Levit cia nanoobjektov
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Levitácia nanoobjekTOV PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Levitácia nanoobjekTOV. Obsah. Vákuum Fluktuácie Záporný index lomu Casimirov jav Levitácia nanoobjektov. Vákuum. Nie je prázdno... Vyrába sa zmenšovaním tlaku vzduchu pomocou vývev. Vákuum ktoré môžeme vyrobiť, obsahuje množstvo častíc, ktoré z neho odsať nevieme. Fluktuácie vákua.

Download Presentation

Levitácia nanoobjekTOV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LevitáciananoobjekTOV


Obsah

 • Vákuum

 • Fluktuácie

 • Záporný index lomu

 • Casimirov jav

 • Levitácia nanoobjektov


Vákuum

 • Nie je prázdno...

 • Vyrába sa zmenšovaním tlaku vzduchu pomocou vývev.

 • Vákuum ktoré môžeme vyrobiť, obsahuje množstvo častíc, ktoré z neho odsať nevieme.


Fluktuácievákua

 • Vznik častíc, vlnenia z antičastíc vo vákuu.


Zápornýindex lomu

 • Majú ho látky ktoré sa voľne v prírode nevyskytujú. Nazývajú sa METAMATERIÁLY.


Elektromagnetické žiarenie

 • Permitivita: εr = ε′ + iε″

 • Permeabilita: μr = μ′ + iμ″

 • Index lomu: n = √(εrμr)= n′ + in″


Metamateriály

 • Materiály, pre ktoré platí:

  ε′μ″+ε″μ′ < 0.

 • Podmienky:

  • 1. ε′ < 0 Λ μ′ < 0

   • Double Negative - Negative Index Metamaterial

  • 2. ε′ < 0 Λ μ′ > 0 V ε′ > 0 Λ μ′ < 0

   • Single Negative - Negative Index Metamaterial


Činiteľ akosti

 • Pomer indexu lomu ku stratám v prostredí:

  Q = –n′/n″.

 • Pre Double Negative - Negative Index Metamaterial je Q vyšší ako pre Single Negative - Negative Index Metamaterial


Zápornýindex lomu

Sinα/sinß = n2/n1

Sinα/sinß´ = -n2/n1


Casimirovjav

 • Jav ktorý spôsobuje príťažlivú silu medzi objektami, ktorých vzdialenosť je malá (len niekoľko nanometrov).

 • Je spôsobený fluktuáciou priestoru okolo dvoch rovnobežných platní.


Medzi platňami vznikajú len vlnenia s vlnovou dĺžkou rovnou k/2-násobku vzdialenosti platní.

Casimirov jav


Casimirovjav


Levitáciananoobjektov

 • Spôsobená zvrátením Casimirovej sily

  • Medzi platne vložíme metamateriál so záporným indexom lomu.


Metamateriál sε = μ = –1

 • Transformácie:

 • x´=x pre x<0

 • x´=–x pre 0<x<b

 • x´=x–2b pre x>b


Ako to funguje?

 • Medzi 2 platne vo vzdialenosti a vložíme metamateriál hrúbky b. vzdialenosť platní sa potom javí ako:

  a´= ׀‌‌a–2b׀‌‌

 • Predpokladáme že b<a<2b.

 • Platne sa zobrazia dovnútra metamateriálu.


Vyvrcholenie

 • Vnútri metamateriálu platí:

  x´ = -x

 • Potom pre sily platí:

  F´ = -F


 • Login