„Szkoła Cukrzycy”
Download
1 / 21

Szkola Cukrzycy podstawa jej zalozenia jest Umowa pomiedzy Zarzadem Gl wnym PSD ZG PSD a Porozumi - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

„Szkoła Cukrzycy” podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ). Przedmiot umowy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Szkola Cukrzycy podstawa jej zalozenia jest Umowa pomiedzy Zarzadem Gl wnym PSD ZG PSD a Porozumi' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”

podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy

Zarządem Głównym PSD (ZG PSD)

a

Porozumieniem Zielonogórskim (PZ)


Slide2 l.jpg

Przedmiot umowy:

Ustalenie zasad współdziałania stron w celu promocji wśród pacjentów i lekarzy w Polsce organizowanej przez PZ kampanii na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby prowadzonej pod nazwą

„SZKOŁA CUKRZYCY”

2


Slide3 l.jpg

Zobowiązania

Porozumienia Zielonogórskiego

 • Prowadzenie ogólnopolskiej akcji SZKOŁA CUKRZYCY przy udziale i pomocy zrzeszonych w PZ organizacji pracodawców i ich członków;

 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych (pokazu multimedialnego, streszczeń najważniejszych informacji każdego tematu, testów, materiałów organizacyjnych);

 • Współpraca w zakresie organizowania i planowania odczytów, spotkań i prelekcji.

3


Slide4 l.jpg

Zobowiązania

Zarządu Głównego PSD

- propagowanie wśród członków i sympatyków oraz ich rodzin aktywnego udziału w cyklu spotkań edukacyjnych;

- propagowanie wśród Oddziałów i Kół terenowych idei aktywnego współorganizowania spotkań edukacyjnych spełniających założenia SZKOŁY CUKRZYCY;

- propagowanie aktywnego udziału lekarzy współpracujących dotychczas w działaniach edukacyjnych Kół w prowadzeniu lokalnych SZKÓŁ CUKRZYCY.

4


Slide5 l.jpg

Zobowiązania

Zarządu Głównego PSD – c.d.

- zachęcanie Oddziałów i Kół do nawiązywania aktywnej współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie działań profilaktyki i promocji zdrowia wśród lokalnych społeczności;

- współuczestniczenie Zarządów Oddziałów i Kół w zakresie ustalania harmonogramu spotkań dogodnych dla uczestników, przy założeniu: jedno spotkanie w miesiącu;

- pozyskiwanie sal wykładowych umożliwiających przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych;

- pozyskiwanie sponsorów wspierających organizację spotkań edukacyjnych.

5


Slide6 l.jpg

Zasady odbywania spotkań

Wszelkie spotkania odbywane w ramach SZKOŁY CUKRZYCY odbywają się pod patronatem i za zgodą Porozumienia Zielonogórskiego;

Terminy planowanych spotkań PZ uzgadnia z Kołami PSD z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem;

Zarząd Koła/Oddziału jest współgospodarzem spotkania i ma prawo wprowadzić do jego programu uzgadniane modyfikacje zachowując zasadę wykonania pełnego programu spotkania edukacyjnego;

W szczególności Zarząd Koła ma prawo do przekazywania informacji organizacyjnych uczestnikom spotkania;

Przekazywane informacje nie mogą naruszać dobrego imienia PZ ani współpracujących w programie stron posiadających z PZ stosowne umowy.

6


Slide7 l.jpg

Pozostałe postanowienia

 • Wprowadzenie przez Zarząd Koła/Oddziału do programu spotkań zaproszonych gości promujących produkty dla osób z cukrzycą (sprzęt, żywność, kosmetyki, itp.) wymaga zgody PZ;

 • PZ oświadcza, że materiały szkoleniowe przed publikacją i rozpowszechnianiem zatwierdzone zostaną przez Radę Naukową programu SZKOŁA CUKRZYCY;

 • W trakcie programu SZKOŁA CUKRZYCY przewidywane jest uzyskanie danych epidemiologicznych i przeprowadzenia badania klinicznego pozwalającego na ocenę skuteczności zaproponowanej formy edukacji na uzyskiwane przez uczestników parametry wyrównania metabolicznego cukrzycy i zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań.


Slide8 l.jpg

Leczenie cukrzycy

Wysiłek

fizyczny

Dieta

LECZENIE

CUKRZYCY

Edukacja

i reedukacja pacjenta

Leczenie

farmakologiczne


Slide9 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę

wiedzący najwięcej

żyją najdłużej”

( prof. Joslin )

9


Slide10 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”

Cykl spotkań edukacyjnych

przeznaczony dla osób z cukrzycą,

członków ich rodzin i osób

zainteresowanych profilaktyką zdrowotną

10


Slide12 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”

Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy”

Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”

lek . Andrzej Paciorkowski

12


Slide13 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz - Wysocka

13


Slide14 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”Rada Naukowa

1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej

2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek

Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

3. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulinska- Ziółkiewicz - Katedra

i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

 • 4. Prof. dr hab. med. Ewa Wender- Ożegowska - Klinika Położnictwa

 • i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu

 • 5. Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska - Klinika Diabetologii

  i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie

14


Slide15 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”Rada Naukowa

6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i Klinika Chorób

Metabolicznych CMUJ w Krakowie

7. dr n. med. Anna Majchrzak-Katedra i Klinika Chorób

Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

8. dr n. med. Ewelina Pietrzykowska-psycholog-Katedra i Klinika

Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

9. lek. med. Piotr Liszkowski - Katedra i Klinika Chorób

Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

10. lek. med. Andrzej Paciorkowski-Poradnia Lekarza Rodzinnego

w Nekli i Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp.

15


Slide16 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”Tematy

1. Cukrzyca- co to za choroba?

Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?

2. Samokontrola-cele i zasady.

Rola wysiłku fizycznego.

3. Żywienie w cukrzycy - aktualne zasady.

4. Leczenie cukrzycy –dla kogo leki doustne ?

5. Leczenie cukrzycy –dlaczego insulina ?

.

16

16


Slide17 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”Tematy - c.d.

6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet.

7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica

cukrzycowa- jak ich unikać ?

8. Retinopatia, nefropatia, neuropatia

- łatwiej zapobiegać niż leczyć.

9. Zawał serca, udar mózgu

- czy to też powikłania cukrzycy?

17

17


Slide18 l.jpg

„ Szkoła Cukrzycy”co oferujemy ?

 • Gotowe prezentacje multimedialne

 • Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników

 • Testy sprawdzające wiedzę

 • Karty i kupony uczestnictwa

 • Konferencje szkoleniowe dla lekarzy prowadzących

 • Konferencje szkoleniowe dla prezesów kół PSD

 • Pomoc logistyczna przedstawicieli medycznych

18


Slide19 l.jpg

„ Szkoła Cukrzycy”kto jest potrzebny ?

Lekarze zainteresowani prowadzeniem

„Szkoły Cukrzycy”

dla swoich pacjentów

19


Slide20 l.jpg

„ Szkoła Cukrzycy”kto jest potrzebny ?

Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

zainteresowane prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy”

dla swoich członków, ich rodzin i osób zainteresowanych

20


Slide21 l.jpg

„Szkoła Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę

wiedzący najwięcej

żyją najdłużej”

( prof. Joslin )

21


ad