SZTUKA ROMAŃSKA - PowerPoint PPT Presentation

Sztuka roma ska
Download
1 / 33

 • 257 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZTUKA ROMAŃSKA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SZTUKA ROMAŃSKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sztuka roma ska

SZTUKA ROMAŃSKA

Za okres rozwoju romanizmu przyjmuje się X-XII wiek, chociaż na terenie Niemiec trwał on znacznie dłużej przyjmując formę tzw. późnego romanizmu, panującego na tych terenach do połowy wieku XIII. Styl romański osiągnął dojrzałość: we Francji ok. 1000 r., w Niemczech ok. 1020/1030 r., w Polsce za panowania Kazimierza Odnowiciela 1038-58.


Architektura

ARCHITEKTURA

 • ARCHITEKTURA SAKRALNA (KOŚCIOŁY WZNOSZONE PRZEZ BENEDYKTYNÓW I CYSTERSÓW)

 • PRYMAT ARCHITEKTURY NAD INNYMI DZIEDZINAMI SZTUK PLASTYCZNYCH

 • FUNKCJE: RELIGIJNA I OBRONNA


Architektura1

ARCHITEKTURA

 • KOMPOZYCJA BRYŁY

CLUNY – monumentalny, reprezentacyjny, bogato zdobiony


Architektura2

ARCHITEKTURA

 • masywne ściany z kamienia

 • niewielkie otwory

 • addytywność bryłpolegająca na tym, że budynek składał się z czytelnie wyodrębnionych brył poszczególnych pomieszczeń

TUM


Architektura3

ARCHITEKTURA

 • łuk półokrągłyjako schemat przesklepienia otworów i pomieszczeń

 • sklepienie kolebkowezastępowane stopniowo przez sklepienia krzyżowe i żebrowe

GURT


Architektura4

ARCHITEKTURA

SKLEPIENIE KOLEBKOWE NA GURTACH

SKLEPIENIE RZYŻOWE


Architektura5

ARCHITEKTURA

System wiązany – kwadratowi nawy głównej odpowiadają dwa, o połowę mniejsze kwadraty nawy bocznej

AMBIT

TRANSEPT

RZUT POZIOMY KOŚCIOŁA ROMAŃSKIEGO


Architektura francja

ARCHITEKTURA - FRANCJA

POITIERS - NOTRE-DAME-LA-GRANDE - 1100/1150


Architektura francja1

ARCHITEKTURA - FRANCJA

AUTUN – KATEDRA SAINT-LAZARE 1100


Architektura francja2

ARCHITEKTURA - FRANCJA

VEZELAY


Architektura francja3

ARCHITEKTURA - FRANCJA

ARLES - ST TROPHIME - XII W.


Architektura niemcy

ARCHITEKTURA - NIEMCY

MARIA LAACH


Architektura niemcy1

ARCHITEKTURA - NIEMCY

HILDSHEIM


Architektura niemcy2

ARCHITEKTURA - NIEMCY

WORMACJA


Architektura niemcy3

ARCHITEKTURA - NIEMCY

W E S T W E R K

SPIR – KATEDRA -1050


Architektura niemcy4

ARCHITEKTURA - NIEMCY

MOGUNCJA 1081-1239


Architektura w ochy

ARCHITEKTURA - WŁOCHY

FLORENCJABazylika San Miniato al Monte - 1018


Architektura w ochy1

ARCHITEKTURA - WŁOCHY

PIZA - KATEDRA - XI W., KRZYWA WIEŻA - 1063/1120


Architektura w ochy2

ARCHITEKTURA - WŁOCHY

KATEDRA W MONREALE


Architektura hiszpania

ARCHITEKTURA - HISZPANIA

Miejsce spoczynku Św. Jakuba Starszego jednego z dwunastu apostołów.

SANTIAGO DE COMPOSTELLA – KOŚCIÓŁ PIELGRZYMKOWY.


Architektura hiszpania1

ARCHITEKTURA - HISZPANIA

KOŚCIÓŁ W TOLEDO


Architektura hiszpania2

ARCHITEKTURA - HISZPANIA

KATEDRA W ZAMORA


Architektura anglia

ARCHITEKTURA - ANGLIA

KATEDRA W PETERBOROUGHT ELY


Architektura anglia1

ARCHITEKTURA - ANGLIA

KATEDRA W CANTERBURY I NORWICH


Architektura polska

ARCHITEKTURA - POLSKA

Rotunda Najświętszej Marii Panny, nosząca od XIV wieku także wezwanie św. Feliksa i Adaukta – rotunda znajdująca się na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Powstała prawdopodobnie na przełomie X i XI wieku (według metody datowania izotopem węgla14C w 970 r., czyli najprawdopodobniej w okresie panowania czeskiego w Małopolsce), jest być może najstarszym kościołem na Wawelu.

Jest to tzw. tetrakonchos - budowla na planie czworoliścia (koła, do którego przylegają cztery apsydy).


Architektura polska1

ARCHITEKTURA - POLSKA

Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie.


Architektura polska2

ARCHITEKTURA - POLSKA

Kościół ś. Andrzeja w Krakowie zbudowano w latach 1079-1098, z fundacji palatyna Sieciecha. Był główną świątynią osady Okół. Znajdował się początkowo pod patronatem benedyktynów z opactwa w Sieciechowie, a potem z Tyńca. Być może początkowo nosił wezwanie św. Idziego. Według Długosza broniła się tutaj ludność Okołu przed Mongołami w 1241. W 1243 Konrad Mazowiecki podczas walk o tron krakowski otoczył kościół fosą i wałem. Ponowny najazd tatarski z 1260 spowodował prawdopodobnie częściowe zniszczenie świątyni.


Architektura polska3

ARCHITEKTURA - POLSKA

Kościół św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu


Architektura polska4

ARCHITEKTURA - POLSKA

Klasztor w Tyńcu

Klasztor w Sulejowie


Architektura polska5

ARCHITEKTURA - POLSKA

Klasztor w Koprzywnicy

Klasztor w Wąchocku


Architektura polska6

ARCHITEKTURA - POLSKA

Kaplica zamkowa św. Mikołaja w Cieszynie datowana na XI w. Zbudowana z wapiennej kostki na planie koła z podkowiastą absydą od wschodu. W części zachodniej mieściła się empora, zrekonstruowana na podstawie zachowanych fragmentów w latach 1947-55. Budowla przekryta została kopułą, a absyda półkopułą.


Sztuka roma ska

PREZENTACJA WYKONANA PODCZAS FAKULTETU HISTORII SZTUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYMTOW. SZK. IM. M. REJAW BIELSKU-BIAŁEJpod kierunkiemGrzegorza Dymarskiego


 • Login