Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
Download
1 / 55

Výukové programy pro děti 6-10 let netradiční škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výukové programy pro děti 6-10 let netradiční škola' - emory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ústav zemědělské ekonomiky a informací PrahaJsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství.Hlavní činnosti ÚZEI:- základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky- provádíme vzdělávání a poradenství pro specifické skupiny v resortu zemědělství a na venkově- k tomu máme Zemědělskou a potravinářskou knihovnu- je u nás pracoviště FADN – které vytváření a spravuje síť testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru


Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ (určen pro 2. stupeň ZŠ)Školní rok 2011-2012 – na vybraných školáchMěl by být zařazen do ŠVP od školního roku 2012 - 2013


V ukov programy pro d ti 6 10 let netradi n kola
Výukové programy pro děti 6-10 letnetradiční škola

Sdružení Tereza

Nevládní nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se aktivními členy občanské společnosti


Výukové programy pro děti 3-6 let Soubor Vanda a Standa realizuje hudební programy pro dětí předškolního a mladšího školního věku.


Celodenn programy pro spot ebitele
Celodenní programy pro spotřebitele

Dny bezpečnosti potravin v regionech

Den bezpečnosti potravin v ZOO Ústí nad Labem

Den bezpečnosti potravin na výstavě ZŽ

Dny zdraví ve spolupráci se ZŠ

Mobilní Infopult (kvízy, dotazy, distribuce materiálů)

Hudební pořady pro děti

Přednášky pro spotřebitele


V ukov program pro resort m mt v iva ve v chov ke zdrav
Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“

Tento výukový programu, nazvaný „Výživa ve výchově ke zdraví“, byl vytvořen ve spolupráci ministerstev zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 3. LF Univerzity Karlovy, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu.


V ukov program pro resort m mt v iva ve v chov ke zdrav1
Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“

Cíl:

1) Zlepšit výuku žáků 2. stupně ZŠ

v oblasti zdravé výživy

2) Nabídnout učitelům rezortu

MŠMT kvalitní produkt pro výuku


V ukov program pro resort m mt v iva ve v chov ke zdrav2
Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“

Základní témata:

 • výživa a voda,

 • výživová doporučení,

 • výživa a nemoci,

 • nákazy potravin a jejich prevence

 • potravní nákazy a otravy z jídla

 • potravinová bezpečnost.KDO BDÍ NAD BEZPEČNOSTÍ POTRAVIN ke zdraví“

 • MZe: Ministerstvo zemědělství

 • MZ: Ministerstvo zdravotnictví

 • MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • MŽP: Ministerstvo životního prostředí

 • MV: Ministerstvo vnitra

 • MD: Ministerstvo dopravy

 • MF: Ministerstvo financí

 • MO: Ministerstvo obrany

 • SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní správa:

 • SZPI: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • SVS: Státní veterinární správa

 • SRS: Státní rostlinolékařská správa

 • ÚKZÚZ: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 • Producenti surovin a výrobci potravin:

 • PK: Potravinářská komora

 • AK: Agrární komora

 • SOCR: Svaz obchodu a cestovního ruchu

 • Spotřebitelské organizace:

 • KOSA

 • SOS

 • SČS

 • Spotřebitelé cz

 • HS: Hygienická stanice

 • SZÚ: Státní zdravotní ústav

Nevládní organizace:

 • ČOI: Česká obchodní inspekce

 • ČIŽP: Česká inspekce životního prostředí

 • CEU: Český ekologický ústav

KOORDINAČNÍ SKUPINA

 • GŘcel: Generální ředitelství cel

KDE SE ZEPTAT

 • Vědecký výbor pro potraviny

 • Vědecký výbor veterinární

 • Vědecký výbor výživy zvířat

 • Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí

  Vědecký výbor pro GMO

Poradní orgány:

Sekretariát KS:

Odbor

bezpečnosti potravin

MZe

INFORMAČNÍ CENTRUM


Kdo sleduje kvalitu a bezpe nost potravin
Kdo ke zdraví“sleduje kvalitu a bezpečnost potravin?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Státní veterinární správa (SVS)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví


Szpi www szpi gov cz
SZPI: www. ke zdraví“szpi.gov.cz

kontroluje potraviny při výrobě a uvádění do oběhu (velkoobchodní a maloobchodní síti)

kontroluje správnost označování výrobků


Svs r www svscr cz
SVS ČR: www.svscr.cz ke zdraví“

kontroluje výrobu, skladování, dovoz, vývoz potravin a surovin živočišného původu

sleduje nákazovou situaci zvířat

zabezpečuje veterinární ochranu území ČR


Kz z www ukzuz cz
ÚKZÚZ: www.ukzuz.cz ke zdraví“

kontroluje krmiva

zajišťuje odrůdové zkušebnictví

provádí dozor v oblastech agrochemie, výživy rostlin apod.


