*โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช...
Download
1 / 64

*โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

*โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. อินเทอร์เน็ตคืออะไร ?. Internet ย่อมาจาก Inter ConnectionNetwork เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่าย ที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' *โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี' - emiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

อินเทอร์เน็ตคืออะไร ? สยามบรมราชกุมารี

Internetย่อมาจากInter ConnectionNetwork

เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่าย

ที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์

ทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก

ระบบแตกต่างกันก็เชื่อมต่อกันได้นะ


 • It uses the สยามบรมราชกุมารีInternet Protocol (IP) to communicate.

 • Invented for the Advanced Research Projects Agency (ARPA) of the U.S. Department of Defense.

 • The Internet is a worldwide connection of more than 171 million computers.

 • Used to create a decentralized network that could continue to function even if part of it was taken out by a nuclear bomb.


Who uses the internet
Who uses the Internet สยามบรมราชกุมารี

 • People from all walks of life use the Internet.

 • The Internet is growing at a phenomenal rate.


แต่การที่คอมพิวเตอร์จะสื่อสารกันได้ข้อมูลที่เก็บต้องถูกแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อน คือจะมีเฉพาะเลข 0 กับ 1 เท่านั้นเรียงกันหลายๆ ตัวเราเรียกว่า เลขไบนารี่ เช่น 10010 เป็นต้น

11001

10010


ใช้ได้ทุกคนค่ะ แต่ข้อมูล

ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ

ควรรู้ภาษาอังกฤษบ้างก็จะดีค่ะ

แจ๋มขอแนะนำบริการที่มีบน

อินเทอร์เน็ตให้จ๋อมรู้จักนะคะ

แล้วใครๆ สามารถใช้

อินเทอร์เน็ตได้ทุกคน

หรือเปล่าครับแจ๋ม


The most popular services on the แต่ข้อมูลNet are:

 • Electronic Mail (e-mail).

 • Listserv

 • Newsgroups

 • Chat

 • Videoconferencing

 • File Transfer Protocol (FTP)

 • Multimedia Streaming

 • World Wide Web

 • Blogging


เริ่มต้นด้วย Electronic Mail แต่ข้อมูล

 • เรียกย่อว่า E-Mail (อีเมล์)

 • การรับ-ส่งข้อความ (รวมทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ - ส่ง

 • ใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน (หน่วยเป็นนาที)

 • การใช้จะต้องมี E-Mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับ-ส่ง ลักษณะเดียวกับชื่อ-ที่อยู่ในการส่งจดหมายปกติเช่น[email protected]เป็นต้น


ขั้นตอนการส่ง E - Mail แต่ข้อมูล

ผู้รับ

ผู้ส่ง

[email protected]

To [email protected]

From [email protected]

ISP : Internet Service Provider

ผู้ให้บริการ Internet


Listserv
Listserv แต่ข้อมูล

 • Listserv stands for List Server

 • It works like an electronic mailing list.

 • Users subscribe and then receive a copy of any e-mail sent to the list.

 • Electronic magazines (e-zines) are distributed using listservs.


Newsgroups
Newsgroups แต่ข้อมูล

Newgroups are an electronic bulletin-board service.

They contain discussions on any topic.

A newsreader is used to access a newsfeed.


Chat แต่ข้อมูล

Real-time communications in chat rooms

Users type messages back and forth.


Instant messaging im
Instant Messaging (IM) แต่ข้อมูล

Instant Messaging (IM) allows you to keep in contact with friends or associates.

When someone on your buddy list wants to talk to you, an instant message appears on your screen.


Video conferencing
Video Conferencing แต่ข้อมูล

 • Video conferencing uses a video camera and a microphone to allow people to see and hear each other.

 • Because of high bandwidth demands, it is not yet as popular as text-based messaging.


FTP แต่ข้อมูล

 • File Transfer Protocol (FTP) is used to transfer files over the Internet from one computer to another.


