Akcent tisk rna vimperk s r o
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Akcent tiskárna Vimperk s.r.o. PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Akcent tiskárna Vimperk s.r.o. Jan Syrovátka Jiří Hradský. Charakteristika firmy. Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie Založena v roce 1997 dvěma společníky Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným vlastní činností Hlavním předmět činnosti - tisk a knihařské zpracování knih

Download Presentation

Akcent tiskárna Vimperk s.r.o.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akcent tiskárna Vimperk s.r.o.

Jan Syrovátka

Jiří Hradský


Charakteristika firmy

 • Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie

 • Založena v roce 1997 dvěma společníky

 • Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným vlastní činností

 • Hlavním předmět činnosti - tisk a knihařské zpracování knih

 • Doplňková činnost - tisk hospodářských a reklamních tiskovin


Charakteristika firmy

 • Turnover/Obrat: (2005) Od 500 000 do

  1 mil. EUR

 • Dobrá pozice na českém trhu

 • Snaha pronikat na trhy zahraniční

 • Dynamický kolektiv pracovníků – vyučení odborníci


Výrobní proces

 • Výrobní program orientovaný na výrobu knih pro české i zahraniční nakladatele

 • Nabízí kompletní výrobu knihy od grafického úpravy až po knihařské zpracování

 • Vybrané operace poskytovány i jednotlivě

 • Tisk a další zpracování hospodářských a reklamních tiskovin.


SWOT Analýza

 • Silné stránky

  • Ucelený výrobní proces nevyžadující téměř žádnou kooperaci

  • Zkušený kolektiv

  • Schopnost udržet dostatečnou kvalitu

  • Spolehlivé dodržování termínů


SWOT Analýza

 • Slabé stránky

  • Nízká úroveň informačních technologií

  • Nedostatek vlastního kapitálu

  • Hromadění papírové dokumentace


SWOT Analýza

 • Příležitosti

  • Rozšíření na zahraničního obchodu

  • Neustálé zvyšování jakosti vlastní produkce – Upevňování pozice na trhu

  • Možnost vyšších požadavků na jakost produkce od subdodavatelů


SWOT Analýza

 • Ohrožení

  • Konkurence

  • Růst cen vstupů

  • Problém uskladnění odpadu z výroby


Kontaktní informace

 • Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o.

  • Adresa: Špidrova 117385 01 Vimperk,Česká republika

  • Tel. : +420 388 416 695 

  • Fax : +420  388 416 695 

  • Reg. číslo:C 6628

  • IČ:25157108

  • DIČ:CZ25157108


Popis Identifikovaných procesů

 • P1 - Oslovení zákazníka

 • P2 - Zpracování technologie pro stanovení ceny

 • P3 - Vypracování ceny

 • P4 - Zpracování cenové nabídky

 • P5 - Přijetí zakázky

 • P6 - Převzetí výrobních podkladů


Popis Identifikovaných procesů

 • P7 - Kontrola výrobních podkladů

 • P8 - Zařazení zakázky do plánu

 • P9 - Zpracování definitivní technologie

 • P10 - Objednávání materiálu

 • P11 - Zajištění případných kooperačních dodávek

 • P12 - Zajištění dopravy


Popis Identifikovaných procesů

 • P13 - Vystavení dodacích listů

 • P14 - Vystavení faktur

 • P15 - Odeslání faktur

 • P16 - Kontrola zaplacení faktur

 • P17 - Propagace produktů a podniku

 • P18 - Řízení a správa chodu podniku


Definování kritických faktorů úspěchu

 • F1 - Nejnižší prodejní cena

 • F2 – Kvalitní a motivovaní zaměstnanci

 • F3 – Vysoká úroveň spokojených zákazníků

 • F4 – Nejvyšší jakost produktů

 • F5 – Nové technologie uspokojující tržní potřeby


Definování kritických faktorů úspěchu


nejkritičtější faktory a priority IT

Grafická reprezentace závislosti kvality procesu a počtu kritických faktorů úspěchu - pomocí vyhodnocení dat z matice přiřazení.


Portfolio analýza

V této části práce je vyhodnocena, pomocí Portfolio analýzy, závislost významu a technické úrovně informační technologie jednotlivých podnikových procesů.


Vyhodnocení závěrů metody pqm

 • Důsledky pro systém řízení

  • Procesy nejvíce naléhavé

   • P17 - propagace produktů a podniku

   • P18 - řízení a správa chodu podniku

  • Méně naléhavé Procesy

   • P1 - oslovení zákazníka

   • P2 - zpracování technologie pro stanovení ceny

   • P3 - vypracování ceny

   • P4 - zpracování cenové nabídky

   • P9 - zpracování definitivní technologie

   • P10 - objednávání materiálu

   • P11 - zajištění případných kooperačních dodávek

   • P12 - zajištění dopravy

   • P13 - vystavení dodacích listů

   • P14 - vystavení faktur

   • P15 - odeslání faktur

   • P16 - kontrola zaplacení faktur


Vyhodnocení závěrů metody pqm

 • Nejméně naléhavé procesy:

  • P5 - přijetí zakázky

  •  P6 - převzetí výrobních podkladů

  •  P7 - kontrola výrobních podkladů

  •  P8 - zařazení zakázky do plánu


Důsledky pro informační technologii

 • Procesy vysoké technické úrovně a malého významu IT (III. kvadrant):

