Pagsulat ng sanaysay
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Pagsulat ng Sanaysay PowerPoint PPT Presentation


 • 931 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pagsulat ng Sanaysay. Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Sanaysay. Pokus sa Proseso. Pagpili ng tiyak na paksa Pagpormula ng isang “ thesis statement” Pagtatakda ng isang “ Conceptual framework “ Paggawa ng banghay Pagsulat at Pagrebisa. Pokus sa “ Thesis Statement “.

Download Presentation

Pagsulat ng Sanaysay

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pagsulat ng sanaysay

Pagsulat ng Sanaysay


Mga dapat tandaan sa pagsulat ng sanaysay

Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Sanaysay


Pokus sa proseso

Pokus sa Proseso

 • Pagpili ng tiyak na paksa

 • Pagpormula ng isang “ thesis statement”

 • Pagtatakda ng isang “ Conceptual framework “

 • Paggawa ng banghay

 • Pagsulat at Pagrebisa


Pokus sa thesis statement

Pokus sa “ Thesis Statement “

 • Kahulugan: Ang “ thesis statement “ ang sentro o pinaka-nucleus ng buong sanaysay.

 • Pormula: datos ( fact) + saloobin / opinion ( value judgement )

 • kahalagahan: sapagkat ang sanaysay ay itinuturing na “ expository , ” nagsisilbing gabay sa masusing pagsusuri at pagbubuo ng mga argumento ng manunulat ang “ thesis statement. “


Pokus sa conceptual framework

Pokus sa “ Conceptual Framework”

 • Kahulugan: Halaw mula sa salitang “ konsepto, ” ang “ conceptual framework “ ay nagsisilbing malikhaing katawan ng buong sanaysay. Ito ang nagdidikta ng istraktura at paraan ng paglalahad ng datos.

 • Katuturan: Binibihisan ng “ conceptual framework” ng isang magarang kasuotan ang sanaysay. Ang matalinong paggamit nito’y makatutulong upang mapalutang ang husay ng manunulat sa istilo at pagbibigay impormasyon

  ( style and content )


Pokus sa istruktura

Pokus sa Istruktura

 • Tinatayang isa sa pinakanaabusong uri ng panitikan ang sanaysay dahil halos walang limitasyon ang istilong maaring gamitin sa pagsulat nito.

 • Maaring pagsanibin ang elemento at istruktura ng pamamahayag at panitikan sa pagsulat ng sanaysay. Ang tawag dito ay “ literary journalism.”

 • Lahat ng sanaysay ay may tatlong bahagi: simula, katawan at wakas.


Pagsulat ng simula

Pagsulat ng simula

 • paggamit ng retorikal na tanong

 • paggamit ng mga sipi

 • paggamit ng mga hiram na elemento mula sa panitikan

 • paggamit ng mga hiram na elemento mula sa pamamahayag

 • mas mainam na ihayag ang “ thesis statement “ sa simula upang mabigyang pokus ang argumento at mensaheng nais ipahayag.

 • maari ding gumamit ng tema maliban sa “ thesis statement . “


Pagsulat ng katawan

Pagsulat ng katawan

 • Isang ideya isang talata lamang.

 • Ang huling pangungusap ng isang talata ay maaring magsilibing transisyon. Maari ding tumayo ang isang pangungusap na talatang transisyon.

 • Ang mga sumusuportang ideya ay maaring ihiwalay bilang isang talatang pangungusap. Dapat lamang tiyaking ang susunod na talata pagkatapos nito ay talatang nagpapaliwanag sa ideya ng sinundang talatang pangungusap.


Pagsulat ng konklusyon

Pagsulat ng konklusyon

 • Ang konklusyon ay hindi lamang paglalagom ng kabuuan ng sanaysay.

 • Dapat maitanim sa isipan ng mambabasa ang mensahe ng buong sanaysay.


Pokus sa mga gamit sa pagsusuri tools of analysis

Pokus sa mga gamit sa pagsusuri ( Tools of Analysis )

 • Lahat ng bagay ay nagbabago.

 • Lahat ng bagay ay magkakaugnay

 • Lahat ng bagay ay may patutunguhan


Pokus sa wika

Pokus sa Wika

 • Iwasan ang paggamit ng sunod-sunod na mahahabang pangungusap.

 • Gawing tiyak ang gamit ng wika. Huwag maging maligoy.

 • Gumamit ng idyoma at tayutay kung kinakailangan.


Balangkas ng sanaysay

Balangkas ng Sanaysay


Paksa

Paksa

 • Ano ang pinag-uusapan?

 • Ano ang pinagtutuunan ng pansin?

 • Saan dadaloy ang paglalahad?


Pagsulat ng sanaysay

Tema

 • Paano ba tinalakay?

 • Ano ang himig ng pagtatalakay?


Panimula

Panimula

 • Ano ang nais bigyang kahulugan?

 • Pagbibigay ng mga naunang kaalaman.

 • Mga impormasyon na maaring makatulong.

 • 1. Pagbibigay ng sariling karanasan.

 • 2. Pagbibigay ng karanasan ng iba.

 • 3. Pagbibigay ng impormasyon mula sa nabasa.


 • Nilalaman

  Nilalaman

  • Mga paliwanag hinggil sa mga katanungan.

  • Mga negatibo o positibong katangiang taglay ng isyu.

  • Katayuan o punto ng nagsasalaysay.

  • Mga katibayan o suporta sa katayuan.


  Konklusyon

  Konklusyon

  • Mga napatunayang bagay hinggil sa isyu.

  • Pagpapatibay ng punto o katayuan.

  • Maaring mag-iwan ng kakintalan o paghihikayat sa mga mambabasa.


 • Login