Hizli ser ent basyon rsi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 88

HIZLI SERİ ENTÜBASYON RSI PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HIZLI SERİ ENTÜBASYON RSI. Uzm . Dr. Hüseyin Cahit HALHALLI T.C.S.B. KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ 01.08.2014. Entübasyon kararı;. Üç zorunlu kritere göre verilir: 1. HY'unu koruma ve sürdürmede yetersizlik,

Download Presentation

HIZLI SERİ ENTÜBASYON RSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HIZLI SERİ ENTÜBASYONRSI

Uzm. Dr. Hüseyin Cahit HALHALLI

T.C.S.B. KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ACİL TIP KLİNİĞİ

01.08.2014


Entübasyon kararı;

 • Üç zorunlu kritere göre verilir:

  1. HY'unu koruma ve sürdürmede yetersizlik,

  2. Ventilasyon ve oksijenizasyonda yetersizlik,

  3. Hastanın klinik gidişatında öngörülen klinik kötüleşme olasılığı.


HY'unu sürdürmede başarısızlık varsa;

 • Pozisyon düzeltme

  • Çene kaldırma (chin lift)

  • Çene itme (jawthrust)

  • Oral / nazal airway yerleştirme gibi işlemlerle

   sağlanmalıdır.

   Hasta gastrikiçeriğin aspirasyonundan korunmalıdır.


Zor HY'nun tanımlanması

 • Medikal entubasyonlarda<%1

 • Travma hastalarında <%3

 • Elektif vakalarda sıklığı 1/200 – 1/2000


Entubasyononcesi değerlendirme

 • Hastalar;

  • Zor entubasyon,

  • Zor BMV,

  • Ekstraglottikalet gerektiren zor ventilasyon,

  • Zor krikotirotomiaçısından değerlendirilir.


 • Entubasyonöncesi değerlendirme,

  klinik koşulların elverdiği ölçüde kapsamlı olmalı.

 • Yüksek derecede zor entübasyonişaretleri olan

  hastada, noromüskülerparaliziden kaçınılmalı.


Romatoidartrit ve Ankilozanspondilitteki

kısıtlılık; laringoskopiyi imkansız kılabilir.


 • Hasta;

  • Kardiyopulmonerarrestte veya arreste yakın bir durumda ise;

  • Direkt laringoskopiye yanıtı yok ise (agonal, ölüm sınırında, dolaşımdalkollaps...)

   CRUSH AIRWAY !!!


CrushAirway

 • İlaçlar kullanılmaksızın yapılan acil entübasyon.

 • Eğer entübasyongirişimi başarısız olursa veya hasta yeterince gevşememiş ise;

  Sadece TEK BİR DOZ süksinilkolin ile desteklenir.


 • Acil entübasyongerektiren,

 • Crushairway ve Zor HY olmayan tüm vakalarda;

  RSI önerilir!!!


RSI

 • Crushairway ve Zor HY olmayan tüm vakalarda, entübasyonu sağlamanın en guvenli ve en cabuk metodudur.

 • RSİ ilaclarının uygulanmasından sonra, hasta entübeedilene veya “başarısız entübasyon” tespit edilene dek entübasyon girişimleri tekrarlanır.


Başarısız HY

 • 2 kişi ile uygulanmasına,

 • Yerindeki bir oral airway ile birlikte 2 el tekniği ile yapılmasına rağmen; BMV ile oksijen satürasyonu sürdürülemiyorsa meydana gelir.

  “Entübeedemiyorum, oksijenlendiremiyorum.”


 • Ek olarak;

  • Direkt laringoskopi ile yapılan 3 girişim başarısız ise, yine “başarısız HY” ortaya çıkar.

  • Çünkü aynı kişi ile yapılacak devam eden girişimlerin başarılı olması olası değildir.

  • Eğer klinisyen, ilk girişiminde bunun başarısız olacağını anlamış ise (grade 4 laringoskopik görüş gibi); yine “başarısız HY” meydana gelir.


 • Oksijenizasyonyeterli ise DÜŞÜN:

  RSİ uygun mu?

 • RSİ uygun değil ise “uyanık teknik” kullanılabilir.


UYANIK ???

 • Uyanık demek:

  • Hasta solumaya devam ediyor ve sağlık personeline yanıt verebiliyor.

  • Sedasyonve topikal anesteziyi içerir.

  • Yani hasta solunumunu korur ancak değişken derecelerde anestezi almış ve sedatize edilmiştir.


 • Eğer glottis yeterince görülebiliyorsa;

  • Hasta o anda entube edilebilir.

  • Veya RSİ'ye devam edilebilir.

