Nzev vzdlvacho materilu: esk stedovk
Download
1 / 17

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _14 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7 . ročník Téma : Výsledky h usitská revoluce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nzev vzdlvacho materilu: esk stedovk

slo materilu v sad, (ablona, sada): VY_32_INOVACE _14

Autor materilu: Mgr. Lucie Plechat

Vzdlvac oblast, vzdlvac obor, vyuovac pedmt, ronk/y:

lovk a spolenost, djepis, 7. ronk

Tma: Vsledky husitsk revoluce

Anotace: ci se seznm s dvody, pro byla husitsk revoluce poraena, jak vypadaly esk zem po porce.

Materil byl vytvoen (datum, obdob): 9. 4. 2012

Oven ve vuce: 10. 4. 2012, 7. B, Mgr. Lucie Plechat

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Vsledky husitsk revoluce

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Debakl kickho vojska pi tet kick vprav definitivn pesvdil katolick crkevn kruhy o zbyten snaze pokoit echy silou, dky emu bylo s husity zahjeno vyjednvn, kter vyvrcholilo rokovnm u Basilejskho koncilu.

Msto Basilej le v severozpadn sti vcarska pi hranicch s Franci a Nmeckem.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Basilejsk koncil

Husit v ele s Prokopem Holm vili, e pesvd koncil o sprvnosti ty praskch artikul.

Katolick crkev doufala, e husit pistoup na poadavky koncilu a sm se s katolky.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


V ele husitsk delegace stl Prokop Hol.

 • Knz Prokop vstupuje do ela tborskho bratrstva po ikov smrti.

 • Pochzel ze zmon rodiny, studoval na univerzit, cestoval po Evrop. -> To ve zroil jako vynikajc taktik, dokzal ustoupit od nepodstatnch vc, aby zachrnil ty dleit. -> Zskal si respekt i u neptel.

 • Osvdil se v bitvch u st nad Labem, Tachova a Domalic.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Po dlouhch jednnch vak bylo jasn, e k dohod nedojde.

Opt se projevily rozpory mezi husity.

Husitsk lechta, vtina mst a univerzita pro dohodu s crkv a Zikmundem i za cenu stupk.

Radikln odprci stupk (tborit, sirotci, poln armdy bratrstev, Nov Msto prask)

Bitva u Lipan

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Bitva u Lipan

(30. 5. 1434)

Bratrovraedn bitva se odehrla u vesnice Lipany, asi 9 km od eskho Brodu ve Stedoeskm kraji.

Dodnes ji pipomn pomnk.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Bitva u Lipan

(30. 5. 1434)

Sirot a tborsk svaz

Umrnn husit a katolci

Sirotci a tborit 10 tis. bojovnk (700 jezdc, 360 voz)

X pansk jednota 12 tis. bojovnk (pansk oddly, praan, 1000 jezdc, 600 voz)

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Bitva u Lipan

(30. 5. 1434)

Po dlosteleck pestelce pedstrala pansk jednota stup, radiklov opustili vozovou hradbu a pronsledovali je. Pant se vak s vozy otoili a do zad radikl vtrhly dal oddly pansk jednoty. I kdy boj pokraoval do veera -> porka sirotk a tborit byla neodvratiteln.

V bitv padl i Prokop Hol, dal hejtman Prokop Mal a cel ada husit.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Porkou u Lipan se otevela cesta k dohod se Zikmundem Lucemburskm a k jeho pijet za krle.

Zikmund pomohl umrnnm husitm uzavt dohodu s crkv -> Basilejsk kompaktta

Kdy je Zikmund potvrdil, husit se s nm usmili a v roce 1436 se stv eskm krlem.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Basilejsk kompaktta

4 prask artikuly

Pijmat pod oboj zpsobou

Zbavit crkev majetku, zbavit ji svtsk moci (vldy)

Svobodn hlsat slovo bo

Hchy trestat u vech lid stejn

Pijmat pod oboj zpsobou

Potvrzeno zabaven majetku crkve, ke ktermu dolo za revoluce

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Posledn husit, kte se odmtli se Zikmundem smit se shromdili pod vedenm hejtmana Jana Rohe z Dub.

Opevnili se na hrad Sion u obce Chlstovice nedaleko Kutn Hory ve vchodnch echch. -> hrad byl dobyt a husit popraveni.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Vsledky revoluce

Katolick crkev ztratila sv majetky a zastoupen na zemskm snmu. -> Tohoto majetku se zmocnila lechta a msta.

Vznikla kalinick crkev -> v ele volen arcibiskup

Krlovsk msta zasedala na snmu, bez jejich souhlasu nebylo mono volit krle ani pijmat zkony.

Poddan se mohli svobodn rozhodnout, jestli se pidaj ke katolick, nebo kalinick crkvi. -> v Evrop nem obdoby

esk jazyk se bn uv v ednickch kancelch i pi bohoslubch.

Husit si uhjili nezvislost sttu, ale doasn echy ztratily kontakt s kulturou jin a zpadn Evropy.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Vznik Jednoty bratrsk

Vichni s vsledky revoluce spokojeni nebyli.

-> jihoesk zeman Petr Chelick odmt rozdlen spolenosti na stavy -> d opravdovou rovnost (bez vrchnosti)

-> odsuzuje nsil a vlku (nesluuje se s pikznm Nezabije

-> jeho pvrenci neuznvaj kalinickou crkev a ij v malch obcch

1467 vytvoili samostatnou crkev -> Jednota bratrsk

(nebyla vak povolena)

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Vsledky husitsk revolucezpis

 • 1431 Basilejsk koncil -> husit se jeli usmit s katolickou crkv a chtli prosadit 4 prask artikuly

 • 1434 bitva u Lipan -> radikln husit (sirotci a tborit v ele s Prokopem Holm) poraeni panskou jednotou (umrnn husit a katolci)

 • -> koncil pijal Basilejsk kompaktta (pijmn podoboj, ztrta majetku katolick crkve v echch)

 • 1436 Zikmund Lucembursk pijal kompaktta -> eskm krlem

 • Vsledek revoluce: vznik kalinick crkve (pijmn podoboj), poslen krlovskch mst, nezvislost sttu, ale kulturn izolace pokr.

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Vsledky husitsk revolucezpis pokr.

 • 1467 vznik jednoty bratrsk (zakladatel Petr Chelick)

 • -> daj rovnost mezi lidmi a odsuzuj vlku

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


Pouit zdroje:

Obrzky. [cit. 2013-04-22].

Dostupn z:

Mapa vcarska http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+%C5%A0v%C3%BDcarska&ex=1#ai:MC900349461|

Mapa R http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+%C4%8Cesk%C3%A9+republiky&ex=1#ai:MC900405738|

Krl http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1|

Mapa Sion http://www.mapy.cz/#x=15.210678&y=49.887160&z=14&l=16

Kalich http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kalich&ex=1#ai:MP900313878|

VY_32_INOVACE_14_Vsledky husitsk revoluce


ad
 • Login