da z p jm ze z visl innosti
Download
Skip this Video
Download Presentation
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Příjmy ze závislé činnosti. Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem daně nejsou:. cestovní náhrady, příjmy získané zděděním, darováním

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI' - emile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p jmy ze z visl innosti

Příjmy ze závislé činnosti

Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.).

p edm tem dan nejsou

Předmětem daně nejsou:

cestovní náhrady, příjmy získané zděděním, darováním

hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čistících prostředků …

p jmy osvobozen od dan

Příjmy osvobozené od daně:

částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolení zaměstnanců

hodnota stravování poskytovaného formou nepeněžního plnění

nepeněžní dary od zaměstnavatele s limitem 2.000 Kč

hodnota nealkoholických nápojů na pracovišti…

zp soby zdan n p jm ze z visl innosti

Způsoby zdanění příjmů ze závislé činnosti

Zaměstnavatel svému zaměstnanci strhává měsíčně zálohu na daň z příjmu!!!!

Zaměstnanec podepsal „Prohlášení“ u svého zaměstnavatele

Zaměstnanec nepodepsal „Prohlášení“ u svého zaměstnavatele

a zam stnanec uplat uje u sv ho zam stnavatele slevy na dani

A. Zaměstnanec uplatňuje u svého zaměstnavatele slevy na dani

příjem (hrubá mzda)

+ pojistné 34% (25% soc., 9% zdr.)

základ pro výpočet daňové zálohy

zaokrouhlení na 100 Kč nahoru

daňová záloha = daňový základ x sazba (15%)

daňová záloha – měsíční sleva(y)

daňová záloha ke sražení

v po et ist mzdy

Výpočet čisté mzdy

ČM = HM – daňová záloha – pojištění zaměstnance

sociální pojištění 6,5% z HM

zdravotní pojištění 4,5% z HM

v e da ov ch slev 1 sleva na poplatn ka 24 840 k 2 070 k

Výše daňových slev1.sleva na poplatníka 24.840 Kč (2.070 Kč)

Tato částka se odečte u všech poplatníků bez ohledu na to, jestli měli příjmy po část roku nebo po celé zdaňovací období.

2 sleva na man ela ku 24 840 k nelze uplatnit m s n

2. Sleva na manžela/ku 24.840 Kč(nelze uplatnit měsíčně)

Žijící s poplatníkem ve společné domácnosti a jeho/jí roční příjmy nepřesahují roční nezdanitelnou částku (68.000 Kč).

Do těchto příjmů se započítávají i příjmy osvobozené od daně (důchod, nemocenské dávky, mateřské dávky, podpory…). Nezapočítávají se tam půjčky, úvěry, dávky sociální podpory, stipendium…

slide10

3. Sleva na invaliditu poplatníkačástečná 2.520 Kč (210 Kč)plná 5.040 Kč (420 Kč)držitel ZTP/P 16.140 Kč (1345 Kč)

Uplatňují si je poplatníci s částečným invalidním důchodem, plným invalidním důchodem a držitelé průkazky ZTP-P.

4 sleva na studenta 4 020 k 335 k

4. Sleva na studenta 4.020 Kč (335 Kč)

Smí si ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání, max. do 26 let (prezenční forma doktorského studijního programu – max. do 28 let).

5 da ov zv hodn n na d t

5. Daňové zvýhodnění na dítě

formou měsíční slevy na záloze

(1.117 Kč) ročně 13.404 Kč

formou měsíčního daňového bonusu (záporné zálohy – max. 5.025 Kč)

kombinací obou forem

slide13

Příklad:Zaměstnanec pobírá u svého zaměstnavatele hrubou měsíční mzdu 20.000 Kč. Jaká je jeho čistá měsíční mzda?ZD = 20.000 + 6.800 = 26.800zaokrouhlení na 26.800měsíční záloha = 26.800 x 0,15 = 4.020 Kčuplatnění slevy = 4.020 – 2.070 = 1.950 KčČM = 20.000 – 1.950 - 2.200 = 15.850 Kč

slide14

Př.Zaměstnanec s podepsaným Prohlášením a s měsíční mzdou 15.000 Kč si uplatňuje u zaměstnavatele daň. zvýhodnění na tři děti.

hrubá mzda 15.000 Kč

+ pojistné + 5.100 Kč

zdan. mzda zaokr. 20.100 Kč

záloha na daň 3.015 Kč

sleva na poplatníka - 2.070 Kč

záloha po odečtení slevy 945 Kč

- sleva na děti - 3.351 Kč

záloha po slevách - 2.406 Kč

měs. daňový bonus 2.406 Kč

záloha po slevě 0

b zam stnanec neuplat uje u sv ho zam stnavatele slevy na dani

B. Zaměstnanec neuplatňuje u svého zaměstnavatele slevy na dani

b) HM > 5.000 Kč

a) HM < 5.000 Kč

hm zam stnance 5 000 k

HMzaměstnance < 5.000 Kč

Tento příjem podléhá tzv. srážce (zvláštní sazbě daně z příjmu ve výši 15% z ZD)

Výpočet:

ZD = HM + SP + ZP

ZD se zaokrouhluje na Kč dolů!

srážková daň = UZD x 0,15

slide17

Příklad:Zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele na základě smlouvy o vedlejším pracovním poměru. U jiného zaměstnavatele, kde pracuje v hlavním pracovním poměru si uplatňuje slevy na dani prostřednictvím tiskopisu „Prohlášení“. Jeho HM ve vedlejším pracovním poměru = 2.200 KčUZD = 2.200 + 748 = 2.948srážka = 2.948 x 0,15 = 442,20 = 442 KčČM = 2.200 – 442 – 242 = 1.516 Kč

hm zam stnance 5 000 k1

HM zaměstnance > 5.000 Kč

Tento příjem podléhá měsíční sazbě daně z příjmu 15%!!!

Výpočet:

HM + SP + ZP = ZD

zaokrouhlení na 100 Kč nahoru!

měsíční záloha = ZD x 0,15

slide19

Příklad:Zaměstnanec vykonává práci na základě dohody o pracovní činnosti. Výše jeho měsíční mzdy je 6.000 Kč. Slevy na dani si uplatňuje u jiného zaměstnavatele.ZD = 6.000 + 2.040 = 8.040zaokrouhleno na 8.100měsíční záloha = 8.100 x 0,15 = 1.215 KčČM = 6.000 – 1.215 – 660 = 4.125 Kč

ad