Niversite hastanesinden afiliasyona bak
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Üniversite Hastanesinden Afiliasyona Bakış PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Üniversite Hastanesinden Afiliasyona Bakış. Doç.Dr.Bülent KARADAĞ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. İstanbul. Tarihçe. 1873 ABD University of California Eğitimde liderlik (Tıp öğrencileri, asistan ve öğretim üyesi)

Download Presentation

Üniversite Hastanesinden Afiliasyona Bakış

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Üniversite HastanesindenAfiliasyona Bakış

Doç.Dr.Bülent KARADAĞ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. AD.

İstanbul


Tarihçe

1873 ABD University of California

 • Eğitimde liderlik (Tıp öğrencileri, asistan ve öğretim üyesi)

 • Bilimsel araştırmaların klinik uygulamaya yansıtılması

 • Hizmette mükemmeliyet


Uzmanlık eğitimi

HEDEF:

1.İnsan

2.Eğitim


UEÇG Anketi 1998 Kurumunuzdaki uzmanlık eğitimi kalitesi yeterli mi?

Fig. 03


Kurumunuzdaki uzmanlık eğitimi kalitesi yeterli mi?

Fig. 04


Kurumunuzdaki olanaklar yeterli mi?

Fig. 15


Kurumunuzdaki eğitim olanakları yeterli mi?

Fig. 16


Eğitim kalitesi yetersiz ise, başka hastaneye rotasyon var mı?

Fig. 17


Uzmanlık eğitiminde sorunlar

İzmir Tabip Odası-2005

Asistan eğitimi programı uygulama:

Üniversite: % 88

Sağlık Bakanlığı: %56

Düzenli seminer:

Üniversite: % 91,

Sağlık Bakanlığı: % 66.

Asgari uygulamaların yerine getirilebilmesi:

Üniversite:%85,

Sağlık Bakanlığı: %46


Uzmanlık eğitiminde sorunlar

Eğiticilerin yeterliliği:

Üniversite: % 69,

Sağlık Bakanlığı: % 31

Rotasyonda eğitim:

% 19 “iyi”

Üniversite:%22,

Sağlık Bakanlığı:%14 “iyi”

Eğitim veren eğiticilerin sayısı:

Üniversite:%72

Sağlık Bakanlığı:%25 “yeterli”


Uzmanlık eğitiminde sorunlar

Güncel Bilgileri izleyebilme:

Üniversite:%85,

Sağlık Bakanlığı:%44

Altyapının tez çalışması için yeterliliği:

Üniversite: %84,

Sağlık Bakanlığı:%44


Uzmanlık eğitiminde sorunlar-Üniversite

Öğretim üyesi sayısı, eğitim altyapısı daha iyi.

1. Acil girişim sayısı yetersiz.

2. Görülen hasta çeşitliliği ülke gerçeklerini

yansıtmıyor.


Uzmanlık eğitiminde sorunlar-Eğitim hastaneleri

 • Bilimsel araştırma olanaklarının kısıtlılığı,

 • Altyapı kısıtlılığı,

 • Teknik kısıtlılıklar

  Ulusal eşyetkilendirme sistemi

  Bölgeselentegresyon


Uzmanlık eğitiminde sorunlar

1. Çalışma saatleri uzun ve yoğun eğitime ayrılan zaman yetersiz

2. Uzmanlık eğitimi yeterince yapılandırılmamış

3. Eğiticiler pedagojik olarak yetersiz

4. Uzmanlık eğitimine ayrılan finansman yetersiz.


Uzmanlık eğitiminde sorunlar

5. Eğitim altyapısı yetersiz

6. Sağlık hizmetlerinin hacmi ve çeşitliliği yetersiz.Çözüm:“Ulusal eşyetkilendirme”


Afiliasyon Prensipleri

Asistan Eğitimi

 • Standardizasyon (Eğitim, eğitici)

 • Ortak program (Tamamlayıcı, karşılıklı kazanç)

 • Altyapı sağlanması (Eğitim olanakları, hasta sayısı, teknik)

 • Yelpazenin genişletilmesi

 • Araştırma ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi


Afiliasyon Prensipleri

 • Karşılıklı eşit koşullarda işbirliği

 • Karşılıklı önyargıların giderilmesi

 • Üniversiteler ve eğitim hastaneleri arasında dengenin sağlanması

 • Genel eğitim programı ve rotasyonların belirlenmesi

 • Uzmanlık eğitimi programının belirlenmesi


Afiliasyon Prensipleri

 • Eğitim hastaneleri ve üniversiteler rakip değil aynı işi yapan akademik kuruluşlar.

 • “Üniversite hastaneleri bizi niye denetlesin, biz onlara göre neyi daha kötü yapıyoruz?”

 • Afiliasyon, eğitim hastanelerinin, üniversitelerin idari, yönetsel, akademik çatısı altına toplanması DEĞİL.


Afiliasyon Prensipleri

 • Tıpta uzmanlık eğitiminde amaç= yüksek düzeyde yeterlilik.

 • Klinik deneyimler yeterli ve çeşitliliği sağlayacak kadar çok olmalı.

 • Yetersiz olduğunda, kurumlararası rotasyon uygulanmalı.


Afiliasyon Prensipleri

Rotasyonlar

 • Temel alanlardaki eğitim yetersizlikler nedeniyle verilemediğinde

 • Eğitim hedeflerine uygun olarak farklı kurumların eğitim programlarında paralellik sağlama

 • Kurumlararası bilgi ve deneyim alışverişi


Afiliasyon Prensipleri

Rotasyon Sistemi

Eşitlik çerçevesinde.

Meslek Dernekleri üzerinden olmalı.

Ulusal Eşyetkilendirme ( Ünitelere eğitim

onayı) ( Bu çerçevede aşılması daha kolay olacaktır.)

Eğitici rotasyonu


Afiliasyon Prensipleri

1.İnsan Gücü Planlaması:

Daha az asistanla daha çok hasta ve

eğitim.

2. Koordinasyon ( Hastaneler arası)

3. Ortak toplantılar


SONUÇ

 • Standardizasyon YOK.

 • Standart bir eğitim programı ilk şart.

 • Rotasyon olmalı.

 • Eğitim programlarında paralellik sağlama, kurumlararası bilgi ve deneyim alışverişi için akademik afiliasyon önemli.

 • Eşit koşullarda işbirliği.


SONUÇ

 • Ayakları yere daha sağlam basan bir eğitim sistemi ve ülke gerçekleri doğrultusunda bilim üreten bir üniversite yapısı.

 • Geniş eğitici kadro, çok sayıda ve geniş profilde hasta yani daha iyi bir eğitim olanağı.

 • Uzmanlık eğitiminde yeterlilik ve standardizasyon


SONUÇ

Afiliasyon UYGULANMALI!!

Kolay mı?

1.Ekonomik

2. Hukuksal


 • Login