Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej
Download
1 / 19

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej. Elżbieta Trubiłowicz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II . Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia: .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej

Elżbieta Trubiłowicz

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin,

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II


Art 33 piecza zast pcza zapewnia

Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia:

 • 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;

 • 2) przygotowanie dziecka do:

 • a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

 • b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

 • c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

 • 3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyj-nych.


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

Art. 40 Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie a w szczególności

 • 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

 • 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 • 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 • 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

 • 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

 • 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 • 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.


Trauma

Trauma

 • prosta- jednokrotna ekspozycja na traumę

 • złożona - wielokrotna ekspozycja na traumę

 • indywidualna – wypadek komunikacyjny

 • gwałt, kazirodztwo (70% PTSD)

 • nagła śmierć bliskiego

  masowa –klęska żywiołowa (20% - PTSD)

 • skażenie

  - obóz jeniecki


T rauma odrzucenia

Trauma odrzucenia

 • indywidualna przemoc

 • utrata najbliższych (sieroctwo lub brak poczucia wsparcia)

 • deprywacja emocjonalna (odrzucenie emocjonalne przez rodziców)


Typ przywi zania

Typ przywiązania

 • 1. bezpieczne- matki troskliwe, nienarzucające lecz dostrojone do dzieci, wrażliwe, akceptujące, gotowe raczej do współpracy niż kontroli, uważne

 • 2. unikowe – dziecko reaguje na matkę pozorną obojętnością, jest pełne rezygnacji – matki są odrzucające, szorstkie, niechętne


Przywi zanie cd

Przywiązanie cd.

 • 3. ambiwalentne - matki są nieprzewidywalne, mało wrażliwe, choć nie odrzucające, zniechęcają dzieci do autonomii, są niekonsekwentne (Ainsworth i in. 1978)

 • 4. zdezorganizowana – zachowania matek są sprzeczne ,niezdecydowane, matka jednocześnie jest bezpieczna i zagraża, matka boi się i przeraża (Main, Hesse. 1992)


Skutki u dzieci

Skutki u dzieci

 • 1. bezpieczna więź – dzieci z wysoką samooceną, zdrowe emocjonalnie, prężne, kompetentne społecznie, elastyczność

 • 2. unikowa więź – postrzegane jako naburmuszone i aroganckie, pełne buntu, często przemocowe, psychopatologia obsesyjnych, narcystyczne i shizoidalne

 • 3. ambiwalentna więź – postrzegane jako infantylne, często nadmiernie lgnące, są czasem ofiarami przemocy rówieśniczej

 • 4. zdezorganizowana więź - częste psychopatologie np. borderlain


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

NIEPEWNOŚĆ

POCZUCIE WINY

OBNIŻONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

KONFLIKT LOJALNOŚCI

POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

niepewność


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

Poczucie winy


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

OBNIŻONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

Konflikt lojalności


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

Poszukiwanie tożsamości


Problemy w regulacji emocji

Problemy w regulacji emocji

 • Zagrożenie wywołuje nadmierne

  - pobudzenie (niepokój, rozdrażnienie, agresja, panika)

  - zamrożenie (odrętwienie, odpłynięcie, zaburzenia uwagi, pamięci,


Pomoc

Pomoc

 • I. Bezpieczeństwo

 • fizyczne – brak zagrożeń,

 • zdrowotne – diagnoza i leczenie np. PTSD,

 • emocjonalne – zrozumienie mechanizmów zachowań przez otoczenie

 • II. Budowanie więzi dziecko – opiekun

 • III. Kształtowanie autoregulacji fizjologicznej i emocjonalnej

 • IV. Kształtowanie kompetencji społecznych

 • V. Psychoterapia traumy

  (Drozdowski, 2011)


Identyfikacja

Identyfikacja

 • Identyfikacja podstawową strategią rozwoju.

 • „Identyfikacja jest strategią obronną po traumie stosowaną po to by np. zaprzeczyć bolesnym uczuciom straty i porzucenia, uniezależnić się od obiektu lub traumatycznego przeżycia, poradzić sobie z lękiem lub pozbyć się poczucia winy i wstydu”(Srinath,2010)

 • Procesy identyfikacyjne są zawsze złożone, po traumie są szczególnie skomplikowane.

 • Obiekty pozytywnej identyfikacji ????


Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

W zdrowej rodzinie rodzice są po to by zaspakajać potrzeby dzieci.

W niezdrowej rodzinie dzieci są po to, żeby zaspakajać potrzeby rodziców.

(Wirginia Satir, 2000)


ad
 • Login