EEG, SPÁNEK, EVOKOVANÉ POTENCIÁLY - PowerPoint PPT Presentation

Eeg sp nek evokovan potenci ly
Download
1 / 36

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EEG, SPÁNEK, EVOKOVANÉ POTENCIÁLY. EEG - elektroencefalografie. Registrace elektrických potenciálů mozku Je odrazem funkčních vlastností mozku. Richard Caton 1875 – 1. Registrace ECoG a evokované potenciály.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EEG, SPÁNEK, EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eeg sp nek evokovan potenci ly

EEG, SPÁNEK, EVOKOVANÉ POTENCIÁLY


Eeg elektroencefalografie

EEG - elektroencefalografie

Registrace elektrických potenciálů mozku

Je odrazem funkčních vlastností mozku

Richard Caton 1875 – 1. Registrace ECoG a evokované potenciály

Hans Berger 1929 – EEG člověka, základní rytmy elektrické aktivity alfa (8-13Hz) a beta (14-30Hz)

Po roce 1945 – EEG jako klinická vyšetřovací metoda


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Elektroencephalograf

Elektroencefalogram


Eeg sp nek evokovan potenci ly

EEG aktivita je většinou rytmická a sinusoidního tvaru

Rytmus  14-30 Hz

Rytmus  8-13 Hz

Rytmus  4-7 Hz

Rytmus  - 3 a méně Hz

Rytmus , rolandický rytmus 8-10 Hz


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Normální EEG – lokalizace variant grafoelementů

Frontálně -  aktivita

Sevření pěsti

Uvolnění pěsti

Centro-parietálně – , rolandický rytmus

Temporálně - , aktivita

Otevření očí

Zavření očí

Temporo-parieto-okcipitálně -  aktivita

Podle Faber Elektroencefalografie


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Ontogeneze EEG

Do 1 roku –  (1-3 Hz) málo pravidelná, vysoká amplituda

1- 3roky - rytmus  (4-7 Hz)

3-5 let – pravidelnější prealfa  (6-8 Hz)

5-7 let – pravidelná  (8-13Hz) střední amplitudy, reaktivní

frontálně 


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Epileptický záchvat – náhlá a patologická změna vigility, motoriky a EEG


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Typické epileptické grafoelementy v EEG

Otevření očí

Alfa aktivita

Petit mal (absence)

aktivita hrot-vlna

klonická

bezvědomí (koma)

Fáze tonická

Grand mal

Temporální záchvat = parciální záchvat s komplexní symptomatologií

Septo-hipokampový systém

Theta až delta aktivita

Beta aktivita 15-20 Hz


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Epilepsie

Záchvatová aktivita bez klinické manifestace – interiktální spike


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Epileptický záchvat

- absence (petit mal)

Hrot a vlna

Záchvat se klinicky manifestoval zahleděním


Sp nek

SPÁNEK


Sp nek1

SPÁNEK

Definice platná do 40. let 20. století spánek je stav snížené aktivity

Nathaniel Kleitman v 50. letech 20. století Spánek není jednotný proces, ale skládá se ze dvou odlišných stádií

REM spánek (Rapid Eye Movements)

Non-REM spánek

Moruzzi koncem 50. let 20. století studoval retikulární formaci: rostrální část (nad pontem) přispívá ke zvýšení bdělosti. inferiorní část (prodloužená mícha včetně pontu) normálně inhibuje aktivitu rostrální části

Spánek je aktivně indukovaný a vysoce organizovaný stav mozku. Spánek se skládá ze dvou odlišných fází.


Eeg sp nek evokovan potenci ly

4 stadia nonREM spánku

EEG

1. Alfa se rozpadá, objevuje se theta

EEG

2. Theta aktivita a grafoelementy:

K-komplex a spánkové vřeteno

EEG

3. Delta aktivita více než 20%

4. Delta aktivita více než 50%

EMG

EOG

EEG

REM – paradoxní spánek

EMG

EOG

Podle Faber – materiály k PhD


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Spánek podléhá 24 hodinové rytmicitě

Cirkadiánní rytmy jsou endogenní – přetrvávají i bez podnětů z prostředí – pacemaker, vnitřní hodiny – ncl suprachiasmaticus hypothalami

