Koningskap - PowerPoint PPT Presentation

Koningskap
Download
1 / 31

  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Koningskap. 10 [Hy] het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Openbaring 5. Elke mens is geskape met: ‘n droom, toekomsverwagting, Skeppingsdoel … rede vir bestaan.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Koningskap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koningskap

Koningskap

10 [Hy] het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

Openbaring 5


Koningskap

Elke mens is geskape met:

‘n droom,

toekomsverwagting,

Skeppingsdoel

… rede vir bestaan.


Koningskap

Toe God jou geskape het, het Hy ‘n TAAK vir jou in gedagte gehad, wat niemand anders as net jy kan vervul op die unieke manier wat net jy kan nie.


Koningskap

Jy is nie ‘n duplikaat van iemand anders nie. Elke mens is die openbaring van God se kreatiewevermoë.


Koningskap

Hierdie droom wat God binne in jou geplaas het - wat jy moet ontdek en moet uitleef - is veronderstel om ‘n dinamiese impak op jouself en die wêreld rondom jou te hê.


Koningskap

Daar bestaan nie iets soos toeval nie, en daarom moet jy sorg dat jou lewe ‘n impak sal hê deurdat jy doelgerig lewe en jou droom uitleef.


Koningskap

  • * Met droom bedoel ek die doelwitte en visie watGod binne in jou geplaas het vir die Lewe

  • Jou toekoms en die rede vir jou bestaan is in hierdie droom ingeweef, en vorm die geestelike DNA van wie jy werklik is.


Koningskap

“Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.”

[Spr 16:4]


Koningskap

“Everything the LORD has made has its destiny;and the destiny of the wicked is destruction.”[Prov 16:4, GNB]


Koningskap

“GOD made everything with a place and purpose; even the wicked are included—

but for judgment.”

[Prov 16:4, The Message]


Koningskap

Plek

Tyd

Roeping

God se

Droom

DROOM

Talente

“Strengths”

Geestelike

Gawes


Koningskap

Ons

Droom

God se Droom

PROSES OM BY GOD SE DROOM UIT TE KOM

Spr 29:18 Where there is no vision [no redemptive revelation of God], the people perish;……[Ampl.]


Koningskap

JOSEF

  • Ook het Josef ‘n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het.

  • Daaroor het hulle hom nog meer gehaat.

Genesis 37


Koningskap

Josef se

Droom


Koningskap

DROOM

PUT/VERKOOP


Koningskap

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

DROOM

PUT/VERKOOP


Koningskap

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

DROOM

PUT/VERKOOP

TRONK


Koningskap

BESTUUR

GUNS

PROFESIE

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

DROOM

PUT/VERKOOP

TRONK


Koningskap

BESTUUR

GUNS

PROFESIE

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

DROOM

WAG

PUT/VERKOOP

TRONK


Koningskap

DROOM

PROFESIE

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

BESTUUR

GUNS

PROFESIE

DROOM

PUT/VERKOOP

TRONK

WAG


Koningskap

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

BESTUUR

GUNS

PROFESIE

DROOM

PROFESIE

DROOM

PUT/VERKOOP

TRONK

WAG

VERGEET


Koningskap

BESTUUR

GUNS

JESEBEL GEES

BESTUUR

GUNS

PROFESIE

DROOM

PROFESIE

DROOM

KONING

SE DROOM

PUT/VERKOOP

TRONK

WAG

VERGEET


Koningskap

BEKRONING


Koningskap

HERE SE VOORSIENING


Koningskap

WONDERDADE


Koningskap

WAAR HY HOMSELF AAN JOU OPENBAAR


Koningskap

19 Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.

Psalm 34


Koningskap

WAAR HY JOU VOORBEREI VIR DIE VOLGENDE VLAK


Koningskap

2 Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,

3 omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.

Jakobus 1


Koningskap

2 Consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides.

3 You know that under pressure, your faith-life is forced into the open and shows its true colors.

Jakobus 1 [MSG]


  • Login