 • Eğer uyanık teknik Başarısız HY'nu işaret ederse, ilgili algoritmadaki diğer tekniklerden biri kullanılabilir (ILMA, Krikotirotomi, VL gibi...)


BAŞARISIZ HY

 • Yönetimi, hastanın oksijendirilme durumuna göre şekillenir.

 • Eğer yeterli oksijenlendirme sağlanamıyorsa, başvurulacak ilk teknik

  KRİKOTİROTOMİ'dir.


Zor HY / Başarısız HY

 • Zor HY planlıdır, amacı kaflıETT'yitrakeaiçerisine yerleştirmektir.

 • Başarısız HY ise plansızdır. Temel amacı hipoksik beyin hasarından korumak için yeterli oksijenizasyonusağlayabilecek bir HY elde etmektir.


RSI

 • Güçlü bir sedatif ajan ve bir NMBA'ın hemen hemen aynı anda uygulanmasıdır.

 • Yaklaşık optimal koşulları sağlar,


 • RSI; laringoskopiye ve entübasyonaolan fizyolojik cevapların farmakolojik olarak kontrolüne imkan tanır, potansiyel yan etkilerini de hafifletir.

 • Teknik midesi dolu olduğu düşünülen hastalar için geliştirilmiştir


RSI'nin 7 P'si...


Hazırlık

 • Hasta entübasyonzorluğu açısından değerlendirilir (eğer henüz yapılmamışsa) ve entübasyonplanlanır.

 • ilaçların dozları ve sırası belirlenir.

 • tüp çapı, laringoskop tipi, blade'i ve boyutu belirlenir.

 • ilaçlar çekilir ve etiketlenir.

 • gerekli tüm malzemeler hazırlanır.

 • tüm hastalar devamlı kardiyak monitorizasyon ve pulseoksimetresigerektirir.

 • en az bir (2 tane olması terih edilir) iyi kalitede İV yol sağlanmalıdır.


Preoksijenizasyon

 • 3 dk.lık %100 O2 → O2 sat %90 altına düşmeden önce 8dk.lıkapneyeolanak sağlar.

 • 3 dk.lıkpreoksijenizasyona vakit yoksa, 8 vital kapasite solunumu (yüksek akımlı O2 kullanılarak) geleneksel preoksijenizasyonkadar apnezamanı sağlar.


On tedavi

 • Hastalardaki laringoskopiye, entübasyona veya komorbidhastalıklarına bağlı ortaya çıkan durumları hafifletmek için; suksinilkolinve indüksiyon ajanının verilmesinden 3dk önce ilaç uygulanır.


 • Entübasyonsempatik deşarj yaparak (laringoskopiye refleks sempatik yanıt) ICP'ı arttırır ve reaktif bronkospazma yol açar.


Ön tedavinin 3 temel endikasyonu


 • Hastanın durumu; acilen entübasyon gerektiriyorsa, ön tedavi ile kritik zamanlar kaybedilmemelidir.


İnduksiyon & Paralizi

 • Birpotent sedatifajanhızlıbilinçkaybınayolacacağıbir dozda hızlı İV puşe olarak uygulanır.

 • Bunu ivedi olarak entübasyondozunda bir NMBA takip eder.


Pozisyon verme

 • Bilincini yitirmesinin ardından hasta entübasyon için pozisyon verilmelidir.

 • Sellick manevrası (krikoid kartilaj üzerine arkaya doğrusert bir basınç uygulanır) ???

 • Kontrendikasyonu yoksa en uygun pozisyon boynun 30° fleksiyonu, başın 20° ekstansiyonudur


 • İnduksiyonajanı ve NMBA’nın uygulanmasından sonra, hastanın bilincsiz ve apneikhale gelmesine karşın;

  sat %90ın altına düşmedikçe Balon Maske Ventilasyon(BMV) başlatılmamalıdır.


 • İlk girişim başarısızsa, ama saturasyonhalen yüksekse, entübasyongirişimleri arasında hastayı BMV ile ventile etmeye gerek yoktur.

 • Sat %90a yaklaşıyorsa, hasta, O2 deposunu sağlamak için BMV ile kısaca ventile edilebilir.


 • ETT yerleştirilir yerleştirilmez, kaff şişirilmeli ve pozisyonu doğrulanmalıdır.


Yeni trend

 • Uzun etkili NMBA'ların(pankuronyum, vekuronyum) kullanımından kaçınmak.

 • Mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak için opioid analjezikleri ve sedatif ajanları kullanmak.