การโอนถ่ายข้อมูลFTP แต่ข้อมูล

 • FTP ย่อมาจากFile Transfer Protocol

 • บริการส่งถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 • ผู้ใช้สามารถ Copy หรือ Download โปรแกรมจากผู้ให้บริการ ซึ่งเรียกว่า FTP Site หรือ FTP Server หรือจะส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายก็ได้ เรียกว่า Upload

Download

Upload


Multimedia streaming
Multimedia Streaming แต่ข้อมูล

 • Streaming is the digital transmission of multimedia content in real time over the Internet.

 • Only the amount of data needed to continue playing is stored in a buffer in memory.

 • Many radio stations stream their programming live over the Internet.


World wide web www
World Wide Web (WWW) แต่ข้อมูล

 • A hypertext system that allows documents to be shared over the Internet.

  • Hypertext refers to text that has been linked.


Browsers

Mosaic แต่ข้อมูล is a graphical user interface that made the Internet extremely easy to use.

Web pages may display pictures.

Links to audio and video may be included.

Netscape Navigator was soon released and became the most popular Web browser.

Microsoft introduced Internet Explorer.

W3C is the World Wide Web Consortium.

It coordinates the research and development of new standards and features for the Web.

Browsers


Blogging
Blogging แต่ข้อมูล

 • Blog is short for Web log.

  • A Web-accessible log is written by someone who wants to chronicle activity related to a given topic (often personal).

  • It is essentially keeping your diary online.


ต่อไปคือTelnet แต่ข้อมูล

เป็นการให้บริการแบบทางไกล (Remote) ค่ะ

นั่นคือเราสามารถจำลองคอมพิวเตอร์ของ

เราเองให้กลายเป็นลูกข่ายของคอมพิวเตอร์หลัก

(โดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพสูงมาก) ทำให้

สามารถใช้งานข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ

ของคอมพิวเตอร์หลักนั้นได้


แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นด้วย UseNet

UseNet ย่อมาจากคำว่าUser Networkเป็นการแบ่งข่าวสารเป็นกลุ่มย่อย ๆ เก็บไว้ใน News Serverซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต ที่ทำหน้าที่เก็บข่าวสารต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ส่งมา เรียกกลุ่มข่าวสารนี้ว่า News Groupและเรียกข่าวที่ส่งมา ว่า Article


WWW และความคิดเห็นด้วย UseNet

WWW ย่อมาจาก World Wide Webเป็นแหล่งเก็บข้อมูลในลักษณะ ข้อความ ภาพ และเสียง ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอที่เรียกว่า Web pages โดยข้อมูลในแต่ละส่วนสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังแหล่งข้อมูลส่วนอื่นได้ และเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งด้วย


Internet
อุปกรณ์พื้นฐานที่จะใช้ Internet

 • คอมพิวเตอร์

 • โมเด็ม (Modem)

 • คู่สายโทรศัพท์

 • โปรแกรมสื่อสาร

 • สมัครเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตกับบริษัทที่ให้บริการ เรียกสั้นๆ ว่า

 • ISP (Internet Service Provider

 • เช่น KSC, Loxinfo, Samart


การเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต

อาจใช้ดาวเทียมช่วยรับ-ส่งข้อมูลก็ได้

ติดตั้งโปรแกรมสื่อสาร

คู่สายโทรศัพท์

ISP

คอมพิวเตอร์

MODEM

MODEM


ถ้ากำลังใช้อินเทอร์เน็ตถ้ากำลังใช้อินเทอร์เน็ต

อยู่จะสามารถใช้โทรศัพท์

ติดต่อกับเพื่อนๆ ไปพร้อมกัน

ได้หรือเปล่า?


ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1. ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกในราคาถูก

2. หาเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต

3. มีข้อมูลเยอะเหมือนมีห้องสมุดขนาดยักษ์ให้ค้นหา

4. ดูตัวอย่างหนัง - ฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ต

5. มีเกมสนุกๆ

6. ข้อมูล - ข่าวสารในอินเทอร์เน็ตจะทันสมัยอยู่เสมอ

7. เผยแพร่ข้อมูลของเราในระบบอินเทอร์เน็ต

8. สั่งซื้อสินค้า - อาหารทางอินเทอร์เน็ต


ข้อเสียของอินเทอร์เน็ตข้อเสียของอินเทอร์เน็ต

1. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน

2. อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่

3. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้

4. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ

5. อาจทำให้นอนดึกและเสียสุขภาพ

6. บางคนเล่นอินเทอร์เน็ตมากไม่ยอมออกกำลังกาย

7. อยู่หน้าจอนานๆ อาจทำให้เสียสายตา

8. ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้


บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น

2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น

4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์

8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน

10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

อาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Tcp ip
TCP/IP ของการใช้อินเทอร์เน็ต

 • Information is transmitted over the Internet in units called packets.

 • TCP and IP are two protocols required to send packets.

 • Transmission Control Protocol (TCP) is used to break large packets into smaller ones.

 • Internet Protocol (IP) handles the addressing and routing of packets.


Ip addresses
IP Addresses ของการใช้อินเทอร์เน็ต

 • IP uses IP addresses to identify computers.

 • Each packet contains the source and destination IP addresses.

 • IP addresses consist of four 8-bit bytes ranging from 0 to 255.

 • IP addresses are often expressed in dotted quad notation.

  • Example: 140.147.249.7


Domain name system dns
Domain Name System ของการใช้อินเทอร์เน็ต(DNS)

เป็นการตั้งชื่อ หรือใช้ตัวอักษรแทน IP address ซึ่งจำยาก เช่น 192.206.247.1 ใช้ chiangmai.ac.th

ระดับบนสุด จะมีความหมายบอกถึงประเภทองศ์กร หรือ ประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่


Domain name
Domain Name ของการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับบนสุด

 • arpa (Advanced Reserch Project Agencies)

 • com (Commercial Organization)

 • gov (Government Organization)

 • edu (Education Organization)

 • mil (Military Organization)

 • net (Networking Organization)

 • org (Non - profit Organization)


Domain name1

at ของการใช้อินเทอร์เน็ต : Austria

au : Australia

be : Belgium

ca : Canada

th : Thailand

ce : Swizerland

de : Germany

it : Italy

uk : United Kingdom

Domain Name ประเทศต่างๆ


Domain
การกำหนดชื่อผู้ใช้ และชื่อ Domain

 • [email protected],subdomain..[..], domain

 • use-name เป็นตัวอักษรแทนชื่อเฉพาะใดๆ

 • subdomain ส่วนย่อยที่จะขยายให้ทราบถึงกลุ่มต่าง ๆ ใน Domain นั้น

 • domain จะอยู่ด้านขวาสุด

  เช่น [email protected]


Internet1
การเชื่อมต่อเข้า และชื่อ Internet

 • Direct Connection

 • Internet Protocol (Dialup IP)

 • Terminal Emulation


Direct connection
Direct Connection และชื่อ

 • หมายถึงผู้ใช้มีเครือข่าย LAN หรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ที่ต้องการเชื่อมเข้ากับ Internet เพื่อใช้บริการ 24 ชั่วโมง โดยต้องมี Protocol TCP/IP เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมี IP address ซึ่งได้มาจาก Internic หรือ ISP (Internet Service Provider) โดยเชื่อมต่อผ่าน Gateway ใช้สื่อกลางเช่น Leased Line, ISDN, Microwave link, Fiber Optic or Satellite


Dialup
Dialup และชื่อ

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อตลอดเวลา โดยแบบนี้ต้องมีProtocol SLIP/PPP หรือที่ ISP เรียกว่าการให้บริการแบบกราฟิก ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว จะติดต่อได้โดยผ่าน MODEM และสายโทรศัพท์ เมื่อต่อติดแล้วเสมือนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นเครื่องหนึ่งของ LAN และสามารถต่อเข้ากับ Internet ได้


