ÉDES
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

ÉDES PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ÉDES. Itt vagyunk, Érted élünk és halunk.

Download Presentation

ÉDES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ÉDES

Itt vagyunk,

Érted élünk

és halunk


Ha elindulsz végre, mindig csak keletre tarts, sohasem nyugatnakS ne félj, hogyha estére kóbor kutyák a sarkadban ugatnakNincs oly erő, mely útjába állhatna már hótiszta szavaknakS nem engedi, hogy kezet nyújtson, ha kell magyar a magyarnakArra indulj, hol az igen csak igent jelent és hihetsz az embernek

Súlya igazán az adott szónak van s nincs helye "lehet"-nekArra indulj, hol a zászlót még tisztelik, s hogy a haza mit jelentNem kellett tanulni soha, csak tudják és érzik a szívükben itt bent

Nyerges Attila


Erdélyi rendek: ,,Ti láttátok a fenséges Mátyás urat, amikor megszületett, szemetek előtt nevelkedett, magatokénak nevezhetitek és adjatok hálát, a jóságos Istennek azért a boldogságért, amelyben a magyar nemzetet részesítette."Szilágyi Mihály


Szűz Mária, nézz Erdélyre

S akiért hullt Fiad vére

A szenvedő, szegény népre.

Nyisson kéklő pillantásod

Havas oltárán virágot

Mint lelkünkben imádságot.

Fenyves erdő csöndje zengi

Ne hagyd lelkünk ködbe veszni.

Dús virággal rétje hajtott,

Ragyogtassa fényes arcod.


Valaki így akarta

A hegyoldal egy ölelés

És csók a málna rajta.

Tövis-bokor a szenvedés,

Valaki így akarta.

Valaki megálmodta egyszer

Az óriás-hegyet.

Megálmodta a csúcsot

A fellegek felett.

Milyen jó, hogy a kövek beszélni tudnak. Milyen jó, hogy a halott, örökhideg anyag, amit az ember istentől való lelke élővé, némából beszélővé és örökkévalóvá tett, csak igazat tud mondani. A kőben halott maradt minden, ami az élőt hazuggá teszi. De él minden benne, ami az életben szép és jó. Mert igaz. Kós Károly


"Hontalan vagyok,mert vallom, hogy a gondolat szabad,mert hazám ott van a Kárpátok alattés népem magyar.

Wass Albert


Kivándorolni egyik sem akar

Együtt zeng éneket négy magyar.

Amely hajdan templomot épített

Õk a falu. A szórvány-sziget.

Mert őrizetlen, Uram, nem marad

A templomod. És kondul a harang.

Őt hirdeti, ki feltámadott

S imádkoznak, négyen magyarok.


Csillagok ösvényén a szó, hozzád elér.Halkan szól csendes imánk,

minden magyarért.


Megnyílik az erdő csöndje:

Márton Áron imakönyve.

Lapjai közt fenyő-zöldnek

Csupa virág, csupa könnycsepp.


Kezdet, és vég mely maga a kezdet. 

Mert nincsen vég, csak újabb kezdeteknek 

Kapuja, mely újabb kapukra tárul, 

És fény ragyog a kapuk során túl. 


Engem csöndre nevelt az élet,

Én mindig csendes voltam

És ha mással harcolnom kellett,

Önmagammal harcoltam.


Az nem lehet 

Hogy többé ki se ejthesselek 

Kolozsvár, Várad, Csíksomlyó, Enyed. 

S őrzök magamban régi temetőket, 

őrzök magamban ezernyi nevet 

Kidöntött fejfát, tört sírköveket.


El akartam indulni messze,

Ránéztem útszéli keresztre.

– Ha elmennél is, maradok,

Mert az Ige kimondatott.

El akartam indulni messze,

De Szándékod utamat szegte.

Úgy értem célhoz, hogy maradtam,

Ahogy patak zúg lankadatlan.


Ki hallgatja a hallgatásom

Ki hallgat, hogyha hallgatok?

Ki tudja majd, hogy mit akartam?

Síromon termő csönd ragyog.


A lovak álma a csillagok, mindig jobbat remélni.Hol valaha volt a Föld, oda visszatérni.

A lovak álma nem eladó, a szemük beszédes.Féljen, aki ellenáll, ha megindul a ménes

Koltai Gergő


Széttépve és összetörten Győzelmektől meggyötörten Már magzatként bajba ölten Vándor bölcsőtemetőkben - És mégis élünk

Bartis Ferenc


„Mindig a mélyből meríts,

a felszín csak játszik:

csak a lényeget tekintsd,

ne azt, ami látszik:

erősben a védtelent,

tölgyben az esendőt,

piciben a végtelent,

percben a jövendőt.”

