Doktorant ra k bolo as procesa 3 cikls
Download
1 / 19

Doktorantūra kā Boloņas procesa 3. cikls - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doktorantūra kā Boloņas procesa 3. cikls. AIP priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža. Doktorantūra kā diskusijas objekts Bergenā, IZM apspriedē 2005. gada maijā. Zalcburgas konferences priekšlikumi diskusijai Bergenā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Doktorantūra kā Boloņas procesa 3. cikls

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doktorantra k Boloas procesa 3. cikls

AIP prieksdtja

akadmie Baiba Riva


Doktorantra k diskusijas objekts Bergen, IZM apspried 2005. gada maij


Zalcburgas konferences prieklikumi diskusijai Bergen

 • Ptniecisks prasmes un zinanas ir svargks doktorantu studiju sastvdaas, bet nepiecieamas ar zinanas, kas vajadzgas darba tirgum.

 • Universittm nepiecieams palielint autonomiju un atbildbu par doktorantras programmm.

 • Dadbas btiskums: Eiropas spks ir mekljams liel doktorantras programmu dadb Eirop, kas balstta uz kvalitti un labu praksi


4.doktoranti: nodarbintie vai studenti

5. disertciju un ptniecisk procesa vadanas un novrtanas milzg loma: kas nozm to, ka, respektjot katru individulo doktorantu, nepiecieams palielint doktorantu, viu zintnisko vadtju atbildbu


6.doktorantras programmm jsniedz kritisk masa un jveicina novatorisku pieeju studiju un ptnieciskajam procesam, paturot prt, ka risinjumi dados kontekstos un situcijs ir attiecgi piemrojami lielks un mazks Eiropas valsts universitu un industrijas sadarbbai

7.studiju ilgums: doktorantras programmm jbt trs vai etri gadi pilna laika studijas


8. veicint starpdisciplinru pieeju un ptniecisko prasmju attstanu

9. palielint mobilitti: doktorantras programmm jveicina mobilitti un starptautisku sadarbbu starp universittm u.c. sadarbbas partneriem


10. nodroint attiecgu finansjumu: kvalitatvai doktorantu sagatavoanai un doktorantras programmu radanai nepiecieams atbilstos finansjums.

11. Erasmus Mundus programma (dubultie diplomi) ar doktora studijs


Studentu skaits Latvijas augstskols 2004. / 2005. ak. gad

Studentu kopskaits 130 693

Studenti 14 privtajs augstskols

32 315 (25%)

Studenti privtajs koleds

4166 (3%)

Studenti 20 valsts augstskols

89 641 (69%)

Studenti valsts koleds

4571 (3%)

Pilna laika studjoie 80 291 (61%)

Nepilna laika studjoie 50 402 (39%)

Studjoie par valsts budeta ldzekiem30 607 (23%)

Studjoie par studiju maksu

100 086 (77%)


Budeta vietas pa studiju jomm(2004./2005. sak. g., %)


 • Valst kopum ir 532 studiju programmas

 • No tm 62 ir studiju programmas doktora zintnisk grda ieganai. 81 maistra grda ieganai.


 • 2004. gad budeta ldzekiem maistrantras un rezidenta studijs stud 3775 un doktorantr 835


Doktorantras studentu un iegto zintnisko grdu skaits atsevis valsts 2003. ak.g.


VZK komisijas izskattie promocijas darbi


VZK komisijas izskattie promocijas darbi


VZK komisijas izskattie promocijas darbi


Labs zias

Papildus finansjums zintnei 2004. gad


+ 2,5 miljoni latu:

 • 1,2 miljoni zintniski ptniecisks bzes finansjums

 • 0,6 miljoni Valsts ptjumu programmm


5 prioritts

 • Informcijas tehnoloijas

 • Materilzintnes

 • Biomedicna un organisk sintze

 • Mea zintne un koksnes tehnoloijas

 • Letonika


Pateicos par Jsu uzmanbu!


ad
 • Login