30-8-2014 - PowerPoint PPT Presentation

VOORLICHTING
Download
1 / 49

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 14 maart 2013. 30-8-2014. Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst. 1. B2 Verdiepingsvakken. Verdiepingsvak: vrije keuze uit 2 van de 5 vakken Geen voorkenniseis voor Master. B2 Verdiepingsvakken.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

30-8-2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


30 8 2014

VOORLICHTING

B2 VERDIEPINGSVAKKEN

14 maart 2013

30-8-2014

Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst

1


B2 verdiepingsvakken

B2 Verdiepingsvakken

 • Verdiepingsvak: vrije keuze uit 2 van de 5 vakken

 • Geen voorkenniseis voor Master


B2 verdiepingsvakken1

B2 Verdiepingsvakken

Verdieping Human Factors (HFM) – Matthijs Noordzij

Leren bij kinderen en adolescenten (ILO) – Hannie Gijlers

Psychologie, technologie en veiligheid (CRV) – Peter de Vries

Narratieve psychologie (GG) – Annemarie Lohuis

Onbewuste processen en gezondheidsgedrag (GP) – Marcel Pieterse


Verdieping human factors

VERDIEPING HUMAN FACTORS

EEN KORTE TOELICHTING


Samengevat

SAMENGEVAT

 • De belangrijkste doelstelling van dit vak is dat er inzicht ontstaat in hoe cognitieve kennis een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen.


30 8 2014

BOEK


Evaluatie vorig jaar

EVALUATIE VORIG JAAR?

 • In totaal hebben 46 studenten de vragenlijst ingevuld, die het vak gemiddeld het cijfer 7,9 hebben gegeven.

Opvallende antwoorden op de open vragen/ vanuit jullie jaarvertegenwoordiging

Sterke punten: Leuke colleges + goede opdrachten

Verbeterpunten: keuze artikelen


Opdracht

OPDRACHT?

 • 2 Opdrachten: schrijf 2 onderzoeksvoorstellen (individueel), de EBCE Grant (cijfer/ “winnaars”)

 • EBCE Grant: Evidence Based Cognitive Engineering Grant

 • Korte onderzoeksvoorstellen (duidelijke bovenlimiet), waarbij de 3 beste winnen (“onderzoeksfunding krijgen”):


30 8 2014

EBCE??

LEERDOEL3. individueel een onderzoeksvoorstel schrijven volgens de EBCE (EvidenceBasedCognitive Engineering) methode, waarbij zij

- Op toegankelijke wijze een praktisch probleem beschrijven waarbij ze duidelijk de cognitieve elementen identificeren.

- een oplossing voorstellen vanuit de cognitieve / human factors literatuur (minimaal 3 artikelen).

- een implementatieplan (hoe, waar, wat, wie) beschrijven om deze oplossing in de praktijk te realiseren.

- een valide evaluatieplan beschrijven welke een pre-post test constructie gebruikt.


Voorstel

VOORSTEL

TYPISCH 2-3 PAGINA’S (alleen maxima opgegeven)

Samenvatting (max. 1100 tekens) 

Probleem beschrijving (max. 2200 tekens)

Voorgestelde oplossing vanuit de literatuur (max. 2200 tekens) 

Implementatieplan (max. 2200 tekens)

Evaluatieplan (max. 2200 tekens) 


Colleges onderwerpen

COLLEGES/ ONDERWERPEN

 • Matthijs (Introductie, Hoofdstuk1 & 2 boek, Wat is een Expert?, artikel Ericsson, uitleg opdrachten)

 • Jan Maarten Schraagen, ((Beyond) Human Error, Hoofdstuk 6 & 8, Artikel Gary Klein).

 • Willem Verwey (Traffic Psychology), Hoofdstuk 3 + 2 artikelen

 • Matthijs, emoties meten (fysiologisch) + Leugendetectie, 2 artikelen


Colleges

COLLEGES

 • Matthijs, Mens Machine interactie (Robots!), 1 artikel

 • Frank van der Velde: Intelligente systemen, hoofdstuk 5 + 2 artikelen

 • Martin Schmettow, Human Computer Interaction 1 artikel.


