Dr. Szigeti Ferenc:
Download
1 / 30

Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Dr. Szigeti Ferenc:. Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán. Nyitókonferencia. 2010. augusztus 30. A projekt célja A képzés célja A képzés jellemzői A képzés indoklása, időszerűsége A képzésben való részvétel feltételei A képzés fenntarthatósága

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán ' - emelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dr. Szigeti Ferenc:

Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Nyitókonferencia

2010. augusztus 30.


 • A projekt célja

 • A képzés célja

 • A képzés jellemzői

 • A képzés indoklása, időszerűsége

 • A képzésben való részvétel feltételei

 • A képzés fenntarthatósága

 • A projekt szakmai tartalma

 • 8. Összefoglalás

Főbb témakörök:


1. A projekt célja:

 • A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán folyó gépészmérnök

  képzés gyakorlatorientáltságának erősítése, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő

  fejlesztése;

 • Gépészmérnök képzés fejlesztése Nemzetközi (európai) Hegesztőtechnológus (IWT)

  képzés feltételeinek teljesítéséhez.


2. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus („International Welding Technologist” , IWT) képzés célja:

 • A képzésben résztvevők legyenek képesek az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) irányelveiben foglalt, hegesztési felelősi gyakorlatban lényeges hegesztéstechnológiák alkalmazására;

 • Olyan általános szakismeretekkel rendelkezzenek, amelyek elegendők az üzemszerű hegesztési gyártás tervezéséhez, kivitelezéséhez, felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és irányításához.

 • A képzés tematikája és tartalma feleljen meg az MSZ EN 719 szerinti követelményeknek.


3 a nemzetk zi hegeszt technol gus k pz s jellemz i
3. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés jellemzői: Welding Technologist” , IWT) képzés célja:

 • A tervezett képzés a műszaki karon folyó alapképzésre épül, bemeneti feltétele a Műszaki Karon szerzett gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépészmérnöki oklevél;

 • A képzési program Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) általi akkreditálása garantálja a képzés színvonalát, szakmai tartalmát, gyakorlatorientáltságát;

 • Az MHtE általi vizsgáztatás biztosítja a nemzetközileg elfogadott követelmény-

  rendszereknek való megfelelést,

 • A képzési programba illeszkedő német szaknyelvi modul elsajátítása lehetővé teszi a végzett hallgatók külföldi vállalatoknál való tapasztalatszerzését, elhelyezkedését, illetve a külföldi tulajdonú magyarországi ipari vállalatoknál történő elhelyezkedést.


4 a k pz s indokl sa id szer s ge
4. A képzés indoklása, időszerűsége: Welding Technologist” , IWT) képzés célja:

 • A Nemzetközi Hegesztőtechnológus diplomát adó képzési formára jelenleg az Észak-alföldi Régióban nincs képző intézmény;

 • Ugyanakkor a hegesztett szerkezetek gyártásához érvényben lévő szabványok előírják, hogy a gyártó rendelkezzen megfelelő számú és kompetens hegesztési személyzettel: meghatalmazott hegesztési felelőssel és a hozzá beosztott, megfelelő felkészültségű szakemberekkel;

 • A Nemzetközi Hegesztőtechnológusképesítés az MSZ ISO 14731 és MSZ EN ISO 3834-3 szerinti hegesztési felelősi munkakör ellátására jogosít. (hegesztési felelős: a hegesztés felügyeletét ellátó személy, aki teljes körű műszaki ismeretekkel rendelkezik a hegesztés tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében felmerülő feladatok és felelősség tekintetében);

 • A nemzetközi hegesztőtechnológus képzés a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnökhallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítja.


5 a k pz sben val r szv tel s vizsga felt telei
5. A képzésben való részvétel és vizsga feltételei Welding Technologist” , IWT) képzés célja:

 • Legalább 2 éves hegesztési vagy rokon területen megszerzett és igazolt gyakorlat. Ezzel a feltétellel történik a már végzett hallgatók körében a képzés meghirdetése (20-30 fő).

 • A II-III. éves nappalis gépészmérnök hallgatók számára is meghirdetjük a képzést, lehetőséget biztosítunk 20-30 hallgató számára az elméleti és a gyakorlati képzésen való részvételre.

 • A képzés végén a hallgatók számára elővizsgát tartunk és igazolást adunk ki a képzésen való részvételükről, valamint az elővizsga követelményeinek teljesítéséről ( az igazolás előnyt jelent számukra a munkahelykeresésük, ill. elhelyezkedésük során.);

 • 2 éves, a hegesztés területén megszerzett gyakorlat után bejelentkezhetnek a Nemzetközi Hegesztőtechnológusi vizsgára az MHtE-nél (A vizsga előtt számukra külön ismeretfelújító vizsgára felkészítő képzést szervezünk.).


