Longschade door bleomycine
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Longschade door Bleomycine PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Longschade door Bleomycine. Schakels in zorg 2012. Bleomycine is een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van maligniteiten, Testiscarcinomen hodgkin en non-hodgkin lymfomen KNO tumoren Enz. Werking bleomycine.

Download Presentation

Longschade door Bleomycine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Longschade door Bleomycine

Schakels in zorg 2012


Bleomycine is een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van maligniteiten,

Testiscarcinomen

hodgkin en non-hodgkin lymfomen

KNO tumoren

Enz.


Werking bleomycine

 • Het breekt het DNA –molecuul in stukken met behulp van Fe ionen (ijzer ionen) en O2 .

 • Bleomycine wordt afgebroken door het enzym bleomycine hydrolase ; dit enzym werkt minder in huid en longen

 • 80 % verlaat het lichaam via diurese: nierfunctie


Een belangrijke beperking is het mogelijk optreden van longschade:

Interstitiele pneumonitis (BIP) , welke kan overgaan in longfibrose in 10 % (0%-46%) van de patiënten,

Andere vormen van longschade:

Organiserende pneumonie(COP) en hypersensitivity pneumonie: ook beschreven


The Drug-Induced Respiratory Disease Website:

Pneumotox.com

Bij bleomycine:

16 vormen van longschade vermeld in 57 publicatie’s


Bron: pneumotox


De longschade

Langzaam ontstaan, tot 6 mnd na de bleomycine .

Hoest,

Dyspneu bij inspanning

Event. koorts.

pleurapijnen

röntgen foto: bilaterale, bibasilaire infiltraten, gevolg door infiltraten en eventueel fibrose.

Sneller ontstaan van klachten en symptomen:

COP of hypersensitivity pneumonie


Leeftijd

Totale dosis bleomycine

Nierfunctie

Ernst van de ziekte bij ontdekking

O2 gebruik

Radiotherapie

Andere chemotherapeutica,

G-CSF

Roken

> 40 jaar: 2,3 X hoger risico

400 mg/ units( echter <50u mogelijk)

……Mag je dit geven?

4 weken interval?

Cisplatinum dosis

Dierstudie’s , bij mensen onduidelijk

Studie’s niet duidelijk

Risico factoren op het krijgen van longschade


O2 als risico factor

 • Br Med J. 1978 June 24; 1(6128): 1664–1667.

 • Factors influencing postoperative morbidity and mortality in patients treated with bleomycin.

 • P L Goldiner, G C Carlon, E Cvitkovic, O Schweizer, and W S Howland


 • Problemen bij behandeling bij patienten met testis carcinoom die sedert 1974 behandeld werden met chemotherapie, inclusief bleomycine, en dan 6-12 maanden later uitgebreide chirurgie om retroperitoneale lymfklieren te verwijderen , en event long meta’s te verwijderen


 • The first five patients who received bleomycin according to

 • the new protocol developed severe respiratory distress three to

 • five days after removal of the retroperitoneal lymph nodes or

 • pulmonary metastases.

 • Despite mechanical ventilatory support,

 • positive end-expiratory pressure, and, in one case, eight days of

 • extracorporeal membrane oxygenation all five patients died

 • from inexorably progressing interstitial pneumonia.


 • We thought that two factors might have been related:

 • One was a disproportion of crystalloid to colloid replacement

 • The other was the concentration of inspired oxygen


 • Studie met weinig vocht en laag FiO2 tijdens en na de grote operatie

 • 12 patienten met ongeveer dezelfde omstandigheden wat betreft dosis bleomycine, leeftijd, preoperatieve longfunctie.


 • The 12 patients studied had an uneventful postoperative course.

 • They were discharged from the special care unit within 48 hours


 • Dier studie’s: relatie tussen O2 toediening en longschade.

 • Bv:

 • Hamsters : bleomycine en FiO2 70 % voor 72 uur: mortaliteit : 90%

 • bleomycine en FiO2 21 % voor 72 uur: mortaliteit : 15 %


Conclusie

Er is een relatie tussen O2 toediening en longschade bij patienten die

bleomycine hebben gekregen


J Urol. 1998 Oct;160(4):1347-52.

Bleomycin associated pulmonary toxicity: is perioperative oxygen restriction necessary?

Donat SM, Levy DA.

Source

Department of Urology, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, USA.


77patienten met 97 chirurgische procedures.

Groep 1:19 patiënten post op tijdelijk SaO2 problemen,

Groep 2: 58 patiënten post op geen SaO2 problemen.

Preoperatief geen verschil in de groepen,

Durante OK: FiO2 :40 %, inleiding: ±80 %

Groep1: langere OK tijd,

meer transfusie en meer vocht ( 6-11 L)

Concl: FiO2 draagt niet bij aan postop. problemen


Diagnostiek:

Poliklinisch:

Uitsluiten andere oorzaken:

Maligniteit en infectie’s:Ct-scan

BAL:kweken op”alles”

cytologie

longbiopt?


Echter:

welke vorm van longschade precies is veroorzaakt is niet duidelijk zonder longbiopt.

Belangrijk?


therapie

De meeste BIP wordt gediagnosticeerd op de poli oncologie:

Stop bleomycine.

Hoge dosering steroïden: 60-100 mg prednison per dag ?

Slechts 1 studie 10 patiënten met BIP:

3 patiënten : geen steroïden : overleden

7 patiënten : wel steroïden: 3 overleden na 12-15 mnd

4 herstelden.

Er zijn geen andere studie’s,wel case reports


The Drug-Induced Respiratory Disease Website:

Pneumotox.com

Bij bleomycine:

16 vormen van longschade vermeld in 57 publicatie’s


Bij snel optredende klachten : mogelijk COP of hypersensitivity pneumonie: steroiden hebben waarschijnlijk effect.

Langsaam optredende klachten: geen enkel bewijs dat steroiden iets doen.

Echter: BIP: kan volledig herstellen.


preventie

Meest belangrijk!

Lagere totale cumulatieve dosis:360mg→270 mg bij testis carc.

aanpassing dosering bij leeftijd: 40-50 jaar.

Nierfunctie

screening tijdens de behandeling dmv longfunctie testen.


Wat te doen als verpleegkundige:

O2 geven?

Vocht geven?

Beademen? Waarop extra aandacht?

Post operatief?


Zuurstof geven?

 • Patient , bleomycine gehad, maar geen evidente longschade:

 • SaO2 tot 89% - 92 %. (1)

 • Patient met progressieve longschade tgv bleomycine : ?

 • IC?

 • (1): Up to Date 2012


Vocht beleid

 • Tijdens operatie’s: Restrictief, voorkom longoedeem


Integraal kanker centrum nederland 2011


Literatuur:

Up to Date 2012

S. Sleijfer, Chest,2001;120: 617-624

Goldiner, Br Med J 1978;1:1664

Donat, J Urol1998;160: 1347


 • Login