EUROPOS SĄJUNGA
Download
1 / 19

EUROPOS SĄJUNGA - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

EUROPOS SĄJUNGA. K u r k i m e a t e i t į d r a u g e !. Neformalaus mokymosi sistemos plėtra Šiaulių universiteto gimnazijoje, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus „Mažajame universitete”. ŠUG vykdomo projekto rezultatų pristatymas:. EUROPOS SĄJUNGA. Pagrindiniai duomenys (1):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EUROPOS SĄJUNGA' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

EUROPOS SĄJUNGA

K u r k i m e a t e i t į d r a u g e !

Neformalaus mokymosisistemos plėtraŠiaulių universiteto gimnazijoje,diegiant inovatyviusmokymo(si) metodus„Mažajame universitete”

ŠUG vykdomo projekto rezultatų pristatymas:


Pagrindiniai duomenys 1

EUROPOS SĄJUNGA

Pagrindiniai duomenys (1):

 • 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumentas;

 • II prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“;

 • 2.4. priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“;

 • 4 veiklos sritis „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas“.


Pagrindiniai duomenys 2

EUROPOS SĄJUNGA

Pagrindiniai duomenys (2):

 • Pradžia: 2006-05-10 pasirašyta sutartis su PF ESF agentūra ir ŠMM;

 • Pabaiga: 2008-01-31;

 • Trukmė: 21 mėnuo (+ 4 mėn. veiklų ir ataskaitų užbaigimui);

 • Įgyvendinimo vieta:

  ŠU gimnazija, Šiaulių regionas;

 • Vertė: 345 598 Lt.


Projekto administravimo grup

EUROPOS SĄJUNGA

Projektoadministravimo grupė:

 • Vadovė –

  Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė;

 • Vyr. finansininkė –

  Janina Saponkienė;

 • Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą –

  Giedrė Brazlauskaitė;


Projekto vykdymo grup

EUROPOS SĄJUNGA

Projektovykdymo grupė:

 • Valdymo grupės

  pirmininkas – Juvitas Giniotis;

 • Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas – Vytautas Karpis.


Projekto tikslas

EUROPOS SĄJUNGA

Projekto tikslas:

Tapti bendruomenės švietimo centru,

kurio veikloje gali dalyvauti

regiono gyventojai,

sudarant sąlygas norintiems

pagilinti žinias ir/ar

sumažinti mokėjimo spragas.


Projekto u daviniai

EUROPOS SĄJUNGA

Projektouždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas „iškritusiems“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos asmenims įgyti bendrųjų gebėjimų, būtinų įsitvirtinant darbo rinkoje

  (formalaus mokymosi sistemoje);

 • sudaryti sąlygas gabiems, itin gabiems ir mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams įgyti tokių dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių, gebėjimų, kurių jie neturi galimybės įgyti įprastų pamokų metu bei pagilinti turimas žinias;

 • sudaryti sąlygas, mokiniams, patiriantiems mokymosi nesėkmę, sumažinti mokymosi spragas, iki jiems „iškrintant“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos.


Asmenys i krit i nuosekliojo mokymosi sistemos

EUROPOS SĄJUNGA

Asmenys„iškritę“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos:

 • tai jaunimas, „iškritęs“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos;

 • tai suaugusieji, „iškritę“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos.

 • vaikai ir suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, taip pat mokiniai ir studentai, „iškritę“ iš profesinio mokymo įstaigų, mokslo ir studijų įstaigų ir neįgiję kvalifikacijos, reikalingos patekti į darbo rinką.


Projekto tiesioginiai pasiekimai

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

 • įsteigtos 4 naujos „Mažojo universiteto“ mokyklos: Istorijos ir politologijos, Kalbų, Biologijos, Kūno kultūros;

 • suorganizuota 360 paskaitų:

  2006 09.01-12.31 m. 120 paskaitų,

  2007 03.01-05.31 m. 240 paskaitų.

 • įdarbinti 24 asmenys;

 • apmokyta 600 asmenų.


Projekto tiesioginiai pasiekimai1

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 09.01-12.31 mokymus vykdė:

 • Aurelija Alijošienė (menų mokykla),

 • Virgilija Vasiliauskienė (menų mokykla),

 • Birutė Kisielienė (istorijos ir politologijos mokykla),

 • Birutė Starkuvienė (biologijos mokykla),

 • Danguolė Meškaitė (biologijos mokykla),

 • Dalia Užkuraitienė (fizikos ir astronomijos mokykla),

 • Laima Morkuvienė (matematikos mokykla),

 • Laima Pučkuvienė (kalbų mokykla),

 • Mindaugas Dambrauskas (kalbų mokykla),

 • Regina Murnikova (kalbų mokykla),

 • Rita Streikuvienė (lituanistikos mokykla),

 • Virginija Balčiūnienė (lituanistikos mokykla).


Projekto tiesioginiai pasiekimai2

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Menų mokykloje :

 • Aurelija Alijošienė,

 • Kęstutis Stoškus,

 • Reda Uogintienė.


Projekto tiesioginiai pasiekimai3

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Lituanistikos mokykloje:

 • Regina Gorskienė,

 • Virginija Balčiūnienė,

 • Džiuljeta Maskuliūnienė.


Projekto tiesioginiai pasiekimai4

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Fizikos ir astronomijos mokykloje:

 • Dalia Užkuraitienė,

 • Vacys Jankus,

 • Janė Ščiukaitė.


Projekto tiesioginiai pasiekimai5

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Kalbų mokykloje:

 • Janina Vaitkienė,

 • Laima Pučkuvienė,

 • Reda Baranauskienė.


Projekto tiesioginiai pasiekimai6

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Matematikos mokykloje:

 • Laima Morkuvienė,

 • Jonas Petersonas,

 • Zita Tamašauskienė.


Projekto tiesioginiai pasiekimai7

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Biologijos mokykloje:

 • Birutė Starkuvienė,

 • Danguolė Meškaitė,

 • Ingrida Šaulienė.


Projekto tiesioginiai pasiekimai8

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Istorijos ir politologijos mokykloje:

 • Birutė Kisielienė,

 • Irena Jakubauskienė,

 • Arūnas Gumuliauskas.


Projekto tiesioginiai pasiekimai9

EUROPOS SĄJUNGA

Projektotiesioginiai pasiekimai:

2007 03.01-05.31 mokymus vykdė:

 • Biologijos – Danguolė Meškaitė, Birutė Starkuvienė.

 • Fizikos ir astronomijos – Dalia Užkuraitienė, Vacys Jankus.

 • Istorijos ir politologijos – Irena Jakubauskienė, Birutė Kisielienė.

 • Kalbų – Regina Murnikova, Lena Vladimirova, Diana Starkienė.

 • Lituanistikos – Rita Streikuvienė, Vida Balčiūnienė, Irena Kruopienė.

 • Matematikos – Laima Morkuvienė, Lina Jankauskienė.

 • Menų – Aurelija Alijošienė, Virgilija Vasiliauskienė, Kęstutis Stoškus.

 • Kūno kultūros mokykloje – Bronius Starkus.


A i u d mes ir s km s jums darbuose

EUROPOS SĄJUNGA

K u r k i m e a t e i t į d r a u g e !

Ačiū už dėmesįir sėkmės Jums darbuose !

Parengė

Aida Striaukaitė - Gumuliauskienė


ad