Evolu ia i tendin ele de evolu ie ale climei
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

EVOLU ŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

EVOLU ŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI. MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN TRECUT. O glaciaţiune este formată din perioade glaciare (în care clima se răceşte şi gheţarii se extind) despărţite de perioade interglaciare (în care clima se încălzeşte şi gheţarii se retrag).

Download Presentation

EVOLU ŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI


MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN TRECUT

O glaciaţiune este formată din perioade glaciare (în care clima se răceşte şi gheţarii se extind) despărţite de perioade interglaciare (în care clima se încălzeşte şi gheţarii se retrag).


Cele mai cunoscute schimbări climatice au avut loc în Pleistocen (Cuaternar) , când s-au produs cel puţin 4 răciri ale climei.


Ultima perioadă glaciară s-a terminat cu circa 10.000 de ani în urmă. În perioadele de maximă înaintare, gheţarii ocupau 40% din suprafaţa continentelor, ţara noastră avea climă subpolară iar Sahara climă caldă şi umedă.


MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN VIITOR

Sunt legate de creşterea nivelului poluării


Efectul de seră

Este provocat de acumularea, în atmosferă, a dioxidului de carbon, a metanului şi a vaporilor de apă care, împiedică radiaţiile reflectate de Pământ să se întoarcă în spaţiu, ducând astfel la încălzirea climei.


Consecinţele încălzirii globale

  • Topirea gheţarilor

  • Inundarea zonelor litorale joase

  • Extinderea deşerturilor

  • Dispariţia unor specii de plante şi animale


Reducerea stratului de ozon

Se produce datorită acumulării, în straturile superioare ale atmosferei, ale gazelor CFC (cloro-fluorocarburi), şi ale bromurii de metil (pesticid).


Ploile acide

Se formează în regiunile industrializate, dar vântul le poartă şi deasupra altor zone.

Sunt provocate în special de :

dioxidul de sulf, emanat de termocentrale, metalurgie, ind. celulozei şi hârtiei şi

oxizii de azot, proveniţi din arderi şi gaze de eşapament.


Ploile acide au consecinţe ecologice grave, afectând vegetaţia, solurile, apele şi vieţuitoarele din apă.


Ploile acide corodează statuile şi clădirile.


  • Login