Iuolaikin mokini k no kult r os raida
Download
1 / 37

Šiuolaikinė mokinių kūno kultūr os raida - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Šiuolaikinė mokinių kūno kultūr os raida. Vida Volbekienė 2005 11 24 , Susitikimas su LMKKSC. Turinys. K od ė l reikia didesnio dėmesio mokinių kūno kultūr a i? Kas naujo? Atsakas į iššūkius Mokinių kūno kultūra Europoje NB! “karšti taškai”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Šiuolaikinė mokinių kūno kultūr os raida' - emma-wood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iuolaikin mokini k no kult r os raida

Šiuolaikinė mokinių kūno kultūros raida

Vida Volbekienė

2005 11 24,

Susitikimas su LMKKSC


Turinys
Turinys

 • Kodėl reikia didesnio dėmesio mokinių kūno kultūrai?

 • Kas naujo?

 • Atsakas į iššūkius

 • Mokinių kūno kultūra Europoje

 • NB! “karšti taškai”

 • Teisėtas klausimas ....ir pozityvaus atsakymo paieška

 • Kai kurie filosofiniai kūno kultūros aspektai

 • Sprendimai ir apibendrinimas


K od l reikia didesnio d mesio mokini k no kult r a i

Kodėl reikia didesnio dėmesio mokinių kūno kultūrai?

Mokinių sveikata

Fizinis pajėgumas

Fizinis aktyvumas

Lygiavertė partnerystė su kitų ES šalių mokinių KKMokini fizinio ugdymo paskirtis nieko naujo daug kas naujo velgiant rezultat
Mokinių fizinio ugdymo paskirtis- Nieko naujo? - Daug kas naujo, žvelgiant į rezultatą

Kūno kultūrą, kaip pagrindinį dalyką įteisina

Rezultatas

mokymas ir mokymasis(žinių, įgūdžių, ir elgsenos)

visą gyvenimą pasitenkinimą

teikiantis fizinis aktyvumas


NB!

Mokinių kūno kultūros esmė

nefizinės prigimties ugdymas, o

 • ugdymas per fizinę prigimtį

 • KK mokytojas - profesionalus judesių kultūros ir fiziškai aktyvios gyvensenos mokytojas


Kk dalyko programa
KK dalyko programa

 • Ar mokiniai bus “tempiami” prie programos?

 • Ar programa “tempiama” prie mokinių?

  Pasirinkimą lemia KK mokytojo mentalitetas

 • Kūno kultūros programa turi būti pritaikyta mokinių interesams, poreikiams ir gebėjimams


Atsakas iuolaikin s mokini kk i kius k no kult ros mokytoj rengimas
Atsakas į šiuolaikinės mokinių kk iššūkius: Kūno kultūros mokytojų rengimas


Mokytoj profesin karjera ir kompetencijos
MOKYTOJŲ PROFESINĖ KARJERA ir KOMPETENCIJOS


Mokytoj profesin karjera ir kompetencijos1
MOKYTOJŲ PROFESINĖ KARJERA ir KOMPETENCIJOSMokini k no kult ra europoje1
Mokinių kūno kultūra Europoje

Šiandiena vyksta

 • mokinių KK “sportifikacijos - fizinio pajėgumo stiprinimas siekiant rekordų” dekonstrukcija

 • ir ugdomosios krypties “ugdymas per sportą teikiant judėjimo džiaugsmą, stiprinant sveikatą, didinant FA” rekonstrukcija


Mokini k no kult ra europoje2
Mokinių kūno kultūra Europoje

Moderniame pasaulyje

 • fizinio aktyvumo širdis – sportas ugdymo kontekste,t.y. sportas kaip fiziškai aktyvios gyvensenos ugdymo priemonė, bet ne tikslas:

“Citius, altius, fortius”

kaita į

“Fizinis aktyvumas,

sveikata, savirealizacija”


Kk pamok turinio kryptys
KK pamokų turinio kryptys

Sveikatos ugdymas

Judesių mokymas ir įgūdžių lav.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Sporto šakų pamokos

Teorinė

Netradicinė

Klasikinė


Kūno kultūros pamoka

Galimybes suteikiantys

veiksniai

(Fpj., įgūdžiai, sąlygos,aplinka)

Motyvuojantys

veiksniai

Skatinantys veiksniai

(tėvai, bendraamžiai,

mokytojas)

Ar aš galiu?

(Savivoka, kompetencija)

Ar tai man naudinga?

(požiūriai, įsitikinimai,

teig. poslinkiai)

Demografiniai veiksniai

(amžius, lytis, tradicijos, kultūra,

socialinė-ekon. padėtis


Kas bus jeigu niekas nepasikeis mokiniai ir mokytojai turi tur ti atsakym klausim
Kas bus jeigu niekas nepasikeis?Mokiniai ir mokytojai turi turėti atsakymą į šį klausimą


Tikėtina:mokiniai – silpnos sveikatos, žema gyvenimo kokybė, silpna savirealizacijaKK mokytojai – nedarbingumas, nes kk, kaip pagrindinis dalykas išnyks iš mokyklos ugdymo programosNb kar ti ta kai1
NB! “karšti taškai”

Mokinių, tėvų, mokyklos bendruomenės ir administracijos mentalitetas

 • KK politika mokykloje su išliekamąja

  verte:

  fiziškai aktyvūs mokiniai po mokyklos

  baigimo !