Terminal emulation
Terminal Emulation และชื่อ

 • ผู้ใช้ต้องการใช้งานแบบตัวอักษร โดยผู้ใช้ต่อ MODEM เข้ากับ ISP และให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทำงานแบบ Terminal Emulator ในกรณีนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้พื้นฐาน UNIX บ้าง


Url uniform resource locator
URL : Uniform Resource Locator และชื่อ

เป็นตำแหน่งอ้างอิง Web page เพื่อเป็นการระบุที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น เช่นhttp://www.school.net.th เป็นต้น

แต่ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา

HTML (Hypertext Markup language)เพราะฉะนั้นการที่จะเรียกข้อมูลมาดูได้ จึงต้องใช้โปรแกรมที่เข้าใจภาษา HTML

มีอยู่หลายโปรแกรมเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่าWeb Browserที่ใช้กันมากคือ

1Netscape Communicator

2. Internet Explorer

ยังมีอีกมากแต่ 2 โปรแกรมนี้มีคนใช้มากกว่า


web browser และชื่อ ตัวแรกเรียกว่า

Netscape communicator ค่ะ

โปรแกรมนี้สนับสนุนคำสั่ง

ภาษา HTML ได้เกือบหมด

จึงแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

ตามที่ผู้นำเสนอต้องการ

ลักษณะของ Netscape

เป็นแบบนี้ค่ะ

ส่วนนี้คือข้อมูลค่ะ

สวยจังเลย


ส่วนที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษส่วนที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ก็คือเมนูด้านบนค่ะ เพราะจะช่วยให้เรา

ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะ

ครับผม จ๋อมจะ

จำให้ได้ครับ


ชื่อเว็บไซต์ ต้องพิมพ์ให้ถูกด้วย ถ้าผิดมันหาไม่เจอหรอกค่ะ

ถ้าเราต้องการข้อมูลหรือรู้ที่อยู่

ของข้อมูลนั้นก็พิมพ์ที่อยู่ลงไป

ในช่อง Location เลยค่ะเช่น

http://www.school.net.thเป็นต้น


web browser ต่อมา ต้องพิมพ์ให้ถูกด้วย ถ้าผิดมันหาไม่เจอหรอกค่ะเรียกว่า

Internet Explorer ค่ะ

โปรแกรมนี้มีความสามารถ

สูงเช่นเดียวกับแบบแรก

แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย

ลักษณะของ Explorer

เป็นแบบนี้ค่ะ

แต่ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะการใช้งาน

จะคล้ายกัน ถ้าเราใช้ Netscape เป็นแล้ว

ก็สามารถใช้ Explorer ได้ทันทีเลยค่ะ

จะใช้ทั้ง 2 ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ


มีเยอะเลยค่ะ ทุกวันนี้มีการ

แนะนำชื่อเว็บไซต์ที่ดีและ

มีประโยชน์มากมายทั้งทาง

วารสารด้านคอมพิวเตอร์

หนังสือพิมพ์, ในโทรทัศน์

ก็ยังมีเลยนะคะ

ถ้าจ๋อมไม่รู้จักที่อยู่ของข้อมูลหรือไม่รู้จัก

ชื่อของเว็บไซต์ จะหาได้จากที่ไหนครับ


เว็บไซต์ที่ดีทั้งของไทยและต่างประเทศค่ะ เช่น

1. www.school.net.th 2. www.nectec.or.th

3. www.google.com 4. www.mcot.or.th

แต่สำหรับผู้เริ่มต้นแจ๋มคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเข้าไปยัง