 • Bir benzodiazepinin(ör.midazolam 0,1-0,3mg/kg,iv) ve bir opioid analjezik (ör.fentanil 3-5mcg/kg, iv) veya morfin'in (0,2-0,3mg/kg,iv) yeterli dozları; hasta konforunu artırmak ve ETTyeolan sempatik cevabı azaltmak için verilmekte.

 • Sedasyonve analjezinin uygun şekilde kullanımı

 • genelde bir NMBA ihtiyacını ortadan kaldırır.


Farmakolojik ajanlar olmaksızınoral entübasyon, CRUSH AIRWAY...


FARMAKOLOJİK AJANLAR


NMBA'lar

 • 2 sınıftır:

  • Depolarizanajanlar (Non-kompetetif): Suksinilkolin

  • Non-depolarizanajanlar (Kompetetif)


Suksinilkolin

 • Azalmış plazma psödokolinaktivitesi, uzamış suksinil kolin bloğuna neden olur.

 • Ama bu durumun acil şartlarında az bir önemi vardır çünkü etkinin uzaması en fazla 23 dk. sürer.


Lyisthenonamp 100 mg/5 ml

Kullanımı

Hızlı etkili.

Hızlı İV bolus --> 60sn içerisinde entübasyon

koşullarını sağlar.

Etki suresi 6-10dk

Normal nöromuskulerfonksiyonlara tamamen

donuş: 15dk.


 • Hızlı başlangıç, tam güvenilirlik, kısa etki süresi ve ciddi yan etkilerinin yokluğu; süksinilkoliniacil servis entübasyonlarında en sık tercih edilen ilaç yapmaktadır.

 • NondepolarizanNMBA'ların RSİ için kullanımı; süksinilkolin için bir KE varsa ve bazı diğer koşullarda arzu edilir.


 • Özellikle çocuklarda bir (-) kronotrop.

  - sinüs bradikardisi

 • Gerekirse Atropin.

 • Çoğu kez kendini sınırlar.

 • <1y: Atropin ile ön tedavi önerilebilir.


 • VF ve asitoliyi gibi kardiyak disritmiler, suksinilkolinile rapor edilmiştir.

 • İlacın etkilerinden mi yoksa laringoskopive entübasyonaeşlik eden şiddetli vagalstimülasyonve katekolaminartışına mı bağlı olduğunu ayırdetmek imkansızdır


Fasikulasyonlar

 • %90ın üzerindeki hastada görülür.

 • %50 hastada kas ağrısı

 • Kas ağrıları kompetetif bir NMBA'nındefasiküle dozunun (%10) uygulanmasıyla azalır veya ortadan kalkar.

 • 1,5mg/kg dozu, 1mg/kg dozuna göre daha az fasikülasyonve miyaljiyle sonuçlanmıştır.


Kontrendikasyonları

 • Bilinen hiperkalemi

 • Yanıklar

 • Kas distrofileri ve diğer kas hastalıkları

 • Ciddi crush yaralanmaları

 • Ailede malignhipertermive pseudokolinesterazeksikliği hikayesi


Yan Etkileri

 • Hiperkalemi

  • SK özel klinik koşullarda uygulandığında ciddi fatalhiperkalemi ile ilişkilendirilmiştir.

  • Genel popülasyonda önemli olçüdeoluşmaz.

  • SK, renal yetmezlikte KE değildir.

  • Bilinen veya EKG.de tahmin edilen hiperkalemisi olan hastalarda kullanılMAmalıdır.


 • Masseter spazmı

  • Özellikle çocuklarda nadiren görülmüş.

  • Tedavi: Bir non-kompetetif NMBA.

  • Ciddi inatçı olursa; malignhipertermi'den şüphelenilmelidir.


 • MalignHipertermi

  • Yatkınlığı olan bireylerde

  • Hızlı ısı artışı ve agresif rabdomyoliz.

  • SK, malignhipertermi ile ilişkili bulunmuş.

  • Ancak acil servis entübasyonlarında hiç rapor edilmemiş.

 • TEDAVİ:

  • Dantrolen Sodyum: 2mg/kg İV her 5dk.da,max 10mg/kg

  • Eksternal soğutma


 • SK, acil servislerde veya acil şartlarında oda ısısında tutulabilir.

  (3 ay sonrasında kullanılmayanların değiştirilmesini sağlayacak bir envanter sistemi olması kaydıyla.)


 • Artmış intraoküler basınç

 • SK, intraoküler basınçta ılımlı bir artışa yol açabilir.

 • Ancak açık göz yaralanmalarında SK kullanımı güvenilirdir.


Kompetetif Ajanlar

 • Vekuronyum:

  • histaminsalınımı ve kardiyak muskarinikblokaj yapmaz.

