Kinas klimapolitikk

Kinas klimapolitikk PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dagens presentasjon. Hva er Kinas nasjonale prioriteringer relatert til klima?

Download Presentation

Kinas klimapolitikk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Kinas klimapolitikk

2. Dagens presentasjon Hva er Kinas nasjonale prioriteringer relatert til klima? Økonomi, energi og sårbarhet Nøkkelaktører i klimapolitikken Den globale dimensjon Kyotoprotokollen og CDM Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate Konklusjon

3. Kinas klimautfordringer 15% av globale utslipp i 2000 Kinas GHG utslipp øker Nr. 1 i 2007 (Netherlands Env Assessm.Agency) Økende energiforbruk og –produksjon Energi er kullbasert: 68% 2004, 2.2 milliarder tonn forbruk i 2005 Veitransport: Hovedårsak til økt forbruk av petroleum-produkter; samt utslipp Økt produksjon i industrien (sement, etc) Eksport/produksjon/forbruk: Tyndall Centre

4. Hovedelementer avgjørende for Kinas klimapolitikk Økonomisk utvikling Energi Sårbarhet

5. Økonomi Bekjempe fattigdom Stabilitet i samfunnet Kina fremdeles et u-land... ...rask økonomisk vekst ført til per capita BNP nådd USD 1,702 i 2005 Verdensbanken: Mer enn 135 million mennesker har forbruksnivå på under 1US dollar per dag. Inntektsforskjeller øker The country has succeeded in reducing the number of poor from 230 million in 1978 to 30 million in 2000. For the first time, in 2003 per capita GDP in China exceeded USD 1,000 Income disparity is increasing between the urban areas and more developed coastal provinces, and the rural areas and the interior provinces of the west. The country has succeeded in reducing the number of poor from 230 million in 1978 to 30 million in 2000. For the first time, in 2003 per capita GDP in China exceeded USD 1,000 Income disparity is increasing between the urban areas and more developed coastal provinces, and the rural areas and the interior provinces of the west.

6. Energi Energibehov øker 114 milliarder tonn kullreserver Kull forventes å utgjøre 53 prosent av total energiforbruk i 2030 (IEA) Energi er grunnlaget for økonomisk utvikling, men er også årsaken til både lokal forurensning og globale utslipp Energipolitikk er Kinas klimapolitikk Ikke hatt en global klimapolitikk

7. Energipolitikk Energi på toppen av politisk agenda 11. femårsplanen (2006-2010) Forbedre energieffektiviteten med 20% innen 2010 fra 2006-nivå China Medium and Long Term Energy Plan (2004-2020) En ny energilov på trappene Kontoret for ’National Energy Leading Group etablert i 2005, en arbeidsgruppe ledet Statsminister Wen Jiabao Fornybar energilov 2005 15% av energimix innen 2020; vind, sol, hydro,

8. Sårbarhet Effekten av klimaendringene på Kina og potensielle økonomiske tap skaper bekymring National Assessment Report on Climate Change, kom ut 26. desember 2006: The trend toward a warmer climate is consistent with the global warming trend of the past century, and the warming trend after the mid-1980s is significant. Negative impact on agricultural production could reach 37 per cent by the second half of the 21st century, and seriously impact on food security in China.

9. Nøkkelaktører i Kinas klimapolitikk Utenriksdepartementet Klima er utenrikspolitikk, Leder klimaforhandlingene National Development and Reform Commission (NDRC) Økonomisk politikk og utvikling; 5-års planer Leder klimadelegasjonen på viseminister-nivå; kordinerer klimaarbeid i Kina; Klimakontor Energipolitikk, energibyrå Ministry of Science and Technology (MOST) CDM, CDM EB SEPA State Environmental Protection Administration (SEPA) that has participated in climate change work since the 1980s. With the growing focus on climate change impact, SEPA’s role becomes more important. SEPA was responsible (together with MOST) for overseeing the part on impacts of climate change in China of the National Assessment Report on Climate Change. SEPA State Environmental Protection Administration (SEPA) that has participated in climate change work since the 1980s. With the growing focus on climate change impact, SEPA’s role becomes more important. SEPA was responsible (together with MOST) for overseeing the part on impacts of climate change in China of the National Assessment Report on Climate Change.

