Agenda ekonomskih reformi
Download
1 / 17

Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi . Podgorica, 17.03.2004.god. Agenda ekonomskih reformi - strateški dokument usvojen od strane Vlade RCG 20 .03.2003. Po prvi put sistematski pristup, dugoročno planiranje, vizija, projektna organizacija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi ' - elwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Agenda ekonomskih reformi

I godina

rezultati i izazovi

Podgorica, 17.03.2004.god


 • Agenda ekonomskih reformi - strateški dokument usvojen od strane Vlade RCG 20.03.2003.

 • Po prvi put sistematski pristup, dugoročno planiranje, vizija, projektna organizacija

 • Osnovni cilj Agende ekonomskih reformi je transformacija ekonomije Crne Gore

 • Sveobuhvatan plan u namjeri da se ostvari:

 • - ekonomski rast, uz odlučujući uticaj privatnog sektora

 • - povećanje zaposlenosti

 • - usklađenost zakona i procesa sa EU

 • -valorizacija crnogorskih potencijala, posebno u oblastima koje

 • predstavljaju komparativnu prednost Crne Gore

 • - rast životnog standarda

 • - očuvanje životne sredine sa mehanizmima trajne ekološke zaštite


 • Definisane inicijative i koordinatori aktivnosti:

 • - Poslovno okruženje, trgovina i ekonomske slobode (Prof. dr V. Vukotić)

 • - Fiskalna reforma (Potpredsjednik M. Ivanišević)

 • - Finansijski sistem (Predsjednik Savjeta CB CG Lj. Krgović)

 • - Privatizacija i post-privatizacija (Prof. dr V. Vukotić)

 • - Reforma penzijskog sistema (ministar S. Stijepović)

 • - Tržište rada(ministar S. Stijepović)

 • - Reforma socijalne i dječije zaštite(ministar S. Stijepović)

 • - Zaštita životne sredine (ministar B. Vučinić)

 • - Sektorske politike: turizam, poljoprivreda, šumarstvo i prerada drveta, energetika (Potpr. B. Gvozdenović)

 • - Reforma državne uprave (Potpredsjednik D. Đurović)

 • - Reforma lokalne samouprave(Potpredsjednik D. Đurović)

 • - Reforma pravosuđa(Potpredsjednik D. Đurović)

 • - Civilno društvo(Potpredsjednik D. Đurović)

 • - Informacione i komunikacione tehnologije (sekretar D. Simonović)

 • - Makroekonomija i statistika (Prof. dr V. Vukotić)


 • Svaka inicijativa sadrži konkretne zadatke, projekte i nosioce

 • Praćenje realizacije Agende ekonomskih reformi (dvonedjeljno i mjesečno)

 • Redovni koordinacioni sastanci sa međunarodnim ekspertskim timovima

 • angažovanim na implementaciji reformi u Crnoj Gori (USAID, BearingPoint,

 • EAR, US Treasury …)

 • Edukacija javnosti o ekonomskih reformama (poseban tim u okviru Biroa za

 • odnose sa javnošću, “Reformator”, web site ...)+

+

+

Rezultati:

BDP

2002.– 1 221 mil. €

2003. – 1 375 mil. €

2004.- planirano 1 475 mil. €

 • u 2003 deficit u tekućim transakcijama

 • sa svijetom za 26% manji nego u 2002.


Inflacija:Broj nezaposlenih na

evidenciji Zavoda

2001 -28,0%mart 2003 - 76.165

2002 - 9,4% mart 2004 - 71.654

2003 - 6,7% (planirana 8,5%)

2004 - 4,5% (planirana)


Br. pretplatnika mob. telefona (postpaid)

Prosječna zarada

(bez poreza i doprinosa)

Br. reg. putničkih vozila na fizička lica

187,52

126,73

Feb. 2004.

Feb. 2003.

 • Prosječan račun 38,57 eura

 • Broj korisinika u prepaid-u

 • je 336 965


 • Budžet Republike

 • U 2003. izvršenje budžeta 94,59%

 • Otplaćeno više kredita u odnosu na primljenje za 7,42 mil. €

 • Ostvareni izvorni prihodi budžeta u 2003. veći su u odnosu na ostvarenje u 2002. za 31,9%

 • Ostvareni izvorni prihodi budžeta u januaru i februaru 2004. su 94,30% u odnosu na planirane


Stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva:

- Realizacija programa »Legalizacija postojećih i otvaranje novih radnih

mjesta«

- registrovano više od 36.000 radnih mjesta;

