MINISTERUL AGRICULTURII,
Download
1 / 114

D A D R IASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL AGRICULTURII, si DEZVOLTARII RURALE Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, IAŞI, cod poştal – 700064 Tel. 0232/255958, 0232/255959; Fax: 0232/212612, 0232/211012 E-mail: [email protected] ; Site: www.dadris.ro

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' D A D R IASI' - elvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MINISTERUL AGRICULTURII, si DEZVOLTARII RURALE

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi

B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, IAŞI, cod poştal – 700064

Tel. 0232/255958, 0232/255959; Fax: 0232/212612, 0232/211012

E-mail: [email protected]; Site: www.dadris.ro

DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE RURALA

TEL/FAX 0232/261080

e- mail: dezv_rurala @dadris.ro

D A D R

IASI

PLANUL NATIONAL

PENTRU DEZVOLTARE RURALA

2007- 2013

septembrie 2007


In conformitate cu Regulamentul Consiliului 1698/2005,

Romania a elaborat doua documente cheie in domeniul

dezvoltarii rurale pentru perioada 2007 -2013 si anume:

Planul National Strategic (P.N.S.)

care identifica prioritatile si directiile de actiune

in domeniul dezvoltarii rurale;


Programul National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.)care pune in practica strategia si prioritatile propuse.

 • Document pe baza caruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FADR), care reprezinta un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.

 • Respecta liniile directoare strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene.


AXA 1 CRESTEREA COMPETITIVITATII SECTORULUI AGRICOL SI FORESTIER

 • 111 - Formare profesională şi acţiuni de informare

 • 112 - Stabilirea tinerilor fermieri

 • 113 - Pensionarea înainte de termen

 • 114 - Utilizarea serviciilor de consultanţă

 • 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole

 • 122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor

 • 123 - Sporirea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice

 • 125 -Infrastructura legată de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

 • 141 -Agricultura de semi-subzistenţă

 • 142 - Grupuri de producători


AXA 2 - GOSPODARIREA TERENURILORAGRICOLE SI FORESTIERE

 • 211 - Plăţi pentru fermieri din zonele montane cu handicap natural

 • 212 - Plăţi pentru fermierii din zonele cu handicap, altele decât cele montane

 • 213 - PlăţiNatura 2000şi plăţi legate de Directiva 2000/60/EC(WFD)

 • 214 - Plăţi de agro-mediu

 • 216 - Investiţii neproductive

 • 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

 • 222 - Prima înfiinţare de sisteme agrosilvice pe terenuri agricole

 • 223 - Prima împădurire de terenuri neagricole

 • 224 - Plăţi Natura 2000

 • 225 - Plăţi de silvo-mediu

 • 227 - Investiţii neproductive


AXA 3- IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN MEDIUL RURAL

 • 311- Diversificarea activităţilor neagricole

 • 312 - Crearea şi dezvoltarea societăţilorcomerciale

 • 313 - Încurajarea activităţilor de turism

 • 322 - Revitalizarea şi dezvoltarea satelor

 • 331 - Formare şi informare


AXA 4 - LEADER

 • 4.1 Implementarea strategiilor locale de dezvoltare

 • 411.- Competitivitate

 • 412.- Gestionarea mediului/terenurilor

 • 413.- Calitatea vieţii/diversificare

 • 4.21.Implementarea proiectelor de cooperare

 • 4.31.Conducerea grupului local de acţiune, obţinerea de abilităţi şi animarea teritoriului


M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole
Măsura 121Modernizarea exploataţiilor agricole

Motivaţie:

 • Structura fermelor:

  • 98,51% ferme mici (subzistenţăşi semi-subzistenţă);

  • 1,49% exploataţii comerciale.

 • Nivel de dotare cu maşini şi utilaje:

  • Insuficient;

  • Nu este adaptat condiţiilor de producţie;

  • Nu asigurăefectuarea lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute în tehnologiile de cultură.

 • Capital fiziccaracterizat printr-un grad ridicat de uzură fizicăşi morală.


 • M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole1
  Măsura 121Modernizarea exploataţiilor agricole

  Obiectiv general

  • Creşterea competitivităţiisectorului agricol prin:

   • utilizarea mai bună a resurselor

   • îmbunătăţirea calităţii produselor

   • respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate (cross-compliance).

    Obiective specifice

  • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei inclusiv a celei biologice,

  • Obţinerea şi utilizarea de energie regenerabilă;

  • Adaptarea exploataţiilor la noile standarde comunitare;

  • Ajustarea productiei la cerinţele pieţei;

  • Creşterea veniturilorbeneficiarilor;

  • Incurajarea fenomenului de asociere a producatorilor.


  M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole2
  Măsura 121Modernizarea exploataţiilor agricole

  Beneficiari

  • Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale şi persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care funcţionează în domeniul agricol, cu excepţia exploataţiilor de subzistenţă.

   Condiţii minime pentru acordarea sprijinului

  • conformitatea cu obiectivele măsurii,

  • acord cu potenţialul agricol al zonei

  • viabilitatea economică la data dării în exploatare a investiţiei;

  • pregătire profesională adecvata;

  • declaratie privind co-finanţarea investiţiei;

  • toate avizele şi acordurile sanitar-veterinare, fitosanitare şi de mediu necesare realizării investiţiei.


  M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole3
  Măsura 121Modernizarea exploataţiilor agricole

  Domeniul de actiune prioritar

  • investitii realizate asociaţii, cooperative, grupuri de producători

  • ferme ecologice, din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor;

  • sectorul vegetal pentru producţia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin şi orez;

  • sectorul de creştere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine şi caprine.