6 a k pz s fenntarthat s ga
6. A képzés fenntarthatósága Welding Technologist” , IWT) képzés célja:

 • A pályázati forrás felhasználásával megteremtjük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus (IWT) diplomát adó képzés korszerű tárgyi-technikai feltételeit a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán.

 • A pályázati támogatással megtörténik az EWF követelményeinek megfelelő, korszerű, lektorált képzési program kidolgozása, az oktatást segítő szoftverek beszerzése, az MMK mint képzési hely akkreditálása, a képzés meghirdetése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása.

 • A projekt lezárása után a következő ciklusban képzésre jelentkező hallgatóknak az oktatói óradíjat, a jegyzetek költségét és a vizsgadíjat kell kifizetnie, így a képzés a továbbiakban a jelentkezők részvételidíjának befizetésével önfenntartóvá tehető.


 • A hegesztő laboratóriumunk korszerűsítése, fejlesztése jelenleg is folyik:

 • Az EU követelményeket kielégítő elszívó rendszer beszerelésével;

 • A vonatkozó szabványoknak megfelelő hegesztőfülkék kialakításával;

 • Plazmavágó berendezésünk CNC vezérlésűvé való átalakításával (saját kivitelezésben);

 • Korszerű hegesztő berendezésekkel rendelkezünk (fogyóelektródás semleges és aktív védőgázas hegesztésre alkalmas MIG/MAG illetve TIG gépekkel, amelyek impulzus hegesztésre is alkalmasak)

 • A képzéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a projektben résztvevő oktatók:

  - 4 főiskolai tanár (PhD),

  - 1 főiskolai tanársegéd (doktorandusz),

  - 3 műszaki oktató, gépészmérnök,

  - 1 anyagvizsgáló technikus, ipari radiológus,

  valamint külső szakértők a Miskolci Egyetem ill. az MHtE részéről.


 • A jelenleg is folyik:Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzéshez létrehozott laboratóriumi háttér és eszközpark a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök képzés tárgyi feltételeit is jelentősen javítja;

 • A pályázatból beszerzendő eszközök és berendezések felhasználásával a hegesztés témaköreinek oktatásával foglalkozó tantárgyak (Gyártástechnológia I; Anyagismeret és gyártástechnológia I-II) jobban szemléltethetők, a bemutató gyakorlatok hatékonyabb ismeretátadást tesznek lehetővé.


7 a projekt szakmai tartalma
7. A projekt szakmai tartalma jelenleg is folyik:

7.1. A képzés megvalósításához szükséges eszköz és műszerfejlesztés: 2010. május 1 – 2011. április 30.

a) Intelligens többcélú oktatói bemutató hegesztő asztal beszerzése:

Működése: a bemutató hegesztő asztalon a szakoktató elvégzi a hegesztés előkészítő munkáit (lemezek, illesztési hézag beállítása, munkadarab rögzítése, stb.), amelyeket a hallgatók szabad szemmel figyelhetnek. A hegesztés megkezdése előtt az asztal síkjából a villamos ív UV-fénye hatására elsötétedő védőernyő emelkedik fel, amely a bemutató teret U-alakban körülveszi, így a hallgatókat megvédi a hegesztés során előforduló veszélyektől (UV-fényhatások, fröcskölés, hőáramok).

A bemutató hegesztő asztal kielégíti az EU-ban érvényes, munkavédelemre vonatkozó követelményeket.


b) Központi gázellátó rendszer kiépítése: jelenleg is folyik:

 • Jelenleg a hegesztő laboratóriumunkban minden hegesztő fülkének külön palackról biztosítjuk a gázellátását. Így a működés gazdaságtalan, hiszen a palackok bérleti díja magas.

 • Továbbá jelenleg kevert védőgázokkal való hegesztésnél minden fülkéhez külön gázkeverőre és több gázpalackra van szükség.

 • Központi gázellátó rendszer kiépítésével lehetővé válik néhány gázpalack felhasználásával az összes (8 db) hegesztő fülke gázellátása illetve egyetlen központi gázkeverővel beállítható a szükséges összetételű védőgázkeverék.


c) Virtuális hegesztő mozgás gyakorló eszköz beszerzése:

 • A virtuális hegesztő munkapad virtuális hegesztési környezetet biztosít a hegesztők gyakorlati képzésének megvalósításához, amely a hegesztési poziciók széles körének gyakorlását teszi lehetővé.

 • A hegesztés oktató szimulátor ultrahangos mozgáskövető rendszerrel van felszerelve a hegesztés során előforduló (gyakran bonyolult) mozgáskoordináció lekövetésére. Az eszköz továbbá gravitációs szenzorokkal is fel van szerelve, mely lehetővé teszi a legkülönfélébb pozíciókban történő gyakorlást a tanulók számára.

