GEÇ BAŞLANGIÇLI
Download
1 / 37

GEÇ BAŞLANGIÇLI ASTIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

GEÇ BAŞLANGIÇLI ASTIM. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected] Çıkar Çatışması. Danışma kurulu, konuşmacı, araştırma desteği Novartis Astra Zeneca Chiesi GSK Abdi İbrahim Deva. Sunum Planı. Tarihsel süreç

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEÇ BAŞLANGIÇLI ASTIM' - elu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GEÇ BAŞLANGIÇLI

ASTIM

Münevver Erdinç

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

[email protected]


Çıkar Çatışması

 • Danışma kurulu, konuşmacı, araştırma desteği

  • Novartis

  • Astra Zeneca

  • Chiesi

  • GSK

  • Abdi İbrahim

  • Deva


Sunum Planı

Tarihsel süreç

Tanımlama

Prevalans

Risk Faktörleri

Geç başlangıçlı fenotipleri

Sorunlar

Tedavi


Tarihsel süreç

1921 İntrensek

Ekstrensek

1947 Rockemann Ekstrensek / Allerjik

İntrensek / Nonallerjik

2001 Avrupa Allerji Akademisi Allerjik

Nonallerjik

2004 İntrensek terimi tekrar

Erken / Geç başlangıç, havayolu eozinofilisi

2008 İngiltere Geç başlangıçlı eozinofilik astım fenotipi

2009 SARP Geç başlangıç, Nonatopik fenotip


Astım Fenotipleri

Tetikleyicilere göre sınıflama

 • Aspirine bağlı

 • Allerjik astım

 • Mesleksel astım

 • Premenstrüel astım

 • Egzersize bağlı astım

Klinik ve fizyolojik sınıflama

 • Ağırlığa göre

 • Atağa yatkınlık

 • Fiks obstrüksiyon

 • Tedaviye dirençli

 • Başlangıç yaşına göre

Phenotypes!

New phenotypes!

İnflamasyona göre sınıflama

 • Eozinofilik astım

 • Nötrofilik astım

 • Pauci-granülositik

5


Erken başlangıçlı fenotip

Fiks obstrüksiyon

Atağa yatkın

Ağır

Eozinofilik kortikosteroide yanıt veren

Egzersize bağlı

Allerjik


Geç başlangıçlı fenotip

PMA

Aspirin astımı

Allerjik

Ağır

Eozinofilik kortikosteroide yanıt veren

Non-allerjik

Mesleksel


Tanımlama

The question is this: does adult-onset asthmadiffer from asthma that begins in childhood and relapsesin adulthood?

1.Uzun Süredir Astım : Çocuklukta başlayıp devam eden

Yaşlı Astımı

2. Geç Başlangıçlı Astım : . Yaşamın 6. dekadında (65↑)

ilk kez semptomları ortaya çıkan

.Yaşamın 4. dekadında (40↑)

ilk kez semptomları ortaya çıkan


Yaşlanan Akciğer

 • FEV1’de azalma FEV1 (<30ml/yıl)

 • RV ve FRK’da artış

 • Vital kapasitede azalma

 • Senil amfizem, elastik recoil kaybı

 • Periferik havayollarının destek dokusu azalır

 • Solunum kas gücü azalır

 • Ekspiratuvar akım hızları azalır

 • DLCO’da azalma

 • Solunum merkezinin hipoksiye duyarlılığı azalır

 • Havayolu aşırı duyarlılığı artar

 • Ekshale NO, INOS artar

 • IL-6, IL-8, TNF, MMP9 artar, IL-2 azalır

 • Nötrofil ve bazofiller artar, eozinofil fonksiyonları azalır

 • TH1 tip immunite

K.Ito and P.J.Barnes, Chest (2008)


Prevalans

Scichilone N. Eur Journal of Intern Med 2014

 • Yaşlı populasyonda astım %6.5 - %17

  65 – 74 yaş arası %4 – 8

  - % 1.8 - % 10.9 ABD ve Avrupa’da

 • Tucson çalışması : %5.7 E: %3.8 K: %7.1

 • Beklenen insidens 95/100.000

  • 65-74 yaş 103/100.000

  • >85 58/100.000

 • Astımdan ölüm %24.3 (kontrol %16.3)

