Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku - PowerPoint PPT Presentation

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015
Download
1 / 16

  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Modul M6 Modernizace výukových metod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt cz 1 07 1 1 38 01 0015 inova n technologie v odborn ch p edm tech a odborn m v cviku

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015

Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku

uměleckých řemesel a oborů gastro

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Projekt cz 1 07 1 1 38 01 0015 inova n technologie v odborn ch p edm tech a odborn m v cviku

Modul M6

Modernizace výukových metod

při výuce odborných předmětů

a odborného výcviku

autor: Mgr. Martina Šuráňová


V ukov materi l pro 3 ro n k odborn v cvik

Výukový materiál pro 3. ročník, Odborný výcvik

Obsluha při slavnostních hostinách


Zp soby obsluhy slavnostn ch hostin

Slavnostní hostinu obsluhujeme různými způsoby obsluhy podle druhu hostin a počtu hostů.

1. základní forma složité obsluhy

2. slavnostní způsob obsluhy (banketní obsluha)

3. hostiny s nabídkovým stolem

Způsoby obsluhy slavnostních hostin


Z kladn forma slo it obsluhy

  • tento způsob používáme u hostin s menším počtem osob max. do 10

  • před servisem nápojů a pokrmů si ktabuli připravíme

    • 2 servírovací stolky, na ně si založíme rešátko(vyhřívací destička), které nám bude udržovat teplotu pokrmů

    • talíř s plátěnou kapsou z ubrousku, kde si vložíme překládací příbory ( klipsy ) a dezertní talíř na odkládání použitých klipsů

Základní forma složité obsluhy


Projekt cz 1 07 1 1 38 01 0015 inova n technologie v odborn ch p edm tech a odborn m v cviku

2

2

3

4

5

6

6

6

6

6

1

Dezertní talíř na odkládání klipsů

Rešátka (ohřívací destičky)

Kapsa na překládací příbory

Mísa s masem

Mísa s přílohami

Talíře na servis pokrmů


Z kladn forma slo it obsluhy1

pokrmy přinášíme z kuchyně na mísách a na servírovacím stolku překládáme na předem připravené talíře a zakládáme hostům z pravé strany, vždy podle společenských pravidel

po zkonzumování každého pokrmu nebo nápoje, provádíme debaras použitého inventáře

obsluhu řídí vrchní číšník, který pokrmy a nápoje přináší a prezentuje

s překládáním pokrmů a servisem mu pomáhá pomocný číšník - commi, který má za úkol i debaras použitého inventáře

Základní forma složité obsluhy


Slavnostn banketn zp sob obsluhy

tento způsob obsluhy používáme nad 10 osob

jde o rychlost a kvalitu obsluhy

utohoto způsobu číšníci pracují jako sehraný tým

podávají nápoje a pokrmy vždy ve stejnou dobu naproti sedícím hostům, dle společenských pravidel

Slavnostní (banketní) způsob obsluhy


Slavnostn banketn zp sob obsluhy1

obsluhující přináší pokrmy na mísách a překládají je hostům z levé strany na předem založené talíře

musí postupovat ob jednoho hosta, aby se host nedostal do tzv. kleští

Slavnostní (banketní) způsob obsluhy


Obsluha hostin s nab dkov mi stoly

Obsluhující jsou rozděleni do tří skupin:

1.   skupina – má na starost nabídkové stoly

2.   skupina – provádí debaras

3.   skupina – servis nápojů

Obsluha hostin s nabídkovými stoly


Studen st l

Studený stůl má mít dominantní postavení

bývá umístěn uprostřed místnosti, prostírá se asi na 5 cm od země

na rohy stolu popř. i po stranách stolu umísťujeme potřebný inventář (navrstvené masové nebo dezertní talíře, ubrousky a potřebné příbory) a pečivo v košíčcích

počty založeného inventáře by měly pro začátek rautu odpovídat asi 1,5násobku počtu pozvaných host

Studený stůl


Tepl st l

Teplý stůl umísťujeme do rohu nebo ke stěně místnosti

základní vybavení teplého stolu tvoří inventář na expedici - ohřívače, termonádoby, teplé a flambovací vozíky

další potřebný inventář jako naběračky, pánvičky, překládací a dranžírovacípříbory

inventář na konzumaci pokrmů, jako jsou talíře, příbory, ubrousky a dochucovací prostředky, pečivo a chléb

Teplý stůl


N pojov st l

Nápojový stůl má podobné umístění jako teplý stůl

vybavení nápojového stolu má odpovídat nabízenému sortimentu

rozhodující pro vybavení nápojového stolu je sklo, to rovnáme podle potřebných druhů do určitých obrazců

pro manipulaci s nápoji, pokládání plat ponecháváme volnou část plochy stolu

Nápojový stůl


Kontroln ot zky

Jaké znáš způsoby obsluhy u slavnostních hostin?

Kterou formu obsluhy zvolíš při slavností hostině s počtem hostů menším než 10?

Ze které strany překládáme hostům pokrmy u banketního způsobu obsluhy?

Jaké nabídkové stoly se chystají u hostin s nabídkovými stoly?

Kontrolní otázky


Pou it literatura

SALAČ, G. Stolničení. Praha : Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-752-9.

ENDLICHEROVÁ, Z., MORÁVEK, J. Stolničení stručně a přehledně. Brno : Rozrazil, 1992. ISBN 80-85382-12-11.

ŠMÍD,V. Základy výuky odborného výcviku v učebním oboru kuchař-číšník, kuchařka-servírka se zaměřením na obsluhu a na pohostinství. Praha : Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-194-6.

SRKALA, A., ČERNÝ, J. Práce číšníka u stolu hosta. Praha: Merkur, 1987. ISBN 51-601-87.

Použitá literatura


ad
  • Login