  M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole4
  Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole

  Tipuri de investiţii

  Clădiri(destinate producţiei agricole şi protecţiei mediului)– construcţie, modernizare;

  • Infrastructura rutierăinternă / de acces, inclusiv utilităţi/ racorduri – construcţie, modernizare;

  • Sere, centrale termice, instalaţii de irigat, utilităţinecesare respectării condiţiilor de mediu – construcţie / modernizare;

  • Maşini şi echipamente noi: tractoare, combine, maşini, utilaje, instalaţii, software specializat;

  • Mijloace de transportspecializate;

  • Înfiinţare pepinierede viţă de vie şi pomi fructiferi;

  • Investiţii pentruproducerea şi utilizarea de energieregenerabilă;


  M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole5
  Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole

  Tipuri de investiţii (continuare)

  • Înfiinţare plantaţii viticole pe suprafeţe cu drept individual de replantare, drept de plantare provenit dintr-o rezervă sau a unui drept de plantare nouă;

  • Înfiinţare plantaţii pomicole ;

  • Contribuţia în naturăpentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi de viţă de vie într-un procent de 20% din valoarea eligibilă;

  • Costurile generale ale proiectului: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe de certificare, achiziţionarea de patente şi licenţe;

  • Investiţii referitoare la conversia şi dezvoltarea agriculturii ecologiceşi agromediului;

  • Investiţii necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare nou introduse.


  M sura 121 modernizarea exploata iilor agricole6
  Măsura 121Modernizarea exploataţiilor agricole

  Volumul sprijinului:

  • Intre 40 si 75%, diferentiat pe categorii de beneficiari, in functie de varsta, zona si conditii naturale.

   Finanţare:

   Plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil:

   1.000.000 euro/proiect

   Plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil pentru proiecte care includ şi investiţii pentru obţinerea de energie regenerabilă:

   1.500.000 euro/proiect

   Alocare financiară: 17,00% din FEADR


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – Modernizareaexploatatiiloragricole

  1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj sau

  Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj;

  2. Bilantul precedent anului depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere inregistrat la administratia financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv, inclusiv formularele 30 si 40

  sau

  Pentru persoane fizice autorizate (PFA) si asociatii familiale (AF);

  - Declaratie speciala privind veniturile realizate (formularul 200 si formularul 204 al M. Economiei si Finantelor) inregistrata la Administratia Fiscala;

  si

  Declaratie pe propia raspundere a solicitantului ca nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara, in cazul in care solicitantul a fost infiintat in anii anteriori depunerii proiectului si nu a avut activitate de exploatare de la infiintare si pana la data depunerii proiectului.


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole1
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – Modernizareaexploatatiiloragricole

  3Documente pentru teren:

  Extras din Registrul Fermelor, conform Ordinului nr. 302/2005, eliberat de Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, pentru suprafete ≥ 1 Ha

  sau

  Extras din Registrul Agricol emis de Primariile locale, pentru suprafete mai mici de 1 Ha

  Pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile;:

  actul de proprietate asupra cladirii

  si

  documentul ce atesta dreptul de proprietate asupra terenului

  sau

  contract de concesiune (insotit de adresa adresa emisa de concedent care contine:


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole2
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – Modernizareaexploatatiiloragricole

  situatia privind respectarea clauzelor contractuale intre care obligatia de achitare a redeventei la zi si daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze

  suprafaţa concesionata la zi-daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces) pentru terenul pe care este amplasata cladirea, pe o durata de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare

  4. Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, extinderi, modernizari);

  5. Adeverinta sau Acord de mediu eliberate de autoritatea competenta pentru protectia mediului;


  6.1. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare

  6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP,)


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole3
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – Modernizareaexploatatiiloragricole

  7.1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social sau puncte de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul);

  7.2 Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

  7.3 -Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare(daca este cazul);

  8. Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare al reprezentantului legal de proiect;


  9.1 Pentru unitatile supuse avizarii sanitar veterinare, conform legislatiei in vigoare

  • Avizul sanitar veterinar de principiu care certifica conformitatea proiectului cu legislatia pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor a Uniunii Europene

   sau

  • Adresa de la ANSVSA./DSVSA care sa mentioneze

   ”in urma verificarii documentatiei prezentate se cerrtifica faptul ca proiectul nu face obiectul avizarii/autorizarii sau inrgistrarii sanitar vetrerinare sau pentru siguranta alimentelor


  9.2 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare

  • Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica si prin realizarea investitiei unitatea va fi in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica - pentru proiecte care prevad modernizarea unitatilor existente

   sau 

  • Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica – pentru proiecte care prevad realizarea de unitati noi;


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole4
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – legislatiei in vigoareModernizareaexploatatiiloragricole

  9.3 Aviz fitosanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru

  finantare este in concordanta cu legislatianationala privind normele fitosanitare pentru proiectele care necesita acest aviz;

  10.Autorizatiile de functionare valabile la momentul depunerii cererii de finantare pentru unitatile in functiune, in acord cu legislatia in vigoare: de mediu, sanitara, sanitar-veterinara (daca este cazul), fitosanitara (daca este cazul);

  11. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal;


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole5
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – legislatiei in vigoareModernizareaexploatatiiloragricole

  12. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul ca solicitantul are capital social privat mai mare de 75%, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata”;

  13. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare

  sau

  Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu

  si

  Aviz de recunoastere pentru grupurile de producatori emis de MADR;


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole6
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – legislatiei in vigoareModernizareaexploatatiiloragricole

  14. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea/ finalizarea constructiilor existente/precum si pentru proiectele care prevad achizitii de utilaje cu montaj care schimba regimul de exploatare al constructiei existente;

  15. In cazul proiectelor care prevad si investitii in vederea procesarii se va atasa Copia contractului si denumirea laboratorului aprobat de ANSVSA sau acreditat la care a apelat pentru efectuarea analizelor de laborator, în situatia în care nu exista propriul laborator sau

  - Copie după autorizaţia de funcţionare a laboratorului propriu

  sau

  - este prevazut in studiul de fezabilitate ca facand parte din proiect;


  16. legislatiei in vigoareCopia deciziei cu privire la alocarea cotei de lapte, emisa de MADR (Departamentele de specialitate) pentru producatorii de materie prima (lapte);

  17.Dreptul de plantare (numai pe suprafata de rezerva, cea cu drept individual de replantare si drept de plantare noua) prezentat in original si eliberat de catre ONIV;


  Documente specifice masurii 121 modernizarea exploatatiilor agricole7
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 121 – legislatiei in vigoareModernizareaexploatatiiloragricole

  18. Autorizatiadeplantare pentru proiectele care vizeaza infiintarea/reabilitarea plantatiilor pomicole si de arbusti fructiferi;

  19. Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii la ultima cerere de plată pentru proiecte realizate prin Programul SAPARD/PNDR, daca este cazul;

  20.Aviz de principiu – emis de Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru proiectele care prevad producerea si utilizarea de energie regenerabila.


