lobbyworkshops europe2020
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lobbyworkshops Europe2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Lobbyworkshops Europe2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Lobbyworkshops Europe2020. 27 oktober 2011. Welkom namens de “decentralen”: G32: Toon Bom ([email protected]) G4: Branko van Loon ([email protected]) en Christa Stoop ([email protected]) VNG: Helen Schuurmans ([email protected]vng.nl)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lobbyworkshops Europe2020' - elsu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Welkom namens de “decentralen”:

G32: Toon Bom ([email protected])

G4: Branko van Loon ([email protected]) en Christa Stoop ([email protected])

VNG: Helen Schuurmans ([email protected])

HNP (Brussel): Wim Stooker ([email protected]) en Bert Schampers ([email protected])

IPO: Annemarie Gehrels ([email protected])

slide3

Samen optrekken in Den Haag en Brussel op Europese dossiers, waaronder structuurfondsen (EFRO)

 • Nu: Europe2020 en Nationaal HervormingsProgramma (NHP)
 • Doel van de dag:
 • Komen tot inhoudelijk goed onderbouwde lobbyagenda
 • Niet alleen benoemen (sub)thema’s van belang voor decentrale overheden (inclusief voorbeelden)
 • Juist ook benoemen wat we van Rijk (en eventueel Europa) willen
slide4

Europe 2020 en NHP tot dusver:

 • NHP is jaarlijkse verplichting lidstaat (ook al bij voorloper Lissabonagenda)
 • Rapport lidstaat over macro-economische toestand én over hoe NL bijdrage levert aan behalen doelen Europe2020
 • Coördinatie: ministerie EL&I (voorheen: EZ)
 • Prioriteiten Europe2020: slimme, duurzame en inclusieve groei
slide5

Zeven “Flagships” in Europe2020:

 • Innovatief Europa
 • Digitale agenda
 • “Koolstofarme” economie
 • Vernieuwd industriebeleid
 • Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen
 • Platform voor armoede
 • Jeugd in beweging
slide6

NHP 2012:

 • Januari-maart: bijdragen verzameld bij ministeries (SZW, OCW, Financiën, EL&I)
 • April: NHP vastgesteld in ministerraad en naar Europese Commissie
slide7

Partnerschapscontract:

 • Is contract EC – lidstaat over inzet structuurfondsen (EFRO, ESF, plattelands- en visserijfondsen)
 • Wordt gekoppeld aan NHP
 • Lidstaat kan uit “menukaart” van 11 thema’s eigen prioriteiten kiezen
 • Echter: geen totale vrijheid daarin
slide8

EFRO:

Wat EC betreft gaat 80% middelen naar 3 EFRO-thema’s:

Onderzoek & innovatie

Concurrentiekracht MKB

Omslag naar “koolstofarme” economie

20% van de nationale middelen moet gaan naar derde thema

slide9

ESF:

Wat EC betreft gaat 80% middelen naar 4 ESF-thema’s:

Bevorderen werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Bevorderen sociale inclusiviteit en bestrijding armoede

Investeren in onderwijs, vaardigheden en levenslang-leren

Versterken institutionele capaciteit en efficiënt bestuur

20% van de nationale middelen moet gaan naar tweede thema

Voorts moet ESF bijdragen aan emancipatie, non-discriminatie, sociale innovatie en transnationale samenwerking

slide10

Overige thema’s “menukaart”:

 • Vergroten toegankelijkheid en kwaliteit informatie en communicatie technologieën
 • Klimaat adaptatie en risicopreventie
 • Beschermen milieu en bevorderen duurzaam gebruik grondstoffen
 • Bevorderen duurzaam transport en wegnemen “bottlenecks” in kernnetwerk infrastructuur
slide11

Europe 2020 en NHP vanuit decentraal oogpunt:

 • Goede samenwerking decentrale overheden
 • Lobby decentralen: eigen rol goed benoemd krijgen in NHP
 • Buck consultants (2009): De Lissabonstrategie in NL regio’s en gemeenten
 • Aanloop elk NHP: keurige gesprekken met ministerie
 • Laatste jaren: decentralen schreven eigen bijlage bij NHP
 • Inhoud bijlage: focus op eigen prestaties (voorbeelden)
 • Vraag: kunnen we meer uit onszelf en de lobby halen?
 •  Daarom zijn jullie hier 
slide12

Drie parallelle workshops:

Innovatie & ondernemerschap (incl. MKB): facilitator Annemarie Gehrels

Klimaat & duurzaamheid (incl. water): facilitator Arjen Konijnenberg

Bestrijding armoede & werkloosheid: facilitator Branko van Loon

Tussen workshop 1 & 2 zit overlap, eventuele dubbelingen zullen er later uitgefilterd worden

slide13

Algemene afspraak:

 • IPO (incl. HNP), VNG, G4 en G32 hebben afgesproken elkaars lobbypunten te steunen
 • ook als minder relevant voor eigen club
 • mits niet conflicterend met eigen doelen
slide14

Vervolgtraject:

 • Inhoudelijke lobby (niet openbaar) via groepsmail
 • Openbare communicatie in ieder geval via www.ipo.nl en www.vng.nl
 • Uiteraard mag je doorlinken naar websites van je eigen organisatie t.b.v. vergroten draagvlak
 • Bestuurlijk vervolgtraject (bepalen lobbymandaat):
 • 24 november G32 – AB
 • 1 december IPO - Adviescommissie Economie & Energie
 • 8 december VNG - bestuurlijke commissie Europa
ad