  • 55-59 yaş arası 2.8/100.000

  • 60-64 yaş arası 4.2/100.000


Risk Faktörleri

Nijs SB, ERR 2013;22:127,44-52

Meslek / İşyeri

Çevresel kirleticiler

Kadın cinsiyet hormonları

Üst havayolu hastalığı

Aspirin ve parasetamol kullanımı

Solunum yolu enfeksiyonları

Obezite

Stres


Risk Faktörleri

Nijs SB, ERR 2013;22:127,44-52

 • Meslek / İşyeri:

 • Meslek astımı en sık görülen geç başlangıçlı astım tipi(%9-15)

 • İki tip : Duyarlaştırıcılara bağlı, irritanlara bağlı

 • Bazı duyarlaştırıcılar farklı dozlarda farklı etkiler gösterir:

  • Çiftçilerde düşük doz endotoksin ve fungal sporlar atopik astım gelişimine karşı koruyucu rol oynar

  • Yüksek dozlarda da nonatopik geç başlangıçlı astımı tetkleyebilir

 • İrritanlara bağlı astımda düşük doz irritan maruziyeti  immunolojik duyarlılık olmaksızın RADS  Astım


Risk Faktörleri

Polosa R. JACI 2008;121: 1428-34

2. Çevresel kirleticiler/ sigara :

- Aktif ve pasif sigara maruziyeti

Allerjik rinitli olgularda rinitten bağımsız

1-10 paket-yıl 2.05 (OR) (sigara içmeyenlere göre)

11-20 paket-yıl 3.71

 • 21 paket-yıl 5.05

  - Trafik yoğunluğu ve Ozon düzeyleri


Risk Faktörleri

Leynaert B. Thorax 2012;67:625-31

Jenkins MA. Clin Exp Allergy 2006;36:609-613

3. Kadın cinsiyet hormonları:

- 35 yaşın üzerinde: kadınlarda %20 daha fazla astım

 • Geç başlangıçlı astımlı K: %60↑ E: %30↑’sı nonatopik

  Allerjik astımda cinsiyet farkı yok

 • Doğum sayısı ile ilişkili  1 doğum %8, 4 doğum %29 ↑

 • Oral kontraseptif kullanılan yıllar prevalansı ↓

 • Menapoz sonrası insidens azalıyor,

 • Ancak Hormon replasman

  tedavileri riski artırıyor

  - Kompleks bir ilişki


Cinsiyet

471.000 Hospitalizations in NY State

Östrojen ve reseptörleri havayolu enflamasyonunu /BHR’yi artırır

Testesteron, erkeklerde koruyucu olabilir

Lee GB. J Allergy Clin Immunol 2008;121 (2): S1


Risk Faktörleri

Guerra S. JACI 2012; 109:419-25

Nijs SB, ERR 2013;22:127,44-52

4. Üst havayolu hastalığı:

 • Rinit en iyi tanımlanan risk faktörü

 • Üst havayollarındaki bakteriler, ör: staf. aureus enterotoksinlerine karşı IgE varlığı daha şiddetli üst havayolu enflamasyonu ile ilişkili


Risk Faktörleri

Kurth T. Thorax 2008 ; 63: 514-518

Barr RG. AJRCCM 2007; 175: 120-125

5. Aspirin ve parasetamol kullanımı:

 • Aspirin duyarlı astımda aspirin atakları tetikler

 • 100 mg/gün aspirin uzun süre kullanımda kadınlarda astım gelişim riskini ↓

 • 325 mg /gün aşırı aspirin erkeklerde astım gelişim riskini ↓

 • Parasetamol kullanımı ise astım gelişim riskini ↑

  • Glutatyon deplesyonu havayollarında oksidatif stresi ↑  astım


Risk Faktörleri

5. Aspirin kullanımı:

Kurth T. Thorax 2008 ; 63: 514-518


Risk Faktörleri

6. Solunum yolu enfeksiyonları :

 • Akut alt solunum yolu enfeksiyonları

 • Yaşla ilişkili değişen antijen sunumu spesifik antikor gelişimini azaltır  solunum yolu enfeksiyonları havayollarında hasarı provake eder  enflamasyon  astım

 • Bu solunumsal patojenler, çevresel maruziyet gibi diğer faktörlere yardımcı olur

 • İlginç olarak ; çocukluk çağının

  yaygın enfeksiyonları

  geç başlangıçlı astım için koruyucu,

  boğmaca ve kızamık gibi bazıları da

  astım riskini artırıcı rol oynuyor.