  M sura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere
  M legislatiei in vigoareăsura 123Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Motivaţie:

  • Industria agroalimentară:

   • Aprox 12% din industria prelucrătoare românească;

   • Aprox 11.000 întreprinderi.

  • Sectorul a beneficiat în perioada de pre-aderare de sprijin financiar prin SAPARD şi programe naţionale;

  • Se confruntăîn continuare cu lipsa conformităţii cu standardele comunitare şi cu sistemele internaţionale de management al calităţii produselor şi HACCP.


  M sura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere1
  M legislatiei in vigoareăsura 123Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Obiectiv general:

  • Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare si marketing al produselor agro-alimentare şi forestiere prin:

   • îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor

   • o mai bună utilizare a resurselor

    Obiective specifice:

  • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi(noi produse agricole şi forestiere competitive);

  • Cresterea valorii adaugate a produselor;

  • Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare

  • Îmbunătăţirea veniturilor beneficiarilor;

  • Creşterea calităţii produselor;

  • Siguranţa alimentara;

  • Locuri de munca;

  • Protejarea mediului;


  Masura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere
  Masura 123 legislatiei in vigoareCreşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Beneficiari

  Persoane fizice autorizate sau persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România:

  Pentru produsele agricole

  • Micro-întreprinderi şi IMMdefinite conformRec. (CE) 361/2003

  • Alte întreprinderi(art. 28 - Reg. (CE) 1698/2005)- mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro

   Pentru produsele forestiere

  • Micro-întreprinderi - definite conform Rec. (CE) 361/2003


  M sura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere2
  M legislatiei in vigoareăsura 123Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Condiţii minime pentru acordarea sprijinului

  • conformitate cu obiectivele măsurii;

  • pregătire profesională adecvata;

  • beneficiarul nu este în dificultate,vezi Îndrumările Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor (Jurnalul Oficial 2004/C 244/02) ;

  • declaratie privindco-finanţarea investiţiei;

  • toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective


  Masura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere1
  Masura 123 legislatiei in vigoareCreşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Tipuri de investiţii

  Investiţii corporale şi necorporale pentru:

  • procesarea şi marketingul produselor agricolecare procesează materii primeincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a CE, exceptand produsele piscicole şi care obţin produse incluse şi neincluse în Anexa I - în ultimul caz cu respectarea prevederilor Reg. 1628/2006;

  • procesarea şi marketingulproduselor forestiere.


  Masura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere2
  Masura 123 legislatiei in vigoareCreşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  PENTRU

  PRODUSELE

  AGRICOLE

  INVESTITII CORPORALE:

  • Clădiri(construire, modernizare), infrastructură rutieră internă/acces, utilităţi şi racorduri;

  • Echipamente noi: utilaje, instalaţii, echipamente;

  • Laboratoare (construcţie, modernizare);

  • Mijloace de transport specializate;

  • Terenuri - construcţii administrative şi de producţie –max. 10% din valoarea eligibilă a proiectului.


  Masura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere3
  Masura 123 legislatiei in vigoareCreşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  INVESTIŢII CORPORALE

  • Clădiri (construcţii noi şi modernizări), inclusiv utilităţi şi branşamente ce nu depăşesc 10 % din valoarea eligibilă a proiectului;

  • Instalaţii, maşini şi echipamente;

  • Mijloace de transport specializate pentru unităţile de procesare, depozitare şi marketing, identificate în studiul de fezabilitate.

  PENTRU

  PRODUSELE

  FORESTIERE


  Masura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere4
  Masura 123 legislatiei in vigoareCreşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  INVESTIŢII NECORPORALE pentru produsele agricole şi forestiere:

  • Organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii si de siguranţă alimentară;

  • Tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

  • Costurile generale ale proiectului: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru pregătirea implementării proiectului.

  • Achiziţionarea de software.


  Masura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere5
  Masura 123 legislatiei in vigoareCreşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Volumul sprijinului:

  • 50% din valoarea eligibilă a investiţiei şi un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 750.000 euro/proiect se acordă:

   • micro-întreprinderilor, indiferent de sectorul de producţie;

   • unităţilor de colectare, depozitare, condiţionare şi refrigerare a produselor agricole deţinute de asociaţii cu personalitate juridică, cooperative, grupuri de producători, constituite conform legislaţiei în vigoare .

  • 50% din valoarea eligibilă a investiţiei şi un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect se acordă:

   • unităţilor din sectoarele lapte şi carne, care au programe de restructurare până în 2009 întocmite împreună cu ANSVSA şi sunt cuprinse în anexa avizată de DG Sanco ;


  M sura 123 cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere3
  M legislatiei in vigoareăsura 123Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

  Volumul sprijinului (continuare):

  • 45% din valoarea eligibilă a investiţiei şi un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect se acordă IMM-urilor indiferent de sectorul de producţie;

   În cazul în care investiţiile se realizează în unităţi amplasate în Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov, plafoanele maxime ale sprijinului public nerambursabil sunt cele menţionate mai sus, dar cuantumul ajutorului public nu poate depăşi 40% din valoarea eligibilă a investiţiei .

  • 25% din valoarea eligibilă a investiţiei şi un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect se acordă pentru întreprinderile care nu intră în categoriile de mai sus, dar al căror număr al angajaţilor nu depăşeşte 750 sau au cifra de afaceri mai mică de 200 milioane de euro.