 • A szimulációs technika új távlatokat nyit a hegesztők képzésében:A tanulók egy környezetbarát, biztonságos rendszer segítségével sajátíthatják el a hegesztés alapjait a hegesztés során előforduló veszélyforrások ( UV fényhatások , fröcskölés, hőártalmak, stb.) káros hatásai nélkül.


7.2. A beszerzett berendezések installálása, üzembe helyezése: 2010. okt. 1 – 2011. márc. 30.

 • A beszerzett berendezéseknek a Műszaki és Mezőgazdasági Kar laboratóriumában történő telepítése, üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása szükséges.

  7.3. MMK, mint képzési hely akkreditálása:2010. okt. 1 – 2011. ápr. 30.

 • A Nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) képzés szakmai felügyeletét a magyar ANB (Meghatalmazott Nemzeti Testület) látja el. A képzés szervezésére és lebonyolítására az ANB által tanúsított intézmények jogosultak.

 • A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának meg kell szereznie a képzésre vonatkozó akkreditációt (a képzés személyi és tárgyi-technikai feltételeinek megfelelőségére vonatkozóan) ahhoz, hogy az EWF által kiadott irányelvek és előírások szerint meghirdethesse a képzést.


7.4. A képzés programjának kidolgozása helyezése: 2010. júl. 1 – 2010. nov. 30.

 • A képzés tananyaga:

  a) Hegesztési eljárások és berendezések: 80 óra

  b) Anyagok és viselkedésük a hegesztés során: 80 óra

  c) Hegesztett kötések méretezése és tervezése: 40 óra

  d) Hegesztett szerkezetek gyártása és gyártástervezése 80 óra

  e) Gyakorlati képzés 60 óra

  f) Német szaknyelvi képzés: 160 óra

  Összesen: 500 óra

 • Az egyes tantárgycsoportokon belül részletes tematika készül, órabeosztással, az MHtE vizsgakövetelményeinek figyelembe vételével.

 • A kidolgozott képzési programot külső szakértők, az MHtE szakemberei, valamint egyetemi, főiskolai oktatók lektorálják.


7.5. Jegyzetek, oktató filmek, CD-k, oktatást segítő szoftverekbeszerzése: 2010. júl. 1 – 2011. ápr. 1.

 • Az oktatáshoz a tananyag elsajátítását segítő szoftverek, CD-k, szemléltető anyagok, oktató filmek, beszerzését tervezzük, közülük a fontosabbak:

  a) Hegesztéstechnológia tervező szoftver:

  -A HEGTECH 4.1programcsomag hegesztéstechnológiai tervező és lekérdező rendszer.

  -A programmal alapvetően gyártói hegesztési utasítások állíthatók elő, azonban a program hozaganyag szükségletet, energia felhasználást, ívégési időt is számol, így alapadatokat szolgáltat költségelemzéshez, illetve gyártási programok, kapacitások számításához.

  -Aprogramcsomag kezelői programjával hegesztési technológiákat lehet tervezni tompa- és sarokvarratos hegesztett kötésekhez.

  -A programcsomag tartalmazza a heg.technológia készítéséhez szükséges EQUIST Platinum acélkalauzt is


b) Marc végeselem szoftver: szoftverek

 • A beszerezni kívánt szoftvercsomag elemei:

  - MD Nastran integrált multidiszciplináris CAE alkalmazás,

  - Marc kifejezetten nemlineáris feladatokra kifejlesztett végeselem szoftver,

  - Dytran igen finom időbeli diszkretizációt igénylő feladatok (pl. tranziens jelenségek) megoldására alkalmas program,

  -Patran egy menüvezérelt grafikus felülettel rendelkező pre- és posztprocesszor, amely teljes mértékben kiszolgálja a többi alkalmazást.

 • A képzés tananyagában a hegesztett kötések méretezése, valamint statikus és dinamikus igénybevételekkel szembeni viselkedése igen fontos témakör. Hangsúlyosnak tartjuk azt, hogy a hegesztési folyamat során bekövetkező mechanikai, termodinamikai és transzport folyamatokról minél teljesebb kép alakuljon ki a hallgatókban, amihez a korszerű modellező eszközök alkalmazását elengedhetetlennek tartjuk.

 • Az oktatás során tervezzük a szemléltetést és a modellezés lehetőségeinek bemutatását. Cél, hogy a hallgatók a végeselem analízissel kapott eredményeket értő módon tudják elemezni, felhasználni.


