3.
Download
1 / 28

3. ระบบคอมพิวเตอร์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

3. ระบบคอมพิวเตอร์. 3 . 1 ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ 3.2 ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 3 . 3 การแทนรหัสข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 3 . 4 ผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์. 3 .1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์. 1. ตัวประมวลผล (Processor) 2. หน่วยความจำ (Memory)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3. ระบบคอมพิวเตอร์' - elysia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

3. ระบบคอมพิวเตอร์

3.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

3.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3.3 การแทนรหัสข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

3.4 ผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์


3.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

1. ตัวประมวลผล (Processor)

2. หน่วยความจำ (Memory)

3. อุปกรณ์นำเข้าและส่งออกข้อมูล (Input and Output devices)

4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage devices)


1 processor
1. ตัวประมวลผล (Processor)

 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) มีหน้าที่เหมือนกับเป็นสมองของคอมพิวเตอร์

 • ในหน่วยประมวลผลกลางจะบรรจุชิปขนาดเล็กๆ ไว้เรียกว่า ไมโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)

 • ในตัวประมวลผลจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมายเสียบเข้ากับแผงวงจร (Circuit board) หรือแผงวงจรหลัก (Mainboard)

 • หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนย่อยที่สำคัญ 3 ส่วนคือ หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) และเรจิสเตอร์ (Register)


การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนย่อยที่สำคัญ 3 ส่วนคือ หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) และเรจิสเตอร์ (Register)

หน่วยควบคุมควบคุมให้นำข้อมูล

และคำสั่งมาประมวลผล

- มี(Instruction set)

มี เรจิสเตอร์ ที่ประกอบอยู่ภายในตัวซีพียู

ทำหน้าที่สำหรับพักหรือเก็บข้อมูลปัจจุบัน

ที่กำลังอยู่ระหว่าการประมวลผล

การคำนวณทางคณิตศาสตร์

ประกอบด้วย การบวก

การคูณ การลบ การหาร

และ การยกกำลัง

 • ปัจจุบันซีพียูที่ได้รับความนิยมมากคือ Intel และ AMD โดยซีพียูของ Intel

  http://www.buycoms.com/buyers-guide/mainboard/index.asp

รีจิสเตอร์หน่วยความจำความเร็วสูง

ภายในตัวซีพียู


วงรอบการทำงานของซีพียูวงรอบการทำงานของซีพียู


ขั้นตอนการประมวลผลวงรอบการทำงานของซีพียู


3 1 2
3วงรอบการทำงานของซีพียู.1.2 หน่วยความจำ

หน่วยความจำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 • รอม(ROM : Read Only Memory) หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน

  ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง เช่น PROM, EPROM, EEPROM เป็นต้น

 • แรม(RAM : Random Access Memory) แรมเป็นหน่วยความจำแบบที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ได้ การใช้งานแรมจำเป็นต้องมีกระแสไฟหล่อเลี้ยงตลอดเวลาของการใช้งาน เช่น SDRAM, DDRSDRAM, RDRAM

  • ใช้บันทึกข้อมูล และคำสั่งขณะเราทำงาน สามารถอ่านและ

  • เขียนข้อมูลได้ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะหายไป เมื่อมีการรับข้อมูลใหม่

  • หรือปิดเครื่อง ถ้ามีRAM มากก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว


Secondary storage
หน่วยความจำสำรอง วงรอบการทำงานของซีพียู(Secondary Storage)

ประเภทใช้แถบแม่เหล็ก (Megnetic)

ประเภทที่ใช้แสง

(Optical)

จะใช้สารแม่เหล็กเคลือบบนวัสดุ เช่น

พลาสติกหรือโลหะทำให้มีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลได้

จะใช้แสงฉายลงไปบนวัสดุ ทำให้มีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลได้ นิยมเก็บข้อมูลในปริมาณมากๆ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายหรือขาย เช่น ซีดี

แผ่นหนัง หรือใช้ในการสำรองข้อมูล

เช่น ฮาร์ดดิสก์FlashDrive


3 1 3
3วงรอบการทำงานของซีพียู.1.3 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและแสดงผลข้อมูล

 • อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ (keyboard) ซึ่งสามารถรับตัวอักษร ตัวเลข และคำสั่งจากผู้ใช้ เมาส์ (mouse) ซึ่งสามารถรับคำสั่งผ่านการระบุตำแหน่งบนพื้นเรียบและการกดปุ่มเมาส์ ไมโครโฟน (microphone) รับสัญญาณจากเสียงพูด รวมถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอื่นๆ เช่น แทร็กบอล(trackball) จอยสติก (joystick) เครื่องสแกน (scanner) และกล้องถ่ายรูปดิจิทัล(digital camera) เป็นต้น


3วงรอบการทำงานของซีพียู.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ : ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) คือ โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่อง การสำเนาข้อมูล และการจัดการระบบของดิสก์ การทำงานหรือการประมวลผลของซอฟต์แวร์เหล่านี้ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

 • เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง

 • แปลคำสั่งของผู้ใช้ และรับไปปฏิบัติ

 • ควบคุมดูแลแฟ้มข้อมูล, หน่วยความจำ, ฮาร์ดแวร์

  ถูกออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นต่อการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบที่สำคัญ คือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) และซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษา (Compiler)

  ตัวแปลภาษาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พีทเตอร์(Interpreter) คอมไพเลอร์จะแปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน แล้วทำการเชื่อมโยง (Link) เพื่อให้ได้คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วนอินเตอร์พีทเตอร์จะแปลทีละประโยคคำสั่ง แล้วทำงานตามประโยคคำสั่งนั้น


ระบบปฏิบัติการ วงรอบการทำงานของซีพียู(Operating System)

ระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft

ระบบปฏิบัติการ Linux

ใช้ command line

ใช้ GUI


ซอฟต์แวร์ประยุกต์วงรอบการทำงานของซีพียู

 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อใช้งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักสร้างขึ้น โดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความชำนาญด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ หรือออกแบบและสร้างโดยบุคลากร ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรก็ได้ ต้องมีทีมงานในการดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานอย่างรอบคอม เมื่อออกแบบระบบงานใหม่ได้แล้ว จึงลงมือสร้างโปรแกรมจนเสร็จ แล้วทำการทดสอบโปรแกรม ให้สามารถทำงานได้ถูกต้องแน่นอน จนสามารถทำงานได้จริง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ด้านงานบุคลากร ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ของธุรกิจธนาคาร ซอฟต์แวร์ของธุรกิจประกันภัย และซอฟต์แวร์บริหารการศึกษา เป็นต้น


ซอฟต์แวร์วงรอบการทำงานของซีพียู

ระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft

Windows Vista

Windows 7

กราฟิกสวย

ดีกว่า vista เทียบเคียง apple


ซอฟต์แวร์วงรอบการทำงานของซีพียู

ระบบปฏิบัติการ Linux

ใช้ command line

ใช้ GUI

งานคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในดารเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโปรแกรม


ซอฟต์แวร์วงรอบการทำงานของซีพียู

ระบบปฏิบัติการของบริษัท Apple

Mac OS X


ซอฟต์แวร์วงรอบการทำงานของซีพียู

ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก

Symbian OS

Window Mobile

Android

IOS

Linux

HTC HD2

nokia/sony E


ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูลประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)

โปรแกรม

อรรถประโยชน์

ซอฟต์แวร์

โปรแกรมจัดการดิสก์

 • - การคัดลอก เปลี่ยนชื่อ

 • แบ่งพาติชัน การ format

 • - Disk Cleanup

 • Disk Defragmenter

ประเภทลบทิ้งโปรแกรม

โปรแกรมบีบอัดแฟ้ม

 • - Add/Remove โปรแกรม

โปรแกรมรักษาหน้าจอ

โปรแกรมป้องกันไวรัส


ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล(APPLICATION SOFTWARE)

2

ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word processor software)

 • ใช้ในการพิมพ์เอกสาร เช่น จดบันทึก จดหมาย คู่มือ รายงาน แผ่นพับ

 • เช่น Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro และ OpenOffice.org Writer


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ (Spreadsheet software)

 • ซอฟต์แวร์ตารางที่ช่วยในการคิดคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างแผนภูมิ เช่น Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 และ OpenOffice.org CalC


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

ซอฟต์แวร์นำเสนอ(Presentation software)

 • ซอฟต์แวร์ใช้ในการนำเสนอ เพื่อให้งานมีความน่าสนใจและมีความเป็นมืออาชีพ เช่น Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Lotus Freelance Graphics และ OpenOffice.org Impress


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(Database management software)

 • ซอฟต์แวร์ใช้ในการเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล ทำฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Corel Paradox, Lotus Approach และ OpenOffice.org Base


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (Data communication software)

 • ซอฟต์แวร์สื่อสารใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ เช่น ส่ง e-mail ใช้โอนแฟ้มข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสาร


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูลประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดหน้าเอกสารและการพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ กราฟิก รูปภาพ เช่น Adobe InDesign , PageStream, RagTime, Microsoft Publisher, Apple Page และCorelDraw


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพกราฟิก (Graphic editing)

 • เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพกราฟิก ซึ่งเป็นการนำภาพมาตกแต่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับการจัดหน้าเอกสารและการพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ กราฟิก รูปภาพ เช่น Adobe Photoshop, GIMP


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

CAI (Computer-Assisted Instruction)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

 • และการรับรู้ของผู้เรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำเสนอเนื้อหา และกิจกรรม ของการเรียน เช่น โปรแกรม Authorware, Toolbook, Caiez Tools, Photoshop, Movie Maker และ Sound Editor


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ(Computer-Aided Design: CAD)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวกับงานวิศวกรรม ออกแบบ และสถาปัตยกรรม ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ได้แก่ AutoCAD, SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA


ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

Web Page Authoring

 • เป็นเว็บที่ช่วยในการสร้างหน้าเว็บ (Web Page) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบหน้าเว็บเพจ ได้แก่ Adobe Dreamweaver, Arachnophilia, Microsoft FrontPage, SME Web, Cool Page,HomeSite, NetObject Fusion, Coffee Cup, Compozer


3ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล.4 ผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์

 • หมายถึง บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาจเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์