Under normal circumstances are modulated by external timing cues – sunlight – retinohypothalamic tract from retina to hypothalamus (independent on vision)

Resetting of the pacemaker

Lesion or damage of the suprachiasmatic ncl. – animal sleep in both light and dark period but the total amount of sleep is the same

suprachiasmatic ncl. regulates the timing of sleep but it si not responsible for sleep itself


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Poruchy spánku

Hypersomnie

insomnie

Narkolepsie

Pavor nocturnus

Děsivé sny

Dysmonie - somnambulismus


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Spánek ve fylogenezi a ontogenezi


Evokovan potenci ly

EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

EEG změny vázané na senzorické motorické nebo kognitivní události

Potenciály vztažené k nějakému podnětu

Rutinní vyšetřovací metoda v EEG laboratořích od 80. let 20. století

Testování afferentních funkcí


Eeg sp nek evokovan potenci ly

 • Elektrická aktivita – snímání EEG elektrodami ze skalpu pacienta

 • Evokovaná aktivita se projevuje na pozadí, které vytváří spontánní elektrická aktivita

 • Evokovaná aktivita = signál

 • Pozadí = šum

 • Signál má nižší amplitudu než pozadí může zůstat nerozponán maskován šumem

 • Řešení

 • - zvýšení aktivity signálu – závisí na intenzitě stimulu

 • Redukcí (potlačením) šumu


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Potlačení šumu - Zprůměrování signálu

Signál = směs

1.napětí spontánně produkované mozkem

2. napětí vyvolaného stimulací

Úseky (epochy) stejného trvání

Každá epocha začíná v okamžiku prezentace stimulu

Trvání epochy desítky až stovky milisekund

Spontánní mozková eletrická aktivita je vzhledem k signálu náhodná – součet mnoha epoch má tendenci vyrušit se k nulové hodnotě.

Polarita evokovaného potenciálu bude v určitém odstupu od vyvolávajícího signáluvždy stejná. Evokovaná elektrická aktivita se bude lineárné sčítat


Eeg sp nek evokovan potenci ly

 • Potlačení šumu

 • Superimposition


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Potlačení šumu

Zjednodušený diagram znázorňující koherentní zprůměrování a tím zesílení nízkého signálu (koherentní = EP je časově vázán na vyvolávající stimulus)


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Popis křivky:

pozitivní a negativní pík

Měření:

1. Latence od stimulace

2. Čas mezi píky

3. Amplituda

Srovnání s normativy


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Visual-evoked potentials (VEP)

Anatomical basis of the VEP:


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Visual-evoked potentials (VEP)

Electrical activity induced in visual cortex by light stimuli

Retina

Rods and Cones

Anatomical basis of the VEP:

Bipolar neurons

Ganglion cells

Optic nerve

Anterior visual pathways

Optic chiasm

Optic tract

Lateral geniculate body

Retrochiasmal pathways

Optic radiation

Occipital lobe, visual cortex


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Visual-evoked potentials (VEP)

Stimulus: šachovnicový vzor

Střídání bílé s černé 1-2 Hz

Electrodes - 3 standardní EEG elektrody v okcipitální oblasti referenční elektroda v centrofrontální oblasti

Čas analýzy (jedna epocha) 250 ms

Počet opakování minimálně 250, nejméně 2 testy


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Normální VEP

VEPs to pattern-reversal, full-field stimulation of the right eye


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Abnormal VEPs

Absence of a VEP

Prolonged P 100 – latency - demyelination of the anterior visual pathways

Amplitude attenuation - compressive lesions

Prolonged P 100 only on left or right eye stimulation – lesion of the ipsilateral optic nerve

Excessive interocular difference in P 100 latency – lesion of the ipsilateral optic nerve


Eeg sp nek evokovan potenci ly

VEPs as a tool in the diagnosis

of multiple sclerosis:

Excessive interocular difference in P100 latency

Prolonged absolute latency

Decreased amplitude

Compression of optic nerve, optic chiasm (tumor of pituitary gland or optic nerve glioma)

Decreased amplitude

Prolonged latency of P100


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Brain-stem auditory-evoked potential BAEP


Eeg sp nek evokovan potenci ly

Short-latency somatosensory-evoked potential SSEP

Left median nerve study


 • Login