7.6. A képzés meghirdetése szoftverek: 2010. júl. 1 – 2011. nov. 30.

a) A végzett hallgatók körében, akik min. 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a hegesztés területén. (Meghirdetés e-mailben, főiskola honlapján, a régió újságaiban);

b) II-III. éves gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók körében.

 • Résztvevők kiválasztása: a) 20-30 fő végzett hallgató (igazolt gyakorlat, munkahelyi vélemény, ajánlás),

  b) 20-30 fő II-III. éves gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos nappali tagozatos hallgató

  (jó tanulmányi eredmény, a hegesztés témakörével kapcsolatban álló tantárgyakból ).


7.7. A képzés megszervezése szoftverek, lebonyolítása: 2011. jan. 1 – 2011. dec 31.

 • Elméleti és gyakorlati oktatók kiválasztása, az elméleti és gyakorlati képzés végrehajtása az MMK tantermeiben és a hegesztő műhelyében. A képzés időrendje: heti két nap (P-Szo), 2x8 óra = 16 óra/hét.

 • Az elméleti tárgyakat javarészt a projektbe bevont kari oktatók oktatják, néhány témakör oktatására külső szakértőket, a téma elismert szakembereit kérjük fel.

 • A gyakorlati képzés 15 fős csoportokban, 4 csoportban történik az MMK hegesztő laborban.

  A gyakorlati képzés egy része (program szerint 20 óra, tehát a 4 csoportban összesen 80 óra) külső cégnél (Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.) történik a különleges hegesztési eljárások bemutatására: plazma, elektronsugaras, lézersugaras hegesztés, ellenállás és dörzshegesztés, fedett ívű hegesztés ( Az MMK hegesztő műhelye nem rendelkezik a felsorolt különleges hegesztő berendezésekkel).


7.8. Vizsgára való felkészítés, elméleti vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása: 2011. okt. 1 – 2012 márc. 31.

 • Vizsgafelkészítés: 6 óra/témakör, összesen 24 óra.

 • A vizsga célja annak megítélése, hogy a képzésen résztvevő hallgató alkalmas-e tudásának és ismereteinek alkalmazására az ipari gyakorlatban a hegesztőtechnológus által megoldandó feladatokban (MSZ EN 729).

 • Ezt a 4.a-4.d pontokban felsorolt tárgykörök írásbeli és szóbeli vizsgája során kell a jelöltnek igazolnia. Az írásbeli vizsga időtartama tárgykörönként 1,5 óra, teljes időtartama 6 óra. A valamennyi tárgykört tartalmazó szóbeli vizsga időtartama személyenként 1 óra.

 • A vizsgát a Meghatalmazott Nemzeti Testület (ANB) felügyelete mellett kell lefolytatni Budapesten az MHtE-nél.


7.9. Elégedettségmérés, a képzés értékelése, a következő képzés meghirdetése. 2012. jan. 1 – márc. 31.

 • A végzett hallgatók körében kérdőíves elégedettségmérést végzünk, majd ezek kiértékelése után a képzésben résztvevő oktatók bevonásával értékeljük az első képzés tapasztalatait, összegyűjtjük a résztvevőknek a képzés fejlesztésére vonatkozó javaslatait.

 • Ezzel párhuzamosan megtörténik a 2012. szeptemberében kezdődő következő képzésmeghirdetése mind a már gyakorlattal rendelkező végzett hallgatók, mind a nappalis hallgatók körében.


7.10. A képzési program fejlesztése, átdolgozása következő képzés meghirdetése.: 2011.okt.1 – 2012.márc. 31.

 • Az első képzés végrehajtásának, valamint a vizsgáztatástapasztalatainak figyelembevételével a képzési program készítői átdolgozzák a képzési programot, szükség szerint javaslatot tesznek a tananyag átdolgozására, fejlesztésére, a szemléltető anyagok fejlesztésére.

  7.11. Projekt zárása: 2012. márc. 31

 • A projekt zárásaként megtörténik a Nemzetközi hegesztőtechnológus oklevelek átadása, a megvalósított képzés eredményeinek és a tanulságainak ismertetése.

  7.12. A képzés újraindítása: 2012. szept. 1.


8 sszefoglal s
8. Összefoglalás következő képzés meghirdetése.

 • A projekt végrehajtásával a karon folyó műszaki, elsősorban gépészmérnök képzés tárgyi-technikai feltételei jelentősen javulnak;

 • A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának, mint képzési helynek a pályázati forrás felhasználásával történő akkreditálásával megteremtjük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés feltételeit;

 • Az IWT Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítéssel és az ehhez kapcsolódó német szakmai nyelv elsajátításával gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítani tudjuk.


K sz n m sz ves figyelm ket

Köszönöm szíves figyelmüket! következő képzés meghirdetése.


ad