Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös - PowerPoint PPT Presentation

Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s
Download
1 / 41

 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös. Eve Mäeorg. Millest tuleb juttu?. Krihvli tutvustus + Video (5 min) Krihvli projekti läbiviimine Krihvli evalvatsioon õpetajate ja õpilastega + Video (5 min) Magistritöö tutvustus Video (1min 30sek) + Küsimused.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös

Eve Mäeorg


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

Millest tuleb juttu?

 • Krihvli tutvustus + Video (5 min)

 • Krihvli projekti läbiviimine

 • Krihvli evalvatsioon õpetajate ja õpilastega + Video (5 min)

 • Magistritöö tutvustus

 • Video (1min 30sek) + Küsimused


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

http://krihvel.opetaja.ee


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

http://krihvel.opetaja.ee


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

Juhend

Pildigalerii

Väljapääs

Näitused

Ülesannete

lahendamine

Lingikogu

Otsing

Uute

ülesannete

koostamine

Minu asjad

Päevik

Minu seaded

Vestlusring


N itused

Näitused

Näituste vaatamine


Pildigalerii

Pildigalerii


P evik

Päevik

Lahendatud ülesanded

Hinne

Kommentaar


Jututuba

Jututuba

Kasutatakse aktiivselt ka pärast kooli.


Lesannete t bid

Ülesannete tüübid

Ristsõna

Tekst

Paaride leidmine

Mõistekaart

Joonistamine

Lünkharjutus

Arvutamine


Rists na

Ristsõna

Hinne


Teksti lesanne

Tekstiülesanne

Ülesanne

Vastus


Paaride leidmine

Paaride leidmine

Uus mäng

Vastuste kontroll


M istekaart

Mõistekaart


Joonistamine

Joonistamine


L nkharjutus

Lünkharjutus


Arvutamine

Arvutamine

Tagasiside


Krihvli projekt

Krihvli projekt

 • Krihvli projekti toetas Tiigrihüppe SA

 • Koostöö Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse, informaatika osakonna ja Haapsalu kolledžiga

 • Koostöö õpetajatega ja õpilastega


Taust

Taust

 • vähe emakeelset õpitarkvara algklassides

 • algklassides vajadus kaasaegse õpikeskkonna järele

 • õpitarkvara tootmine pole piisav

 • toetused Tiigrihüppe SA-lt


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

Krihvli eesmärgid

 • luua I ja II kooliastmele emakeelne veebipõhine õpikeskkond

 • pakkuda lastele loovust arendavaid interaktiivseid vahendeid

 • pakkuda võimalusi e-õppeks algklassi ainetundides

 • võimaldada õpilaste koostööd

 • kaasata õpiprotsessi ka lapsevanemaid


Projektiga seotud tegevused

Projektiga seotud tegevused

 • projekti kirjutamine, kaitsmine, täiendamine

 • projektikoosolekud, projektimaterjalid Tracis

 • töövõtulepingud, lisatöökokkulepped

 • meeskonnatöö, eelarve, projektiplaan

 • vajaduste analüüs

 • kasutajalood

 • informatsiooni arhitektuur

 • kasutajaliidese disain, kasutamisjuhendid

 • evalveerimine


Vajaduste anal s

Vajaduste analüüs

 • Millistest veebipõhistest töövahenditest tunnevad algklasside õpetajad puudust?

 • Milliseid pedagoogilisi ja metoodilisi aspekte peaks õpikeskkonna loomisel arvestama?

 • Milline peaks olema õpikeskkonna ülesehitus (struktuur)?

 • Milline peaks olema kujundus?


