WANLAN Kaug- ja kohtvõrgud (IRT 3341) LOENG 3 , 4. märts 2004 Kanalite moodustamine - PowerPoint PPT Presentation

Wanlan kaug ja kohtv rgud irt 3341 loeng 3 4 m rts 2004 kanalite moodustamine
Download
1 / 16

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WANLAN Kaug- ja kohtvõrgud (IRT 3341) LOENG 3 , 4. märts 2004 Kanalite moodustamine. Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avo.ots@ttu.ee. Ülesanne 1 (loeng 3).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WANLAN Kaug- ja kohtvõrgud (IRT 3341) LOENG 3 , 4. märts 2004 Kanalite moodustamine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wanlan kaug ja kohtv rgud irt 3341 loeng 3 4 m rts 2004 kanalite moodustamine

WANLANKaug- ja kohtvõrgud (IRT 3341)LOENG 3, 4. märts 2004Kanalite moodustamine

Avo Otstelekommunikatsiooni õppetool,

TTÜ raadio- ja sidetehnika inst.avo.ots@ttu.ee


Lesanne 1 loeng 3

Ülesanne 1 (loeng 3)

Suure võrgukoormuse korral kasutatakse Ethernet tüüpi (IEEE 802) võrkudes põrgete vähendamiseks tagasitõmbumise (backoff) algoritmi. Olgu kohtvõrgus kasutusel WIFI. Pilu aeg (slot time) on ligikaudselt määratud kahekordse pendellevi ajaga. Kahel tööjaamal on alati saatmiseks kaadreid. Milline on saatmise katsete keskmine arv pärast põrget, kuni üks jaam saab edukalt kaadri saadetud? Milline tuleb arv, kui on 3 sellist tööjaama?


Kasutusel on wifi

Kasutusel on WIFI

 • Wifi=IEEE 802.11

  • 802.11a, 5 GHz, 54 Mb/s

  • 802.11b, 2,4 GHz, 11 Mb/s

  • 802.11g, 2,4 GHZ, 54 Mb/s

 • Kasutab CSMA/CA collision avoidance

 • http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-1999.pdf

 • Ptk 9.2.5.2 – algoritm, ptk 9.2.4, joonised samast dokumendist


Arhitektuur

Arhitektuur


Meediumi kasutamine

Meediumi kasutamine


Slot time pilu aeg

Slot time (pilu aeg)

 • Long slot 20 mikrosekundit

 • Short slot 9 mikrosekundit

 • Arvestame 20.


Ca data

CA+data

NAV =network allocation vector


Msdu lekanne

MSDU ülekanne

MSDU=MAC service data unit


Backoff time

Backoff time

 • Backoff Time = Random()´aSlotTime

 • (ptk 9.2.4 lk 90)

  • Kus Random() on pseudojuhuslik täisarv ühtlase jaotusega intervallis [0,CW], kus CW in täisarv PHY karakteristikute aCWmin ja aCWmax vahemikust.

  • aSlotTime on vastava PHY karakteristiku väärtus.

 • Backoff time arvutatakse välja peale DIFS möödumist, kui taimeri väärtus=0


Random

Random()

 • Valitakse ühtlase jaotusega juhuslik arv lõigust [0,CW].

 • CW=contention window=võistluse aken valitakse lõigust [aCWmin,aCWmax], mis mõlemad sõltuvad füüsilisest kihist.

 • Iga kord, kui backoff time arvutatakse (ja see kaader pole ikka veel saadetud) valitakse uus CW väärtus (suureneb)


Cw v imalike v rtuste n ide

CW võimalike väärtuste näide


Saatmise algoritm llc tase

RTS

CTS

data

A

B

ACK

LLC

LLC

MAC

MAC

Saatmise algoritm, LLC tase


Ma medium access algoritm

Idle?

Defer&

backoff

-

+

Data

transmit

MA (=medium access) algoritm

(MAC tase)


Rts ja cts sisu

RTS ja CTS sisu

The duration value is the time, in microseconds, required to transmit the pending data or management frame,plus one CTS frame, plus one ACK frame, plus three SIFS intervals.

The duration value is the value obtained from the Duration field of the immediately previous RTS frame,minus the time, in microseconds, required to transmit the CTS frame and its SIFS interval.


Tagasit mbumise protseduur

Tagasitõmbumise protseduur

Backoff taimeri loendamine katkestatakse alati, kui kaader võrku saadetakse;

Taimer jätkab loendamist peale kaadri ja DIFS aja lõppemist;

Kui taimer jõuab nulli, saadab kaadri võrku.


L pulingid loeng 3

Lõpulingid (loeng 3)

 • http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11a-1999.pdf

 • http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11b-1999_Cor1-2001.pdf

 • http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11g-2003.pdf

 • http://dec.bournemouth.ac.uk/staff/tboucouvalas/iwna1.pdf

 • http://www.s3.kth.se/radio/COURSES/QPACKETRADIO_2E5503_2004/Slides/WMAP_F6.pdf

 • http://www.s3.kth.se/radio/COURSES/WNETWORKS_2E1512_2003/Downloads/WNch1003.pdf

 • http://www.cs.helsinki.fi/u/kraatika/Courses/EVC-WINsummerschool/Mutka.pdf

 • http://www.netlab.hut.fi/tutkimus/ahras/publ/Thesis_Juan_Fran_02.pdf

 • http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Tutorial/MAC.pdf

 • http://www.lfa.uni-wuppertal.de/lfadeu/scripte/pi2/pi2-k13.pdf


 • Login