpovednosť rodičov za všestranný rozvoj detí a ich riadnu výchovu

  - rovnoprávnosť muža a ženy v rodine


 • Zákon o rodine - pozostáva z piatich základných častí:

  -Manželstvo

  -Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými

  -Výživné

  -Určenie rodičovstva a osvojenie

  -Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia


Manželstvo

 • Zákonom povolené sú dve formy uzavretia manželstva:-občianske-cirkevné

 • Uzavrieť manželstvo môže : slobodný muž/žena nad 18 rokovrozvedený muž/ženavdovec , vdova nemôže : vydatá žena , ženatý mužpriamy predkovia a potomkoviaduševne chorý

 • Zánik manželstva: - smrťou - rozvodom - vyhlásením nezvestného za mŕtveho


Ďakujeme za pozornosť


 • Login