ศูนย์รวมเว็บไซต์ค่ะ ของคนไทยที่ทำไว้ก็มีเช่น

1. www.sanook.com 2. www.hunsa.com

3. www.siamguru.comเป็นต้น ในนี้จะรวบรวมชื่อ

เว็บไซต์เป็นหมวดหมู่ ค้นหาสะดวกมากค่ะ

แนะนำเว็บไซต์ที่ดีๆ

ให้จ๋อมรู้จักบ้างสิครับ


ยังหรอกค่ะ เพราะว่าโปรแกรมนี้

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นข้อมูล

ที่เป็นภาษาไทยอาจแสดงผลผิดพลาด

เราจึงต้องปรับตั้งโปรแกรมนิดหน่อย

เพื่อให้แสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง

ปรับแค่ครั้งเดียวตอนใช้งานครั้งแรกค่ะ

แจ๋มจะบอกวิธีปรับตั้งนะคะ

ถ้าอย่างนั้นจ๋อมก็ใช้อินเทอร์เน็ต

ค้นหาข้อมูลได้แล้วใช่ไหมครับ

เพราะมีทั้งข้อมูลที่เป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ


ส่วน เพราะว่าโปรแกรมนี้Explorer นั้น

มักจะใช้ภาษาไทย

ได้เลยแต่เราจะตรวจ

ดูก่อนก็ได้ค่ะ แจ๋มขอ

แนะนำเวอร์ชั่น 5 นะคะ

เรียกทั่วไปว่า IE5 ค่ะ

โดยคลิกที่เมนู Tools

แล้วเลือก

Internet Options

ตามรูปเลยค่ะ

ครับผม


จ๋อมก็จะเห็นหน้าต่างอันใหม่จ๋อมก็จะเห็นหน้าต่างอันใหม่

อย่างในรูปนี่แหละค่ะ ด้านล่าง

จะมีคำว่า Fonts.. อยู่ ให้คลิกที่

Fonts.. ได้เลยค่ะ

คลิกที่นี่ค่ะ


จ๋อมจะเห็นหน้าต่างจ๋อมก็จะเห็นหน้าต่างอันใหม่

Fonts ขึ้นมา ให้เลือก

ภาษาไทยกับ Fontsเป็น

Microsoft Sans Serif

ตามรูป เสร็จแล้วกด

OK เลยค่ะ

เลือก Fonts อย่างอื่น

ไม่ได้หรือครับ


ได้ค่ะแต่ตัวนี้เป็น จ๋อมก็จะเห็นหน้าต่างอันใหม่Fonts ที่

โปรแกรมมีอยู่แล้วและแจ๋มว่า

มันแสดงผลเป็นตัวหนังสือ

ที่สวยและอ่านง่าย เมื่อจ๋อม

กด OK แล้วหน้าจอจะกลับมา

ที่นี่อีกครั้ง ให้จ๋อมคลิกที่

ปุ่ม OK ต่อเลยค่ะ

คลิกที่นี่ค่ะ


ส่วนขนาดของตัวหนังสือส่วนขนาดของตัวหนังสือ

ให้เลือกตามรูปเลยนะคะ

Largest คือใหญ่สุด

Smallest คือเล็กสุดค่ะ

แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ

ไม่ยากเลยครับ

จ๋อมทำได้สบายมาก


ได้ค่ะ มี ส่วนขนาดของตัวหนังสือE-mail ของหลายบริษัทค่ะที่ให้บริการฟรีเพียงแค่

เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นก็ใช้ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเช่น

1. Hotmail 2. Thaimail3. Chaiyomail

4. Popymail 5. Keromail 6. Kittymail

7. Siammail 8. Rocketmail 9. Doramail

แต่แจ๋มขอแนะนำให้เลือกใช้บางอันที่เราชอบก็พอค่ะ

อันที่สวยๆ น่ารักเป็นรูปการ์ตูนก็มีนะคะ แจ๋มใช้ของ

Doramail ค่ะ ดูวิธีสมัครสมาชิกและวิธีใช้นะคะ

จ๋อมสนใจเรื่อง

E-mail ครับ

เอาไว้ส่งจดหมาย

หาเพื่อนที่อยู่

ไกลกันครับ


การนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานการนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