- registrovan rad 23.000 nerezidentnihfizičkih lica

- Zavod za zapošljavanje realizovao 5,9 mil. € za 1.079 kredita

- Fond za razvoj kreditno podržao 72 projekta sa 4,3 mil. €

- Partnerstvo Vlade i domaćih banaka u obezbjeđivanju 13,2 mil. € i

otvaranju 14 kreditnih linija

- Kontinuirano se sprovodi program stručnog osposobljavanja, obuke,

prekvalifikacije

- U periodu 15.03.2003. – 15.03.2004. oglašeno 30.832 slobodnih radnih

mjesta od čega 13.417 na neodređeno radno vrijeme


Restrukturiranje preduzeća:

- Cilj je postizanje profitabilnosti i priprema za privatizaciju

- Realizacija programa TAM-BAS (uz pomoć EAR)

- U toku 2003. utrošeno preko 15 mil. € po osnovu rješavanja tehno-

ekonomskih viškova u oblasti javnog sektora i privrede

- Animiranje domaćih banaka za program restrukturiranja

- Razvoj ambijenta za promociju institucija (MIGA/WB,FIAS)


 • Privatizacija:

 • Montenegrobanka, Optel Pljevlja, hoteli: Belvi, Rivijera Petrovac, Montenegro, Montenegro A, Mediteran, Avala, Splendid, Rivijera H. Novi

 • Angažovanje savjetnika za privatizaciju KAP-a (saradnja sa EBRD)

 • U toku su tenderi za Željezaru Nikšić, Beranku i završne aktivnosti po tenderima za hotele Topla, Centar, Panorama i Podgorica

 • Berzanska prodaja manjinskog paketa akcija državnih fondova

 • Plan privatizacije za 2004.


 • Turizam kao razvojna šansa:

 • U toku 2003. Crnu Goru posjetilo 599.430 turista (+ 10,7%)

 • Ostvareno 3,9 miliona noćenja (+7,8%)

 • Ostvareno 190 mil. € ukupnog prihoda od turizma

 • U 2004. planira se povećanje broja noćenja za 8%

 • Ukupan prihod od turizma u 2004. planiran na 203 mil. €

 • U toku godine u oblasti privatizacije i pratećih investicija u hotelske objekte biće uloženo oko 50 mil. €

 • Stvaranje preduslova za nova ulaganja u turizam (Ada Bojana, Velika plaža, Boka Kotorska)


Infrastruktura u funkciji razvoja turizma:

- Tunel Sozina sa pristupnim putevima (59,2 mil. € )

- Rekonstrukcija aerodroma (23 mil. € )

- Rekonstrukcija putnog pravca Podgorica-Cetinje-Budva

- Rekonstrukcija putnog pravca Podgorica-Kolašin i sanacija kritičnih

tačaka na putevima na sjeveru(10 mil. € )

- Rekonstrukcija pruge Bar – Beograd (crnogorski dio) (15 mil.€)

- Projekat interventnih mjera za poboljšanje vodosnabdijevanja

primorskih opština (6,1 mil. € )

- Projekat poboljšanja snabdijevanja el. energijom crnogorskog primorja

(1,8 mil. € )

- Izgradnja dvije deponije za odlaganje čvrstog otpada (9 mil. USD)

- Priprema planske dokumentacije za putni pravac Podgorica-Mateševo

i Jadransko-Jonske autoceste kroz Crnu Goru


 • Veoma intenzivna zakonodavna aktivnost:

 • Vlada je utvrdila 48 predloga zakona, 5 nacrta zakona, kao i više odgovarajućih podzakonskih akata

 • Zakoni su usklađeni sa standardima EU.

 • Zakon o energetici, Zakon o radu, Zakon o štrajku, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o sprečavanju pranja novca, Zakon o regulisanju odnosa i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana, Zakon o PIO, Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o inspekciji rada, Zakon o zaduživanju i upravljanju dugom javnog sektora, Zakon o turističkim organizacijama, Zakon o željeznici, Zakon o državnom tužiocu, Krivični zakonik, ...


 • Ciljevi ekonomske politike u 2004

 • Rast DBP od 2,7%

 • Inflacija ispod 4,5%

 • Budžetski deficit u DBP - 3,26%

  • Povećanje stepena ekonomskih sloboda

  • Razmah preduzetništva i podsticaj investicija (stranih i domaćih)

  • Podsticaj konkurentnosti domaćih proizvoda, posebno onih koji su izvozno orjentisani

  • Povećanje zaposlenosti

  • Dinamiziranje privatizacije

  • Smanjenje siromaštva i povećanje socijalne stabilnosti


 • U realizaciji najvažnijih ciljeva Vlada će:

 • Nastojati da unaprijedi partnerstvo sa privatnim sektorom

 • Nastaviti postupak uskladjivanja spoljno-trgovinske politike i regulative sa pravilima STO i EU

 • Nastaviti sa zakonodavnom aktivnošću i pojačati proces implementacije usvojenih zakona

 • Nastaviti saradnju sa medjunarodnim organizacijama u daljoj realizaciji Agende ekonomskih reformi


ad