Dahlberg PE. Clin Exp Allergy 2009:39:1324-9


Risk Faktörleri

Sideleva O. J Cell Biochem 2014; 115:421-426

7. Obezite:

 • Obezlerde astım gelişme riski %50 ↑(özellikle abdominal obezite)

 • Leptin (obezitede ↑) ; Th1 sitokinleri ↑ ve CD4 T hücrelerini doğrudan etkileyerek enflamasyon  astım

 • Leptin, eozinofiller için kemoatraktan, eozinofil apopitozunu suprese eder

 • Adiponektin (obezitede ↓)  enflamasyonu ↓

 • Mekanik faktörler :

  daha düşük solunum kapasitesi,

  ekspiratuvar kısıtlılık, BHR

 • Eşlik eden durumlar :

  GÖRH, metabolik sendrom,

  Uykuda solunum bozuklukları

Camarro CA. Arh Intern Med 1999;159:2582-88


25

20

15

Astım (%)

Erkek

Kadın

10

5

0

Düşük kilolu

Aşırı kilolu

Obez

Obez

Obez

Normal

Class I

Class II

Class III

Boulet & Descormiers Can Resp J 2007


Risk Faktörleri

Korkeila J. BMJ Open 2012; 1-9

Lietzen R. ERJ 2011;37:1360-65

Nijs SB, ERR 2013;22:127,44-52

8. Stres:

 • Yüksek stres yükü astım gelişme riskini 2-3 kat ↑

 • Özellikle 10 stresli durum kuvvetle ilişkili (aile üyelerinin hastalığı, evlilik ile ilgili problemler, boşanma, stresli iş, yönetici ile çatışma, ekonomik sorunlar, vb.)

 • Hormonlar ve nöropeptidler aracılığı ile  enflamasyon

 • HPA aksı etkileyerek cortisol ve adrenalin salınımı ↑

   immun yanıt Th1’den

  Th2’ye  astım


Atopi

Olderadultsmaylive in olderhomes

Atopi, yaşla ilişkili : çocuklukta en yüksek

orta yaşta orta düzeyde

ileri yaşta düşük

Allerjen duyarlılığı ileri yaşta tekrar ortaya çıkar ve astım için prediktördür

İleri yaş, sedanter yaşam, daha fazla evde kaldıkları için  ‘mite, mold, cockroache, pet’ duyarlılığı sık

Geç başlangıçlıda Nonatopik astım daha sık


Atopi

Geç Başlangıçlı Astım

Daha az allerjik duyarlılık

p=0.007

Egzema öyküsü

(p: 0.0007)

Erken %40 Geç % 4

Serum IgE (p: 0.12)

Erken 108 Geç 56

Ailede astım öyküsü

Erken>Geç

Erken

100

Geç

p=0.02

p=0.04

75

p=0.007

%

50

25

0

House Furred Seasonal

Atopi

Dust Animals Pollen

Allerjik Semptomlar

Miranda C. JACI 2004; 113: 101-8

Wenzel et al. Lancet 2006; 368:804-13


İleri yaş astım fenotipleri - Potansiyel mekanizmaları

Deri testi pozitifliği/sIgE

LSA : %56-62

LOA : %0-24

King JM, Hanania NA. Curr Opin Pulm Med 2010 ,16:55-59


Şiddetli Geç Başlangıçlı Hipereozinofilik Astım

Anti-IL-5 tedavi yararlı olabilir

- Yetişkin dönemde geç başlangıçlı astımlıların alt grubu

- Şiddetli alevlenme paterni (Atak ağırlıklı)

- Bronkodilatatörlere yanıt az

- Kanda hipereozinofili (>1000/mm3) ve

- Balgamda hipereozinofili (>%10)

- Refrakter astımı olan hastaların %20’si

- Allerjik astım endotipinden daha düşük atopi prevalansı

- İnhale steroidlere yanıt az, sistemik steroid, LTRA


Noneozinofilik/Nötrofilik Astım / Geç Başlangıçlı

 • İrreverzibl havayolu obstrüksiyonu, ağır ataklar

 • Eksternal faktörler (sigara, viral enfeksiyonlar, mesleksel irritanlar), bakteriyel kolonizasyon veya enfeksiyon ?, Obezite

 • + Chlamydia titreleri ↑, daha fazla FEV1 ↓

 • IL-8, neutrophil elastase, inaktif MMP-9

 • Steroide yanıt az, Makrolidler, Tiotropium ? TNF  inh.

 • BT’de daha fazla havayolu duvar kalınlığı

 • Çoğu ağır astımlı Stein & Martinez 2004

 • Çocukluk döneminde viral enfeksiyon?