Beoordeling

BEOORDELING

 • Open vragen tentamen (7 VRAGEN) (50%): ongeveer 7 Boekhoofdstukken + ongeveer 11 wetenschappelijke artikelen

 • Twee Opdrachten (50%)

 • Zowel de opdrachten als het tentamen hoger dan een 5,5 = geslaagd


Vragen

Vragen?

 • Matthijs Noordzij (m.l.noordzij@utwente.nl, Cubicus C241)


Leren bij kinderen en adolescenten

Leren bij kinderen en adolescenten

Tessa Eysink & Hannie Gijlers


30 8 2014

Perceptie

Taalontwikkeling

Lezen en schrijven

Rekenen

Conceptuele ontwikkeling

Geheugen

Wetenschappelijk redeneren

Hoogbegaafdheid

Onderwerpen


30 8 2014

Leren bij kinderen en adolescenten

Voorbeeld: Leren schrijven

 • https://www.youtube.com/watch?v=aLx16f0FF_Y


30 8 2014

Voorbeeld

Leren schrijven

Tekenen en krabbelen


30 8 2014

Verzonnen letters

Random letters

Begin en eind letters

Voorbeeld

Leren schrijven


30 8 2014

Formele instructie

Voorbeeld

Leren schrijven


30 8 2014

http://www.jufinabox.com/

Schrijf instructie

Digitaal?


30 8 2014

Voorbeeld

Leren schrijven


30 8 2014

VOORBEELD

Leren schrijven

Uitleggen

Overtuigend

Wat wil je dat ze eraan doen

Wat is je probleem


30 8 2014

Hoorcolleges

Gastcollege

Organisatie

werkvormen


30 8 2014

Tentamen met 10 open vragen

Geen aanwezigheidsverplichting

 • Collegestof is onderdeel van de tentamenstof.

Toetsing


30 8 2014

Boek

Children’s thinking

Siegler, R.S. & Wagner Alibali, M.

Fourth edition

Collegestof en stof gastcollege

Stof


30 8 2014

Vragen?

a.h.gijlers@utwente.nl

Leren bij Kinderen en Adolescenten


Psychologie technologie en veiligheid pt v

Psychologie, Technologie, en Veiligheid (PT&V)

Peter de Vries

Psychologie van Conflict, Risico, & Veiligheid

p.w.devries@utwente.nl

30-8-2014

Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst

28


Psychologie technologie en veiligheid

Psychologie, Technologie, en Veiligheid

“High Tech, Human Touch”  technologie en gedragkunnenniet los van elkaarwordengezien

 • Succes van nieuwetechnologiehangtaf van gebruik; bv. Rebound effect!

 • Introductie van technologieheeftvaakonvoorzieneeffecten op attitudes en gedrag(bv. Mobieletelefonie, Automatischeverlichting, Rebound effect) – maar vooralvoorwie met eentechnischebrilkijkt!

 • Eenzijdigeblik

  • “irrationele” burger (bijv. in omgaan met risico’s)

  • “onvoorspelbaargedrag”

  • “paniek”


Psychologie technologie en veiligheid1

Psychologie, Technologie, en Veiligheid

Psychologie:

 • Begrijpen van effecten van technologie op mensen/veiligheid

 • Wat veroorzaakt onveilig gedrag of perceptie van onveiligheid?

 • Hoe kan technologie hierbij helpen?

  Voorbeelden:

 • Social engineering door hackers

 • Effecten van camera’s op prosociaalgedrag

 • Crowd control, Afwijkend gedrag, en Leiderschapsdetectie

 • Gebruik van omgevingskenmerkenomreizigersgedragefficiënter te maken


Inhoud pt v

Inhoud PT&V

Psychologie

Normactivatie, socialidentity, zelfcontrole, bewuste en onbewuste processen, …

Technologie

Camerasystemen, dynamische verlichting, “detectie en gedragsinterpretatie”, sociale media, …

Veiligheid

Prosociaal gedrag, perceptie van veiligheid en risisco, hostileintent, agressie, …

Hierinzijn we geïnteresseerd!


