Forskningsbehov vedr. sundhedsfremme
Download
1 / 16

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Forskningsbehov vedr. sundhedsfremme til etniske minoriteter – set fra en kommunal praksis Ane Bonde. Cand.med. Specialkonsulent i Evaluering 13. september 2007 i Forskningsnetværk for etniske minoriteter. Præsentation af Folkesundhed København (FSK) Forskerudførte opgaver i FSK regi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PowerPoint Presentation' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Forskningsbehov vedr. sundhedsfremme til etniske minoriteter – set fra en kommunal praksisAne Bonde. Cand.med. Specialkonsulent i Evaluering 13. september 2007 i Forskningsnetværk for etniske minoriteter.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundhed og Omsorgsforvaltningen


Indhold

Præsentation af Folkesundhed København (FSK)

Forskerudførte opgaver i FSK regi

Forskningsbehov vedr. forebyggelse og sundhedsfremme generelt

Forskningsbehov i forhold til etniske minoriteter

Fordele og udfordringer ved forskning i FSK regi

Konklusion

Indhold


Folkesundhed Københavns organisation

Sundheds- og

Omsorgsudvalget

Sundhedsdirektør

Lene Siladsen

Folkesundhed København

Folkesundhedschef

Jette Jul Bruun

Stab

Personale

programkoordination,

kommunikation,

motion, alkohol, tobak,etniske, evaluering

Voksne programmet

Bjarne Rasmussen

Leder

Børn-og unge programmet

Konst. Bjarne Rasmussen

Leder

Ældre programmet

Hanne Backe

Leder


Det politiske grundlag

Ny kommunal sundhedspolitik - vedtaget nov. 2006

Overordnede mål: ”Højere middellevetid, flere gode leveår og reduceret social ulighed i sundhed”.

I alt 26 strategiske mål inden for

Sund livsstil blandt børn, unge, voksne og ældre, sundt arbejdsliv, etniske minoriteters sundhed, social ulighed i sundhed, sundt bymiljø, rehabilitering, misbrug og forskning i sundhed

Det politiske grundlag


Det politiske grundlag1

Fx flg. strategiske mål

Livsstilen blandt etniske minoriteter skal forbedres, når det gælder rygning, kost, fysisk aktivitet, reproduktiv sundhed og tandsundhed

Udvikling af ny viden om sundhedsindsatser skal ske i samarbejde mellem forskere og praktikere.

Det politiske grundlag


Folkesundhed k benhavns arbejde og ansatte

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme til københavnere i alle aldre.

Ca. 50 projekter – budget ca. 60 mio. kr./år

Ca. 50 medarbejdere - forskellig faglig baggrund:

fysioterapeut, sygeplejerske, læge, cand. scient. idræt, antropolog, kultursociolog, psykolog, folkesundhedsvidenskab m.m.

Folkesundhed Københavns arbejde og ansatte


Hvilke arenaer arbejder fsk p

Daginstitutioner københavnere i alle aldre.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Sprogskoler og mødesteder for etniske minoriteter

Arbejdspladser – især de kommunale

Aktiveringscentre o.l.

Byens rum (By i bevægelse)

Boligområder/lokalområder

Ældreområdets institutioner – plejehjem, daghjem, dagcentre, i hjemmeplejens regi

Klubber og foreninger hvor folk kommer

Hvilke arenaer arbejder FSK på?


Forskerudf rte evalueringer i fsk

Motion og Kost på Recept (2004 – 2007). Bjarne Ibsen mfl. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU.

Sundhed på dit sprog. (2005-2006). Anette Sonne. Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU.

København – En by i bevægelse (2006 – 2009). Bjarne Ibsen mfl. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU.

Livsstilscafé og Seniorkursus for borgere 65+. Kari Dahl mfl. Forskningsprogram for Miljø- og sundhedsundervisning, DPU. 2007

Forskerudførte evalueringer i FSK


Andre forskerudf rte studier i fsk

At prioritere social ulighed i sundhed – analysestrategi og resultater for Københavns kommune. Finn Diderichsen. IFSV. KU. 2006.

Barrierer for etniske minoriteters deltagelse i motions og kostinterventioner. Maria Kristensen og Anna Mygind. KU. IFSV. KU. 2006.

Bedre Balance – et randomiseret interventionsstudie vedr. forebyggelse af fald blandt ældre (2006 – 2008), Carsten Henriksen mfl. Bispebjerg Hospital og IFSV, KU

Andre forskerudførte studier i FSK


Forskningsbehov vedr forebyggelse generelt

Der er behov for viden om effekten af forebyggende interventioner. Virker det?

(Jes Søgaard, 2006)

Der er behov for en tættere kobling mellem praksis og forskning

(Finn Diderichsen, 2004)

Forskningsbehov vedr. forebyggelse generelt


Forskningsbehov vedr forebyggelse generelt1

Der er behov for nye og bedre metoder end RTC til dokumentation af forebyggende interventioner (Torben Jørgensen, 2006)

Evaluering af forebyggelse må være tværvidenskabelig og bygge på sundheds-, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder (Lars Iversen, 2002)

Forskningsbehov vedr. forebyggelse generelt


Forskningsbehov ift etniske minoriteter

Projektet ”Sundhed på dit sprog”, sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund. Der er efterspørgsel, men er der sundhedsmæssig eller anden effekt?

Projektet Sundhed og Trivsel på tekniske skoler anvender ”Du bestemmer” metoden. Har det sundhedsmæssig effekt? Forskellig effekt på unge med anden etnisk baggrund og andre?

Forskningsbehov ift. etniske minoriteter


Forskningsbehov ift etniske minoriteter1

Sundhedsfremme til ny-danskere, 2. og 3. generationsindvandrere – er etnicitet et issue? Skal vi lægge en speciel tilgang eller ”almindelig” tilgang?

Psyko-social sundhed blandt etniske minoriteter (og generelt). Behov for at få erfaringer med interventionsformer

Rekruttering til Motion og Kost på Recept – Hvorfor er ikke-danskere og kortuddannede underrepræsenterede blandt deltagerne?

Forskningsbehov ift. etniske minoriteter


Fordele og udfordringer ved forskning i fsk regi

Fordele generationsindvandrere – er etnicitet et issue? Skal vi lægge en speciel tilgang eller ”almindelig” tilgang?

Mulighed for relativ stor volumen i interventionerne

Mulighed for påvirkning af praksis på basis af forskning

Sammenfald af interesse for dokumentation

For nogle fremtidige jobmuligheder (?)

Fordele og udfordringer ved forskning i FSK regi


Fordele og udfordringer ved forskning i fsk regi1

Udfordringer generationsindvandrere – er etnicitet et issue? Skal vi lægge en speciel tilgang eller ”almindelig” tilgang?

At udvikle et fælles sprog, fx ift. metode og fokus på implementering af metode.

Forskerens tidsperspektiv og FSK’s ønske om hurtige svar

At finde økonomiske midler til forskning

Fordele og udfordringer ved forskning i FSK regi


Konklusion

Københavns Kommune har (ambitiøse) mål i forhold til borgernes sundhed, herunder etniske minoriteters sundhed.

Vi har brug for mere samarbejde med forskere om dokumentation for interventioners virkning og effekt

FSK udgør et laboratorium med forskellige muligheder, på trods af visse udfordringer.

Etniske minoriteters sundhed er et felt med et udpræget behov for mere viden om effekter af interventioner.

Konklusion


ad