  Dėmesys Kūno kultūros bazei???


Nb kar ti ta kai2
NB! “karšti taškai”

 • Kūno kultūros mokytojų rengimas

 • KK Mokytojų kvalifikacija

 • Fizinio ugdymo sportifikacija

 • Mokinių interesus atitinkantis kk dalyko

  programos turinys

 • KK programų kokybė svarbiau nei valandų

  skaičius per savaitę


Nb kar ti ta kai3
NB! “karšti taškai”

 • Kk pamokų intensyvumas (nuo vidutinio iki didelio)

 • fizinis aktyvumas vs. fizinį pajėgumą

 • Mokinių kūno kultūros pamoka – tai krepšinio pamoka?


Nb kar ti ta kai4
NB! “karšti taškai”

 • Fizinis ugdymas pagal “nugalėtojai ir pralaimėtojai” principą.

 • rungtyniavimas motyvuos mažumos, t.y. fiziškai aktyvių ir fiziškai pajėgių vaikų FA

  Rungtyniavimas yra fiziškai silpnesnių mokinių ir daugumos mergaičių FA “stabdis”


Teis tas klausimas ir pozityvaus atsakymo paie ka
Teisėtas klausimas ....ir pozityvaus atsakymo paieška


Teis tas klausimas k no kult ros mokytojui ir mokini k no kult ros politikams
Teisėtas klausimas kūno kultūros mokytojui ir mokinių kūno kultūros politikams

 • Kokios mokinių fizinio ugdymo investicijos į mokinių gyvenimo kokybę dabar ir žvelgiant į ateitį?

 • Ar kūno kultūra priskiriama aktyvios gyvensenos (“active living”)dalykų grupei, t.y. “gyvenimo mokslo” grupei, ar suvokiama kaip rengimosi sportinei karjerai dalykas?


Ir pozityvaus atsakymo paie ka
....ir pozityvaus atsakymo paieška kūno kultūros politikams

Šiuolaikiška ir patraukli,

visiems mokiniams prieinama,

be “nugalėtojų triumfo”,

visiškai atitinkanti jauno žmogaus

poreikius

kūno kultūros dalyko programa

mokykloje


Kai kurie filosofiniai kk aspektai
Kai kurie filosofiniai KK aspektai kūno kultūros politikams


Kai kurie filosofiniai kk aspektai1
Kai kurie filosofiniai KK aspektai kūno kultūros politikams

1. Beprasmio darbo simbolis - Sizifo mitas

B

A

 • Žmogus suteikia prasmę sulaužydamas ciklą


Kai kurie filosofiniai kk aspektai2
Kai kurie filosofiniai KK aspektai kūno kultūros politikams

2. Veiklos prasmė - subjektyvus ar objektyvus dalykas?

Jei subjektyvių interesų tenkinimas nėra

reikšmingas kitam ir neįvertintas kito,

tai ar iš tiesų tai prasmingas darbas?

 • Prasminga veikla bus tik tada kai ji

  bus objektyviai veiksminga


Kai kurie filosofiniai kk aspektai3
Kai kurie filosofiniai KK aspektai kūno kultūros politikams

3. Kūno miklinimas ar kūno kultūra?

 • Trejopas kūno atitikimas intelektiniam pažinimui, doriniai veiklai ir estetinei kūrybai - kūno kultūra

 • Kūno kultūra be sąryšio su aukštesnėmis žmogaus galiomis , t.y. imama kaipo sau tikslas , iš tikrųjų yra kūno kultūros parodija - kūno miklinimas


Sprendimai ir apibendrinimas
Sprendimai ir apibendrinimas kūno kultūros politikams


Sprendimai kūno kultūros politikams

 • KK kaita

Šiuolaikinę mokinių KK atitinkantys KK dalyko programos tikslai ir turinys

Mokinių pažangumo vertinimas:

Turi žinoti “kodėl” ir demonstruoti “kaip”

Naujos kartos mokinių rengimas

KK mokytojų tęstinių studijų kokybė

Mokinių KK Lietuvoje situacijos analizė

 • Pradžia – nuo žemesniųjų klasių


Laukiami rezultatai kūno kultūros politikams

 • Gal būt verta laukti rezultatų 7 metus ( 5  12 klasė)

Žinoti kaip laukti !

 • LKKA ir kitų universitetų studentai – tokio pat lygio kaip ES

KK mokytojų veiklos vertinimo sistemos kaita:

išryškinti prioritetus, pvz. Kūno kultūros pamokų

lankomumas

 • Mokinių gebėjimų ugdymas socialiniu kognityviniu ir

 • psichomotoriniu lygmeniu


Apibendrinimas kūno kultūros politikams

LKKA rengia naujos kartos kūno kultūros mokytojus ir yra pagrindinė mokinių KK “mentaliteto” kaitos institucija

Vyksta kūno kultūros, sporto fenomeno nesustabdoma kaita, taigi, po diplomo gavimo būtinas sistemingas žinių atnaujinimas, t.y. tęstinės kk mokytojų studijos

Lietuvos kūno kultūros mokytojai turi visus humaniškuosius resursus, būtinus ugdant sveikus, fiziškai aktyvius lietuvaičius.


S km s
S kūno kultūros politikams ĖKMĖS !

Pagarbiai, Vida Volbekienė


ad