 • Rokuronyum:

  • SK KE olduğunda en iyi RSİ ajanıdır.


 • Vekuronyum; bölünmuşdozda verilmeli.

  • İlk 0,01mg/kg uygulanır.

  • 3dk sonra 0,15mg/kg paralizi için verilir(paralizi 75-90sn içinde elde edilir)

 • Rokuronyum(1mg/kg İV);

  • SK'e yakın entubasyon koşulları sağlar.

  • Etkisi yaklaşık 50dk.da sonlanır.


Entubasyon sonrası paralizi

 • Vekuronyum(0,1mg/kg İV) verilebilir.

 • Uzun dönem nöromüsküler blokaj, hastanın uygun sedasyon ve analjezisine dikkat edilmeden yapılmamalıdır.


İnduksiyon ajanları


İndüksiyon Ajanları

 • Etomidat

 • Barbitüratlar

 • Benzodiazepinler

 • Ketamin


ETOMİDAT

 • Hızlı başlangıç, hızlı pik etki ve kısa süreli etki.

 • Hemodinamikolarak stabil.

 • İndüksiyon dozu 0,3mg/kg İV.


 • ICP'yi, beyin kan akımını, serebralmetabolikhızı AZALTIR! (sistemik ortalama arteriyel basıncı ve serebralperfüzyon basıncını etkilemez)

 • Artmış İCP’li, hemodinamik olarak anstabilhastalarda seçkin bir induksiyon ajanıdır.

 • Etomidate kısa sureli miyoklonusa neden olabilir, ancak klinik olarak önemi yoktur.


 • Septik şoklu hastalarda etomidatkullanımı güvenlidir.

  (Üstün hemodinamik profili, anstabil hastalarda onu mükemmel bir seçenek yapar)


Barbituratlar

 • Tiopental:

  • Eskiden yaygın kullanım.

  • Yeni ajanlardan sonra kullanımı azalmış.

 • Tiopental (3mg/kg):

  • <30sn: bilinc kaybolur,

  • pik etki: 1dk

  • etki suresi: 5-8dk.

  • (-)inotrop ve guclu bir venodilator.

  • kardiyovasküler rezervi azalmış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  • Histamin salınımı yapabilir; astımlı hastalarda DİKKAT!


 • Metoheksital:

 • Daha kısa etki sureli.

 • MSS'demiyoklonus gibi eksitatuaryan etkiler yapmaya daha eğilimli.


Benzodiazepinler

 • Sadece midazolam (0,2-0,3mg/kg İV); induksiyon ajanı olarak kullanıma uygun.

 • 0,3mg/kg İV:

 • 30sn.de bilinç kaybı. Süresi 15-20dk.dır.

 • (-) inotrop, hemodinamik olarak tehlikelidir ve yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 • Doz 0,1 mg/kg veya 0,05mg/kg'a azaltılabilir. Bu azaltılmış dozlarda başlangıçı daha yavaştır.


Ketamin

 • 1-2mg/kg İV:

 • 30sn içinde farkındalık kaybolur,

 • 1dk.da pik yapar, süresi 10-15dk.

 • bir dissosiatif ajan olarak, gerçek bilinçsiz bir durumdan ziyade bir kataleptik durum yaratır.

 • Hasta derin analjezidedir ama gözleri açık olabilir.

 • Havayolu refleksleri dahil birçok koruyucu refleks korunmuş olabilir.


 • Akut ve ciddi astımlı ve hemodinamikolarak anstabiltravmalı hastalardaki acil hyyönetiminde iyi bir tercih.

 • Hemodinamik olarak son derece stabildir.(etomidattan daha fazla)

 • Ketaminbir direkt bronkodilatördür


 • Artmış İCP’li hastalarda ketamin kullanımı konusunda ihtilaf mevcuttur.

 • Serebralmetabolik hızı, ICP’yive serebral kan akımını arttırdığına inanılmaktadır.

 • Üstün hemodinamikstabilitesi nedeniyle

 • travmada indüksiyon ajanı olarak rolü önemlidir.


 • Katekolaminleriarttırma ve KB'ını artırma eğilimi nedeniyle, normal veya artmış KB'lı kafa travma hastalarında ketamindenkaçınılmalıdır.

 • Ancak, hipotansif kafa travmalı hastada, ketamin makul bir seçimdir.