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – legislatiei in vigoareCresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj

  sau

  Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj;

  2. Bilantul precedent anului depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere inregistrate la administratia financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare, din bilat) sa fie pozitiv, inclusiv formularele 30 si 40

  sau


  Pentru persoane fizice autorizate (PFA) si asociatii familiale (AF):

  • Declaratie speciala privind veniturile realizate (formularul 200 si204 al M. Economiei si Finantelor) inregistrata la Administratia Fiscala;

   si/ sau

  • Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara, in cazul in caresolicitantula fost infiintat in anii anteriori depunerii proiectului si nu a avut activitate de exploatare de la infiintare si pana la data depunerii proiectului;


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere1
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  3.Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile

  actul de proprietate asupra cladirii

  si

  document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului

  sau

  contract de consesiune (insotit de adresa emisa de concedent care contine:

  situatia privind respectarea clauzelor contractuale intre care obligatia de achitare a redeventei la zi si daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze

  suprafaţa  concesionata la zi-daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces) pentru terenul pe care este amplasata cladirea, pe o durata de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare ;


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere2
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  4. Certificat de urbanism/ autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii;

  5. Adeverinta sau Acord de mediu eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului;

  6.1. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantullegal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare

  6.2.Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP);


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere3
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  7. 1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social sau puncte de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul).

  si

  7.2 Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare

  si

  7.3 Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare (dacă este cazul) ;

  8. Cazierul judiciar alreprezentantului legal de proiect,fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare,


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere4
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  9.1 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare veterinare, conform legislatiei in vigoare

  Avizul sanitar veterinar care sa ateste ca proiectul propus pentru finantare este in conformitate cu legislatia nationala pentru domeniul sanitar veterinar si prin realizarea investitiei unitatea va fi in concordanta cu legislatia nationala – pentru proiecte care prevad modernizarea unitatilor existente

  sau

  Avizul sanitar veterinar de principiu care sa ateste ca proiectul propus pentru finantare este in conformitate cu legislatia nationala pentru domeniul sanitar veterinar – pentru proiecte care prevad realizarea de unitati noi,

  sau

  Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze „in urma verificarii documentatiei prezentate se certifica faptul ca proiectul nu face obiectul avizarii/autorizarii sau inregistrarii sanitare veterinare sau pentru siguranta alimentelor”.


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere5
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  9.2 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare:

  Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica si prin realizarea investitiei unitatea va fi in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica - pentru proiecte care prevad modernizarea unitatilor existente

  sau

  Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica –

  pentru proiecte care prevad realizarea de unitati noi;


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere6
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  10. Autorizatiile de functionare, pentru unitatile in functiune, valabile la momentul depunerii cererii de finantare in acord cu legislatia in vigoare:

  - de mediu

  - sanitara

  - sanitar-veterinara (daca este cazul);

  11.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal;


  12.1 familiale (AF):Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social privat mai mare de 75%, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata”, si Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

  si

  12.2 Pentru intreprinderile mici si mijlocii se va prezenta

  Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ultetrioare) si Anexa nr.2 (daca este cazul), sau

  Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca indeplineste conditiile de intreprindere cu mai putin de 750 de angajati si cu o cifra de afaceri de mai putin de 200 de milioane de Euro, pentru unitatile infiintate in anul depunerii cererii de finantare.


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere7
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  13. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare

  sau

  • Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu pentru societati agricole, cooperative si grupuri de producatori;

   si

  • Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR;


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere8
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  14. Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii la ultima cerere de plată pentru proiecte realizate prin Programul SAPARD/PNDR, daca este cazul;

  15. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea/finalizarea constructiilor existente/achizitii de utilaje cu montaj si care schimba regimul de exploatare al constructiei existente;

  16. Copia contractului incheiat cu laboratorul aprobat de ANSVSA sau acreditat la care a apelat pentru efectuarea analizelor de laborator, în situatia în care nu exista propriul laborator

  si/sau

  - Copie după autorizaţia de funcţionare a laboratorului propriu


  Documente specifice masurii 123 cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere9
  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 123 – familiale (AF):Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

  17.Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de sfecla de zahar, emisa de MADR (Departamentele de specialitate) pentru producatorii de materie prima (sfecla de zahar) se va anexa la Precontractele de achizitie;

  18.Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind indicatorii financiari ai intreprinderii;

  19. Program de restructurare pana in 2009 aprobat de autoritatea nationala sanitar veterinara – pentru unitatile de procesare lapte si produse lactate si carne si produse din carne;

  20. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahar, emisa de MADR

  (Departamentele de specialitate) pentru întreprinderea prelucrătoare.


  M sura 143 furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru fermieri
  M familiale (AF):ăsura 143Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri

  Motivaţie:

  • Numărul mare al fermelor de semi-subzistenţă:

   • Necompetitive;

   • productivitate scăzută.

 • Lipsa de pregătire a agricultorilor în ce priveşte:

  • eco-conditionalitatea;

  • standardele comunitare (mediu, bunastarea animalelor, calitatea produselor);

  • normele sanitar-veterinare şi fitosanitare, igiena, siguranţa la locul de muncă;

  • accesarea sprijinului.

 • 53% din suprafaţa agricolă - mici gospodării- 2,15 ha

 • Populaţia ocupată în agricultură:

  • % ridicat;

  • nivel de instruire scăzut.


 • M sura 143 pia a serviciilor de consultan
  M familiale (AF):ăsura 143Piaţa serviciilor de consultanţă

  • Sistemul public: ANCA

  • Sistemul privat:

   • Firmele existente –raspândire neuniformăîn teritoriu;

   • Se adreseazăexploataţiilor agricole mari;

   • Lipsa serviciilor de consiliere de durată.


  M sura 1 43 rezultate a teptate
  M familiale (AF):ăsura 143Rezultate aşteptate

  • Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole.

  • Îmbunătăţirea capacităţii de accesare de către beneficiari a fondurilorîn cadrul PNDR.

  • Impulsionarea pieţei serviciilor de consiliere şi consultanţă specializate.


  M sura 1 43 obiectiv general
  M familiale (AF):ăsura 143Obiectiv general

  Îmbunătăţirea managementuluiexploataţiilor agricole,creşterea performanţelor acestora.