  • P5 - přijetí zakázky

  • P6 - převzetí výrobních podkladů

  • P8 - zařazení zakázky do plánu

  • P11 - zajištění případných kooperačních dodávek

  • P12 - zajištění dopravy

 • Procesy nízké technické úrovně a malého významu IT (IV. kvadrant):

  • P9 - zpracování definitivní technologie

  • P10 - objednávání materiálu

  • P16 - kontrola zaplacení faktur

  • P17 - propagace produktů a podniku

  • P18 - řízení a správa chodu podniku


Důsledky pro informační technologii

 • Procesy s vysokým významem IT a nízkou technickou úrovní (I. kvadrant):

  • P7 – kontrola výrobních podkladů

 • Procesy s vysokým významem IT a vysokou technickou úrovní (II. kvadrant):

  • P1 - oslovení zákazníka

  • P2 - zpracování technologie pro stanovení ceny

  • P3 - vypracování ceny

  • P4 - zpracování cenové nabídky

  • P13 - vystavení dodacích listů

  • P14 - vystavení faktur

  • P15 - odeslání faktur


IDENTIFIKACE KLÍČOVÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI

 • Analýza problémů v podniku

  • Časově náročná práce

  • Brigádníci, studenti

  • Malý počet stálých zaměstnanců

  • Technicky náročný postup výroby

  • Nerozhodnost zákazníků při volbě technologie

  • Nedokonalá organizace výrobních prostředků

  • Nesplnění termínu

  • Špatná časová flexibilita

  • Problém při realizaci zakázek

  • Sílící konkurence

  • Neodpovídající kvalita produktů

  • Odchod zákazníků ke konkurenci

  • Odmítnutí zakázek

  • Negativní reklama

  • Úpadek podniku


CURRENT REALITY TREE

 • Tento strom současného stavu znázorňuje kauzalitu mezi problémy daného podniku a názorně zobrazuje jak některé problémy implikují další. Slouží k  nalezení klíčového problému (core problem), jehož vyřešením lze odstranit až 75% všech problémů podniku.


fUTUREREALITY TREE

 • Injekce ve FRT

  • Přijmutí nových pracovníků

  • Precizní konfigurační management

  • Vytvoření nové pozice - project manager

  • Zmenšení počtu studentů a brigádníků

  • Školení pracovníků

  • Zavedení profesionálního řízení

  • Zavedení databázového systému pro správu zakázek


fUTUREREALITY TREE


Specifikace IS

Specifikace IS

 • Správa

  • Zakázek, zákazníků

  • Dodavatelů, subdodavatelů

  • Dokumentů, ...

 • Webovérozhraní

  • Možnoston-line prohlížení databáze

  • Registracezákazníků

  • Propagace firmy, reklama


Prerequisite Tree – Strom předpokladů

Požadavky IS na HW

Zavedení IS

Integrace do stávajícího řešení

Přeorganizovat chod firmy

Nákup HW

(server, pracovní stanice)

Propojení s www stránkami

Náklady, výběr hardware

Náklady, nedostatek spec. sil na trhu

Není definováno obecné rozhraní

Najmutí specialistů, kteří pomohou s organizací

Analýza požadavků IS na HW

Schůzka vývojářů www stránek a IS

Zorganizování školení


Transition Tree – Strom přechodu

Propojení s www stránkami

Nadefinování rozhraní k propojení IS a www, případně integrace do IS

Spojení se stávajícím systémem

Design, otestované a funkční prostředí

Schůzka vývojářů www stránek a IS

Ujasnit výhodnost a možnosti propojení stávajících www stránek s novým IS

Informovat obě strany, dohodnout termín

Nejasnost v budoucnosti stávajícího www řešení


Hlavní úkoly

Hlavní úkoly

 • Oslovení dodavatelů IS – 2 dny

 • Specifikace požadavků – 18 dnů

 • Vyplnění PD – 7 dnů

 • Výběr vhodného dodavatele – 4 dny

 • Uzavření smlouvy - 7 dnů

 • Analýza požadavků na IS – 14 dnů

 • Objektový návrh (datové modely,…) - 30 dnů

 • Návrh a design GUI – 21 dnů

 • Návrh databáze - 14 dnů

 • Impelentace IS – 30 dnů

 • Testování produktu – 7 dnů

 • Oprava chyb – 30 dnů

 • Nasazení do provozu - 10 dnů

 • Nákup PC – 4 dny

 • Školeni uživatelů – 14 dnů

 • Vyhodnocení a ukončení spolupráce – 14 dnů

 • Project buffer


KritickÁ Cesta

Kritická cesta

 • Oslovení dodavatelů IS – 2 dny

 • Specifikace požadavků – 18 dnů

 • Vyplnění PD – 7 dnů

 • Výběr vhodného dodavatele – 4 dny

 • Uzavření smlouvy - 7 dnů

 • Objektový návrh (datové modely,…) - 30 dnů

 • Návrh a design GUI – 21 dnů

 • Implementace IS – 30 dnů

 • Testování produktu – 7 dnů

 • Oprava chyb – 30 dnů

 • Nákup PC – 4 dny

 • Školeni uživatelů – 14 dnů

 • Vyhodnocení a ukončení spolupráce – 14 dnů


Ganttův diagram

Ganttův diagram


DĚKUJEME ZA POZORNOST


 • Login