Kielce, dn. 16.12.2009 - PowerPoint PPT Presentation

Świętokrzyska Grupa Robocza do spraw Przeciwdziałania i Zwalczania Nieprawidłowości w Zakresie...
Download
1 / 6

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Świętokrzyska Grupa Robocza do spraw Przeciwdziałania i Zwalczania Nieprawidłowości w Zakresie Wykorzystania FUNDUSZY Unijnych Podsumowanie 2010. Kielce, dn. 16.12.2009. Posiedzenie Grupy: 10.05.2010.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kielce, dn. 16.12.2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kielce dn 16 12 2009

Świętokrzyska Grupa Robocza do spraw Przeciwdziałania i Zwalczania Nieprawidłowości w Zakresie Wykorzystania FUNDUSZY Unijnych

Podsumowanie 2010

Kielce, dn. 16.12.2009


Posiedzenie grupy 10 05 2010

Posiedzenie Grupy: 10.05.2010

1.Omówienie aktywności KWP w Kielcach w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych w województwie świętokrzyskim oraz omówienie przyczyn i przykładów mechanizmów zachowań korupcyjnych;

2.Prezentacja IZ RPO WŚ na temat problemów wynikających z umarzaniem przez Prokuraturę Rejonową spraw zgłaszanych przez IZ RPO WŚ;

3.Krótkie szkolenie z zakresu polityki kontrwywiadowczej prowadzone przez Panią Małgorzatę Gołąb z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Omówione zostały wybrane zagadnienia z działalności obcych służb specjalnych;

4. Omówienie zagadnienia związane z realizacją obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych w kontekście tajemnicy handlowej/służbowej wnioskodawców;

5.Ustalenie grupy docelowej (pracownicy ARiMR) oraz terminów szkoleń w zakresie metod i technik przeciwdziałania korupcji oraz zachowaniom korupcjogennym;


Szkolenia dla arimr

Szkolenia dla ARiMR

 • Wspólna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji, ŚUW, ARiMR;

 • Odbiorcy: pracownicy regionalnego i powiatowych biur ARiMR;

 • Zakres i daty szkoleń:

 • Tematyka szkoleń dotyczyła zachowań i zjawisk korupcyjnych spotykanych przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników zaangażowanych w zadania związane z wydatkowaniem funduszy unijnych oraz o sposobach przeciwdziałania takim zachowaniom i zjawiskom.

 • 8-9 czerwca 2010;

 • 7-8 lipca 2010;

 • Szkolenia prowadził Pan Krzysztof Chlewicki z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach


Szkolenia dla arimr1

Szkolenia dla ARiMR


Program herkules ii

Program Herkules II

 • Badanie możliwości ubiegania się przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach o dofinansowanie projektu konferencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej w ramach Programu Herkules II;

 • Zgodnie z wymaganiami programu beneficjent otrzymuje max. 80 procent dofinansowania, pozostałe 20% to tzw. wkład własny, który musi zostać zagwarantowany przez beneficjenta;

  Rezygnacja ze składania wniosku w 2010 roku. Powody:

  - krótki termin na składanie wniosku;

 • konieczność tłumaczenia obszernej dokumentacji na język polski a następnie na język angielski;

 • trudności w nawiązaniu w krótkim czasie zobowiązujących kontaktów ze partnerami zagranicznymi, co do ich udziału w konferencji;

 • Beneficjent ponosi ryzyko kursowe;


Plany na rok 2011

Plany na rok 2011

Spotkania również w instytucjach będących członkami Grupy;

Organizacja ogólnopolskiego seminarium nt nieprawidłowości – w tej sprawie podejmiemy rozmowy z MF (planowany udział P. Andrzeja Parafianowicza – Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE) oraz IZ RPO WŚ. Obszar tematyczny – np. bezpieczeństwo danych beneficjentów funduszy lub współpraca z wymiarem sprawiedliwości; Środki finansowe na realizację zadania mogłyby pochodzić z budżetu Pomocy Technicznej.

Organizacja krótkich warsztatów dla pracowników innych instytucji zajmujących się oceną i rozliczaniem projektów przy współpracy KWP (m.in. definicje korupcji, jej formy i przejawy, psychologiczne aspekty zachowań korupcyjnych, kary wynikające z kodeksu karnego);


 • Login