  M sura 1 43 ac iuni sprijinite
  M familiale (AF):ăsura 143Acţiuni sprijinite

  • Elaborare planuri de management

  • Elaborare cereri de finanţare/de plată pentru măsurile din axele I, II si III

  • Asistenta aplicaţii de sprijin - masurile privind fermele de semi-subzistenta si de instalare a tinerilor fermieri (din 2010 doar pentru fermele de semi-subzistenta

  • Elaborare aplicatii pentru plati de agromediu

  • Consiliere - managementul exploatatieisi aplicarea GAEC

  • Evaluarea performanteiin ce priveste evidenţa gestiunii economice, agricole si silvice.

  • Pregatire pliante si materiale informative

  • Elaborare studii pentru impadurire (Axa II)


  M sura 1 43 beneficiari
  M familiale (AF):ăsura 143Beneficiari

  • Fermierii care vor beneficia de consultanta furnizata de entitati publice sau private selectate.

  • Definitie: Fermier – persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului de către legislaţia naţională, a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării şi care practică activităţi agricole sau agricole şi silvice.


  Masura 1 43 selec ia consultan ilor
  Masura 1 familiale (AF):43Selecţia consultanţilor

  • Furnizorii de consiliere şi consultanţă (publici şi privaţi) vor fi selectaţi.

  • Criteriile şi procedura de selecţie –ghidul de aplicare al masurii

  • Condiţii minime:

   • Personal calificat

   • Facilităţi tehnice şi administrative adecvate

   • Experienţă, apreciere, credibilitate

   • Obiect de activitate– consultanta

   • Angajament de confidentialitate asupra informatiilor primite de la beneficiar


  Masura 1 43 selectia consultantilor
  Masura 1 familiale (AF):43Selectia consultantilor

  Criterii generale de selecţie

  • Portofoliu de proiecte de consultanţă specializată pentru proiectefinanţate din fonduri internaţionale, rambursabile sau nerambursabile, sau din fondurinaţionale câştigate în sistem competiţional;

  • Disponibilitatea de a particulariza servicii de consultanţă la solicitarea beneficiarului deproiecte;

  • Disponibilitatea de a furniza servicii pentru un număr minim de 50 de beneficiari, pedurata contractului.


  Masura 1 43 selectia consultantilor1
  Masura 1 familiale (AF):43Selectia consultantilor

  • Nevoile de consiliere şi consultanţă - identificate la nivel judeţean, impreuna de: DADR, OJCA, OJPDRP, ONG-uri, asociaţii, fermieri.

  • DADR:

   • structurează nevoile de consiliere şi consultanţă

   • propun diferite acţiuni în funcţie de: domeniu, zonă, perioadă, număr proiecte, caracteristici generale ale participanţilor, etc.

  • DGDR (sau DADR sub coordonarea DGDR):

   • elaborează documentaţia pentru selecţia furnizorilor de consiliere şi consultanţă

   • organizează selecţia acestora.

  • Implementarea proiectelor se va face la nivel local de către DADR si structura locală APDRP.

  • Implementareaîn cazul proiectelor la nivel naţional, se va face de către DGDR împreună cu APDRP.

  • Lista furnizorilor de servicii de consiliere şi consultanţă selectaţi - actulizată periodic în funcţie de disponibilitatea furnizorilor şi de consideraţiile DGDR privind calitatea serviciilor oferite.


  Masura 1 43 volumul i nivelul sprijinului
  Masura 1 familiale (AF):43Volumul şi nivelul sprijinului

  • 100% din cheltuielile eligibile

  • Tipul şi cuantumul - stabilite prin legislaţie naţională – tarifeîn funcţie de tipul serviciilor prestate

  • Nu sunt eligibile cheltuielile de investitii


  Masura 211 familiale (AF):

  Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata

  • Obiective:

  • asigurarea utilizării continue a terenurilor agricole in zona montana defavorizata;

  • promovarea sistemelor agricole durabile.


  Masura 211 criterii de delimitare a zonelor defavorizate
  Masura 211 familiale (AF):Criterii de delimitare a zonelor defavorizate

  Zona montană defavorizată

  • UAT* la altitudini medii > 600 m,

  • UAT* la altitudini medii de 400 – 600 m cu pantă medie > 15%.

   ________

   *limitele UAT sunt acelea ale blocurilor fizice identificate in IACS, care apartin acestor UAT


  Masura 211 beneficiari
  Masura 211 familiale (AF):Beneficiari

  • Persoane fizice, juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridicecare practica agricultura pe terenurile agricole situate în UAT desemnate ca zone defavorizate.

  • Criterii de eligibilitate

   • Angajament voluntaral beneficiarului - valabil 5 ani de la data primei plaţi

   • Bunele condiţii agricole şi de mediurespectate in toata ferma, pe durata angajamentului

   • Suprafaţa minimăa parcelei - 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă a fermei, - minim 1 ha (in parcele de minimum 0,3 ha fiecare)


  Masura 211 forma si marimea sprijinului
  Masura 211 familiale (AF):Forma si marimea sprijinului

  330 RON / ha (100 euro)

  Degresivitate(in functie de suprafata)

  1,00 - 50,00 ha 100% din valoarea plăţiipentru fiecare hectar

  50,01 - 100,00 ha 75% -//-

  100,01 - 300,00 ha 50% -//-

  Peste 300 ha 35% -//-


  Masura 212 sprijin pentru zonele defavorizate altele decat zona montana
  Masura 212 familiale (AF):Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decat zona montana

  Obiectiv specific

  • utilizarea continuă a terenuriloragricole, menţinându-se astfel şi viabilitatea spaţiului rural in zonele eligibile

  • sustinerea activităţilor agricole durabile.


  Masura 212 sprijin pentru zonele defavorizate altele decat zona montana1
  Masura 212 familiale (AF):Sprijin pentruzoneledefavorizate – altele decat zona montana

  • Zone semnificativ defavorizate

  • Productivitate limitata - conditii nefavorabile de sol, climat, relief, umiditate

  • UAT cu valori medii ale notelor de bonitare a terenurilor agricole < 41 puncte (din max. 100).

  • Zone defavorizate cu condiţii naturale specifice

  • UAT cu valori extremealearidizarii, eroziunii, salinitatii sau gleizarii.