Koncsol László


Üzenet

Hogyha elhalkul a haza hangja

És úgy tűnik: a remény ködbe vész

Hallgasd, hogy zúg templomod harangja,

S a sziklacsúcs a ködön túlra néz.


Földig hiába rombolod,

Lélek őrzi a templomot.

És dicsfényén dúlt feszületnek

Reményeink újraszületnek.


Remény

A tavaszi zöld honnan tör föl,

Miféle rejtett mag-erőből?

Melyek az arcodra peregnek

Honnan hullnak az esőcseppek?

Az ember-lélek sötét, puszta

Ki veti be reménnyel újra?


Egyszerre ott volt minden létezésben,

Alkonyatban, hajnalok tüzében.

És kinyíló virágok hitében

A lelkünkre hajlik vigaszképpen.


Fogarasról messze látni 

Egészen a Hargitáig.  

Hegy-élén a havasoknak 

Pillantások találkoznak.


Erdő suttog: már ne menj tovább,

Itt lombjukkal ölelnek a fák.

Hallgatod a forrás-csobogást,

Célba értél. Meglelted hazád.


Erdőben járunk. Fák mögé bújt a nap,

Csak néha csillan teljes sugarad.

De Uram, a tisztásodra érve

Fogadjon be ragyogásod végre.


Tisztásra hullik és fenyőre

Az égbolt szivárvány-könnye.

Újra támadni, mint a harmat

Megmaradni mégis magyarnak.


Likasztják már az égben fönt a rostát

s a csillagok tengelyét olajozzák

szorgalmas angyalok.

És lészen csillagfordulás megint

és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia

s ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz és csak a kő marad,

de a kő marad.

Wass Albert


Építs templomot!

– Léptünk botlik, utunk elfogyott –

– Mondtam, fiam: építs templomot!

– A remény elvész, a hit fakulni kezd –

– De felragyog az oltár és kereszt.

– A világra hull gyűlölet-korom –

– De sugár ég a templomablakon.

S a betlehemi csillag fénye gyúl

Mert lelkedbe költözik az Úr.


…alig voltak, ha kétszázan-,

álltak, mint a fenyők, a harc

rettentő vad viharában.

Végül csellel, árulással

délre körül vették Őket,

meg nem adta magát SZÉKELY,

mint a szálfák, kettétörtek.

Kányádi Sándor


Merjünk nagyot gondolni, mert sokáig nem tehettük, merjünk kiegyenesedni, mert 86 év óta görnyedten járunk, merjünk álmodni, mint az „Álmok álmodói”, merjük megérteni azokat, akik nem tudják mit csinálnak. Merjük kimondani a szavakat és merjük a békét, merjük őrizni, ami a miénk, merjük a múltunkat, s a jövőnket, merjük védeni a földet és merjük védeni a nyelvet, merjük a küzdelmet, ha az arénába kényszerítettek minket. És ne hagyjuk, hogy ne gondolhassunk „nagyot”, és ne hagyjuk, hogy eltörjék gerincünk, és ne hagyjuk, hogy álmainkat bankárok vigyázzák, és ne hagyjuk, hogy a hazugság szögeit keresztfánkba kalapálják. És ne hagyjuk, hogy csuklyát húzzanak szavainkra, és ne hagyjuk, hogy gyalázzák hőseinket, én ne hagyjuk, hogy ne szólhassunk magyarul, és ne hagyjuk, hogy nevessenek azon, ami bennünk valahol nagyon fáj.

Koltay Gergő


Elhallgatni és meghallgatni,

mások szelíd szavára adni,

tanácsot az Igéből kapni,

Isten-csendjében megmaradni.

Füle Lajos


Aztán, ha jól értem magyar beszéded,s mégis a székelyek boldogságát kéred.Miféle náció, mert a nyelve magyar.Ó, Uram, szólt Áron, hisz a székely is magyarCsak egy kicsivel több,Úgy legalább három vagy négy fokkal.Ott álltak a fenyők keményen vigyázva,gyertyák pislákoltak ezer csíki házban,megkondult Csíksomlyó Máriás harangja.Szelíd korholással szólott az úr hangja:Jól van Áron fiam, és most tartsunk rendet,Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent.Én megértettelek, és most érts meg Te is,Kicsit ezért több a szenvedéstek is. Szélyes Sándor


Fel a hegyre, fel a hegyre,

a végső győzelemre!


Magyarok közt ma islegmagyarabb a Székely .


Gyopárt a Hargitáról hozzatok,

a SZÉKELY hősök halhatatlanok.

Autonómiát kívánok a Székelyeknek!


  • Login