โดย จิรวัฒน์ พรหมพร - PowerPoint PPT Presentation

Amirican Institute of Physics
Download
1 / 35

  • 145 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Amirican Institute of Physics. โดย จิรวัฒน์ พรหมพร. Jirawat@book.co.th. บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด. รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล. AIP เป็ นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม สาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์ประยุกต์, ฟิสิกส์เคมี,ฟิสิกส์นิวเคลียร์,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5613941

Amirican Institute of Physics

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

Jirawat@book.co.th

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


5613941

รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล

AIP เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม

สาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ทั่วไป,

ฟิสิกส์ประยุกต์, ฟิสิกส์เคมี,ฟิสิกส์นิวเคลียร์,

วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยรวบรวมจากวารสาร

ของ AIP จำนวน 11 รายชื่อ


5613941

ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

1. Applied Physics Letters

2. Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear science

3. Journal of Applied Physics

4. Journal of Chemical Physics

5. Journal of Mathematical Physics

6. Journal of Physical & Chemical Reference Data

7. Low Temperature Physics

8. Physics of Fluids

9. Physics of Plasma

10. Review of Scientific Instrument


5613941

วิธีการสืบค้น

Browse

Search by Scitation

Search

Simple Search

SPIN Web

Advanced Search


5613941

Browse Publications


5613941

Browse Publications

คลิกเลือก Alphabetically, By Publication หรือ By Category Listing

จากนั้นคลิกปุ่ม GO


5613941

1

Browse Publications

2

1. เลือก AIP

2. คลิกชื่อวารสารที่ต้องการ


5613941

Search Methods

เลือกสืบค้นแบบไล่เรียง

เลือกสืบค้นจากคำค้น


5613941

Browse Publications–Browse

Current Issue : เลือกแสดงวารสารฉบับปัจจุบัน

All Online Issue : เลือกแสดงรายการวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ

Free Online Sample Issue : แสดงตัวอย่างวารสารฟรี


5613941

1

2

Browse Publications – Browse –Current Issues

1. คลิก Current Issue

2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบของบทความที่ต้องการ


5613941

1

2

Browse Publications – Browse – All Online Issues

1. คลิก All Online Issues

2. คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ


5613941

Browse Publications – Browse – All Online Issues

2

1

1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML

2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF


5613941

Browse Publications – Browse – All Online Issues

HTML Table of Contents


5613941

Browse Publications – Browse – All Online Issues

PDF Table of Contents


5613941

1

2

Browse Publications – Browse – Free Online Sample Issue

1. คลิก Free Online Sample Issue

2. คลิก FREE Sample Issue


5613941

Search Methods – Search

Current Issue : สืบค้นจากวารสารฉบับปัจจุบัน

All Online Issue : สืบค้นจากวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ

Across Journals (SPIN database) : สืบค้นข้ามวารสาร


5613941

4

Search Methods– Simple Search

1

2

quantum

3

3. ระบุคำเชื่อม

1. ใส่คำค้น

2. ระบุเขตข้อมูล

4. จัดการหน้าแสดงผลลัพธ์


5613941

Search Methods– Simple Search

5

6

7

5. กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์

6. กำหนด Volume และ Issue ที่ต้องการ

7. คลิกปุ่ม Search


5613941

3

Search Methods– Advanced Search

1

2

(NANOSCALE SCIENCE AND DESIGN <IN> sec1 <OR> NANOSCALE SCIENCE <IN> sec2)

6

4

5

3. จัดการหน้าแสดงผลลัพธ์

2. ใส่คำค้น

1. คลิก Advanced Search

5. กำหนด Volume, Issue

4. กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์

6. คลิกปุ่ม Search


5613941

Search Methods– SPIN Web


5613941

Results


5613941

ปรับปรุงการสืบค้น

2

Results

1

1. คลิกแสดงรายการบรรณานุกรม และสาระสังเขป

2. เลือกดู Full Text หรือ Zipped File


5613941

Abstract


5613941

PDF Full Text


5613941

HTML Full Text


5613941

REFERENCES


5613941

CITING ARITCLES


5613941

My Scitation


5613941

1

2

My Scitation-Register

3

1. คลิก My Scitation

2. คลิก Sign up for free!

3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและคลิกปุ่ม Register


5613941

1

Sign In

2

1. คลิก Sign In

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In


5613941

My Scitation


5613941

2

1

My Article

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

2. เลือก Add to : myArticles


5613941

3

My Article – Create Collection

1

2

4

1. คลิก Create Collection

2. ตั้งชื่อ Collection

4. คลิกปุ่ม Cerate New

3. เลือกสถานะ Collection


5613941

My Article

สามารถเรียกดูแต่ละ Collection ที่สร้างได้


5613941

Amirican Institute of Physics


  • Login