Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Download
1 / 8

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov - PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 15 Molekulová fyzika a termika Materiál: VY_32_INOVACE_MFTER.15

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov' - emele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Smetanova 738, 357 35 Chodov

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Pořadí šablony a sada: 15 Molekulová fyzika a termika

Materiál: VY_32_INOVACE_MFTER.15

Vytvořený ve školním roce: (datum) 1. 6. 2013

Téma: Deformace pevného tělesa, normálové napětí

Předmět a třída: fyzika, sexta osmiletého gymnázia

Anotace: Materiál je určen jako pomůcka k výkladu pojmu normálové napětí. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci.

Autor: Josef Knot

Klíčová slova: deformace tělesa, síly pružnosti, normálové napětí, mez pevnosti, mez pružnosti

Ověřený dne: 4. 6. 2013


Deformace pevn ho t lesa norm lov nap t
Deformace pevného tělesa,normálové napětí

Deformace tělesa je změna rozměrů, tvaru

nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami.

Rozlišujeme dva základní druhy deformace:

  • Pružná deformace – deformace vymizí, přestane-li působit síla, která ji vyvolala

  • Tvárná deformace – deformace zůstává, i když vnější síly již nepůsobí


S ly pru nosti
Síly pružnosti

Podívejme se blíže na deformaci tahem. Tato deformace vzniká

působením dvou stejně velkých sil (F, -F)ve směru ven z tělesa.

Při prodlužování tělesa se zvětšují vzdálenosti mezi částicemi,

přičemž dojde k převládnutí přitažlivých sil mezi nimi. Tyto nové

síly brání dalšímu prodlužování tělesa a nazýváme je síly

pružnosti Fp.


Norm lov nap t
Normálové napětí

Působením sil pružnosti při deformaci vzniká stav napjatosti uvnitř

tělesa. Tento stav charakterizujeme fyzikální veličinou normálové

napětí, pro které platí

kde S je plocha příčného řezu tělesa.


Norm lov nap t1
Normálové napětí

U jednotlivých pevných látek se často uvádějí dvě hodnoty

normálového napětí. Jsou to mez pružnosti σE a mez pevnosti σp.

Mez pružnosti je nejvyšší hodnota normálového napětí, při které je

ještě deformace pružná.

Mez pevnosti je hodnota normálového napětí, při jejímž překročení

dojde k porušení soudržnosti materiálu.


P klady
Příklady

Při jaké délce by se přetrhl vlastní tíhou zlatý drát všude stejného

průřezu, je-li mez pevnosti zlata 300 MPa a jeho hustota 19 290 kg/m3?

Řešení:

Drát se přetrhne působením tíhové síly v místě těsně pod místem

závěsu. Je tedy třeba spočítat tíhovou sílu.


P klady1
Příklady

Řešte příklad

  • http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=355

    [1. 6. 2013]


Pou it zdroje a literatura
Použité zdroje a literatura

  • Vlastní archiv

  • SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-307-3

  • MIKULČÁK, J. a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky. Praha: SPN, 1989, ISBN 14-257-89


ad