EVOLU ŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI - PowerPoint PPT Presentation

Evolu ia i tendin ele de evolu ie ale climei
Download
1 / 12

  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

EVOLU ŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI. MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN TRECUT. O glaciaţiune este formată din perioade glaciare (în care clima se răceşte şi gheţarii se extind) despărţite de perioade interglaciare (în care clima se încălzeşte şi gheţarii se retrag).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EVOLU ŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evolu ia i tendin ele de evolu ie ale climei

EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE DE EVOLUŢIE ALE CLIMEI


Modific ri climatice n trecut

MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN TRECUT

O glaciaţiune este formată din perioade glaciare (în care clima se răceşte şi gheţarii se extind) despărţite de perioade interglaciare (în care clima se încălzeşte şi gheţarii se retrag).


Evolu ia i tendin ele de evolu ie ale climei

Cele mai cunoscute schimbări climatice au avut loc în Pleistocen (Cuaternar) , când s-au produs cel puţin 4 răciri ale climei.


Evolu ia i tendin ele de evolu ie ale climei

Ultima perioadă glaciară s-a terminat cu circa 10.000 de ani în urmă. În perioadele de maximă înaintare, gheţarii ocupau 40% din suprafaţa continentelor, ţara noastră avea climă subpolară iar Sahara climă caldă şi umedă.


Modific ri climatice n viitor

MODIFICĂRI CLIMATICE ÎN VIITOR

Sunt legate de creşterea nivelului poluării


Efectul de ser

Efectul de seră

Este provocat de acumularea, în atmosferă, a dioxidului de carbon, a metanului şi a vaporilor de apă care, împiedică radiaţiile reflectate de Pământ să se întoarcă în spaţiu, ducând astfel la încălzirea climei.


Consecin ele nc lzirii globale

Consecinţele încălzirii globale

  • Topirea gheţarilor

  • Inundarea zonelor litorale joase

  • Extinderea deşerturilor

  • Dispariţia unor specii de plante şi animale


Reducerea stratului de ozon

Reducerea stratului de ozon

Se produce datorită acumulării, în straturile superioare ale atmosferei, ale gazelor CFC (cloro-fluorocarburi), şi ale bromurii de metil (pesticid).


Ploile acide

Ploile acide

Se formează în regiunile industrializate, dar vântul le poartă şi deasupra altor zone.

Sunt provocate în special de :

dioxidul de sulf, emanat de termocentrale, metalurgie, ind. celulozei şi hârtiei şi

oxizii de azot, proveniţi din arderi şi gaze de eşapament.


Ploile acide au consecin e ecologice grave afect nd vegeta ia solurile apele i vie uitoarele din ap

Ploile acide au consecinţe ecologice grave, afectând vegetaţia, solurile, apele şi vieţuitoarele din apă.


Ploile acide corodeaz statuile i cl dirile

Ploile acide corodează statuile şi clădirile.


  • Login