  Zonele defavorizate din România familiale (AF):- acoperă aproximativ 70% din teritoriul naţional şi aproximativ 55% din suprafaţa agricolă utilizată a ţarii


  Masura 212 beneficiari
  Masura 212 familiale (AF):Beneficiari

  Persoane fizice, juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridicecare practica agricultura pe terenurile agricole situate în UAT desemnate ca zone defavorizate.

  • Criterii de eligibilitate

   • Angajament voluntaral beneficiarului - valabil 5 ani de la data primei plaţi

   • Bunele condiţii agricole şi de mediurespectate in toata ferma, pe durata angajamentului

   • Suprafaţa minimăa parcelei - 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă a fermei, - minim 1 ha (in parcele de minimum 0,3 ha fiecare)


  Masura 212 alocar i financiar e
  Masura 212 familiale (AF):Alocari financiare

  Zone defavorizate – altele decât zona montană (2008 – 2013)

  50 Euro/ha (zone semnificativ defavorizate)

  25 Euro/ha (zone defavorizate cu condiţii naturale specifice)

  Degresivitate(in functie de suprafata)

  1,00 - 50,00 ha 100% din valoarea plăţiipentru fiecare hectar

  50,01 - 100,00 ha 75% -//-

  100,01 - 300,00 ha 50% -//-

  Peste 300 ha 35% -//-


  Masura 214 familiale (AF):Plati de Agro-mediu

  • Obiective:

  • Sustinerea agriculturii ecologice

  • Conservarea biodiversităţii

  • Protecţia resurselor de sol şi apă


  Masura 214 sub m suri
  Masura 214 familiale (AF):Sub - măsuri

  Sprijin pentru agricultura ecologica

  • Sprijin pentru conservarea biodiversitatii asociata pajistilor (inclusiv a pajistilorclasificate ca pajisti cu Inalta Valoare Naturala)

  • Sprijin pentru protectia resurselor de sol si apa


  Masura 214 beneficiari
  Masura 214 familiale (AF):Beneficiari

  Persoane fizice, juridice, grupuri de persoane fizice / juridice (indiferent de statutul lor) care desfasoara activitati agricole pe teritoriul national.

  Criterii eligibilitate:

  • Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole in Romania, identificabila in IACS, suprafata totala a fermei de minimum 1 ha, parcela de minim 0,3 ha.

  • Beneficiarul se angajeaza la:

   • Implementarea actiunilor de agro-mediu pentru minimum 5 ani

   • Respectarea cerintelor minime cuprinse in legislatia nationala si comunitara (Bunele Conditii Agricole si de Mediu // Cerintele Minime privind Utilizarea Fertilizantilor si a Pesticidelor)pe intreaga suprafata a fermei

   • Respectarea cerintelor specifice fiecarui pachet de agro-mediu pentru care aplica


  Masura 214 condi ii generale
  Masura 214 familiale (AF):Condiţii generale

  Plata compensatorie se bazeaza pe estimari prealabile privind:

  • pierderea de venit (costul de oportunitate)

  • costurile aditionale

  • costurile tranzactionale (daca este cazul)

   Aplicatia pentru acordarea platilor de agro-mediutrebuie reannoita anual.

   Selectarea aplicatiilor se face pe baza principiului primul venit – primul servit.

   Registrul activitatilor legate de implementarea actiunilor de agro-mediu – va fi tinut de beneficiar.

   Fiecare sub-masura contine mai multe pachete si optiuni.


  Masura 214 sub masuri pachete si optiuni
  Masura 214 familiale (AF):Sub-masuri, pachete si optiuni


  Masura 214 sub masuri pachete si optiuni1
  Masura 214 familiale (AF): Sub-masuri, pachete si optiuni


  Măsura 312 familiale (AF):Sprijin pentru diversificarea către activităţi non-agricole si crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi

  • MOTIVATIE

  • Disparitati intre mediul rural si mediul urban in ce priveste mediul de afaceri

  • Dependenta de agricultura a fortei de munca ocupate in mediul rural

  • Problema somajului in mediul rural

  • Micro-întreprinderiledin mediul rural –gamărestrânsă de servicii care în sprijinul populaţiei


  M sura 312 obiectivul m surii i aria de aplicare
  Măsura 312 familiale (AF):Obiectivul măsurii şi aria de aplicare

  Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole

  Creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

  Aria de aplicare: Spaţiul rural al României în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare


  Ac iuni prev zute
  Acţiuni prevăzute familiale (AF):

  Investiţii în activităţi non-agricole cum ar fi:

  în activităţi de obţinere a produselor non-agricole

  în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase începând de la stadiul de cherestea, precum mobilier;

  în activităţi de producere şi vânzare a energiei din surse regenerabile (eolian, solar, biomasă etc.);

  investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole

  servicii pentru populaţia rurală


  M sura 312 tipuri de interven ie

  MICROINTREPRINDERI familiale (AF):

  Măsura 312 Tipuri de intervenţie

  • Industria prelucrătoare a produselor neacoperite de Anexa 1 din Tratat (ex: producerea de mobila, energie regenerabila)

  • Servicii pentru populaţia rurală (ex. facilităţi de petrecere a timpului liber, croitorie, frizerie, cizmărie, etc.)

  • Investiţii corporale

   • Construcţie

   • Dotare cumijloace fixe, etc.

  • Investitii necorporale

   • Software

   • Patente

   • Licenţe, etc.

  • Costuri generale

   • arhitecti, ingineri, consultanta, etc.

