AKTIVNA KMETIJSKA ZEMLJIŠKA POLITIKA V LUČI SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 3

AKTIVNA KMETIJSKA ZEMLJIŠKA POLITIKA V LUČI SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

AKTIVNA KMETIJSKA ZEMLJIŠKA POLITIKA V LUČI SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH posvet »Bomo ostali brez kmetijskih zemljišč in brez hrane?« Svet za varstvo okolja Republike Slovenije. Branko Ravnik Ljubljana, 28. 3. 2011. PREDMET AKTIVNE KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Download Presentation

AKTIVNA KMETIJSKA ZEMLJIŠKA POLITIKA V LUČI SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktivna kmetijska zemlji ka politika v lu i spremembe zakona o kmetijskih zemlji ih

AKTIVNA KMETIJSKA ZEMLJIŠKA POLITIKA V LUČI SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

posvet »Bomo ostali brez kmetijskih zemljišč in brez hrane?«

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije

Branko Ravnik Ljubljana, 28. 3. 2011


Aktivna kmetijska zemlji ka politika v lu i spremembe zakona o kmetijskih zemlji ih

PREDMET AKTIVNE KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Mehanizem normativnih in strokovnih rešitev za:

“obvladovanje prostora”

dvig konkurenčnosti kmetijske pridelave

racionalno rabo prostora in varstvo kmetijskih zemljišč (varstvo pred pozidavo, degradiranjem, itd.);

gospodarno upravljanje s kmetijskimi zemljišči (obdelanost, odprava zaraščanja, itd.);

agrarne operacije (komasacije, melioracije, zaokroževanje, itd.);

promet s kmetijskimi zemljišči.


Aktivna kmetijska zemlji ka politika v lu i spremembe zakona o kmetijskih zemlji ih

SPREMEMBA ZkZ V LUČI AZP?

Sistemski pristop k zagotavljanju AZP:

aktivna vključitev v postopke prostorskega načrtovanja

nova kategorizacija (strokovne podlage);

mehanizmi varovanja kmetijskih zemljišč;

načrtovanje območij zemljiških operacij in območij za odpravljanje zaraščanja;

sistemsko financiranje zemljiških operacij in strokovnih podlag;

vključitev SKZG RS v mehanizme AZP


  • Login