Org n ve ejn ho zdrav www mzcr cz ministerstvo zdravotnictv
Orgán veřejného zdraví: www. ke zdraví“mzcr.cz(Ministerstvo zdravotnictví)

hodnotí zdravotní rizika pro obyvatele

provádí dozor při poskytování stravovacích služeb (restaurace, jídelny, catering)


Op esk obchodn inspekce
ČOP - Česká obchodní inspekce ke zdraví“

http://www.coi.cz/

Kontroluje právnické

a fyzické osoby:

- prodávající nebo dodávající

výrobky na vnitřní trh

 • poskytující služby na

  vnitřním trhu


Kdo d innost informa n ho centra bezpe nosti potravin
Kdo řídí činnost Informačního ke zdraví“centra bezpečnosti potravin

Dokument

Usnesení vlády ČR

 • Ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin výživy na období

  2010-2013 ze dne 18. ledna 2010 č. 61

 • Dlouhodobá strategie zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

  České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století


o zdravotní nezávadnosti potravin ke zdraví“ o vědeckých výsledcích a doporučeních o činnostech dozorových orgánů o výskytu zdravotně nevyhovující potravin o zdravé výživě

INFOCENTRUM poskytuje informace

???

Informační centrum bezpečnosti potravin


Z kladn aktivity ministerstvo zem d lstv r

INFORMAČNÍ CENTRUM ke zdraví“

základní aktivityMinisterstvo zemědělství ČR

BEZPEČNOSTI POTRAVIN


Webov aplikace bezpecnostpotravin cz foodsafety cz
Webové aplikace ke zdraví“bezpecnostpotravin.cz , foodsafety.cz

Internetová stránka (česká a anglická verze) poskytuje

informace ze všech oblastí bezpečnosti potravin

Cíl:

Zajistit maximální informovanost široké

veřejnosti

Zviditelnit český systém bezpečnosti

potravin doma i v zahraničí


Zpr vy rizika z potravin aplikace pro spot ebitele
Zprávy rizika z potravin ke zdraví“aplikace pro spotřebitele

 • Ověřená zpráva od dozorových orgánů

 • Info z rizikových produktech do vašeho PC

 • nutná registrace konkrétního uživateleA z slovn k bezpe nosti potravin
A-Z slovník bezpe ke zdraví“čnosti potravin


Zeptejte se na co chcete v m odpov
ZEPTEJTE SE, NA CO CHCETE, VÁM ODPOVÍ

227 010 227

[email protected]

???

INFOPULT ZPK

ODBORNÁ

ODPOVĚĎ

DO 3 DNŮ


Www foodsafety cz
www.foodsafety.cz VÁM ODPOVÍ

Cílem je zviditelnění systému bezpečnosti potravin ČR v zahraničí

Poskytujeme informace:

 • o funkčnosti systému bezpečnosti potravin v ČR

 • o napojení ČR do evropského systému BP

 • o spolupráci s EFSA


Nov webov str nky pro spot ebitele
Nové VÁM ODPOVÍWebové stránky pro spotřebitele


internetová aplikace VÁM ODPOVÍ pro dospělé spotřebitele

Spolupráce: MZe, MZ ČR, lektor z 3. LF UK, SZÚ a další

Cílová skupina: spotřebitelé

Cíl 1: zlepšení komunikace mezi spotřebitelem a odborníkem

Cíl 2: lepší informovanost laické veřejnosti

Cíl 3: zlepšení komunikace s resortem Ministerstva zdravotnictví


 • Internetová aplikace VÁM ODPOVÍ„www.viscojis.cz/teens“

 • Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“

  Spolupráce: MZ ČR, MZe, 3. Lékařská fakulta UK, MŠMT, Společnost pro výživu

  Cílová skupina: mládež 13-17 let

  Cíl 1:Změny stravovacích návyků mládeže, výživová doporučení

  Cíl 2: Zlepšení komunikace s resortem Ministerstva školství


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost VÁM ODPOVÍ

Kontakt:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Josef Sívek

604 205 637

[email protected]

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe

[email protected]


ad