10. Økt fokus på klimaendringer China’s National Climate Change Programme Lansert i juni 2007 Ledergruppe for klimaendringer og energi ledet av statsminister Wen Jiabao etablert i 2007 Presentasjoner av kinesiske klimaeksperter for Politburået; første gang at studiesesjon er viet klimaendringene Indikerer økende oppmerksomhet om klimaendringene En endring i Kinas klimapolitikk siden dette nå er løftet opp på høyeste lederskapsnivå.

11. Kyotoprotokollen Kina ratifiserte Kyotoprotokollen 30. august, 2002 Ingen forpliktelser om å redusere utslipp Kinesiske forhandlere understreker at u-landenes oppfølging avhenger at i-landene oppfyller mål, samt finansiering og teknologioverføring Utenrikspolitisk sak Påvirkes av andre utenrikspolitiske saker USAs klimapolitikk har også gjort det enklere for Kina å motsette seg forpliktelser

12. Kinas argumenter i klima-forhandlingene U-land Økt utslipp må tillates slik at Kina kan utvikle økonomien og industrien Historisk ikke ansvarlig Kinas industrialsiering kom lenge etter USA og Europa; disse bør ta ansvar for utslippsreduksjoner Lavt per capita utslipp 1/8 eller 1/6 av USAs; halvparten av verdens-gjennomsnittet Mange tiltak iverksatt Energy efficiency and conservation, pricing, renewable energy and population control have not been implemented to curb global emissions growth. The Chinese argue, however, that they nevertheless have led to emissions reductions – and that is what matters. Energy efficiency and conservation, pricing, renewable energy and population control have not been implemented to curb global emissions growth. The Chinese argue, however, that they nevertheless have led to emissions reductions – and that is what matters.

13. Clean Development Mechanism (CDM) CDM beslutningsapparat og regelverk etablert NDRC og MOST leder rådet for prosjektgodkjenning; MFA også i rådet Fornybar energi og energieffektivisering er prioriterte områder for CDM-prosjekter Rask utvikling 842 prosjekter godkjent 21 september/125 i CDM EB Flesteparten fornybar energiprosjekter; some Energy saving/efficiency CDM er en kanal for samarbeid foretrukket av Kina uten forpliktelser Prioriteres av kinesiske myndigheter Konkrete prosjekter 23 obtained issued CERs http://cdm.ccchina.gov.cn/WebSite/CDM/UpFile/File1491.pdf23 obtained issued CERs http://cdm.ccchina.gov.cn/WebSite/CDM/UpFile/File1491.pdf

14. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate (AP6) Kina ble medlem ved etablering i 2005 Australia, India, Japan, Sør Korea, USA Kinas energibehov og utfordringer Teknologisamarbeid er ett av målene Attraktivt for China…. …..da teknologioverføring under Kyoto for tregt Kina co-chair: The Cleaner Fossil Energy Task Force The Power Generation and Transmission Task Force AP 6 i tidlig fase enda og tidlig med konklusjoner

15. Konklusjon To hovedinteresser – økonomi og energi – har ført til en forsiktig og uvillig holdning i klima-forhandlingene. Men – økt fokus og bekymring for sårbarhet – samt energieffektivitet – kan trekke i motsatt retning. Større politisk oppmerksomhet mot og prioritering av alternative energikilder kan føre til reduksjon av utslipp. Kina viser nå politisk vilje til å løse energi-klimaproblemet på hjemmebane, men er evnen til gjennomføre politiske mål tilstede? Utfordringer vedr energibehov og nøkkelaktører (NDRC, MFA)

16. Konklusjon Kinas strategi: ja til både KP og AP6 Pga energibehov og politiske prioriteringer Kina forlater ikke Kyotoprotokollen Arena hvor Kina kan øve innflytelse på prinsipper om utvikling og rettferdighet CDM gir konkrete prosjekter og reduksjoner AP6 har potensiale for teknologisamarbeid Kina vil delta i det globale klimaarbeid gjennom mekanismer som ikke krever utslippsforpliktelser. Hvordan få Kina med? Er det mulig nå? Komme Kina i møte: Anerkjenne tiltak iverksatt Teknologioverføring og –samarbeid Samarbeid på flere plan: Forvaltning, forskning, næringsliv Vanskelig å si hvor Kina går i de globale klimaforhandlingene Vanskelig å si hvor Kina går i de globale klimaforhandlingene

  • Login