Eeg sp nek evokovan potenci ly
Download
1 / 36

EEG, SP NEK, EVOKOVAN POTENCI LY - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

EEG, SPÁNEK, EVOKOVANÉ POTENCIÁLY. EEG - elektroencefalografie. Registrace elektrických potenciálů mozku Je odrazem funkčních vlastností mozku. Richard Caton 1875 – 1. Registrace ECoG a evokované potenciály.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EEG, SP NEK, EVOKOVAN POTENCI LY' - engelbert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Eeg elektroencefalografie
EEG - elektroencefalografie

Registrace elektrických potenciálů mozku

Je odrazem funkčních vlastností mozku

Richard Caton 1875 – 1. Registrace ECoG a evokované potenciály

Hans Berger 1929 – EEG člověka, základní rytmy elektrické aktivity alfa (8-13Hz) a beta (14-30Hz)

Po roce 1945 – EEG jako klinická vyšetřovací metoda


Elektroencephalograf

Elektroencefalogram


EEG aktivita je většinou rytmická a sinusoidního tvaru

Rytmus  14-30 Hz

Rytmus  8-13 Hz

Rytmus  4-7 Hz

Rytmus  - 3 a méně Hz

Rytmus , rolandický rytmus 8-10 Hz


Normální EEG – lokalizace variant grafoelementů

Frontálně -  aktivita

Sevření pěsti

Uvolnění pěsti

Centro-parietálně – , rolandický rytmus

Temporálně - , aktivita

Otevření očí

Zavření očí

Temporo-parieto-okcipitálně -  aktivita

Podle Faber Elektroencefalografie


Ontogeneze EEG

Do 1 roku –  (1-3 Hz) málo pravidelná, vysoká amplituda

1- 3roky - rytmus  (4-7 Hz)

3-5 let – pravidelnější prealfa  (6-8 Hz)

5-7 let – pravidelná  (8-13Hz) střední amplitudy, reaktivní

frontálně Typické epileptické grafoelementy v EEG vigility, motoriky a EEG

Otevření očí

Alfa aktivita

Petit mal (absence)

aktivita hrot-vlna

klonická

bezvědomí (koma)

Fáze tonická

Grand mal

Temporální záchvat = parciální záchvat s komplexní symptomatologií

Septo-hipokampový systém

Theta až delta aktivita

Beta aktivita 15-20 Hz


Epilepsie vigility, motoriky a EEG

Záchvatová aktivita bez klinické manifestace – interiktální spike


Epileptický záchvat vigility, motoriky a EEG

- absence (petit mal)

Hrot a vlna

Záchvat se klinicky manifestoval zahleděním


Sp nek
SPÁNEK vigility, motoriky a EEG


Sp nek1
SPÁNEK vigility, motoriky a EEG

Definice platná do 40. let 20. století spánek je stav snížené aktivity

Nathaniel Kleitman v 50. letech 20. století Spánek není jednotný proces, ale skládá se ze dvou odlišných stádií

REM spánek (Rapid Eye Movements)

Non-REM spánek

Moruzzi koncem 50. let 20. století studoval retikulární formaci: rostrální část (nad pontem) přispívá ke zvýšení bdělosti. inferiorní část (prodloužená mícha včetně pontu) normálně inhibuje aktivitu rostrální části

Spánek je aktivně indukovaný a vysoce organizovaný stav mozku. Spánek se skládá ze dvou odlišných fází.


4 stadia nonREM spánku vigility, motoriky a EEG

EEG

1. Alfa se rozpadá, objevuje se theta

EEG

2. Theta aktivita a grafoelementy:

K-komplex a spánkové vřeteno

EEG

3. Delta aktivita více než 20%

4. Delta aktivita více než 50%

EMG

EOG

EEG

REM – paradoxní spánek

EMG

EOG

Podle Faber – materiály k PhD


Spánek podléhá 24 hodinové rytmicitě vigility, motoriky a EEG

Cirkadiánní rytmy jsou endogenní – přetrvávají i bez podnětů z prostředí – pacemaker, vnitřní hodiny – ncl suprachiasmaticus hypothalami

Under normal circumstances are modulated by external timing cues – sunlight – retinohypothalamic tract from retina to hypothalamus (independent on vision)

