Byzantská říše - PowerPoint PPT Presentation

Byzantská říše
Download
1 / 23

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Byzantská říše. 7. ročník. Byzantská říše. Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Byzantská říše

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Byzantsk e

Byzantská říše

7. ročník


Byzantsk e

Byzantská říše

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová

Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník.

Nová škola 2008.

Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy.

SPN Praha 2007.


Byzantsk e

 • OBSAH:

 • Rozdělení říše římské

 • Rozdělení říše římské

 • Úvodní představení

 • Název říše

 • Konstantinopol

 • Vláda císaře Justiniána

 • Césaropapismus

 • Vláda císaře Justiniána

 • Císařovna Theodora

 • Daně

 • Povstání NIKÁ

 • Budoucnost říše

 • Byzantská kultura a vzdělanost

 • Chrám Hagia Sofia

 • Kostel San Vitale v Ravenně


Byzantsk e

Rozdělení říše římské - 395 n. l.

východořímská

západořímská

engel.ic.cz/germani/rimska_rise_4.stoleti.jpg


Byzantsk e

Rozdělení říše římské - 395 n. l.

 • západořímská

 • 476 n. l. zanikla

 • barbarská království

východořímská

trvá jako Byzantská říše

do 15. století

airborn.webz.cz/legiones.html


Byzantsk e

 • legitimní pokračovatelkou římské říše

 • na rozdíl od západořímské se nerozpadla

 • existence téměř tisíc let

 • rozsah: Egypt, Sýrie, Malá Asie, Řecko

airborn.webz.cz/img/byzanc.jpg


Byzantsk e

Název říše

Název „byzantská“ dostala východořímská říše

podle řecké osady Byzantion.

Tady založil císař Konstantin hlavní město říše

- Konstantinopolis.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

konstantinopol.navajo.cz/


Byzantsk e

Konstantinopolis

 • slovanské označení – Cařihrad

 • dnešní turecký Istanbul

www.nejvetsimesta.cz/.../tr-istanbul_5.jpg

www.resortistanbul.com/.../Levent_istanbul.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantinopol


Byzantsk e

Vláda císaře Justiniána

„Je lepší přemoci nepřítele inteligencí a lstí než silou.“

 • jeden z nejvýznamnějších císařů (6. století)

 • prostý původ

 • neobyčejně vzdělaný

 • krutý

 • dával přednost vyjednávání

 • tuhá centralizace říše

www.cojeco.cz/.../ilustrations/3bdc905f2dc4b.jpg


Byzantsk e

CÉSAROPAPISMUS

 • Justinián chtěl obnovit římskou říši v jejím původním rozsahu

  k tomu potřeboval řadu reforem = CORPUS IURIS CIVILIS

  (Soubor občanského práva) – uzákoněno =>

 • jednota církve a státu

  (císař je zároveň

  nejvyšší představitel církve)

img4.rajce.idnes.cz/d0406/3/3051/3051990_a3cf...


Byzantsk e

Vláda císaře Justiniána

Jeho vojsko dobylo celé pobřeží Středozemního moře -

Severní Afriku, Sicílii, Apeninský poloostrov a část

Pyrenejského poloostrova.

upload.wikimedia.org/.../Byzanc-Justinián.png


Byzantsk e

Císařovna Theodora

 • Justiniánova manželka

 • pocházela z nejnižších vrstev

  konstantinopolské společnosti (herečka)

 • velice inteligentní

 • velký vliv na muže

www.znojemskarotunda.com/images/rav_thec.jpg


Byzantsk e

Daně

 • na dobyvačné války

 • na obranu

 • na stavební činnost obyvatelstvo se začíná bouřit

www.guide-martine.com/.../history_byzantine3.jpg


Byzantsk e

Povstání NIKA

 • největší povstání v Konstantinopoli

 • r. 532

 • název podle hesla povstalců NIKA (=Zvítězíš)

 • původ – jako rozmíška mezi přívrženci dvou

  klubů – „Zelených a modrých“

 • povstání téměř povahy občanské války

 • krvavě potlačeno

Byzantská mince

justinian-i.navajo.cz/justinian-i-5.png


Byzantsk e

Budoucnost říše

 • od 11. století říše začíná ztrácet území získaná Justiniánem

 • v 11. století na ni začali útočit Turci obsadili velkou

  část jejího území, včetně hlavního města

 • roku 1453 byzantská říše zanikla

Turci byli po více než čtyři století

vážnou hrozbou pro celou Evropu.

www.modrykamen.sk/getpicture.php?id=243675


Byzantsk e

Byzantská kultura a vzdělanost

 • Byzantici byli mnohem vzdělanější než obyvatelstvo

  ostatní Evropy

 • existovala celá řada škol

 • písemnictví – náboženská literatura, kroniky

 • architektura – výstavné chrámy a paláce = vzor v řeckém

  a římském stavitelském umění

www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/7%20byz...


Byzantsk e

Chrám Hagia Sofia

www.2blowhards.com/archives/Hagia%20Sophia.jpg

maka.webzdarma.cz/statnice/foto/hagiasofia.gi


Byzantsk e

Chrám Hagia Sofia

V 6. století jej nechal

postavit císař Justinián.

Minarety přistavěli Turci

v 15.-16. století.

www.ingema.net/foto_na_www/ha_hagia_so2.jpg


Byzantsk e

Stavebně-historický průzkum sekundárních přístaveb chrámu

www.ccma.cz/sophia1.jpg


Byzantsk e

 • mozaiky

 • obrazy (ikony) s náboženskými výjevy

 • miniatury

 • sochy s náboženskými výjevy

Ježíš Kristus

(mozaika z 12. století, Hagia Sofia)

byzantska-architektura.navajo.cz/byzantska-ar...

leccos.com/pics/pic/byzantske_vytv._umeni.jpg

ist.pavelj.cz/grafika3/ist052m.jpg


Byzantsk e

Kostel San Vitale v Ravenně

Císař Justinián s korunou na hlavě drží v ruce paténu – mešní misku, určenou pro posvěcenou hostii. Po císařově pravici ztělesňují dvorní hodnostáři a ozbrojená stráž moc pozemskou, po jeho levici arcibiskup Maximián a duchovenstvo představují moc duchovní.

img4.rajce.idnes.cz/d0406/3/3051/3051990_a3cf...

www.znojemskarotunda.com/images/rav_jusc.jpg


Byzantsk e

Na protější straně apsidy císaře Justiniána doplňuje císařovna Theodora. Od ostatních postav se odlišuje čelenkou a šperky z drahých kamenů. Poskytuje obraz královny, ztělesňující absolutní moc, obraz neuchopitelné záře a nádhery takřka nadpozemské. Obklopena svým průvodem je připravena vstoupit do chrámu. Tři králové zobrazení na výšivce jejího pláště připomínají akt darování: císařovna drží v rukou kalich na mešní víno, který chce chrámu věnovat.


Byzantsk e

Téma: Byzantská říše – 7.ročník

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

Windows XP Professional

SMART Notebook

Zoner - České kliparty 1, 2, 3

Autor: Mgr. Věra Sýkorová

ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


 • Login