Opzet pt v

Opzet PT&V

 • Vorm:

  • Hoorcolleges

  • 2 opdrachten; gekoppeld aan werkcollege en gastcollege

  • Korte opdrachten die voorafgaand aan ieder college uitgewerkt en gepresenteerd worden

  • Verplichte aanwezigheid!

 • Literatuur:

  • Geen boek of reader, maar losse artikelen (4 à 5 per college) - Zelf downloaden!

 • Beoordeling:

  • Tentamen; MC & open vragen

  • Eindcijfer bestaat uit cijfers opdrachten en tentamen

  • Vak is afgerond als beiden voldoende zijn en aan aanwezigheidsplicht is voldaan!


30 8 2014

Vragen?


Narratieve psychologie

NARRATIEVE PSYCHOLOGIE

Voorlichting keuzevakken BA2 2013

Docent: Anneke Sools


Doelstellingen cursus

Doelstellingen cursus

De theoretische uitgangspunten, onderzoeksmethoden, therapeutische en preventieve toepassingen van de narratieve psychologie uit te leggen;

Kritisch te reflecteren op dominante vertogen in wetenschap en gezondheidszorg en hoe die doorwerken in alledaagse en therapeutische gesprekken;

Narratieve interviews te houden en meer algemeen de principes van narratieve zorg toepassen in een groepssetting;

Te reflecteren op de psychologische werking van narratieve interventies;

Narratieve interviews, alledaagse gesprekken en brieven vanuit de toekomst op een systematische manier te analyseren

35


Verschillend gebruik verhalen in geestelijke gezondheidszorg

Verschillend gebruik verhalen in geestelijke gezondheidszorg

All therapies are narrative therapies. Whatever you are doing, or think you are doing, as therapist or client can be understood in terms of telling and re-telling stories. Yet, there is no one way of doing this.

(McLeod, 1997)

36


Narratieve competentie

Narratieve competentie

Kennis, vaardigheden, attitude

om professioneel te leren werken met verhalen

ter bevordering van de geestelijke gezondheid

37


Opzet cursus

Opzet cursus

8 hoorcolleges (met gastdocenten uit de ouderenzorg en traumazorg)

4 werkcolleges (verplichte aanwezigheid & huiswerk)

Werkwijze werkgroepen: narratieve zorg principes

Afronding: 4 deelopdrachten

38


Hoorcolleges

Hoorcolleges

1. Inleiding narratieve psychologie

2. Betekenisverlening, identiteit en actorschap

3. Narratieve toekomstverbeelding, geestelijke gezondheid & zingeving

4. Narratieve identiteit in samenleving en wetenschap

5. Responsiecollege & inzage opdracht 1

6. Relationele Identiteit & kleine verhalen

7. Narratieve (Exposure) Therapie

8. Integratie & evaluatie

39


Werkcolleges

Werkcolleges

Narratief interviewen

Verhaallijnanalyse actorschap

Narratieve toekomstverbeeldingsworkshop

Kleine verhalen & relationele identiteit

40


Opdrachten

Opdrachten

Verhaallijnanalyse van

‘mijn verhaal van hoe ik psycholoog-in-opleiding ben geworden’

2. Verhaallijnanalyse van

brief vanuit de toekomst

3. Narratieve analyse relationele identiteit van

een klein verhaal

4. Reflectie: vergelijking van de drie opdrachten

(inhoud, methode, identiteit)

41


30 8 2014

Thank you for your attention!Contact details:University of Twente, The NetherlandsDepartment of Psychology, Health, and Technologya.m.sools@utwente.nl


Onbewuste processen en gezondheidsgedrag

Onbewuste Processen en Gezondheidsgedrag

Marcel Pieterse


Donkere materie

Donkere materie?

44

30-8-2014


Bewuste controle self regulation theory

Bewuste controle: self-regulation theory

45

30-8-2014


Bewustzijn en vrije wil

Bewustzijn en Vrije wil

46

30-8-2014


Habits

Habits

47

30-8-2014


Omgevingsinvloeden healing environments

Omgevingsinvloeden: Healing Environments

48

30-8-2014


Het meten van onbewuste processen doe het zelf

Het meten van onbewuste processen: doe het zelf!

49

30-8-2014


 • Login