planowanie miejsc powstawania koszt w produkcyjnych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych. SAP Best Practices. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu. Cel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych' - elysia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cel i korzy ci oraz kluczowe kroki procesu
Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
 • Cel
   • Podczas rocznego procesu budżetowania kierownicy miejsc powstawania kosztów produkcyjnych planują koszty różnych rodzajów w odniesieniu do odpowiadających im miejsc powstawania kosztów. Ponadto ustalane są ilości rodzajów działań potrzebnych do produkcji oraz ich ceny.
 • Korzyści
   • Możliwość porównania kosztów planowanych i rzeczywistych oraz monitorowania kosztów w miejscach powstawania kosztów. Przypisywanie kosztów produkcji oraz kosztów pośrednich do produktów (za pośrednictwem rodzajów działań)
  • Kluczowe kroki procesu
   • Zapisanie budżetu miejsca powstawania kosztów do arkuszy kalkulacyjnych, wprowadzenie zmian przez kierowników miejsca powstawania kosztów, przesłanie zmienionych danych
   • Przeniesienie planowych zapotrzebowań na działania z produkcji (planowania sprzedaży i produkcji)
   • Ręczne uzupełnienie planowanych danych
   • Obliczenie planowanych stawek (dane wejściowe dla kalkulacji kosztu standardowego rocznego planowania operacyjnego)
wymagane aplikacje sap oraz role
Wymagane aplikacje SAP oraz role
 • Wymaganeaplikacje SAP
   • EHP5 for SAP ERP 6.0
 • Role
   • Kontroler kosztów
   • Kierownik miejsca powstawania kosztów
szczeg owy opis procesu
Szczegółowy opis procesu
 • Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych
   • Następujące etapy opisano w scenariuszu 175 — Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych: kopiowanie rzeczywistych wydatków z poprzedniego roku lub danych budżetowych dotyczących MPK do wersji budżetu rocznego planowania operacyjnego (AOP) w rachunku miejsc powstawania kosztów, księgowanie amortyzacji planowanej, zapis danych do arkuszy kalkulacyjnych, wprowadzenie zmian przez kierowników miejsc powstawania kosztów i ponowne wczytanie do systemu SAP.
   • Zapotrzebowania na zasoby w formie ilości działań planowych są przenoszone z planowania sprzedaży i produkcji do miejsc powstawania kosztów jako zużycie działania planowego. Następuje uzgodnienie planu pomiędzy zapotrzebowaniami na działania związane z planowaniem sprzedaży i produkcji a zapotrzebowaniami zaplanowanymi ręcznie w miejscach powstawania kosztów operacyjnych. Po zamknięciu ilości działań i kwot budżetu w systemie są obliczane planowane stawki.
   • Planowane stawki są wykorzystywane w kalkulacji kosztu standardowego.
diagram przebiegu procesu

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Diagram przebiegu procesu

Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych

Zdarzenie

Roczne „ogólne” planowanie operacyjne

Roczne „ilościowe” planowanie operacyjne

Kontroler kosztów

AOP — Kalkulacja kosztu standardowego (178)

Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych (175)

SOP z użyciem planowania długoterminowego/ zdolności produkcyjnych (173)

Planowane ilości w MPK

Użyć działania zadyspono-wanego do obliczenia stawek?

Planowanie pracy oraz czynności wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych na podstawie działania

Czy stawki są poprawne?

Przeniesienie planowych zapotrzebowań na działania do produkcji

Planowane ceny w MPK

Planowanie pracy i wydatków wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych

Czy dane są poprawne?

Obliczenie stawek dla pracy i kosztów pośrednich oraz potwierdzenie

Planowanie budżetu

Zatwierdzenie harmonogramu pracy i czynności wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych

Planowane wartości w MPK

Planowane działania w MPK

Zapis budżetu MPK i wysłanie wiadomości e-mail do kierownika MPK

Rozłożenie budżetu MPK ogólnych do MPK produkcyjnych

Wczytanie budżetu MPK operacyjnych i zaplanowanie wskaźników

Planowane wartości w MPK

Zmiana / sprawdzenie cykli dla rozłożenia MPK

Kierownik MPK

Czy dane są poprawne?

Aktualizacja budżetu MPK i wysłanie wiadomości e-mail do kontrolera kosztów

Potwierdzenie budżetu MPK operacyjnych

AOP = Roczne planowanie operacyjneSOP = Planowanie sprzedaży i produkcji

legenda

Połączenie z diagramem

Legenda

<Funkcja>

Wydruk/ Dokument

External to SAP

Zewnętrzne dla systemu SAP

Dane rzeczywiste dotyczące finansów

Business Activity / Event

Kontakt/ Zdarzenie biznesowe

Planowanie budżetu

Proces jednostkowy

Unit Process

Proces wykonywany ręcznie

Referencja procesu

Process Reference

Obecna wersja/Dane

Referencja procesu podrzędnego

Sub-Process Reference

Decyzja dotycząca procesu

Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

Process Decision

ad