Resetting of the pacemaker

Lesion or damage of the suprachiasmatic ncl. – animal sleep in both light and dark period but the total amount of sleep is the same

suprachiasmatic ncl. regulates the timing of sleep but it si not responsible for sleep itself


Poruchy spánku vigility, motoriky a EEG

Hypersomnie

insomnie

Narkolepsie

Pavor nocturnus

Děsivé sny

Dysmonie - somnambulismus


Spánek ve fylogenezi a ontogenezi vigility, motoriky a EEG


Evokovan potenci ly
EVOKOVANÉ POTENCIÁLY vigility, motoriky a EEG

EEG změny vázané na senzorické motorické nebo kognitivní události

Potenciály vztažené k nějakému podnětu

Rutinní vyšetřovací metoda v EEG laboratořích od 80. let 20. století

Testování afferentních funkcí


  • Elektrická aktivita – snímání EEG elektrodami ze skalpu pacienta

  • Evokovaná aktivita se projevuje na pozadí, které vytváří spontánní elektrická aktivita

  • Evokovaná aktivita = signál

  • Pozadí = šum

  • Signál má nižší amplitudu než pozadí může zůstat nerozponán maskován šumem

  • Řešení

  • - zvýšení aktivity signálu – závisí na intenzitě stimulu

  • Redukcí (potlačením) šumu


Potlačení šumu skalpu pacienta - Zprůměrování signálu

Signál = směs

1.napětí spontánně produkované mozkem

2. napětí vyvolaného stimulací

Úseky (epochy) stejného trvání

Každá epocha začíná v okamžiku prezentace stimulu

Trvání epochy desítky až stovky milisekund

Spontánní mozková eletrická aktivita je vzhledem k signálu náhodná – součet mnoha epoch má tendenci vyrušit se k nulové hodnotě.

Polarita evokovaného potenciálu bude v určitém odstupu od vyvolávajícího signáluvždy stejná. Evokovaná elektrická aktivita se bude lineárné sčítatPotlačení šumu skalpu pacienta

Zjednodušený diagram znázorňující koherentní zprůměrování a tím zesílení nízkého signálu (koherentní = EP je časově vázán na vyvolávající stimulus)


Popis křivky skalpu pacienta:

pozitivní a negativní pík

Měření:

1. Latence od stimulace

2. Čas mezi píky

3. Amplituda

Srovnání s normativy


Visual-evoked potentials (VEP) skalpu pacienta

Anatomical basis of the VEP:


Visual-evoked potentials (VEP) skalpu pacienta

Electrical activity induced in visual cortex by light stimuli

Retina

Rods and Cones

Anatomical basis of the VEP:

Bipolar neurons

Ganglion cells

Optic nerve

Anterior visual pathways

Optic chiasm

Optic tract

Lateral geniculate body

Retrochiasmal pathways

Optic radiation

Occipital lobe, visual cortex


Visual-evoked potentials (VEP) skalpu pacienta

Stimulus: šachovnicový vzor

Střídání bílé s černé 1-2 Hz

Electrodes - 3 standardní EEG elektrody v okcipitální oblasti referenční elektroda v centrofrontální oblasti

Čas analýzy (jedna epocha) 250 ms

Počet opakování minimálně 250, nejméně 2 testy


Normální VEP skalpu pacienta

VEPs to pattern-reversal, full-field stimulation of the right eye


Abnormal VEPs skalpu pacienta

Absence of a VEP

Prolonged P 100 – latency - demyelination of the anterior visual pathways

Amplitude attenuation - compressive lesions

Prolonged P 100 only on left or right eye stimulation – lesion of the ipsilateral optic nerve

Excessive interocular difference in P 100 latency – lesion of the ipsilateral optic nerve


VEPs as a tool in the diagnosis skalpu pacienta

of multiple sclerosis:

Excessive interocular difference in P100 latency

Prolonged absolute latency

Decreased amplitude

Compression of optic nerve, optic chiasm (tumor of pituitary gland or optic nerve glioma)

Decreased amplitude

Prolonged latency of P100Short-latency somatosensory-evoked potential SSEP skalpu pacienta

Left median nerve study


ad