ก็แค่เลื่อนเม้าส์ไปชี้ที่รูป

แล้วคลิกเม้าส์ที่ปุ่มขวา

จะเห็น pop-up เมนูขึ้นมา

ให้คลิกที่ Save Picture As

ตามรูปเลยค่ะ ใช้save รูป

ที่เราชอบได้ทุกรูปค่ะ

เหมียวอยากได้รูปแมว

ญี่ปุ่นมาเก็บไว้ดู จะทำ

ยังไงครับพี่แจ๋ม


หลังจากนั้นจะเห็นการนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

หน้าต่าง Save Picture

พร้อมกับชื่อไฟล์

ให้เราเลือกว่าจะ save

รูปไว้ที่ไหน

ชื่อไฟล์จะใช้ชื่อเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะ

เข้าใจแล้วครับ


การ การนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานdownload ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

ก็คือการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์เข้ามาเก็บ

ไว้ในเครื่องของเรา เพราะในอินเทอร์เน็ต

จะมีโปรแกรมใหม่ๆ ออกมาเสมอ มีทั้งแบบ

ให้ใช้ฟรีและทดลองใช้ค่ะ มีหลายเว็บไซต์ที่

ให้บริการแบบนี้เช่น www.download.com

www.tucows.com เป็นต้นค่ะ

แล้วที่เขาบอกว่า

download ข้อมูลนี่

มันเป็นยังไงครับ

บอกวิธีใช้เลย

ครับพี่แจ๋ม


ลองไปที่นี่นะคะ พิมพ์ http://www.download.comลงไปค่ะ

ในนี้จะแบ่งโปรแกรมไว้เป็น

หมวดหมู่ให้เราเลือกได้ง่ายๆ

ถ้าต้องการโปรแกรมในกลุ่มใด

ก็คลิกที่กลุ่มนั้นเลยค่ะ ลองเลือก

Games นะคะ


รอสักครู่หน้าจอจะเปลี่ยนไปรอสักครู่หน้าจอจะเปลี่ยนไป

ให้คลิกที่ปุ่ม Download Now

จะเห็นหน้าต่าง File Download

ให้เลือกตามรูป แล้วกด OK ค่ะ


จะเห็นหน้าต่าง Sรอสักครู่หน้าจอจะเปลี่ยนไปave As พร้อมชื่อไฟล์

ให้กดปุ่ม Save เลยค่ะ จากนั้นโปรแกรม

จะถ่ายโอนข้อมูลดังรูปข้างบนมายังเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของเรา จะเสร็จช้าหรือเร็ว

ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์และความเร็ว

สัญญาณในขณะนั้นค่ะ


ดีจังเลย ทำแบบไหนครับ

จ๋อมรู้สึกสนุกกับอินเทอร์เน็ต

มากจริงๆ คิดไม่ถึงว่าจะทำได้

มากมายอย่างนี้

เพียงแค่นี้ก็เสร็จค่ะ การ

download ของเว็บไซต์อื่น

ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กันค่ะ

นอกจากนี้แล้วถ้าจ๋อม

อยากจะส่งข้อความไปยัง

pager ผ่านอินเทอร์เน็ต

ก็ทำได้นะคะ


Intranet
Intranet ทำแบบไหนครับ

 • An Intranet is a network that uses the TCP/IP protocols to provide private services within an organization.

  • It uses Internet technology within a private network.


Internet2
Internet2 ทำแบบไหนครับ

 • Declining cost and explosive growth in using the Internet has spurred research into a faster network called Internet2.

 • Internet2 is a project to create a higher-speed Internet.

  • Utilizes high-speed connection points called gigapops.

  • Resource Reservation Protocol (RSVP) reserves bandwidth from workstation to host computer.

  • Internet Protocol version 6 (IPv6) allows users to assign priorities to certain traffic.

  • Multicast increases multimedia throughput.


How to create good www sites
How to create good ทำแบบไหนครับWWW sites

 • Frames

 • Graphic Load

 • Java Script

 • Window Size

 • Banner Advertising

 • Consistency

 • Plugins


How to create good www sites cont
How to create good ทำแบบไหนครับWWW sites(cont.)

 • Browser Specifics

 • Text Colours

 • Site Map

 • Image size specification

 • Front typefaces

 • Correct links


ad