 • Ketamin, acil fenomenine eğilim yapabilir(özellikle uyanmadan sonraki ilk 3 saatte rahatsız edici korkutucu kabuslar yapabilir)

 • Benzodiazepinverilmesi ile hafifler(postentübasyon yönetiminin bir parçası olarak; ör: 0,05mg/kg lorazepam)


Statusasthmaticus

 • Lidokain(1,5mg/kg)

  • Statusastmaticuslu hastaların ve diğer nedenlerden dolayı entübe edilecek astımlı hastaların ön tedavisinde

 • Yüksek doz inhale beta-agonistler;

  • Aktif bronkospazmı olmayan astımlılardaki entübasyon sırasındaki reaktif bronkospazmdan maksimal koruma sağlayabilir.

 • Ketamin

  • Henüz entübeedilmemiş, zaten entübeedilmiş ve mekanik ventilasyondanfayda sağlamayan hastalarda bronkospazmı hafiflettiği rapor edilmiştir.


Entubasyonunhemodinamiksonucları

 • Laringoskopiyerefleks sempatik cevap (RSRL) iki durumda önemlidir:

  • akut ICP artışı ve ciddi kardiyovasküler hastalık (ör: intraserebral kanama, SAK, aort diseksiyonuveya anevrizması ve iskemik kalp hastalığı)


 • Akut KB yüksekliği riskindeki hastalarda ön tedavi sırasında 3mcg/kg fentanil

 • Hipoventilasyonveya apneden korumak için en az 60sn.de verilmelidir


Artmış ICP

 • Ön tedavi ilacı olarak:

  • 3 mcg/kg Fentanil

  • IV lidokain (1,5mg/kg)


Kombinasyon önerileri?

 • Fentanyl*-etomidate (yaşlı, KVS fx bilinmiyor, travmalı)

 • Fentanyl*-midazolam

 • Fentanyl*-propofol (genç, KVS problemi yok, normotansif)

 • ketamine-midazolam

  *Fentanyl yerine uygun oldugunda morfin SO4 veya meperidinuygulanabilir


Olgu 1

 • 4 yaşında erkek hasta, araç dışı trafik kazası, bilinci kapalı, spontan solunumu var, TA:70/30 mmhg, Nabız: 120 /dk, O2 SAT: % 95. Servikalcolor takılı halde 112 tarafından getirildi.

 • SORULAR:

  1- İlk ne yaparsın?


 • Tansiyon pnömotoraksı ekarte ederim

  - Her iki akciğeri dinle

  - Cilt altı amfizeme bak

  - İğne torakostomi ile tanı ve tedaviye başla

  - Tüp torakostomi


 • Tansiyon pntrx’ı ekarte ettikten sonra ne yaparsın?


 • GKS’yi hesaplayarak entübasyonendikasyonu var mı yok mu karar veririm

 • Travma hastalarında GKS: 8 ve altında entübe et. (RSI protokolüne göre)

  NOT: Tansiyon pntrx’ı var ve iğne torakostomi yapmadan entübe edilir ve ambulanırsapntrx artar kollaps hızlanır, arrest gelişir.


Olgu 2

 • 19y, erkek hasta, kafa travması

 • Acil Serviste;

  • KB:180/110 mmHg, 58 atım/dk, SaO2%93, SS:12/dk

  • GD:orta-kötü, oryantasyon ∅, kooperasyon ∅

  • GKS: E2M3V1


Olgu 3

 • 34 y bayan hasta, intihar amaçlı Parasetamol 500 mg, 30 adet tablet almış.

 • Acil Serviste;

  • KB:80/40 mmHg, 148 atım/dk, SaO2%86, SS:27/dk

  • GD:orta-kötü, oryantasyon ∅, kooperasyon ∅

  • GKS: E3M3V1


Olgu 3

 • 35 y, erkek hasta, AİTK

 • Acil Serviste;

  • KB:60/30 mmHg, 158 atım/dk, SaO2%91, SS:24/dk

  • GD:orta-kötü, oryantasyon ∅, kooperasyon ∅

  • GKS: E1M4V1

  • FAST: Hepatorenal serbest sıvı


 • ANATOMİYİ KONTROL ETMEDEN ENTÜBASYONA

 • GİRİŞMEYİN

 • HASTAYA POZİSYON VERMEYİ İHMAL ETMEYİN

 • EKİPMAN EKSİĞİNİZ OLMADIĞINA EMİN OLUN

 • ASLA ELDİVENSİZ ÇALIŞMAYIN VE ETRAFINIZDAKİLERİ UYARIN

 • BAŞARISIZ DENEMEDEN SONRA ISRAR ETMEYİN

 • Maske ile solunumu destekleyin ve tekrar deneyin

 • İLK KEZ ENTÜBASYON YAPANLARDA BAŞARISIZ ENTÜBASYON NEDENİ

  • Yetersiz ekipman ve yetersiz pozisyondur


TEŞEKKÜRLER…


 • Login