  • Contributia in natura

  In

  diverse

  domenii


  M sura 312 tipuri de interven ie1
  Măsura 312 familiale (AF):Tipuri de intervenţie

  CERINTE GENERALE

  • Investiţia este plasata in zona rurala

  • Proprietatea asupra terenului /dreptul de concesionare pe o perioada de cel puţin 10 ani

  • Microîntreprinderea - înregistrata în spaţiul rural şi /sau sa-si desfăşoare activitatea in spaţiul rural

  • Beneficiarii trebuie sa demonstreze abilitaţi profesionale in domeniu

  • Angajaţii unei microîntreprinderi trebuie sa demonstreze abilitaţi profesionale in domeniu sau sa se angajeze a urma cursuri de formare profesionala in domeniu

  • Cel puţin 50% din angajaţii unei microîntreprinderi trebuie să aibă domiciliul stabil în mediul rural

  • RespectareaPUG, PUZ, încadrarea in specificul arhitectural al zonei si respectareacriteriilor de clasificarecf. legislaţiei

  • Amenajarea interioara - realizata în stil tradiţional local


  Beneficiari i si intensitatea sprijinului
  Beneficiari familiale (AF):i si intensitatea sprijinului

  Micro-întreprinderi (cf. Rec. 2003/361/CE (mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de afacerianuală netă sau active totale de până la 2 milioane€)


  • Plafonul maxim familiale (AF)::

   200.000 euro/proiect

   pe maximum 3 ani fiscali

  • Plafonul minim:

   1.500 euro/proiect

  • Intensitatea sprijinului public:

   70% din totalul

   cheltuielilor eligibile


  Măsura 313 familiale (AF):Încurajarea activităţilor turistice

  Obiectivul măsurii şi aria de aplicare

  Aria de aplicare: Spaţiul rural al României în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare

  Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale, care sa contribuie la:-> creşterea numărului de locuri de munca-> crestereaveniturilor alternative-> creşterea atractivităţii spaţiului rural


  Ac iuni prev zute1

  a) familiale (AF):investiţii în infrastructura de

  primire turistica;

  b) investiţii în activităţi recreaţionale;

  c) investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.;

  d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turism.

  Acţiuni prevăzute


  Beneficiari
  Beneficiari familiale (AF):

  • micro-întreprinderile pentru toate componentele de la „a” la „d”;

  • consilii locale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru componenta „c”;

  • ONG-uri pentru componentele „b”şi „c”.


  Intensitatea sprjinului
  Intensitatea sprjinului familiale (AF):

  < 70%in cazul investitiilor generatoare de profit

  (atentie: nu se poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis”)

  100% in cazul investitiilor negeneratoare de profit


  M sura 322 renovarea dezvoltarea satelor conservarea i mbun t irea mo tenirii rurale
  Măsura 322 familiale (AF):Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale

  MOTIVATIE

  • Spatiul rural – potential:

   • Patrimoniul cultural: monumente culturale, case memoriale, ansambluri de biserici, muzee, situri arheologice, centre istorice, tradiţii şi obiceiuri

   • Varietatea şi bogăţia resurselor naturale specifice

  • Spatiul rural – deficiente:

   • Infrastructura- slab dezvoltată şi neîntreţinută

   • Obiectivele de patrimoniu cultural, istoric, arhitectural- neîntreţinute

   • Spatiile de interes public(pieţele comerciale, locurile de parcare, parcurile, etc.)- neamenajate / neîntreţinute

   • Servicii deficitare pentru nevoile populaţiei


  Măsura 322 familiale (AF):

  Obiectiv

  Creşterea atractivitatii spaţiului rural prin renovarea şi dezvoltarea integrata a satelor in vederea dezvoltării durabile


  Crearea şi modernizarea familiale (AF):infrastructuriifizice de bază

  Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală

  Protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes local

  Măsura 322

  Actiuni sprijinite


  M sura 322 beneficiari
  Măsura 322 familiale (AF):Beneficiari

  • Consilii locale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară

  • ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult

  • Persoane fizice şi juridice - doar pentru componenta „c”.


  Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de intereslocal

  Prima înfiinţare, extinderea, îmbunătăţirea reţelei de apă/apă uzată (captare, staţiide tratare, alimentare, canalizare, staţii de epurare) pentru localităţile rurale sub 10.000 l.e.;

  Prima înfiinţare şi extinderea reţelei electricede joasă tensiune şi/sau a reţelei publice deiluminat;

  Achiziţia/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scoppublic;

  Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către altelocalităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea;

  Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea platformelor de depozitare adeşeurilor şi dotarea cu echipamente de management al deşeurilor.

  Măsura 322

  Investitii eligibile

  a. Infrastructura


  Spatii îmbunătăţirea reţelei de de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţiide joacă pentru copii, terenuri de sport etc.);

  Renovarea clădirilor publice (ca de ex. primarii)

  Locuri de interes publicparcări, pieţe,spaţii pentru organizarea de târguri etc);

  Investiţii noi în infrastructura socială şi dotarea aferentă pentru centre de îngrijirecopii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;

  Măsura 322

  Investitii eligibile

  b. Servicii de baza


  M sura 322 investitii eligibile
  Măsura 322 îmbunătăţirea reţelei de Investitii eligibile

  b. Servicii de baza

  • Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatealocală şi amenajarea de staţii de autobuz;

  • Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire,întreţinere spaţii verzi etc.);

  • Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a aşezămintelor culturale(biblioteci, cămine culturale, centre pentru conservarea şi promovarea culturiitradiţionale etc.), inclusiv achiziţionarea de costume populare şi instrumentemuzicale tradiţionale utilizate de acestea în vederea promovării patrimoniuluicultural imaterial;

  • Achiziţionarea deechipamente hardware, soft-uri, inclusiv costurile de instalare şi montaj.


  Restaurarea, consolidarea şi conservarea îmbunătăţirea reţelei de obiectivelor de patrimoniu cultural din spaţiul rural - grupa B şi natural local (peşteri, copaci seculari, cascade etc);

  Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;

  Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.

  Măsura 322

  Investitii eligile

  c. Patrimoniu


  M sura 322 cheltuieli eligile
  Măsura 322 îmbunătăţirea reţelei de Cheltuieli eligile

  • Vor fi susţinute de asemenea urmatoarele costuri generale:

   • întocmirea proiectului

   • cheltuielile cu arhitecţii şi inginerii

   • consultanţa

   • studii de fezabilitate

   • patente şi licenţe

    Limita: 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (5% pentru proiectele fara constructii).


  M sura 322 cerinte generale
  Măsura 322 îmbunătăţirea reţelei de Cerinte generale

  • Investiţia trebuie plasata in spaţiul rural

  • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei respective, inclusiv cele de mediu

  • Investiţia să se încadreze în prevederile Planul Urbanistic General, cu respectarea arhitecturii specifice locale, după caz

  • În cazul proiectelor individuale, negeneratoare de profit, sprijinul va fi acordat pentru cel mult 2 proiecte pe parcursul perioadei de programare (2007-2013);

  • Investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată în localităţile rurale identificate prin Master Plan-urile Regionale trebuie să respecte acquis-ul comunitar cu privire la managementul resurselor de apă (investiţiile în reţeaua de alimentare cu apă se vor realiza numai împreună cu reţeaua de canalizare şi staţii de epurare);

  • Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare să se realizeze doar între localităţile rurale.