Anal si tulemused

Analüüsi tulemused

Loodavas õpikeskkonnas soovitakse:

 • lahendada elektroonselt ülesandeid

 • luua ise midagi (kirjutada, joonistada)

 • töid salvestada, hinnata

 • koostada ise ülesandeid, ristsõnu jms

 • näha hindeid

 • lapsevanemal võimalus tutvuda töödega

 • harjutada, iseseisvalt õppida

 • suhelda üksteisega


Kasutajalood

Kasutajalood

 • Üldised tegevused

 • Joonistamise vahend

 • Paaride leidmise vahend

 • Mõistekaardi koostamise vahend

 • Arvutamise vahend

 • Lünktekstide vahend

 • Ristsõnade koostamise vahend

 • Suhtlemise vahend

 • Pildigalerii

 • Temaatiline lingikogu


N idis lesanded

Näidisülesanded

Aine: Ühiskonnaõpetus 4. kl.

Teema: Perekond

Õpitavate mõistete ja võõrsõnade kinnistamiseks.

Lahenda ristsõna.

 • Vaatamiseks välja pandud ese

 • Kindla vormiga ametlik paber

 • Maailmavaade ja riigikord, kus kehtivad isikuvabadused

 • Tõsiasi

 • Kedagi oma huvides ära kasutama

 • Tuntud, hinnatud, menukas

 • Rahvusvaheline kokkulepe

 • Vastastikuse järeleandmisega saavutatud kokkulepe

 • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefond

 • Ülalt alla: konventsioon on rahvusvaheline ...


Kasutajaliidese protot p

Kasutajaliidese prototüüp


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

ANIMATSIOON


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

Vektorgraafika

Rastergraafika


Krihvli logo

Krihvli logo

KAVAND


Krihvli evalvatsioon

Krihvli evalvatsioon

Eesmärgid:

 • välja selgitada kasutajate arvamus õpikeskkonnast ja seal leiduvatest ülesannetest

 • hinnata Krihvli kasutajasõbralikkust, selgitada välja keskkonna need puudused, mis on jäänud tarkvara arendajate eest varjatuks

 • hinnata Krihvli rakendatavust tänase kooli tingimustes

Evalveerimise video


Evalvatsiooni tulemused

Evalvatsiooni tulemused

 • arvamus oli positiivne

 • õpikeskkonda on võimalik kasutada tänase kooli tingimustes

 • tehti asjalikke ettepanekuid õpikeskkonna täiendamiseks


Evalveerimine ekspertidega

Evalveerimineekspertidega

 • Varje Tipp (Pärnumaa KHK haridustehnoloog, Koolielu algõpetuse aineekspert)

 • Kumar Consulting OÜ (IT juhtimise konsultatsioonifirma)

Tiigrihüppe SA võttis Krihvli vastu juunis 2007


Magistrit

Magistritöö

“Veebipõhine interaktiivne õpikeskkond “Krihvel” algklassidele: vajaduste analüüs, disain ja evalvatsioon”


Magistrit struktuur

Magistritöö struktuur


Uurimisk simused

Uurimisküsimused

 • Millised on I ja II kooliastme õpetajate ja õpilaste vajadused veebipõhise õpikeskkonna ja digitaalse õppesisu osas?

 • Millised peaksid olema, kasutajate vajadustest lähtuvalt, veebipõhise õpikeskkonna struktuur ja funktsionaalsused?


Uurimismetoodika

Uurimismetoodika

Kasutatavuse protsessi mudel

Brinck, Gergle ja Wood (2002)


Magistrit j reldused

Magistritöö järeldused

 • Krihvel täidab lünga algklasside õpitarkvara osas, on lihtne, lapsesõbralik ja interaktiivne

 • Krihvel on uue põlvkonna õpitarkvara, erinedes oluliselt digitaalsetest õpikutest ja sisuta õpikeskkondadest


Kuidas krihvlit endale saada

Kuidas Krihvlit endale saada?

 • Katsetamiseks:

  http://krihvel.opetaja.ee

  Kasutajanimi: katsetaja Parool: katsetaja

 • Probleemide korral või kasutajate lisamiseks pöörduda Eve Mäeoru evemaeorg@gmail.com või

  Mart Laanpere poole mart.laanpere@tlu.ee

 • Uue projektiga (Krihvel 2):

  kooli administraator saab EENetilt taotleda tunnuse ja enda koolis ise hallata kasutajaid


Pikeskkonna krihvel rakendamine ppet s

Head krihveldamist!


 • Login