Specialybės teorinis kursas
Download
1 / 17

Rita Ilgūnienė [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Specialybės teorinis kursas Vilniaus pedagoginis universitetas Socialinės komunikacijos institutas 200 9 Reikalavimai ra što darbams. Rita Ilgūnienė [email protected] R AŠTO DARBAS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rita Ilgūnienė [email protected]' - elysia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Specialybės teorinis kursasVilniaus pedagoginis universitetasSocialinės komunikacijos institutas2009Reikalavimai rašto darbams

Rita Ilgūnienė

[email protected]


 • RAŠTO DARBAS

  mokslinėje literatūroje egzistuojančių koncepcijų ar požiūrių tam tikra problema (tema) panaudojimas, siekiant įrodyti ir pagrįsti pasirinktą poziciją.


Tikslas
Tikslas

 • ugdyti sugebėjimą tinkamai dirbti su moksline literatūra ir atlikti teorinį tyrimą,

 • ugdyti loginį mąstymą.

 • įvaldyti mokslinį stilių,

 • išmokti apipavidalinti mokslinį tekstą,

 • gebėti teisingai cituoti, sudaryti bibliografines nuorodas ir jų sąrašą.


Strukt ra
struktūra:

 • titulinis lapas;

 • įvadas (teiginiai);

 • pagrindinė tiriamoji dalis (pagrindimai, įrodymai, kontrargumentai);

 • apibendrinimas (išvados);

 • literatūros sąrašas.


Įvade

 • pagrindžiamas temos aktualumas,

 • suformuluojamas darbo tikslas,

 • pateikiamas pagrindiniai teiginiai.


Vadas darbo vizitin kortel
Įvadas - darbo "vizitinė" kortelė

 • supažindinama su pasirinkta tema;

 • kalbama apie temos aktualumą;

 • apibrėžiamas darbo tikslas ir uždaviniai;

 • aprašoma, kokie svarbiausi darbai skirti šiai temai,

 • pasakoma, kokiu aspektu ir kiek išsamiai iki šiol ši tema buvo aptarta mokslinėje literatūroje


Pagrindin je tiriamojoje dalyje
Pagrindinėje tiriamojoje dalyje

 • aptariamos mokslinėje literatūroje egzistuojančios koncepcijos/požiūriai, įrodantys, pagrindžiantys arba paneigiantys pasirinktų teiginių idėją,

 • pateikiamos nuorodos į nagrinėjamus šaltinius.


Kiekvienas teiginys
Kiekvienas teiginys

 • pagrindžiamas savais žodžiais

 • įrodomas, remiantis mokslininkų teigimu

 • pateikiamas teiginio kontrargumentas

 • apibendrinamas


Pagrindin je dalyje
Pagrindinėje dalyje

 • turi būti argumentuota faktų klasifikacija,

 • pateikti preciziški statistiniai duomenys,

 • įvairi studento surinkta medžiaga


Pagrindin je dalyje1
Pagrindinėje dalyje

 • svarbiausius teiginius lydi argumentai, faktai, pasakojimas, lyginimas, pavyzdžiai, citatos;

 • mintys išsakomos mokslinės kalbos stiliumi;

 • savo mintys aiškiai atskiriamos nuo cituojamų autorių

 • galimos gausesnės nuorodos į kitų autorių darbus, labiausiai susijusius su tiriama problema.


Apibendrinime
Apibendrinime

 • suformuluojamos bendros išvados - atsakymai į darbo pradžioje iškeltus uždavinius;

 • pateikiamos rekomendacijos.

 • išvados turi atitikti darbo pavadinimą, tikslą, uždavinius bei gautus rezultatus.


Literat ros s ra as
Literatūros sąrašas

 • Kiekvienas tekste nurodomas šaltinis turi būti pateikiamas literatūros sąraše.

 • Negalima nurodyti darbų, nepaminėtų tekste.

 • Literatūros sąrašas sudaromas autorių pavardžių abėcėlės tvarka.


Literat ros s ra as1
Literatūros sąrašas

 • pirma nurodyti lietuvių kalba naudotą literatūrą, toliau - anglų, vokiečių, prancūzų bei kitomis;

 • rusų kalba parašyta literatūra abėcėlės tvarka dedama po lotyniškosios

 • Internetines nuorodos gale


Vertinimo kriterijai
vertinimo kriterijai

 • gebėjimas dirbti su moksline literatūra;

 •  mąstymo logiškumas;

 • gebėjimas adekvačiai suprasti autorių poziciją ir teisingai ją panaudoti pagrindžiant teiginį, tinkamai cituoti;

 • rašto kalbos kultūros lygis;

 • mokėjimas apiforminti tekstą, sudaryti literatūros sąrašą.


Vertinimo kriterijai1
Vertinimo kriterijai

 • Orientacinė apimtis atspausdintas 8-12 puslapių apimties darbas atitinkantys mokslinės argumentuotos rašto darbo struktūrinius reikalavimus. Jame panaudoti ne mažiau kaip 6 skirtingi literatūros šaltiniai. Rašto kalba korektiška, tekstas apiformintas teisingai.


Bendrieji teksto reikalavimai
Bendrieji teksto reikalavimai

 • Spausdinama 12 punktų Times New Roman šriftu.

 • Didžiosios darbo dalys rašomos didžiosiomis raidėmis, 14 punktų šriftu.

 • Darbas spausdinamas 1,5 intervalo eilėtarpiu.


Bendrieji teksto reikalavimai1
Bendrieji teksto reikalavimai

 • Darbai spausdinami kompiuteriu vienoje A4 formato balto lapo pusėje.

 • Paraštės - viršuje ir apačioje turi būti po 2 cm, iš kairės – apie 3,5 cm, o iš dešinės –2 cm.

 • puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis, apatiniame dešiniajame lapo kampe;


ad