  Masura 322
  Masura 322 îmbunătăţirea reţelei de

  • Plafonul maxim

   • 1 milion Euro/proiect în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este un consiliu local şi 3 milioane Euro/proiect în cazul în care beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;

   • 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integratal cărui beneficiar este un consiliu local;

   • 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitara;

   • Costul total al unui proiect de investiţii privind serviciile de bază pentru populaţie/ amenajarea spaţiilor de interes public/realizarea studii/investiţii legate de protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes local, nu vor depăşi 500.000 Euro.

    Intensitatea sprijinului public:

   • pana la 100% pentru investitiile negeneratoare de profit

   • pana la 70% pentru investitiile generatoare de profit


  DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 322- îmbunătăţirea reţelei de Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  1.a. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 

  1. b. Studiu de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii montaj, intocmit astfel:

  - in conformitate cu legislatia in vigoare si avand viza ISC-ului, pentru solicitantii cu activitate negeneratoare de profit ;

  - in conformitate cu modelul prezentat in Ghidul Solicitantului, pentru solicitantii cu activitate generatoare de profit.


  Pentru proiectele vizand investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu:

  -documentatia intocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu;

  sau cu

  - Documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia judeteana de cultura;


  2. patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii.

  Pentru investitii vizand componenta b), Certificatul de Urbanism va fi insotit de:Avizul arhitectului sef judetean care confirma respectarea arhitecturii specifice locale;

  3.1. Pentru primarii si ADI-uri

  Inventarul primăriei/ilor întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/ora (în cazul în care cladirea/ terenul este proprietatea primăriei/lor) şi/sau inventarul domeniul public pentru cladire/ teren însoţit de acordul proprietarului privind realizarea investiţiei (în cazul în care cladirea/ terenul nu este proprietatea primăriei).


  3.2. Pentru ONG, asezaminte culturale, institutii de cult patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu:

  • Actul de proprietate sau

  • contract de concesiune asupra cladirii

  • Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului sau

  • contract de consesiune pentru terenul pe care va fi amplasata constructia, pe o durata de minim 10 ani de la semnarea contractului de finantare.

   3.3. Pentru persoane fizice si juridice

  • Actul de proprietate asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva;


  4. patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: Adeverinta sau acord de mediu, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului;

  5. Aviz eliberat de Agentia Judeteana de Protectia  Mediului, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul natural local;

  6.Aviz eliberat de sucursale ale ANRGN privind investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz;

  7. Aviz de amplasament sau aviz de racordare eliberat de sucursale ale Electrica, privind investitii asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice de iluminat;


  8 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: . Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in conformitate cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica;

  9. Avizul sanitar-veterinar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in conformitate cu legislatia nationala privind normele sanitare veterinare si siguranta alimentelor,

  sau

  Adresa din partea DSVSA care va mentiona ca proiectul un face obiectul avizarii sanitar veterinare sau pentru siguranta alimentelor;

  10. Aviz eliberat de Directia judeteana de cultura, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), dupa caz;


  11 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: . Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea constructiilor existente.

  • Pentru investitii de restaurare, consolidare siconservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Lg. 422/2001);

   12. Pentru primarii si ADI

  • Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

  • necesitatea si oportunitatea investiţiei.

  • numărul de locuitori ai comunei/lor solicitante.

  • lucrările sunt prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere;


  13 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: .Contractul de asociere a consiliilor locale in Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara;

  14.1 Codul de inregistrare fiscala

  14.2 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  14.3Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul ca societatea este in functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru, (daca este cazul);

  15. Pentru ONG-uri -Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

  • Pentru institutii de cult - Certificatul de inregistrare si act de infiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superiaora (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie)

  • Pentru asezaminte culturale - Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural;


  16 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: . Lista cu semnaturi a gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor;

  17. Hotararea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea cofinantarii;

  18. Precontract cu o firma specializata, vizand ridicarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal;


  19 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: . Pentru proiecte de investitii de tipul centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale este necesar sa se prezinte acreditarea in domeniu (ordonanta 68/2003)

  si

  • Declaratie pe propria raspundere ca isi va pastra conditiile pentru care a fost acreditat si isi va obtine acreditarea, dupa expirarea perioadei de valabilitate de 3 ani a acesteia;

   20. Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al reprezentantului legal de proiect;

   21. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal;


  22.1 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare;

  22.2 Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP;

  23. Bilantul precedent anului depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere inregistrate la administratia in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv, inclusiv formularele 30 si 40

  • Pentru persoane fizice autorizate (PFA) si asociatii familiale (AF):

  • Declaratie speciala privind veniturile realizate (formularul 200 si 204 al M. Economiei si Finantelor) inregistrata la Administratia Fiscala; 

   sau

  • Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfasurat nicio activitate anterioara depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara, in cazul in care solicitantul a fost infiintat in anii anteriori depunerii proiectului si nu a avut activitate de exploatare de la infiintare si pana la data depunerii proiectului;


  24.1 patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul);

  24.2 Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, eliberat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

  24.3 Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare ( daca este cazul);

  25.Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii la ultima cerere de plată pentru proiecte realizate prin Programul SAPARD/PNDR, daca este cazul.


  Date patrimoniu, studiul de fezabilitate se va completa cu: de contact:

  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

  Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi

  B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47 - 49, IAŞI, cod poştal – 700064

  Tel. 0232/255958, 0232/255959 Fax: 0232/212612, 0232/211012

  E-mail: [email protected]; Site: www.dadris.ro

  DIRECŢIA DE DEZVOLTARE RURALĂ

  Tel-fax: 0232-261080

  Mail: [email protected]

  Persoane contact: DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

  Ing. COJOC GHEORGHE


  ad