 • Lemanskeet al. 2005

Wenzel S. Lancet, 2006; 368: 804-13


 • Geç Başlangıçlı Nonatopik Astımlı (%15-20)

  • Kronik rinosinüzit, nazal polip sık

  • Analjezik intoleransı sık

  • Küçük havayolu tutulumu dominant

  • FEV1 ileri derecede düşük,

  • çoğunda tedavi ile geri dönmez

  • Kronik enfeksiyonlar ?

  • Persistan eozinofili var (nötrofilik enflamasyon ?)


30

Lötvall J. J Allergy Clin Immunol 2011;127:355-60


Sorunlar

 • Tipik semptomlar değil

  • En sık semptom nefes alamama (%48’inde), algılama ↓

 • Atopi daha az

  • Daha çok evde (mold, mite, cockroaches, pets)

 • FEV1’de daha hızlı azalma

 • Yanlış / yetersiz tanı

  • KOAH, Kalp yetersizliği, GÖRH

 • Komorbiditeler

  • Pulmoner: KOAH, bronşektazi, fibrozis, ABPA

  • Depresyon, HT, hiperglisemi, osteoporoz, GÖRH, glokom


Daha az dispne algılaması

Aynı bronkokonstrüksiyon düzeyi çok geniş bir değişkenlikle algılanabilir;

 • Şiddetli dispne hissi;

  • bronkokonstrüksiyonun derecesi,

  • solunum fonksiyon bozukluğu,

  • kilo ,

  • bayan cinsiyetle,

 • Daha düşük dispne hissi;

  • İleri yaş (uzun süreli semptomlara

  • adaptasyon)

  • BHR

Az

algılama

Fazla

algılama

Assessment of asthma control and its impact on optimal treatment strategyLundback B. Allergy 2007: 62: 611–619


Sorunlar

 • SFT sorunları

  • Normalin alt sınırı (LLN) kullanılmalı

  • Reverzibilite kısıtlı (SABA+ SAMA ile?)

  • Yaşla etkilenen parankim DLCO ?

  • BHR artmış, sınır değer PC20 = 4 mg/ml olmalı

 • Tedaviye yanıt

  • İnhaler uyumsuzluğu ( nebulizatör ?)

  • Bronkodilatatör yanıt yaşla azalır

 • Çok ilaç, etkileşimleri, yan etkileri


Tedavi

 • Beta2 agonist / Antikolinerjik ?

  Havayollarında beta reseptör duyarlılığında, adenil siklaz yanıtında azalma, komorbid durumlar, taşikardi, tremor, hipopotasemi, QT uzaması

  Antikolinerjikler iyi bir alternatif, güvenli, parasempatik aktivite de ↓

 • İnhale steroid / Sistemik steroid ?

 • Antilökotrienler, desensitizasyon

 • İnhaler cihaz uyum problemleri

 • İnfluenza ve Pnömokok aşıları

 • Fenotip İlişkili Tedavi

  • Anti IgE (Omalizumab), Anti IL-5 (Mepolizumab), Anti IL-13 (Lebrikizumab)

 • Bronşiyal Termoplasti

 • Bariatrik Cerrahi


Tailored Pharmacotherapy Exercise Rehab Smoking cessation (Individualised education, WAP , Inhaler device assessment ) Vaccinations Assessment and specific management of comorbid conditions Breathing retraining Nutrition/Weight Management LABA

Older person

with asthma

Increased inhaler error

Non adherence

Hospitalisation

Smoking

Exercise limitation

Infection

Inflammation

Comorbidity

AFO

Cognition

Obesity

Dysfunctional breathing

Anxiety/Depression

Gibson PG. Lancet 2010; 376:803


Sonuç olarak; cessation (Individualised education, WAP , Inhaler device assessment ) Vaccinations Assessment and specific management of

 • 2025 yılında 65 yaş↑ nüfus iki kat artacak

 • 2050 yılında dünya nüfusunun %17’si

 • Astım ileri yaşta nadir değildir

 • Sıklıkla yanlış tanı

 • Astımdan ölümlerin ~ %50’si ileri yaşta

 • Tanı, tedavi ve izlemde ciddi sorunlar var

 • İleri yaşta : ya uzun süredir astımlı,

 • ya da geç başlangıçlı astımlı,

 • ki asıl sorun burada


Tesekkürler cessation (Individualised education, WAP , Inhaler device assessment ) Vaccinations Assessment and specific management of …


ad